Početna stranica Početna stranica

Yanida plus
valsartan, hidrohlortiazid

UPUTSTVO ZA LEK


Yanida plus, 80 mg+12,5 mg, film tablete Yanida plus, 160 mg+12,5 mg, film tablete Yanida plus, 160 mg+25 mg, film tablete valsartan, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Yanida plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Yanida plus

 3. Kako se uzima lek Yanida plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Yanida plus

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Yanida plus i čemu je namenjen

  Yanida plus film tablete sadrže dve aktivne supstance, valsartan i hidrohlortiazid. Obe ove supstance pomažu u kontroli visokog krvnog pritiska (hipertenzije).


  • Valsartan- pripada grupi lekova poznatoj kao ’’antagonisti receptora za angiotenzin II’’, koji pomažu u kontroli visokog krvnog pritiska. Angiotenzin II je supstanca koja se stvara u organizmu, vezuje se

   za receptore u krvnim sudovima, izaziva njihov spazam (grč) i tako dovodi do porasta krvnog pritiska. Valsartan deluje tako što sprečava vezivanje angiotenzina II za te receptore, kao rezultat toga, krvni sudovi se opuštaju, i krvni pritisak se smanjuje.

   Hidrohlortiazid- pripada grupi lekova poznatoj kao tiazidni diuretici (poznati i kao ’’tablete za izbacivanje tečnosti’’). Hidrohlortiazid pospešuje izlučivanje mokraće, što takođe snižava krvni pritisak.


   Lek Yanida plus film tablete se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska kod pacijenata kod kojih se krvni pritisak ne može adekvatno kontrolisati pri primeni samo valsartana ili hidrohlortiazida.


   Visok krvni pritisak povećava radno opterećenje srca i arterija. Ukoliko se ne leči dovodi do oštećenja krvnih sudova u mozgu, srcu i bubrezima i može dovesti do pojave moždanog udara, srčane slabosti i slabljenja funkcije bubrega. Visok krvni pritisak povećava rizik od srčanog udara. Smanjenje krvnog pritiska na normalne vrednosti smanjuje rizik od pojave ovih poremećaja.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Yanida plus Lek Yanida plus ne smete koristiti:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na valsartan, hidrohlortiazid, derivate sulfonamida (supstance slične hidrohlortiazidu) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6),

   • ukoliko ste trudni više od tri meseca (nije preporučljivo koristiti Yanida plus film tableta ni u ranoj trudnoći, videti Primena leka Yanida plus u periodu trudnoće i dojenja)

   • ako imate teško oštećenje funkcije jetre, bilijarnu cirozu (propadanje malih žučnih kanala u jetri), što uzrokuje nagomilavanje žuči u jetri (holestazu)

   • ako imate teško oštećenje funkcije bubrega

   • imate anuriju (ne mokrite, jer Vaši bubrezi ne stvaraju mokraću)

   • ukoliko ste na dijalizi

   • ukoliko Vam je koncentracija kalijuma ili natrijuma u krvi manja od uobičajene ili ukoliko Vam je koncentracija kalcijuma u krvi veća od normalne, uprkos terapiji

   • ukoliko imate giht

   • ako imate dijabetes (šećernu bolest) ili oštećenu funkciju bubrega, a uzimate lek za smanjenje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.


    Upozorenja i mere opreza


    Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Yanida plus.


    Kada uzimate lek Yanida plus posebno vodite računa:

   • ukoliko uzimate lekove koji štede kalijuma, suplemente za nadoknadu kalijum, zamene za soli koje sadrže kalijum ili druge lekove koji povećavaju koncentraciju kalijuma u krvi, kao što je heparin. U ovom slučaju će možda biti potrebno u redovnim vremenskim intervalima kontrolisati količinu kalijuma u krvi, putem laboratorijskih testova

   • ukoliko imate nisku koncentraciju kalijuma u krvi

   • ukoliko imate proliv (dijareju) ili teško povraćanje

   • ukoliko uzimate velike količine diuretika (''tableta za izbacivanje tečnosti'')

   • ukoliko imate teško oboljenje srca

   • ukoliko imate srčanu slabost ili ste imali srčani udar. Poštujte uputstva lekara o početnoj dozi. Vaš lekar će možda želeti da proveri i funkciju Vaših bubrega

   • ukoliko imate suženje bubrežne arterije

   • ukoliko ste nedavno imali transplantaciju bubrega (presađen Vam je novi bubreg)

   • ukoliko bolujete od hiperaldosteronizma. To je bolest u kojoj Vaše nadbubrežne žlezde luče previše hormona aldosterona. U tom slučaju, primena leka Yanida plus film tableta se ne preporučuje.

