Početna stranica Početna stranica

Ulcodin
ranitidin

UPUTSTVO ZA LEK


Ulcodin, film tablete, 150 mg Pakovanje: bočica, 1 x 20 film tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID ADAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o.Adresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Ulcodin, 150 mg, film tablete


INN ranitidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ulcodin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ulcodin

 3. Kako se upotrebljava lek Ulcodin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ulcodin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Ulcodin I ČEMU JE NAMENJEN

  Ulcodin tablete sadrže ranitidin, lek iz grupe lekova koji se zovu H2 antagonisti. Oni smanjuju količinu kiseline koju stvara želudac. Kod odraslih(uključujući starijepacijente)Ulcodintabletese upotrebljavajuza:

  • izlečenje i sprečavanje čira na želucu, ili čira na dvanaestopalačnom crevu

  • saniranje infekcija izazvanih bakterijom Helicobacter pylori, kada se primenjuje sa antibiotikom (lekovi koji se koriste u terapiji infekcije)

  • sprečavanje stvaranje čira na želucu onda kada je on neželjeni efekat nekih lekova.

  • sprečavanje krvarenja iz čireva.

  • Poboljšanje problema izazvanih kiselinom u jednjaku ili prekomernom kiselinom u želucu. Oba slučaja mogu izazvati bol ili nelagodnost poznate kao indigestija, dispepsija ili gorušica.

  • sprečavanje priliva kiseline iz želuca u jednjak u toku operacije pod anestezijom. Koddece(3do18godina) Ulcodintabletese upotrebljavajuza:

  • Lečenje čireva na želucu, ili čira dvanaestopalačnog creva;

  • Lečenje i sprečavanje problema izazvanih kiselinom u jednjaku ili prekomernom kiselinom u želucu. Oba ova stanja mogu izazvati bol ili nelagodnost poznate kao indigestija, dispepsija ili gorušica.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Ulcodin

  Lek Ulcodin ne smete koristiti:

  • ako ste alergični (hipersenzitivni) na ranitidin ili neki drugi sastojak leka Ulcodin; (Videti odeljak 6).

  Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre uzimanja leka Ulcodin.


  Kada uzimate lek Ulcodin, posebno vodite računa:

  Ragovarajte sa Vašim doktorom ili farmaceutom pre uzimanja leka Ulcodin ukoliko:

  • imate karcinom želuca;

  • imate problema sa bubrezima ili imate oboljenje jetre. Trebalo bi da uzimate različitu dozu leka Ulcodin;

  • ste ranije imali čir na želucu

   ili ako uzimate nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL);

  • imate retko oboljenje koje se zove porfirija;

  • imate više od 65 godina;

  • imate oboljenje pluća;

  • imate dijabetes;

  • imate problem sa Vašim imunim sistemom.

   Ako sumnjate da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka Ulcodin.

   Primena drugih lekova

   Molimo Vas kontaktirajte Vašeg doktora ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lekove, uključujući i one koji se ne propisuju na recept, kao i biljne lekove.

   Istovremena primena leka Ulcodin i drugih lekova može dovesti do interakcije. Posebno je važno ako uzimate neke od sledećih lekova:

  • nesteroidne antiinflamatorne lekove – NSAID (protiv bola i zapaljenja);


  • lidokain (lokalni anestetik);

  • propranolol, prokainamid ili n-acetilprokainamid (kod srčanih smetnji)

  • diazepam (kod uznemirenosti ili anksioznosti)

  • fenitoin, koji se koristi u terapiji epilepsije;

  • teofilin, kod problema sa disanjem (astma);

  • varfarin (lek koji sprečava zgrušavanje krvi)

  • glipizid, za smanjenje nivoa šećera u krvi;

  • atazanavir ili delaviridin, (za lečenje HIV infekcije);

  • triazolam (lek koji se upotrebljava kod nesanice);

  • gefitinib, za lečenje karcinoma pluća;

  • ketokonazol (za lečenje gljivičnih infekcija).

