Početna stranica Početna stranica

OZBILJAN NAPAD HIPOGLIKEMIJE MOŽE DA UGROZI ŽIVOT LJUDI SA DIJABETESOM TIPA 2

Samo jedan slučaj opasno niskog nivoa šećera u krvi može da poveća rizik od smrti, infarkta i šloga kod ljudi koji imaju dijabetes tipa 2, pokazuju nedavna istraživanja. Slučaj opasno niskog nivoa šećera (hipoglikemija) koji zahteva odlazak u bolnicu može da ostavi dugotrajne posledice čak iako ga lekari uspešno reše. Istraživači su ipak naveli da nije jasno iz ove studije da li ljudi koji su imali ozbiljan napad hipoglikemije bili bolesniji od onih koji nisu imali takav napad, ili je nizak nivo šećera zapravo doprineo većem riziku od smrti, infarkta i šloga. Studija je obuhvatila 1.200 ljudi sa dijabetesom tipa 2 koji su praćeni 15 godina, starosti između 45 i 64 godina. Skoro 200 ljudi iz ove studije su imali napad hipoglikemije koji je zahtevao hitnu medicinsku pomoć. Jedna trećina ovih ljudi je umrla u roku od 3 godina nakon tih napada. Tokom ovih istraživanja, rizik od infarkta i šloga ili smrti je bio duplo veći kod ljudi koji su imali ozbiljan napad hipoglikemije od onih koji nisu. Rezultati ovih istraživanja ukazuju da lekari moraju da obrate naročitu pažnju pacijentima dijabetičarima koji su primili hitnu medicinsku pomoć zbog hipoglikemije nakon ozbiljnih slučajeva kao što su gubitak svesti ili napad. Hipoglikemija nije dovoljno uvažena kao faktor rizika od smrti i kardiovaskularnih oboljenja kod dijabetičara. Terapija kod visokog nivoa šećera mora biti takva da se veoma pazi da ona ne zapravo ne izazove hipoglikemiju, potencijalno mnogo ozbiljnije stanje nego što se ranije verovalo.