Početna stranica Početna stranica

STARIM KOSTIMA POMAŽU MLEČNI PROIZVODI I VITAMIN D

Kombinacija vitamina D u vidu suplemenata i odredjenih mlečnih proizvoda može sprečiti pojavu gubitka koštane mase kod starijih ljudi. Konzumacija mleka, jogurta i sira dovodi do veće mineralizacije kostiju kičme i manji gubitak koštane mase kuka kod starijih ljudi, ali isključivo ako se istovremeno koristi i vitamin D u vidu suplemenata. Vitamin D stimuliše apsorpciju kalcijuma, što pomaže izgradnju kostiju i prevenciju gubitka koštane mase. Istraživanja nisu bila ograničena samo na mleko već i na ostale mlečne proizvode i razjasnila su da je gustina kostiju zavisila od korišćenja mlečnih proizvoda zajedno sa adekvatnim unosom vitamina D.