Početna stranica Početna stranica

Leucogen
vakcina koja sadrži p45 antigen virusa leukemije mačaka (FeLV)UPUTSTVO ZA LEK


Leucogen, suspenzija za injekciju, 10x1 doza (10x1mL)


(za primenu na životinjama)Proizvođač: Virbac


Adresa: 1ère avenue – 2065 m – L.I.D.06516 Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: Velvet Animal Health d.o.o.


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Velvet Animal Health d.o.o., Vrbnička 1b, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Virbac, 1ère avenue – 2065 m – L.I.D.06516 Carros, Francuska


 2. IME LEKA


Leucogen

vakcina koja sadrži p45 antigen virusa leukemije mačaka (FeLV) suspenzija za injekciju

za mačke


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


Jedna doza vakcine (1 mL) sadrži:

Aktivna supstanca:

Prečišćeni proteinski antigen p45 spoljašnjeg omotača virusa FeLV (tip A)

najmanje 102 mcg

Adjuvans:

3% aluminijum-hidroksid gel (izraženo u mg Al3+) 1 mg

Quillaja saponaria, prečišćeni ekstrakt 10 mcg

Pomoćne supstance:

Izotonični puferski rastvor (natrijum-hlorid; natrijum-hidrogenfosfat,

bezvodni;

kalijum-

dihidrogenfosfat; voda za injekcije) do 1 mL


 1. INDIKACIJE


  Vakcina je namenjena za aktivnu imunizaciju mačaka u uzrastu od najmanje osam nedelja protiv virusa mačje leukemije, u cilju prevencije perzistentne viremije i ispoljavanja kliničkih simptoma ovog oboljenja.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta je 3 nedelje nakon završenog primarnog programa vakcinacije. Nakon završetka primarnog programa vakcinacije, imunitet traje godinu dana.

  Nakon prve revakcinacije sprovedene godinu dana nakon primarnog programa vakcinacije, dužina trajanja imuniteta je 3 godine.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


  image


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Često se posle primene prve doze vakcine mogu javiti prolazne lokalne reakcije umerenog intenziteta (< 2cm). Ove lokalne reakcije se mogu manifestovati u vidu otoka, efema ili čvorića koji se spontano povlače za najviše 3-4 nedelje. Posle druge aplikacije vakcine, kao i posle svih narednih, ova reakcija je znatno umanjena.

  Često se posle primene vakcine mogu javiti hipertermija (u trajanju 1-4 dana), apatija i digestivni poremećaji; ovi simptomi su prolaznog karaktera.

  U retkim slučajevima se mogu javiti bol pri palpaciji, kijanje ili konjuktivitis, koji se povlače bez ikakvog tretmana.


  U veoma retkim slučajevima, moguć je razvoj anafilaktičkih reakcija. U slučaju anafilaktičkog šoka treba primeniti odgovarajuću simptomatsku terapiju.

  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstvava tokom trajanja jednog tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od jedne ali manje od 10 životinja na 1 000 životinja)

  • retka (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za subkutanu upotrebu.

  Blago promućkati bočicu i aplikovati subkutano jednu dozu (1 mL) vakcine prema sledećem režimu vakcinacije:

  Primarni program vakcinacije:

  • prva injekcija mačićima u uzrastu od najmanje 8 nedelja.

  • druga injekcija 3 ili 4 nedelje kasnije.

  Prisustvo maternalnih antitela može negativno uticati na razvoj imunskog odgovora posle vakcinacije. U slučajevima kada se očekuje prisustvo maternalnih antitela, može biti potrebna primena treće doze vakcine nakon 15. nedelje starosti.

  Revakcinacije: Nakon prve revakcinacije, koja se sprovodi godinu dana nakon završenog primarnog programa vakcinacije, naredne revakcinacije se mogu sprovoditi u intervalima od 3 godine.


  image


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8.


 7. KARENCA


  Nije primenjivo.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati u frižideru (na temperaturi od 2 °C – 8 °C). Zaštititi od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: iskoristiti odmah.


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preporučuje se sprovođenje dehelmintizacije najmanje 10 dana pre vakcinacije. Mogu se vakcinisati samo mačke koje su negativne na vakcinalne antigene virusa FeLV. Stoga se pre vakcinacije preporučuje ispitivanje na prisustvo virusa FeLV.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba bez odlaganja potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu bočice.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati vakcinu kod gravidnih mačaka.

  Ne preporučuje se primena vakcine tokom laktacije.


  Predoziranje

  Posle primene dvostruke doze vakcine nisu zapažena druga neželjena dejstva osim onih opisanih u poglavlju 6, izuzev lokalnih reakcija koje mogu trajati duže (najviše 5-6 nedelja).


  Interakcije

  Dostupni podaci o bezbednosti i efikasnosti potvrđuju da se ova vakcina može pomešati i primeniti istovremeno sa vakcinama FELIGEN CRP ili FELIGEN RCP.


  image


  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene upotrebe ove vakcine sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa gore navedenim vakcinama. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene u konkretnoj slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom osim sa vakcinama FELIGEN CRP ili FELIGEN RCP.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.03.2019.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Bočica od stakla tipa I, zatvorena zapušačem od butilelastomera promera 13 mm i aluminijskom kapicom, sa jednom dozom (1 mL) vakcine.

Kutija sa 10 bočica.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI06AA01


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00318-18-001 od 11.03.2019.image