Početna stranica Početna stranica

1 OD 7 GOJAZNIH LJUDI IMA NORMALNI KRVNI PRITISAK I HOLESTEROL

Može li se istovremeno biti gojazan i zdrav? Nedavna velika istraživanja u Americi pokazuju da od ukupno 1,3 miliona gojaznih ljudi koji su ispitivani, 14 procenata je imalo normalan šećer, holesterol i krvni pritisak. Lekari koriste ove "kardiometaboličke" parametre kako bi otkrili ljude sa povećanim rizikom od srčanih i moždanih oboljenja ili dijabetesa tipa 2. Ipak, nazivati ove ljude sa normalnim navedenim ispitivanim vrednostima "gojazan i zdrav" bilo bi pogrešno. "Samo zato što trenutno nemaju rizične faktore, ne znači da ih neće imati u budućnosti", kažu istraživači u Centru za razvoj medicine u Portlandu. Studija pokazuje: manje od 2,8 procenata gojaznih ljudi koji imaju 80 ili više godina nisu imali faktore rizika nasuprot više od 29 procenata ljudi između 20 i 34 godina starosti. Odsustvo ovih faktora rizika ipak ne znači da su zdravi, jer oni imaju druge probleme: zglobovi, rizik od kancera, bubrežni problemi itd. Plus, prethodna istraživanja pokazuju da gojazni ljudi imaju viši rizik od smrtnosti od ljudi normalne težine istog doba. Naučnici nisu sigurni zašto ovi gojazni ljudi imaju normalan krvni pritisak, šećer i holesterol. Moguće je da dijeta, vežbe ili genetika igraju određenu ulogu, ili je moguće da je tajming ispitivanja bio takav da su oni imali trenutno normalne vrednosti, i da bi oni u dužem periodu verovatno razvili faktore rizika. Identifikacija ljudi sa povećanim rizikom od srčanog oboljenja i dijabetesa na osnovu njihovih faktora rizika može biti važno za prevenciju i lečenje. Ova studija je koristila elektronske medicinske podatke: krvni pritisak, trigliceride, HDL i šećer. Istraživači su računali indeks telesne mase (BMI) i kategorisali su gojazne ljude po stepenu njihove gojaznosti. Studija je isključila ljude sa dijabetesom. Studija ima za cilj da utvrdi ko ima veće šanse za razvoj oboljenja zbog gojaznosti na osnovu faktora rizika. U svakom slučaju, lekari savetuju da se uvek vodi računa o težini i da se u slučaju pojave gojaznosti koriste dijete i vežbe.