   • ukoliko imate oboljenje jetre ili bubrega

   • ukoliko ste ikada imali oticanje jezika i lica kao posledice alergijske reakcije (zvanom angioedem) prilikom korišćenja drugih lekova (uključujući ACE inhibitore), recite Vašem lekaru. Ukoliko Vam se ovakvi simptomi jave prilikom uzimanja leka Yanida plus, prekinite sa uzimanjem leka i nemojte ga više koristiti. Vidite i odeljak 4 ''Moguća neželjena dejstva''

   • ukoliko imate povišenu telesnu temperaturu, osip i bol u zglobovima, što može biti znak sistemskog lupusa eritematozusa (SLE, jedne vrste autoimunskog oboljenja)

   • ukoliko imate šećernu bolest, giht, visoku koncentraciju holesterola ili masnoće u krvi

   • ukoliko ste imali alergijske reakcije na neke druge lekove koji se koriste za snižavanje krvnog pritiska iz ove grupe lekova (antagonisti angiotenzin II receptora) ili ukoliko imate alergiju ili astmu

   • ako uzimate lek Yanida plus zajedno sa nekim drugim lekovima za snižavanje krvnog pritiska, koji deluju na sličan način (ACE inhibitori ili aliskiren), naročito ako imate probleme sa bubrezima koji su povezani sa dijabetesom - moguće je da će u pravilnim vremenskim intervalima lekar proveravati funkciju Vaših bubrega ili vršiti laboratorijske analize krvi

  • ukoliko Vam se jave problemi sa očima, u vidu smanjene oštrine vida ili bola u oku i mogu se javiti nakon nekoliko sati do jedne nedelje od početka uzimanja leka Yanida plus. To može dovesti do trajnog gubitka vida, ukoliko se ne leči. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamid, kod Vas može postojati veći rizik od razvoja takvog stanja.U slučaju da Vam se ovo desi, prekinite sa uzimanjem leka i javite se lekaru

  • ako ste imali rak kože ili ako Vam se pojavi neočekivana lezija (promena) na koži tokom lečenja. Lečenje hidrohlorotiazidom, naročito dugotrajna primena uz visoke doze, može da poveća rizik od nekih vrsta raka kože ili usana (nemelanomski karcinom kože). Zaštitite svoju kožu od izlaganja suncu i UV zracima za vreme uzimanja leka Yanida plus

  • Lek Yanida plus može povećati osetljivost kože na sunce


   Deca i adolescenti

   Nije preporučljiva upotreba leka Yanida plus film tableta kod dece i adolescenata (ispod 18 godina.


   Drugi lekovi i Yanida plus


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Istovremeno uzimanje nekih drugih lekova sa lekom Yanida plus film tabletama može uticati na smanjenje njegovog terapijskog dejstva. U tom slučaju može biti potrebno podešavanje doze, preduzimanje drugih mera opreza ili čak prekid terapije nekim lekovima. Ovo se odnosi na lekove koji se dobijaju na recept, ali i na one koje možete kupiti bez recepta, a naročito na:

   • litijum, lek koji se koristi za lečenje nekih psihijatrijskih bolesti

   • lekove koji povećavaju količinu kalijuma u krvi. Ovi lekovi uključuju suplemente za nadoknadu kalijuma, zamenu za soli koje sadrže kalijum, lekovi koji štede kalijum i heparin

   • lekove koji mogu smanjiti količinu kalijuma u krvi, kao što su diuretici (tablete za izbacivanje tečnosti), kortikosteroidi, laksativi, karbenoksolon, amfotericin, penicilin G ili salicilna kiselina i njeni derivati

   • neke antibiotike (iz grupe rifampicina), lekove koji se koriste za sprečavanje odbacivanja presađenih organa (ciklosporin) ili antiretroviralnih lekova koji se koriste za lečenje infekcije HIV-om ili SIDA- e (ritonavir). Ovi lekovi mogu pojačati dejstvo lekaYanida plus.

