Početna stranica Početna stranica

Bovaclox DC Xtra
kloksacilin, ampicilinUPUTSTVO ZA LEKBovaclox DC Xtra, intramamarna suspenzija, 600 mg/5.4 g +300 mg/5.4 g, 24 x 5.4 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Norbrook Laboratories Limited


Adresa: Station Works, Newry Co. Down, BT35 6JP, Severna Irska, Velika Britanija Podnosilac zahteva: Zoopharm d.o.o.

Adresa: Hadži Prodanova 8, Beograd


image 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoopharm d.o.o.,

  Hadži Prodanova 8, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Norbrook Laboratories Limited

  Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down BT35 6JP Severna Irska, Velika Britanija


 2. IME LEKA


  Bovaclox DC Xtra

  kloksacilin, ampicilin (600mg/5.4 g + 300 mg/5.4 g) intramamarna suspenzija

  za krave


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric (5.4 g) sadrži:

  Aktivne supstance:

  Kloksacilin (u obliku kloksacilin-benzatina) 600 mg Ampicilin (u obliku ampicilin trihidrata) 300 mg


  Spisak pomoćnih supstanci:

  Aluminijum-distearat, tečni parafin


 4. INDIKACIJE


  Preparat je namenjen za upotrebu kod mlečnih krava u periodu zasušenja, odnosno odmah posle poslednje muže u cilju tretmana postojećeg mastitisa i zaštite od daljih infekcija u periodu zasušenja. Koristi se kao pomoć u smanjenju letnjih mastitisa kod junica i rizičnih krava u zasušenju.

  Aktivan je protiv gram-pozitivnih i gram-negativnih mikroorganizama koji prouzrokuju mastitise, a posebno je efikasan protiv Streptococcus agalactiae i drugih Streptococcus bakterija, na osetljive penicilinaza-pozitivne stafilokoke, Corynebacterium vrste, Escherichia coli i druge osetljive gram- negativne bakterije.

  Kloksacilin benzatin i ampicilin trihidrat održavaju efektivan antibakterijski nivo u vimenu mlečnih krava do 10 nedelja pri čemu nemaju iritirajuće dejstvo na tkivo vimena.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  • Ne koristi se kod krava koje imaju kratak period zasušenja.


  • Nije namenjen za upotrebu u periodu manjem od 49 dana do teljenja.

  • Ne koristiti se kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu.

  • Ne sme se koristiti u terapiji krava u laktaciji.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava alergijske reakcije.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave u periodu zasušenja.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje intramamarno.

  Lek se primenjuje u periodu zasušenja.

  Posle zadnje muže u laktaciji očistiti i dezinfikovati sise i ubrizgati sadržaj jednog intramamarnog šprica u svaku četvrtinu kroz sisni kanal. Izbeći kontaminaciju vrha šprica.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prilikom aplikacije kod junica važno je da vrh šprica ne prodire u sisu. Preporučuje se sledeća procedura:

  • Životinja mora biti pravilno imobilisana.

  • Sise moraju biti očišćene i dezinfikovane.

  • Otvor sise mora biti lociran i vrh šprica postavljen na otvor ali ne i uvučen u njega.

  • Kada se potisne klip šprica antibiotik lako prolazi kroz sisu u vime.


 10. KARENCA


  Preparat se ne koristi kod krava koje imaju kratak period zasušenja.

  Nije namenjen za upotrebu u periodu manjem od 49 dana do teljenja. Mleko za ljudsku upotrebu može se koristiti 7 dana posle teljenja.

  Ako se krava oteli ranije od 49 dana od poslednjeg tretmana, mleko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 56 (49+7) dana od poslednjeg tretmana.  image


  Meso tretiranih životina nije za upotrebu u periodu primene leka kao i 28 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Uslovi čuvanja gotovog proizvoda: Čuvati na temperaturi do 25 oC.

  Uslovi čuvanja posle prvog otvaranja: Intramamarni špric se koristi jednokratno.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: Intramamarni špric se može koristiti samo jednom, a delimično upotrebljeni špricevi se moraju uništiti u skladu sa propisima


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za upotrebu kod životinja

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na penicline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može bezbedno koristi tokom graviditeta. Ne sme se koristiti kod krava u periodu laktacije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  20.04.2018.  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 24 intramamarna šprica. Unutrašnje pakovanje: intramamarni špric od polietilena.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ51RC26

Broj dozvole: 323-01-00414-17-001 od 20.04.2018. godine


image