Početna stranica Početna stranica

ULCOGUT
ranitidin

UPUTSTVO ZA LEK


Ulcogut, film tableta, 150 mg Pakovanje: blister, 3x10 film tablete


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: PRO.MED.CS Praha a.s.

Adresa: Telčská 1, 140 00 Praha 4, Republika Češka


Podnosilac zahteva: Sibex Line doo

Adresa: Dobropoljska 15, 11000 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Ulcogut, 150 mg, film tableta INN ranitidin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ULCOGUT i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ULCOGUT

 3. Kako se upotrebljava lek ULCOGUT

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ULCOGUT

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ULCOGUT I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Ulcogut sadrži aktivnu supstancu ranitidin koji pripada grupi lekova koji se zovu H2-antagonisti. Ova grupa lekova smanjuje količinu kiseline u želucu.

  Lek Ulcogut se koristi:

  Kod odraslih (uključujući i starije pacijente):

  • za lečenje i prevenciju ulkusa (čira) želuca ili dvanaestopalačnog creva (dela u koji se želudac prazni),

  • u kombinaciji sa antibioticima za lečenje infekcija izazvanih bakterijama,

  • za prevenciju ulkusa koji se mogu javiti kao neželjeni efekat nekih drugih lekova

  • za sprečavanje krvarenja ulkusa

  • za lečenje i prevenciju problema koje izaziva kiselina u jednjaku (ezofagusu) ili prekomerna količina kiseline u želucu koja izaziva bol ili nelagodnost koji se ponekad definišu kao „indigestija“, „dispepsija“ (otežano varenje ili problemi sa varenjem) ili „gorušica“.

  • pre hirurških operacija, za sprečavanje izlaska kiseline iz želuca tokom anestezije.


   Kod dece i adolescenata (3 - 18 godina starosti):

  • za lečenje i prevenciju ulkusa (čira) želuca ili dvanaestopalačnog creva (dela u koji se želudac prazni),

  • za lečenje i prevenciju problema koje izaziva kiselina u jednjaku (ezofagusu) ili prekomerna količina kiseline u želucu koja izaziva bol ili nelagodnost koji se ponekad definišu kao „indigestija“, „dispepsija“ (otežano

   varenje ili problemi sa varenjem) ili „gorušica“.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ULCOGUT

  Lek ULCOGUT ne smete koristiti:

  • Ako ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu ili na bilo koji drugi sastojak leka (videti deo „Šta sadrži lek Ulcogut”)


   Kada uzimate lek ULCOGUT, posebno vodite računa:

   Obavezno recite vašem lekaru ukoliko:

  • ste trudni, planirate trudnoću ili dojite bebu

  • imate karcinom želuca

  • imate oštećenje funkcije bubrega.Vaš lekar može smanjiti dnevnu dozu leka ukoliko imate oštećenje funkcije bubrega.

  • već imate čir na želucu i uzimate neki od nesteroidnih antiinflamatornih lekova

  • bolujete od akutne porfirije (poremećaj metabolizma porfirina)

  • ukoliko ste stariji od 65 godina

  • bolujete od hronične plućne bolesti

  • imate šećernu bolest

  • imate narušen imuni sistem


   Ranitidin može prikriti simptome kancera želuca, naročito kod sredovečnih ili starijih pacijenata ili kod pacijenata kod kojih je došlo do promene simptoma. Pre početka terapije, Vaš lekar će proveriti da nemate ovo oboljenje.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Lek Ulcogut može da utiče na dejstvo nekih lekova, ili drugi lekovi


   mogu da utiču na njegovo dejstvo.

   Upozorite Vašeg lekara ukoliko uzmate neke od sledećih lekova:

   • nesteroidne antiinflamatorne lekove (protiv bola i zapaljenja)

   • lidokain (lokalni anestetik)

   • propranolol, prokainamid ili n-acetilprokainamid (kod srčanih smetnji)

   • diazepam (za umirenje)

   • fenitoin (za lečenje epilepsije)

   • teofilin (za lečenje astme)

   • glipizid (za sniženje nivoa šećera u krvi)

   • atazanavir ili delavirdin (za lečenje HIV infekcije)

   • triazolam (za lečenje nesanice)

   - midazolam, koji se daje neposredno pre operacije. U slučaju da je potrebno da primite midazolam pre operacije, recite svom lekaru da uzimate lek Ulcogut.

   • ketokonazol (za lečenje gljivičnih infekcija)

   • gefitnib (za lečenje karcinoma)

   • varfarin (lek koji sprečava zgrušavanje krvi)


   Ukoliko niste sigurni da li se bilo šta od navedenog odnosi na vas, obratite se lekaru ili farmaceutu pre primene ovog leka.


   Uzimanje leka ULCOGUT sa hranom ili pićima


   Lek Ulcogut se može uzimati nezavisno od obroka.


   Primena leka ULCOGUT u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Lek Ulcogut ne treba uzimati u periodu trudnoće i dojenja, osim ukoliko lekar smatra da je to neophodno.


   Uticaj leka ULCOGUT na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Ulcogut ne utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ULCOGUT

  Lek Ulcogut uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Film tabletu treba progutati celu, nesažvakanu, sa čašom vode. Terapiju ne prekidati bez prethodne konsultacije sa lekarom.

  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu za Vas. Terapija lekom Ulcogut obično traje najmanje 4 nedelje (do 12 nedelja, u zavisnosti od stanja pacijenta).

  Doziranje:

  Odrasli, stariji pacijenti i adolescenti (stariji od 12 godina)

  Uobičajena doza leka je od 150 mg ujutro i uveče ili 300 mg pred spavanje.

