Početna stranica Početna stranica

URO-VAXOM
liofilizovani bakterijski lizat e.coli

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


URO-VAXOM

Kapsula, tvrda 6mg 30 komada


Proizvođač: OM Pharma


Adresa: 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin, Švajcarska


Podnosilac zahteva: Ivančić i sinovi d.o.o.

Adresa: Palmotićeva 13, 11 000 Beograd, Republika Srbija


URO-VAXOM 6 mg, kapsula, tvrda INN liofilizovani bakterijski lizat E.coli


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek URO-VAXOM, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek URO-VAXOM i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek URO-VAXOM

 3. Kako se upotrebljava lek URO-VAXOM

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek URO-VAXOM

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK URO-VAXOM I ČEMU JE NAMENJEN


  URO-VAXOM se koristi u prevenciji ponovljenih upornih infekcija donjeg urinarnog trakta.

  URO-VAXOM je imunostimulativni agens, poboljšava Vaš imuni sistem i pomaže Vašem organizmu da se bori protiv infekcija.


  Infekcije urinarnog trakta su uglavnom izazvane bakterijom Escherichia coli. One su povezane sa neprijatnim znacima kao što su groznica, pečenje i probadanje pri mokrenju, učestalo mokrenje, povećan nagon za mokrenjem i/ili bol u pubičnom delu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK URO-VAXOM


  Lek URO-VAXOM ne smete koristiti:

  • ako ste alergični (hipersenzitivni) na aktivnu supstancu ili na neku drugu komponentu leka

   URO-VAXOM

  • kod dece


  Kad uzimate lek URO-VAXOM, posebno vodite računa:


  Ako se pojavi reakcija na koži, groznica ili otok, lečenje treba prekinuti odmah i obratiti se lekaru, jer to ukazuje na alergijsku reakciju.


  Primena drugih lekova


  Molimo Vas recite Vašem lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koje Vam lekar nije propisao.


  Uzimanje leka URO-VAXOM sa hranom ili pićima


  Nisu poznate interakcije sa hranom ili pićima do sada.


  Primena leka URO-VAXOM u periodu trudnoće i dojenja

  Trudnoća:

  Studije na životinjama nisu pokazale direktno ili indirektno neželjeno dejstvo na fetus. Ne postoje podaci na ženama u periodu trudnoće. Pre primene leka obavezno konsultujte Vašeg lekara.


  Dojenje:

  Nije poznato da li se komponente leka URO-VAXOM izlučuju u majčino mleko. Stoga, URO-VAXOM ne treba primenjivati kod žena koje doje.


  Ukoliko ste trudni ili dojite, obratite se Vašem lekaru koji će odlučiti o primeni ovog leka.


  Uticaj leka URO-VAXOM na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  URO-VAXOM nema uticaja na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka URO-VAXOM


  URO-VAXOM sadrži natrijum glutamat. Ovo treba da imaju na umu pacijenti koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

  URO-VAXOM sadrži manitol. Manitol može delovati blago laksativno (izazvati proliv).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK URO-VAXOM


  Pre prve primene leka obavezno konsultujte Vašeg lekara.


  Lek URO-VAXOM uvek uzimajte tačno onako kako Vam je Vaš lekar rekao. Ukoliko niste sigurni ili imate nedoumice u vezi sa ovim lekom, uvek pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  1 kapsula dnevno tri uzastopna meseca.


  Način primene

  URO-VAXOM se primenjuje oralnim putem.

  Kapsule se moraju progutati na prazan želudac sa malo vode.

  U slučaju teškog gutanja, kapsule se mogu otvoriti i sadržaj se može uzeti sa malo tečnosti.


  Trajanje terapije

  Vaš lekar će Vam reći koliko dugo ćete koristiti lek URO-VAXOM.


  Ako ste uzeli više leka URO-VAXOM nego što je trebalo


  Konsultujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko ste uzeli više leka URO-VAXOM nego što je potrebno.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek URO-VAXOM


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek URO-VAXOM uzmite sledeću kapsulu odmah čim se setite. Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili zaboravljenu dozu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek URO-VAXOM


  Ako naglo prestanete da uzimate lek URO-VAXOM efekat neće biti narušen ukoliko nastavite sa upotrebom po instrukcijama u uputstvu za pacijenta. Recite Vašem lekaru ukoliko ste prekinuli sa terapijom. Ukoliko imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjena dejstva prikazana su u daljem tekstu uporedu sa učestalosti:


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek); Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek).


  Poremećaj nervnog sistema:

  • Česta: glavobolja


   Gastrointestinalni poremećaji:

  • Česta: dijareja (proliv), mučnina, gastrična intolerancija, dispepsija (loše varenje)

  • Povremena: bol u stomaku


   Opšti poremećaji:

  • Povremena: groznica


   Poremećaji kože:

  • Povremena: alergijska reakcija, reakcije na koži (ospa, crvenilo, svrab)


  Ostali neželjeni efekti koji su bili prikazani nisu ozbiljni, uglavnom nekoliko slučajeva alopecije. Izolovanih ali ozbiljnih slučajeva je bilo prikazano, kao što je otok (edem) usta ili jednjaka i ždrela.


  U slučaju poremećaja kože, groznice ili otoka, lečenje treba prekinuti. U slučaju da se pojave takvi efekti, prekinite lečenje i odmah se obratite se Vašem lekaru, jer to može biti alergijska reakcija.


  Ako bilo koji od ozbiljnih neželjenih efekata imate ili ako primetite bilo kakve neželjene efekte koji nisu prikazani u ovom uputstvu za pacijenta, obratite se Vašem doktoru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK URO-VAXOM


  Rok upotrebe


  5 godina


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 300C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

  Čuvati van domašaja dece.

  Nemojte koristiti više lek URO-VAXOM ako primetite vidljive znake pogoršanja.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek URO-VAXOM


Aktivna supstanca:

1 kapsula sadrži: 6 mg liofiliziranog lizata bakterije Escherichia coli.


Pomoćne supstance:

Preželatiniziran kukuruzni skrob; magnezijum-stearat; propil-galat (E 310); natrijum-glutamat, bezvodni; manitol (E421); želatin; crveni gvožđe (III)-oksid (172); žuti gvožđe (III)-oksid (172); titan-dioksid (E 171).


Kako izgleda lek URO-VAXOM i sadržaj pakovanja


Kapsula: kapica - neprovidna, narandžaste boje telo – neprovidno žute boje, prašak: svetlosmeđi prašak.


Primarno pakovanje:10 kapsula, tvrdih u blisteru od aluminijum/PVDC-PVC/PVDC folije.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija sa 3 blistera.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Ivančić i sinovi Palmotićeva 13

11 000 Beograd


Proizvođač:

OM Pharma

22, rue du Bois-du-Lan 1217 Meyrin Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-4215-10-001 od 30.05.2012.