Početna stranica Početna stranica

Ecalin
ekonazol

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Ecalin, krem, 1 %

Pakovanje: ukupno 20 g, tuba, 1 x 20 g

Pakovanje: ukupno 30 g, tuba, 1 x 30 g


Proizvođač: JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN

Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija

Podnosilac zahteva: JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN

Adresa: Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Ecalin, 1 %, krem


INN: ekonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ecalin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ecalin

 3. Kako se upotrebljava lek Ecalin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ecalin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ECALIN I ČEMU JE NAMENjEN


  Ime Vašeg leka je Ecalin krem. U ovom uputstvu zove se Ecalin.

  Lek Ecalin u sebi sadrži ekonazol-nitrat, koji pripada grupi antigljivičnih lekova.

  Lek Ecalin se koristi kod infekcija kože prouzrokovanih gljivicama, kvascima i plesnima.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ECALIN

  Lek Ecalin ne smete koristiti:


  • Ako ste alergični na neki od sastojaka krema Ecalin (navedenih u delu 6.)


   Nemojte koristiti ovaj lek ako se ovo odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, pre upotrebe leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


   Kada uzimate lek Ecalin, posebno vodite računa:


  • Pre nego što počnete da koristite lek Ecalin obratite se svom lekaru, ukoliko Vam je koža upaljena, crvena, suva i ljušti se (ekcem).

  • Pazite da Vam lek ne dođe u kontakt sa očima ili ustima. Ukoliko Vam krem dođe u kontakt sa očima, odmah ih isperite vodom. Dok ispirate, oči držite otvorene.


   Primena drugih lekova


   Upozorite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali neki drugi lek. Ovo se odnosi i na lekove koje kupite bez recepta i biljne preparate.

   Naročito upozorite svog lekara ukoliko uzimate:

  • Lekove koji sprečavaju proces zgrušavanja krvi (antikoagulanse) kao što je varfarin ili acenokumarol. Postoji mogućnost da lekar proveri da li antikoagulans adekvatno deluje.


   Primena leka Ecalin u periodu trudnoće i dojenja


   Pre primene Ecalin krema recite svom lekaru ukoliko ste u periodu trudnoće, sumnjate na trudnoću ili postoji mogućnost da zatrudnite, ili ukoliko dojite.

   Postoji mogućnost da ćete moći koristiti lek Ecalin ukoliko Vaš lekar smatra da je potrebno.


   Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre uzimanja bilo kog leka ukoliko ste u periodu trudnoće ili dojenja.


   Uticaj leka Ecalin na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Ovaj lek najverovatnije neće uticati na sposobost da vozite ili koristite bilo koji alat ili mašinu.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Ecalin


   Ecalin krem sadrži konzervanse metil-parahidroksibenzoat (E 218) i propil-parahidroksibenzoat (E 216), koji mogu izazvati alergijske reakcije, trenutno ili usporeno.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ECALIN


  Ovaj lek uvek uzimajte tačno onako kako Vam je lekar prepisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

  Kožne infekcije

  • Krem koristite dva puta dnevno

  • Krem nežno utrljajte na kožu, na obolelo mesto

  • Obolelo mesto mora da bude čisto i suvo

   Infekcije nokta

  • Krem koristite jednom dnevno

  • Obolelo mesto celo umotajte u zavoj

  • Obolelo mesto mora da bude čisto i suvo

   Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano za upotrebu ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


   Kada da prestanete sa upotrebom leka Ecalin krem


   Koristite krem sve dok infekcija u potpunosti ne bude izlečena.


   Ukoliko progutate lek Ecalin krem


   Ukoliko ste pojeli ili progutali veću količinu leka, obratite se Vašem lekaru ili odmah idite u najbližu bolnicu ili hitnu pomoć.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Ecalin može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svakog. Prestanite da koristite Ecalin i odmah se obratite svom lekaru ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava.

  • Ozbiljna iritacija ili crvenilo kože ili drugi znaci alergije u toku prvih nekoliko dana lečenja. Ovo se dešava samo kod malog broja ljudi.

  • Oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla koje može otežati gutanje ili disanje

  • Osip na koži ili koprivnjača


  • Perutanje kože ili pojava plikova

   Druga neželjena dejstva

   Česta (javljaju se kod 1 do 10 ljudi od 100)

  • Svrab ili crvenilo u predelu na kojem se krem nanosi. Ova reakcija je mnogo blaža od alergijske rakcije. Obratite se svom lekaru ili farmaceutu ukoliko taj osećaj potraje više od par minuta ili se pogorša (osip, žarenje ili oticanje).

  • Bol u predelu na kojem se krem nanosi.


   Povremena (javljaju se kod 1 do 10 ljudi od 1000)

  • Crvenilo ili otok u predelu na kojem se krem nanosi.

  • Neprijatan osećaj u predelu na kojem se krem nanosi.

  Ukoliko Vam se pojavi neko od neželjenih dejstava i postane ozbiljno ili ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da se obratite svom lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK ECALIN


  ČUVATI VAN DOMAŠAJA I VIDOKRUGA DECE.


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Ecalin posle isteka roka upotrebe naznačenog na tubi i kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Nemojte koristiti lek Ecalin ukoliko je tuba oštećena ili je zatvarač oštećen ili izgubljen. Nemojte koristiti lek Ecalin ukoliko krem više nije bele boje ili je postao tečan.


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 21 dan ako se čuva dobro zatvoren, na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ecalin


Ecalin krem


1 g krema sadrži 10,00 mg ekonazol-nitrata.


Pomoćne supstance: lauril-makrogolgliceridi (Labrafil M 2130 CS); polietilenglikol i etilenglikolpalmitostearat (Tefose 63); parafin, tečni, laki; propil-parahidroksibenzoat (E 216); metil- parahidroksibenzoat (E 218); voda za injekcije.

Kako izgleda lek Ecalin i sadržaj pakovanja Izgled:

Jednoličan, homogen krem bele boje, skoro bez mirisa.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: aluminijumska tuba zatvorena plastičnim zatvaračem.

Ecalin krem, 1%, 20 g

Spoljno pakovanje: kartonska kutija sa tubom od 20 g i uputstvom za pacijenta.

Ecalin krem, 1%, 30 g

Spoljno pakovanje: kartonska kutija sa tubom od 30 g i uputstvom za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN

Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Naziv i adresa proizvođača:

JUGOREMEDIJA A.D. ZRENJANIN

Pančevačka bb, Zrenjanin, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Broj i datum dozvole:


Ecalin, krem, 1%, 20 g: 515-01-2303-09-001 od 11.10.2011.

Ecalin, krem, 1%, 30 g: 515-01-2304-09-001 od 11.10.2011.