Početna stranica Početna stranica

Baycox Multi
toltrazurilUPUTSTVO ZA LEK


image

image

image

Baycox Multi, oralna suspenzija, 50 mg/mL, 1 x 100 mL Baycox Multi, oralna suspenzija, 50 mg/mL, 1 x 250 mL Baycox Multi, oralna suspenzija, 50 mg/mL, 1 x 1000 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH


Adresa: Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka


Podnosilac zahteva: BAYER D.O.O.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd, Republika Srbijaimage 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BAYER D.O.O.

  Omladinskih brigada 88b, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

  Projensdorfer Strasse 324, Kiel, Nemačka


 2. IME LEKA Baycox Multi

  toltrazuril (50 mg/mL) oralna suspenzija telad, prasad i jagnjad


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralne suspenzije sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Toltrazuril 50 mg

  Pomoćne supstance:

  Natrijum-benzoat (E211) 2.1 mg Natrijum-propionat (E281) 2.1 mg

  Ostale pomoćne supstance: natrijum-dokusat; simetikon, emulzija; limunska kiselina, bezvodna; bentonit; ksantan guma; propilenglikol; voda, prečišćena.


 4. INDIKACIJE


  Telad:

  Prevencija kliničkih znakova kokcidioze i smanjenje prenošenja kokcidija kod teladi mlečne rase koja se uzgajaju za proizvodnju mlečnih krava na farmama na kojima je potvrđeno prisustvo kokcidioze čiji su uzročnici Eimeria bovis ili Eimeria zuernii.


  Svinje:

  Prevencija kliničkih znakova kokcidioze kod novorođene prasadi (3-5 dana starosti) na farmama na kojima je potvrđeno prisustvo kokcidioze čiji je uzročnik Isospora suis.


  Ovce:  image


  Prevencija i lečenje kliničkih znakova kokcidioze i smanjenje prenošenja kokcidija među jagnjadi na farmama na kojima je potvrđeno prisustvo kokcidioze čiji su uzročnici Eimeria crandallis i Eimeria ovinoidalis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučajevima poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu.


  Telad:

  Radi zaštite životne sredine:

  Ne koristiti kod teladi težine veće od 80 kg telesne mase. Ne koristiti kod teladi u tovu.

  Za više informacija, videti odeljak 12 Posebna upozorenja i odeljak 13 Posebne predostrožnosti kod odlaganja ili uništavanja leka.


  Prasad i jagnjad: Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema poznatih.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad (na farmama za proizvodnju mleka), prasad (3-5 dana starosti) i jagnjad


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: oralna upotreba.

  Da bi se obezbedilo adekvatno doziranje, potrebno je odrediti telesnu masu što je preciznije moguće.


  Telad:

  Svakoj životinji se jednokratno daje 15 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 3,0 mL oralne suspenzije po 10 kg telesne mase.

  Za lečenje grupe životinja iste rase i iste ili slične starosti, doziranje treba odrediti prema najtežoj životinji iz grupe.


  Prasad:  image


  Svakoj životinji starosti od 3-5 dana se jednokratno daje 20 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 0,4 mL oralne suspenzije po kg telesne mase.. Usled malih zapremina potrebnih za


  tretiranje pojedinačne prasadi preporučuje se upotreba opreme za doziranje sa dozom preciznosti od 0,1 mL.


  Jagnjad:

  Svakoj životinji se jednokratno daje 20 mg toltrazurila/kg telesne mase što odgovara 0,4 mL oralne suspenzije po kg telesne mase.


  Ako se životinje leče kolektivno, treba ih grupisati prema njihovoj telesnoj težini i shodno tome odrediti doziranje, kako bi se izbegla subdoziranja i predoziranja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Oralnu suspenziju spremnu za upotrebu treba promućkati 20 sekundi pre upotrebe.

  Da bi se obezbedila maksimalna korist, životinje treba tretirati pre pojave očekivanih kliničkih znakova, tj. u periodu pre manifestacije simptoma zaraze.


 10. KARENCA


  Telad:

  Meso i jestiva tkiva: 63 dana.

  Mleko: Nije dozvoljena primena kod životinja čije se mleko koristi u ishrani.