  • tolazolin (koristi se za terapiju povišenog krvnog pritiska u krvnim sudovima pluća) - ranitidin smanjuje efektivnost tolazolina

  • cefpodoksim (koristi se za lečenje bakterijskih infekcija) – ranitidin smanjuje efektivnost

  cefpodoksima.

  Midazolam je lek koji možete primiti pre operacije. Obavestite Vašeg lekara da uzimate Ulcodin pre operacije u slučaju da nameravaju da Vam daju midazolam.

  Ako sumnjate da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja leka Ulcodin.

  Uzimanje leka Ulcodin sa hranom ili pićima

  Ulcodin tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.

  Ukoliko koristite lek da bi sprečili gorušicu, uzmite ga 30 do 60 minuta pre jela ili pića koja Vam izazivaju gorušicu.

  Tokom terapije lekom Ulcodin treba izbegavati pušenje i konzumiranje alkoholnih pića.


  Primena leka Ulcodin u periodu trudnoće i dojenja


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.

  Ukoliko ste u drugom stanju, nameravate da ostanete u drugom stanju ili dojite, nemojte koristiti Ulcodin tablete osim ako Vam lekar savetuje da je neophodno.


  Uticaj leka Ulcodin na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama


  Ulcodin nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ULCODIN

  Uvek uzimajte lek Ulcodin tačno onako kako Vam je lekar rekao. Trebalo bi da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

  Uzimanje ovog leka

  • Uzmite lek oralno.

  • Progutajte celu film tabletu (nesažvakanu) sa čašom vode. Uobičajena doza za odrasle (uključuj ući i starije pacijente) kao i adolescente (12 godina i iznad) je:

  • 1 tableta (150 mg) 2 puta dnevno (ujutro i uveče) ili

  • 2 tablete (300 mg) jednom dnevno uveče,


   Vaša preporučena doza će zavisiti od stanja Vašeg želuca, koju će odrediti Vaš lekar. Deca od 3 do 11 godina i preko 30 kg telesne mase:

   Lekar će odrediti pravu dozu leka za Vaše dete na osnovu toga koliko je teško Vaše dete. Terapija ulkusa (čira) na želucu i dvanaestopalačnom crevu (duodenumu):

   Uobičajena doza je 2 mg za svaki kilogram telesne mase, dva puta na dan u periodu od četiri nedelje.

   Doza se može povećavati do 4 mg za svaki kilogram telesne mase, dva puta na dan. Doza se uzima u razmacima od 12 sati. Dužina trajanja terapije se može produžiti do 8 nedelja.


   Terapija gorušice zbog previše kiseline (gastroezofagealnog refluksa):

   Uobičajena doza je 2,5 mg za svaki kilogram telesne mase, dva puta na dan dve nedelje. Doza se može povećati do 5 mg za svaki kilogram telesne mase, dva puta na dan. Doza se uzima u razmacima od 12 sati.


   Ako ste uzeli više leka Ulcodin nego što je trebalo

   Lek Ulcodin nije obično štetan ako ga uzmete više nego što bi trebalo, osim ako ne uzmete mnogo tableta odjednom.

   Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Ulcodin nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

   Ako ste zaboravili da uzmete lek Ulcodin

   Uzmite propuštenu dozu što pre. Međutim, ukoliko je uskoro vreme za sledeću dozu, preskočite propuštenu i nastavite Vaš ustaljeni način doziranja.

   Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek !

   Ako naglo prestanete da uzimate lek Ulcodin


   Ne prekidajte terapiju pre nego što se konsultujete sa lekarom.

   Nakon nekoliko dana trebalo bi da se osećate mnogo bolje, ali nemojte prestati sa primenom leka, jer bol i nelagodnost mogu da se vrate.

   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili

   farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Ulcodin može imati neželjena dejstva, mada se ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, prekinite sa uzimanjem leka Ulcodin i odmah se obratite Vašem lekaru:

  - alergijske reakcije, čiji znaci uključuju:

  osip, svrab po celoj koži ili koprivnjaču (urtikarija) otok na licu, usnama, jeziku ili drugim delovima tela bol u grudima, otežano disanje i sviranje u grudima

  neobjašnjivu groznicu i osećaj slabosti, naročito u stojećem položaju.

