Početna stranica Početna stranica

Drontal Dog Flavour
prazikvantel, pirantel, febantel


UPUTSTVO ZA LEK


image

image

Drontal Dog Flavour, tableta, 50mg + 144mg + 150mg, blister, 1 x 6 tableta Drontal Dog Flavour, tableta, 50mg + 144mg + 150mg, blister, 17 x 6 tableta


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH


2. European Pharma Hub Kft.


Adresa: 1. Projensdorfer str. 324, 24106 Kiel, Nemačka


2. 2360 Gyál 7000/9 hrsz., Mađarska


Podnosilac zahteva: MARLO FARMA DOO


Adresa: Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLO FARMA DOO

  Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel, Nemačka

  2. European Pharma Hub Kft.

   2360 Gyál 7000/9 hrsz., Mađarska


 2. IME LEKA


  Drontal Dog Flavour

  50 mg + 144 mg + 150 mg tableta

  za pse

  prazikvantel, pirantel, febantel


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna tableta sadrži:


  Aktivne supstance:

  Febantel 150 mg

  Pirantel-embonat 144 mg

  Prazikvantel 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Laktoza monohidrat; Kukuruzni skrob; celuloza, mikrokristalna; povidon K25; magnezijum-stearat; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum; aroma mesa.


  Tablete svetlobraon do braon boje, karakterističnog mirisa, oblika koske, sa dvostranom podeonom crtom


 4. INDIKACIJE

  Za primenu kod mešanih infekcija cestodama i nematodama sledećih vrsta: Nematode:

  Askaridide Toxocara canis, Toxascaris leonina

  Ankilostomatide Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum

  Trihuride Trichuris vulpis


  Cestode: Echinococcus granulosu Echinococcus multilocularis



  image


  Dipylidium caninum Taenia spp.

  Mesocestoides spp.


  Lek je namenjen za lečenje i preveniranje oboljenja izazvanih od strane protozoa Giardia spp. kod štenadi i pasa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak leka.

  Lek nije namenjen za upotrebu kod štenadi mlađe od 2 nedelje ili kod pasa koji imaju telesnu masu manju od 2 kg.

  Lek se ne sme koristiti kod gravidnih kuja u prva dva trimestra graviditeta (videti odeljak 12).


 6. NEŽELJENA DEJSTVA

  Veoma retko se mogu javiti prolazni blagi gastrointestinalni poremećaji (npr. povraćanje). Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave).


  Ako primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja se ne pominju u ovom uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: Oralna upotreba.


  Doziranje

  Za lečenje pasa, 1 tableta odgovara za 10kg telesne mase (15 mg febantela, 14.4 mg pirantel-embonata i 5 mg prazikvantela).


  Doze su date u tabeli:


  image


  image

  Telesna masa (Kg)

  Broj tableta

  2 - 5

  ½

  > 5 - 10

  1

  > 10 - 15

  1 ½

  > 15 - 20

  2


  Za svakih dodatnih 5 kg telesne mase, primeniti još polovinu tablete.


  Trajanje tretmana:

  Tablete su aromatizovane i studije su pokazale da su jestive i dobrovoljno uzete od strane većine ispitivanih pasa (88%).

  Tablete se daju u vidu jednokratne terapije kod infekcija cestodama i nematodama. Program doziranja treba utvrditi uz konsultaciju sa veterinarom. Kao uopšteno pravilo, standardna shema za odrasle pse (preko 6 meseci starosti) jeste čišćenje od parazita na svaka tri meseca. Ukoliko se vlasnik psa odluči za neredovnu terapiju antihelminticima, onda je alternativa ispitivanje stolice na svaka tri meseca. U specifičnim situacijama poput nege kuje, štenadi (starosti ispod 6 meseci), ili u okviru odgajivačnica, češći tretman može biti koristan i treba tražiti savet veterinara kako bi se obezbedio adekvatan program za zaštitu od parazita. Slično, u pojedinim situacijama (poput teških infekcija nematodama ili Echinococcus infekcije) dalje lečenje može biti neophodno i veterinar može pružiti informacije ukoliko je potrebno primeniti dodatan tretman.


  Lek nije namenjen za upotrebu kod pasa koji imaju telesnu masu manju od 2 kg.


  Za lečenje protiv Giardia spp. infekcija: Preporučenu dozu treba davati u toku tri uzastopna dana. Okruženje životinje detaljno očistiti i dezinfikovati kako bi se prevenirale infestacije, naročito u odgajivačnicama.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tablete se mogu uzimati uz ili bez hrane. Pristup regularnoj ishrani se ne mora ograničavati pre ili posle tretmana.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe polovine tablete: 7 dana.


  image


  Nakon deljenja tablete po podeonoj crti, preostalu polovinu tablete umotati u aluminijumsku foliju i vratiti u otvoreni blister i čuvati do navedenog roka upotrebe za polovinu tablete.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Buve služe kao domaćini jedne od čestih vrsta cestoda – Diplydium caninum.


  Infekcije cestodama će se ponavljati osim ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mere protiv njihovih domaćina poput buva, miševa itd.


  Česta i ponovljena terapija antiprotozoicima iste klase može dovesti do razvoja rezistencije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Usled visokih doza febantela primenjenih tokom rane trudnoće kod pacova, ovaca i pasa prijavljeni su teratogeni efekti. Primena ovog proizvoda za trodnevno lečenje infekcija izazvanih Giardia spp. u trećem trimestru graviditeta treba biti zasnovana na proceni odnosa koristi i rizika od strane veterinara. Bezbednost proizvoda tokom primene prva dva trimestra graviditeta nije ispitivana. Ne koristiti kod gravidnih kuja u prva dva trimestra graviditeta (videti odeljak 4.3). Jednokratno lečenje tokom poslednjeg trimestra graviditeta i laktacije se pokazalo bezbednim.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ukoliko dođe do slučajne ingestije leka, odmah potražite medicinsku pomoć i pokažite lekaru uputstvo za lek ili pakovanje. Zbog održavanja higijene, osobe koje daju tabletu psu direktno ili dodavanjem u hranu treba da operu ruke nakon toga. U slučaju tretmana Giardia infekcije kod pasa: potrebno je temeljno očistiti i dezinfikovati prostor ili izmestiti pse dok su na tretmanu, naročito u uzgajivačnicama. Infekcija parazitom Giardia je moguća kod ljudi, pa je potrebno da vlasnik zaraženog psa potraži savet lekara. Obzirom da sadrži prazikvantel, lek je efikasan protiv Echinococcus spp. Ehinokokoza predstavlja opasnost za ljude. Kako je ehinokokoza bolest koja se prijavljuje Svetskoj zdravstvenoj organizaciji za zdravlje životinja, neophodno je obezbediti odgovarajuće smernice za lečenje i praćenje bolesti, kao i zaštitu ljudi, od relevantnog nadležnog organa.


  Interakcije

  Ne koristiti istovremeno sa levamizolom, nekim drugim holinergičkim jedinjenjem ili piperazinom.


  Predoziranje

  Psi dobro podnose primenu ovog leka. U ispitivanjima bezbednosti primena doza 5 ili više puta većih od preporučenih povremeno je prouzrokovala povraćanje.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  20.07.2022.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister oPA 25μm/Al 50μm/HDPE 40μm – Al 20μm/PE 15g/m2 koji sadrži 6 tableta.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 1 ili 17 blistera i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AA51

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00374-21-001 od 20.07.2022. za Drontal Dog Flavour, tableta, 1 x 6 tableta

323-01-00375-21-001 od 20.07.2022. za Drontal Dog Flavour, tableta, 17 x 6 tableta



image