  Prasad:

  Meso i jestiva tkiva: 77 dana


  Jagnjad:

  Meso i jestiva tkiva: 42 dana

  Mleko: Nije dozvoljena primena kod životinja čije se mleko koristi u ishrani .


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe koji je naznačen na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 6 meseci.


 12. POSEBNA UPOZORENJA  image


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja


  Preporučuje se terapija svih životinja u jednom oboru.

  Higijenske mere mogu redukovati rizik od kokcidioze ovaca. Zbog toga se preporučuje poboljšanje higijenskih uslova na farmi, naročito suvoće i čistoće.

  Da bi se obezbedila maksimalna korist, životinje treba tretirati pre pojave očekivanih kliničkih znakova, tj. u periodu pre manifestacije simptoma zaraze.

  Da bi se izmenio tok klinički utvrđene kokcidiozne infekcije, kod životinja koje već pokazuju simptome dijareje, dodatna suportivna terapija može biti potrebna.

  U slučaju pojave dijareje, efekat proizvoda je ograničen pošto je već došlo do oštećenja zida creva izazvanog kokcidijom.


  Kao i sa drugim antiparaziticima, česta i ponovljena terapija antiprotozoicima iste klase može dovesti do razvoja rezistencije.


  Posebne mere preostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu treba da izbegavaju kontakt sa lekom.

  Izbegavajte kontakt leka kožom i očima.

  Odmah isprati vodom kožu i oči u slučaju bilo kakvog kontakta sa lekom. Ne jesti, piti ili pušiti prilikom korišćenja leka.


  Ostala upozorenja

  Glavni metabolit toltrazurila, toltrazuril-sulfon (ponazuril) je postojan (poluživot > 1 godina), lako prodire kroz slojeve zemlje i toksičan je za biljke.

  Radi zaštite životne sredine:


  Telad: U cilju smanjenja neželjenih dejstva na biljke i moguće kontaminacije zemjišta, đubrivo od lečenih teladi se ne sme rasipati po zemlji bez mešanja sa đubrivom nelečenih krava. Đubrivo lečenih teladi se pre posipanja na zemlju mora razblažiti sa đubrivom od nelečenih krava koje je bar 3 puta veće težine.


  Jagnjad:Jagnjad starosti od 6 nedelja ili telesne mase veće od 20 kg, a koja su provela čitav životni vek u zatvorenom prostoru pod intenzivnim uzgojnim sistemom, ne sme biti tretirana ovim lekom. Đubrivo ovih životinja treba primeniti na istom komadu zemlje tek jednom u tri godine.


  Prasad: Nema.


  Interakcija

  Nema poznatih.


  Inkompatibilnosti  image


  U odsustvu studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne treba koristiti sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Telad i prasad dobro podnose dozu koja je tri puta veća od preporučene bez pojave znakova intolerancije.


  Studije bezbednosti su pokazale da jagnjad dobro podnosi i dozu koja je dva puta viša od preporučene, a aplikovana tokom dva uzastopna dana.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Lek se ne sme bacati u kanalizaciju ili u kućni otpad. Pitajte Vašeg veterinara kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.04. 2018.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Pakovanje 1 x 100 mL:

Unutrašnje pakovanje: bočica/boca od polietilena visoke gustine (HDPE) bele boje, sa 100 mL oralne suspenzije, zatvorena polipropilenskim zatvaračem sa navojem svetloplave boje. Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi bočica/boca i Uputstvo za lek. Pakovanje 1 x 250 mL:

Unutrašnje pakovanje: bočica/boca od polietilena visoke gustine (HDPE) bele boje, sa 250 mL oralne suspenzije, zatvorena polipropilenskim zatvaračem sa navojem svetlozelene boje. Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi bočica/boca i Uputstvo za lek. Pakovanje 1 x 1 L:

Boca od polietilena visoke gustine (HDPE) bele boje, sa 1 L oralne suspenzije, zatvorena polipropilenskim zatvaračem sa navojem tamnozelene boje.

Uputstvo za lek se nalazi ispod etikete, zalepljene na pakovanju leka. Unutrašnje pakovanje ujedno predstavlja i spoljnje pakovanje leka. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AJ01

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 100mL: 323-01-00339-17-001 od 17.04.2018.

1 x 250 mL: 323-01-00340-17-001 od 17.04.2018.

1 x 1L: 323-01-00341-17-001 od 17.04.2018.image