Početna stranica Početna stranica

Vetazol
levamizolUPUTSTVO ZA LEK


VETAZOL,. oralni prašak, 150 mg/g, 1x 10 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veterinarstvo d.o.o.,


Adresa: MIlana Predića 20, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: Veterinarstvo d.o.o.,


Adresa: MIlana Predića 20, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarstvo d.o.o.

  Milana Predića 20, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA Vetazol

  levamizol (150 mg) oralni prašak

  za goveda, ovce, svinje i živinu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 gram oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Levamizol-hidrohlorid 150 mg


  Pomoćna supstanca:

  Glukoza monohidrat do 1g


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje parazitskih oboljenja prouzrokovanih želudačno-crevnim i plućnim nematodama kod goveda, ovaca, svinja i živine, i to kod:


  Goveda, ovaca: Haemonchus spp., Trichostrongylus spp., Ostertagia spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Chabertia ovina, Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Toxocara vitulorum, Dictiocaulus spp.

  Svinja: Ascaris suum, Strongyloides ransomi, Metastrongylus spp.

  Živine: Ascardia galli, Heterakis spp., Capillaria obsignata, Oxyspirura mansoni i Syngamus trachea.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne primenjuje kod:

  • Krava i ovaca u periodu laktacije

  • nosilja konzumnih jaja


   image


  • životinja sa oboljenjem bubrega i jetre

  • drugih vrsta životinja za koje lek nije indikovan


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je prolazna salivacija, izrazito vlaženje njuške i nosnog ogledala, slab tremor skeletne muskulature, kašalj i diareja. Navedene neželjene reakcije mogu se javiti već posle par sati ili za 12 do 24 sata od primene leka i obično spontano nestaju.

  Učestala primena ovog leka može razviti rezistenciju.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, svinje i živina


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Način primene: oralna primena, rastvoreno u vodi za piće. Doze levamizola iznose:

  • za preživare i svinje 7.5 do 8 mg/kg t.m. što odgovara 10 g leka Vetazol (jedna kesica) na 200

   kg t.m., jednokratno

   Primer doziranja: Na 200 kg t.m., jednu kesicu Vetazol (10g leka) rastvoriti u 7L vode za piće i dati životinjama da popiju. Nijedan drugi izvor vode za piće ne sme biti dostupan dok životinje ne popiju mediciranu vodu. Tek kada je sva medicirana voda popijena, nastaviti sa davanjem nemedicirane vode bez leka.


  • za živinu 40 mg/kg t.m. što odgovara 10 g leka Vetazol (jedna kesica) na 40 kg ukupne telesne mase tretiranih jedinki, u vodi za piće, u toku 2 uzastopna dana.

   Primer doziranja: pilići starosti do nedelju dana 1 kesica Vetazola na 10 L vode za piće pilići starosti 2 do 8 nedelja 1 kesica Vetazola na 3 L vode za piće


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi lek bio pravilno doziran, potrebno je što preciznije odrediti zbirnu telesnu masu (u kg) za ciljne vrste koje će biti tretirane. Nijedan drugi izvor vode za piće ne sme biti dostupan za vreme terapije. Pripremati samo količinu medicinirane vode koja pokriva dnevne potrebe.


 10. KARENCA


  Meso:

  • goveda, koza, ovaca i svinja 14 dana

  • živine 28 dana


   image


   Mleko tretiranih krava i ovaca, kao i jaja tretirane živine ne koriste se za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Na suvom i tamnom mestu, zaštićeno od svetlosti, na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi za piće: 24 časa, na temperaturi do 25 ˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za upotrebu kod životinja

  Lek se koristi po priloženom uputstvu.

  Kod svih vrsta životinja lečenih od plućne strongiloidoze terapiju treba ponoviti posle 3 nedelje od primene leka, a kod životinja lečenih od gastrointestinalne strongiloidoze lečenje ponoviti posle 1-2 meseca.

  Primenu leka kod životinja sa jakom infekcijom nematodama treba ponoviti posle 2 do 4 nedelje od prve aplikacije leka.


  U slučaju predoziranja leka i pojave prvih kliničkih simptoma potrebno je dati atropin , kao blokator muskarinskih holinergičkih receptora,i nekoliko sati od njegove aplikacije dolazi do potpunog oporavka životinja.


  Predoziranje

  Znaci toksičnosti kod goveda i ovaca su prolazna salivacija, lakrimacija, trešenje glavom, mišićni tremor i umerena razdražljivost. Kod goveda se zapaža često lizanje nosnog ogledala. Takođe se mogu zapaziti i gastrične kolike i genitalno urinarne smetnje (učestalo mokrenje) kao i neurološki simptomi (anksioznost, ataksija, depresija CNS, kolaps, hiperestezija, iritabilnost) i respiratorni simptomi (dispnoja, tahipnoja, pulmonarni edem).

  Levamizol dat svinjama u dozi trostruko višoj od preporučene, samo povremeno izaziva povraćanje što se kao i kašalj, može primetiti kod svinja koje su inficirane odraslim oblicima nematoda. U takvim slučajevima, se radi o reakciji na izbacivanje parazita i pojava prestaje za nekoliko sati.

  Živina dobro toleriše tetramizol i levamizol.


  Konji imaju vrlo usku marginu bezbednosti. Pojedinačna doza od 20 mg/kg može dovesti do uginuća; terapijska doza od 15 mg/kg je opasno blizu ove doze.


  Neželjene reakcije

  Moguća je prolazna salivacija, izrazito vlaženje njuške i nosnog ogledala, slab tremor skeletne muskulature, kašalj i diareja. Navedene neželjene reakcije mogu se javiti već posle par sati ili za 12 do 24 sata od primene leka i obično spontano nestaju.

  Učestala primena ovog leka može razviti rezistenciju.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Lek može da se primenjuje u graviditetu. Treba izbegavati primenu u poslednjem mesecu graviditeta.


  image


  Ne primenjuje se kod životinja u toku laktacije, ako se mleko koristi za ishranu ljudi, niti kod komercijalnih nosilja.


  Interakcije

  Levamizol se ne koristi istovremeno, kao ni 2 nedelje pre i posle primene antihelmintika i ektocida na bazi organofosfata i antihelmintika dietilkarbamazina, pirantela i morantela, jer ovi lekovi povećavaju toksičnost levamizola.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti, jesti ili pušiti. Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom odmah isprati tekućom vodom. Ukoliko iritacija traje i posle ispiranja, obratiti se lekaru.

  Posle rada sa ovim lekom obavezno oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.09.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kesica od troslojne folije 1x10 g

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AE01

Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00097-18-001 od 17.09.2018.


image