Početna stranica Početna stranica

Yanida trio
valsartan, amlodipin, hidrohlortiazid

UPUTSTVO ZA LEKYanida trio, 160 mg+5 mg+12,5 mg, film tablete Yanida trio, 160 mg+5 mg+25 mg, film tablete Yanida trio, 160 mg+10 mg+12,5 mg, film tablete valsartan, amlodipin, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Jezgro: Celuloza, mikrokristalna; povidon K30; skrob, preželatinizovani; krospovidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-skrobglikolat (tip A); magnezijum-stearat.

Film obloga tablete: Opadry yellow 03F82964, sastava: hipromeloza 2910 (E464); makrogol 8000 (E1521); titan-dioksid (E171); talk (E553b); gvožđe-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Yanida trio i sadržaj pakovanja


Yanida trio, 160 mg+5 mg+12,5 mg, film tablete

Ovalne, bikonveksne film tablete bele boje, debljine oko 5,2 mm, dužine oko 15,6 mm i širine oko 6,2 mm. Unutrašnje pakovanje je PVC/TE/PVdC//Al blister. Jedan blister sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Yanida trio, 160 mg+5 mg+25 mg, film tablete

Ovalne, bikonveksne film tablete žute boje, debljine oko 5,2 mm, dužine oko 15,6 mm i širine oko 6,2 mm. Unutrašnje pakovanje je PVC/TE/PVdC//Al blister. Jedan blister sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.

Yanida trio, 160 mg+10 mg+12,5 mg, film tablete

Ovalne, bikonveksne film tablete svetlo žute boje, debljine oko 5,2 mm, dužine oko 15,6 mm i širine oko 6,2 mm.

Unutrašnje pakovanje je PVC/TE/PVdC//Al blister. Jedan blister sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sadrži 3 blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC., Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Yanida trio, 160 mg+5 mg+12,5 mg, film tablete: 515-01-00348-18-003 od 21.12.2020. Yanida trio, 160 mg+5 mg+25 mg, film tablete: 515-01-00346-18-003 od 21.12.2020. Yanida trio, 160 mg+10 mg+12,5 mg, film tablete: 515-01-00347-18-003 od 21.12.2020.