Početna stranica Početna stranica

ONI KOJI PREBOLE HOČKINOV LIMFOM SUOČENI SU SA RIZIKOM OD DRUGOG KANCERA

Rizik da se dobije drugi tip kancera kod ljudi koji su preboleli Hočkinov limfom može biti visok, pogotovu kod onih koji imaju porodičnu istoriju kancera. To pokazuje nova evropska studija u kojoj su istraživači proučavali podatke više od 9.500 pacijenata sa Hočkinovim limfomom. Hočkinov limfom je kancer koji nastaje u belim krvnim zrncima odnosno limfocitima. Limfociti su deo imunog sistema. Većina pacijenata sa Hočkinovim limfomom su lečeni kominacijom hemioterapije i radioterapije. Istraživanja su pokazala da ovi pacijenti imaju veći rizik od pojave drugog kancera kasnije u životu - i posebno ako su imali u porodici slućajeve kancera u prošlosti, ali studija nije dokazala da je Hočkinov limfom uzrokovao veći rizik od pojave drugog kancera. Sveukupno, studija je pokazala da preživeli imaju 2,4 puta veći rizik od pojave bilo kog tipa drugog kancera nego obični ljudi, i da taj rizik ostaje visok sledećih 30 godina nakon terapije. Dalja analiza je pokazala da je rizik 2,8 puta veći kod 30 procenata ljudi koji su preboleli Hočkinov limfom koji imaju istoriju kancera u porodici, dok oni koji nisu imali imaju 2,2 puta veći rizik. Rizik je največi - 3,4 puta veći - kod onih koji su imali bar dvoje najbližih sa kancerom (roditelje, decu, braću ili sestre) . Najčešći tip drugog kancera koji se javlja kod preživelih od Hočkinovog limfoma nije bio Hočkinov limfom već leukemija i kancer pluća, dojke, debelog creva i rak kože različit od melanoma, i velike šanse su da je tip kancera isti kao kod članova porodice koji su ga imali. Istraživanja su takođe pokazala vezu između broja godina i razvijanja drugog kancera. Naprimer, žene kojima je otkriven Hočkinov limfom pre 35 godine života imale su 14 procenata veći rizik od raka dojke sledećih 30 godina u poređenju sa 3 procenata većeg rizika među ženama kojima je otkriven Hočkinov limfom posle 35 godine života. Važnost ovog istraživanja ogleda se u tome da lekari budu svesni da pacijenti koji su izlečeni od Hočkinovog limfoma imaju veći rizik od pojave drugog kancera i da poboljšaju rane dijagnoze drugog kancera.