Početna stranica Početna stranica

OČNI PREGLED MOŽE DA UKAŽE NA SLABU CIRKULACIJU U NOGAMA

Nova istraživanja ukazuju da bi rutinski pregled oka mogao jednog dana da ukaže na probleme sa cirkulacijom u nogama. Istraživači na univerzitetu Džon Hopkins u Baltimoru tvrde da promene u mrežnjači oka mogu da ukažu na rizik od sužavanja velikih krvnih sudova u nogama - periferna arterijska bolest (PAB). PAB pogadja mnoge ljude starosti preko 40 godina i utiče značajno na pogoršanje zdravlja i kvaliteta žiovta. PAB nije uvek rano uočljiv i može opasno da ugrozi život. Najteži oblik PAB je ishemija ekstremiteta koja kao posledicu ima gangrenu ili čak amputaciju. Istraživači su utvrdili da ljudi sa abnormalnostima u malim krvnim sudovima mrežnjače imaju duplo veće šanse za obolevanje od PAB i čak 3,5 puta veće šanse za najteži oblik ove bolesti. Ove abnormalnosti uključuju krvarenje, žute tačke nastale razlaganjem lipida i površine krvi nastale probijanjem krvnih sudova sa zadnje strane oka. Veza izmedju problema sa mrežnjačom i PAB su najočiglednije kod dijabetičara. Istraživači smatraju da bi rutinski pregled mrežnjače jednoga dana mogao da sadrži i ove preglede kako bi se predupredio PAB. Ovo su preliminarna istraživanja i potrebna su dodatna istraživanja kako bi se utvrdili tačni rezultati.