  - bubrežni problemi, koji mogu dovesti do bolova u leđima, groznice, bola pri mokrenju, pojave krvi u mokraći i promene u krvnim testovima.

  • jak bol u stomaku, koji može biti znak stanja koje se zove pankreatitis

  • usporen ili nepravilan rad srca

   Razgovarajte sa Vašim lekarom pri sledećoj poseti ukoliko primetite neke od navedenih neželjenih efekta:

   Povremeni (javljaju se kod manje od 1 u 100 pacijenata)

  • bol u stomaku


  • zatvor

  • povraćanje

  Retki (javljaju se kod manje od 1 u 1000 pacijenata)

  - reakcije preosetljivosti (koprivnjača, angioneurotski edem, groznica, otežano disanje, pad pritiska i bol u grudima)


  Retki neželjeni efekti koji se mogu javiti u testovima krvi:

  • porast nivoa kreatinina u plazmi (test ispitivanja funkcije bubrega)

  • promene u funkciji jetre

   Veoma retki ( javlja se kod manje od 1 u 10 000 pacijenata)

  • mogu se javiti promene u nivou određenih supstanci u krvi. Ovo može dovesti do osećaja neobičnog umora ili kratkog daha, ili do češće pojave modrica ili infekcija.

  • osećaj depresije, zbunjenosti; halucinacije (vidne, slušne obmane ili opažanje stvari koje realno ne postoje);

  • glavobolja (ponekad teška)

  • vrtoglavica ili prolazno zamućenje vida

  • vaši zglobovi ili mišići mogu biti bolni ili otečeni ili ne možete kontrolisati njihove pokrete; Efekat je obično reverzibilan i trebalo bi da se oporavite kad prestanete sa uzimanjem leka.

  • zapaljenje bubrega

  • zapaljenje pankreasa (gušterače)

  • poremećaj srčanog rada (usporen srčani rad)

  • anafilaktički šok (teška alergijska reakcija koja zahvata ceo organizam)

  • smanjenje broja belih krvnih zrnaca; smanjenje broja krvnih pločica (trombocita) što je povezano sa pojavom modrica i sklonošću ka krvarenju); pancitopenija (smanjenje broja svih krvnih ćelija)

  • zapaljenje krvnih sudova (praćeno pojavom osipa, otoka zglobova ili bubrežnim problemima);

  • infekcija jetre, koja može izazvati jedan ili više simptoma kao što su: mučnina, povraćanje, proliv, gubitak apetita, generalno se osećate loše, povišena temperatura, osip, groznica, svrab, žuta boja kože / očiju, tamno obojena mokraća i promena u količini mokraće.

  • Erythema multiforme (kožni osip, koji može da bude sa plikovima, i da ima izgled malih meta (u centru se nalaze tamne mrlje okružene koncentričnim prstenovima))

  • neuobičajeno opadanje kose;

  • proliv;

  • kod muškaraca, može se javiti uvećanje grudi; ometana seksualna funkcija (impotencija). Ova smetnja u seksualnoj funkciji je reverzibilna i poboljšava se nakon prekida uzimanja leka.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Ulcodin


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Nemojte koristiti lek Ulcodin posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ulcodin

Tabletno jezgro: skrob, kukuruzni; natrijum-skrobglikolat (tip A); hidroksipropilceluloza; magnezijum-stearat.

Film obloga: titan-dioksid (E171); hidroksipropilceluloza.


Kako izgleda lek Ulcodin i sadržaj pakovanja

Ulcodin su okrugle, bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje.

Film tablete su pakovane u staklenu bočicu smeđe boje, zatvorenu aluminijumskim zatvaračem sa polietilenskom uloškom. Svaka bočica sadrži 20 film tableta.

Kartonska kutija sadrži jednu (1) bočicu sa 20 film tableta i uputstvo.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o.

Prahovska 3,

11000 Beograd, R. Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD

Bul. Aleksandar Makedonski 12 1000 Skopje, R. Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5361-12-001 od 01.04.2013.