Početna stranica Početna stranica

Tenivet
prazikvantelUPUTSTVO ZA LEK


image

Tenivet, tableta, 50 mg/tbl, 2x10tbl


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac


Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA


  TENIVET

  Prazikvantel (50 mg/tbl) tableta

  Za pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:

  Aktivna supstanca:

  prazikvantel 50.00 mg


  Pomoćne supstance:

  Laktoza monohidrat, celuloza mikrokristalna, povidon K-30, natrijum-laurilsulfat, magnezijum-stearat, salicijum-dioksid, koloidni bezvodni, kukuruzni skrob.


 4. INDIKACIJE


  Preveniranje i lečenje parazitskih infekcija pasa i mačaka koje uzrokuju zreli i nezreli oblici sledećih pantljičara (cestoda): Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia ovis,Taenia taeniaeformis (Hydatigera taeniaeformis),Taenia multiceps (Multiceps multiceps), Dipylidium caninum, Joyeuxiella pasqualei i Mesocestoides spp.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati štencima i mačićima koji sisaju, jer su te kategorije životinja retko zaražene pantljičarama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Mogući neželjeni efekat prazikvantela, primenjenog peroralno kod pasa, je povraćanje.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Peroralna terapijska doza prazikvantela za psa i mačku iznosi 5 mg/kg telesne mase. TENIVET tablete daju se oralno, aplikacijom na koren jezika ili se tableta stavlja u komad mesa, odnosno komad neke druge hrane koju životinja rado jede. Takođe, tableta se se može izmrviti i umešati u obrok ali uz obaveznu proveru da li je životinja uzela celu dozu. Lek se dozira na sledeći način:


  Za pse i štenad:

  • od 2,6 do 5 kg telesne mase ½ tablete;

  • od 6 do 10 kg telesne mase 1 tableta;

  • od 11 do 20 kg telesne mase 2 tablete;

  • od 21 do 30 kg telesne mase 3 tablete.


   Za mačke i mačiće:

  • odrasle mačke ½ tablete.


   Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

   Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prazikvantel ne deluje ovicidno tj. ne uništava jaja pantljičara pa se izmet tretiranih mesojeda u prvih sedam dana nakon dehelmintizacije mora sakupljati i neškodljivo uklanjati npr. zakopati ili spaliti. Kod dehelmintizacije životinja koje se čuvaju u zatvorenom prostoru treba preduzeti sve mere da bi se izbegla moguća reinfekcija.

  Kod infekcije sa Dipylidium caninum tretman treba ponoviti posle 2-3 nedelje od primene leka, uz obavezno uklanjanje buva sa životinje i njene neposredne okoline.

  U endemskim područjima sa prisutnim Echinococcus granulosus, T. ovis i T. hydatigena

  preporučuje se ponavljanje tretmana nakon 6 nedelja, a kod E. multilocularis nakon 4 nedelje.


  Suviše česta i ponavljana upotreba antihelmintika iste klase može dovesti do razvoja rezistencije kod parazita i smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  image


  Čuvati van domašaja dece! Rok upotrebe: 3 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Štenadima do 4 nedelje starosti i mačićima do 6 nedelja starosti ne treba davati Tenivet tablete, jer

  su u tom periodu oni vrlo retko inficirani pantljičarama.

  Ne davati psima i mačkama telesne mase ispod 2,5 kg, zbog nemogućnosti preciznog doziranja tablete.

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešne procene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotreba nekalibrisanog dozera.

  Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ukoliko dođe do slučajne ingestije leka, odmah potražite medicinsku pomoć i pokažite lekaru uputstvo za lek ili pakovanje.

  Zbog održavanja higijene, osobe koje daju tabletu psu direktno ili dodavanjem u hranu treba da operu ruke nakon toga.

  S obzirom na to da sadrži prazikvantel, lek je efikasan protiv Echinococcus spp.

  Ehinokokoza predstavlja opasnost za ljude.

  Kako je ehinokokoza bolest koja se prijavljuje Svetsko organizaciji za zdravlje životinja (OIE), od relevantnog nadležnog organa je neophodno obezbediti odgovarajiće smernice za lečenje i praćenje bolesti, kao i zaštitu ljudi.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.01.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.


image


Unutrašnje pakovanje: meka aluminijumska folija (strip). Veličina pakovanja: 2x10 tbl.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00332-17-001 od 22.01.2018.godine


image