Početna stranica Početna stranica

PROBLEMI SA SINUSIMA MOGU DOVESTI DO DEPRESIJE I GUBITKA POSLA

Ljudi koji su depresivni usled hroničnog problema sa sinusnim infekcijama su manje produktivni, pokazuju istraživanja. Oni više izostaju sa posla ili škole od onih sa hroničnim rinosinuzitisom koji nisu depresivni. Naučnici kažu da njihova saznanja mogu dovesti do ciljane terapije kako bi popravili kvalitet života ovih ljudi. Od svih simptoma povezanih sa hroničnim rinosinuzitisom - sinusni, nazalni itd. - depresivna raspoloženja i depresivna simptomatologija su dominatni faktor asociran sa izostajanjima sa posla ili škole pacijenata sa hroničnim rinosinuzitisom. Hronični rinosinuzitis je često oboljenje koje utiče na disanje i spavanje. Studija je identifikovala tri druga problema koja umanjuju kvalitet života ljudi sa hroničnim rinosinuzitisom: nazalne blokade, bolovi uha i lica, i emotivno stanje. Istraživači su sproveli anketu na 107 ljudi sa hroničnim rinosinuzitisom o njihovim simptomima i izostancima sa posla ili škole. U proseku, ispitanici su kazali da su izostali tri dana posla ili škole u toku tri meseca ili 12 u toku godine. Glavni razlog za izostanke je emotivne prirode - depresivno raspoloženje. Istraživači su bili iznenađeni sa otkrićem da slabo spavanje i nazalno začepljenje nisu dovodili do izostanka. Ova istraživanja ukazuju na činjenicu da specifični simptomi hroničnog rinosinuzitisa upravljaju specifičnim manifestacijama bolesti ili posledicama bolesti. Rezultati otvaraju vrata ka istraživanju intervencija usmerenih na depresivna raspoloženja kako bi se povećala produktivnost smanjena usled hroničnog rinosinuzitisa.