  Doziranje zavisi od stanja pacijenta i potrebno je da lekar odredi odgovarajuću dozu leka.


  Deca (3 do 11 godina) ili deca sa telesnom masom preko 30 kg


  Detetu treba dati dozu leka prilagođenu telesnoj masi u skladu sa uputstvima lekara.

  • za lečenje ulkusa (čira) želuca ili dvanaestopalačnog creva:

   uobičajena doza leka je 2 mg/kg telesne mase dva puta dnevno tokom 4 nedelje. Doza se može povećati do 4 mg/kg telesne mase dva puta dnevno. Doze leka treba uzimati na svakih 12 sati. Lečenje se može produžiti na 8 nedelja.


  • za lečenje problema koje izaziva prekomerna količina kiseline u želucu:

  uobičajena doza leka je od 2,5 mg/kg telesne mase dva puta dnevno tokom 2 nedelje. Doza se

  može povećati do 5 mg/kg telesne mase dva puta dnevno. Doze leka treba uzimati na svakih 12 sati. Lek Ulcogut se ne preporučuje za primenu kod dece mlađe od 3 godine i novorođenčadi.

  Ako ste uzeli više leka ULCOGUT nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo, odmah pitajte svog lekara šta treba da radite, ili se obratite

  najbližoj bolnici. Sa sobom ponesite pakovanje leka kako bi medicinsko osoblje znalo koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ULCOGUT

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete neku dozu leka, uzmite je čim se setite, sem u slučaju kada se približava predviđeno vreme za narednu dozu. Terapiju nastavite po uobičajenom rasporedu.

  Ne uzimajte duplu dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ULCOGUT

  Ne prekidajte terapiju pre nego što se konsultujete sa lekarom, s obzirom da bol i nelagodnost mogu da se vrate. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Ulcogut, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neki pacijenti su alergični na aktivnu komponentu leka Ulcogut, ranitidin. Ukoliko se ubrzo posle primene javi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, prekinite uzimanje leka i odmah se obratite svom lekaru:


  • alergijske reakcije, znaci mogu biti:

   - svrab, osip i koprivnjača na koži,

   - oticanje lica, usana ili jezika, ili drugih delova tela,

   • otežano disanje (uključujući iznenadno zviždanje ili stezanje u grudima),

   • povećanje telesne temperature i nesvestica, posebno pri ustajanju.

  • poremećaji u radu bubrega, praćeni bolovima u leđima, povišenom temperaturom, bolovima pri mokrenju, krvi u urinu i poremećajima krvne slike.

  • jak bol u stomaku, kao posledica upale pankreasa

  • usporeni ili nepravilni otkucaji srca.


   Posavetujete sa svojim lekarom ukoliko primetite simptome infekcije (upale usta ili grla, neobjašnjivo povećanje telesne temperature).


   Neželjena dejstva koja se javljaju povremeno (učestalost je manja od 1 na 100 pacijenata):


   • bol u stomaku


   • zatvor

   • povraćanje


    Neželjena dejstva koja se javljaju retko (učestalost je manja od 1 na 1000 pacijenata):


   • reakcije preosetljivosti (koprivnjača, angioneurotski edem, groznica, otežano disanje, pad pritiska i bol u grudima)

   • prolazne i reverzibilne promene u testovima funkcije jetre

   • ospa po koži

   • porast koncentracije kreatinina u plazmi


    Neželjena dejstva koja se javljaju veoma retko (učestalost je manja od 1 na 10000 pacijenata):


   • smanjeni broj krvnih ćelija (trombocitopenija, leukopenija), agranulocitoza ili pancitopenija

   • anafilaktički šok

   • mentalna konfuzija

   • depresija

   • halucinacije

   • glavobolja (ponekad teška)

   • vrtoglavica

   • nevoljni pokreti

   • prolazno zamućenje vida

   • poremećaj srčanog rada (usporen srčani rad)

   • zapaljenje krvnih sudova

   • zapaljenje gušterače

   • proliv

   • zapaljenje jetre sa ili bez žutice

   • Erythema multiforme (kožni osip, koji može da bude sa plikovima, i da ima izgled malih meta (u centru se nalaze tamne mrlje okružene koncentričnim prstenovima))

   • gubitak kose

   • bolovi u mišićima i zglobovima

   • zapaljenje bubrega

   • impotencija

   • uvećanje dojki kod muškaraca

   • galaktoreja (pojava mlečnog iscedka iz dojke kod muškaraca i žena van perioda dojenja)


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ULCOGUT


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Ulcogut posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek ULCOGUT


Aktivna supstanca leka je ranitidin. Jedna film tableta sadrži 150 mg ranitidina u obliku ranitidin-hidrohlorida. Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; skrob, kukuruzni; kopovidon; povidon 25; magnezijum-stearat.

Film tablete: Opadry 06F28325 (sastav: hipromeloza 5; hipromeloza 15; titan-dioksid (E171); makrogol 6000; magnezijum-stearat) i simetikon emulzija.


Kako izgleda lek ULCOGUT i sadržaj pakovanja

Okrugle, bikonveksne film tablete, skoro bele boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani, bez mirisa, prečnika 9,6 mm.

Al/Al blister (OPA/Al/PVC-aluminijumski blister).

U složivoj kartonskoj kutiji se nalaze tri Al/Al blistera sa po 10 film tableta.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Sibex Line doo, Dobropoljska 15, 11000 Beograd.

Proizvođač: PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Republika Češka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2804-12-001 od 25.01.2013.