   • lekove koji mogu izazvati pojavu srčanih aritmija (nepravilnog rada srca) po tipu ''torsades de pointes'', kao što su antiaritmici (lekovi za lečenje srčanih problema) i nekih antipsihotika (za lečenje mentalnih bolesti)

   • lekove koji mogu smanjiti koncentraciju natrijuma u krvi, kao što su antidepresivi i antipsihotici (za lečenje mentalnih poremećaja), antiepileptici (za lečenje epilesije)

   • lekove za lečenje gihta, kao što su alopurinol, probenecid, sulfinpirazon

   • vitamin D i preparate za nadoknadu kalcijuma

   • lekove za lečenje šećerne bolesti (lekovi za oralnu upotrebu kao metformin ili insulini)

   • druge lekove koji se koriste za snižavanje krvnog pritiska (ACE inhibitori, aliskiren), uključujući metildopu,

   • lekove koji povećavaju krvni pritisak, kao što su noradrenalin i adrenalin

   • digoksin ili druge glikozide digitalisa (lekovi za lečenje srčanih problema)

   • lekove koji mogu povećati nivo šećera u krvi, kao što su diazoksid ili beta blokatori

   • lekove za lečenje raka, poput metotreksata ili ciklofosfamida

   • lekove protiv bolova kao što su NSAIL, uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2 (COX-2 inhibitore) i acetilsalicilnu kiselinu u dozi > 3g/dan

   • lekove za opuštanje mišića, kao što je tubokurarin

   • antiholinergike (lekove koji se koriste za lečenje različitih poremećaja kao što su grčevi u stomaku, grčevi mokraćne bešike, astma, mučnina u toku vožnje, spazam mišića, Parkinsonova bolest i kao pomoć pri anesteziji)

   • amantadin (lek koji se koristi za lečenje Parkinsonove bolesti i sprečavanje pojave određenih bolesti izazvanih virusima)

   • holestiramin i holestipol (lekove koji se koriste za lečenje velike koncentracije masti u krvi)

   • ciklosporin, koji se koristi kod presađivanja organa, za sprečavanje odbacivanja organa

   • alkohol, sedativi i anestetici (lekove za uspavljivanje ili protiv bolova koji se npr. koriste tokom hirurških intervencija)

   • kontrastna sredstva koja sadrže jod (lekovi koji se koriste za snimanje različitih organa tokom pregleda).


  Uzimanje leka Yanida plus sa hranom, pićima ili alkoholom


  Lek Yanida plus se može uzimati sa hranom ili bez nje.

  Izbegavajte da uzimate alkohol bez konsultacije sa lekarom. Alkohol može dodatno sniziti Vaš krvni pritisak i povećati rizik od pojave vrtoglavice ili nesvestice.


  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Trudnoća

  Morate reći svome lekaru ukoliko ste trudni (ili planirate trudnoću).

  Lekar će Vas savetovati da prestanete sa korišćenjem leka Yanida plus film tableta ukoliko ste saznali da ste u drugom stanju ili planirate trudnoću i preporučiće Vam drugu adekvatniju terapiju. Ne preporučuje se da uzimate lek Yanida plus film tablete u toku prvih 12 nedelja trudnoće (prva tri meseca). Ne biste smeli uopšte da ga uzimate ukoliko ste trudni više od tri meseca, s obzirom da može imati štetan uticaj na Vašu bebu.


  Dojenje

  Recite svome lekaru ukoliko dojite ili planirate da počnete da dojite.

  Lek Yanida plus film tablete nisu preporučljive za dojilje, pa će Vam lekar savetovati adekvatniju terapiju, ukoliko želite da dojite, posebno ako je Vaše beba novorođenče ili je prevremeno rođena.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Pre nego što počnete da upravljanja vozilom ili rukujete mašinama, ili da sprovodite neke druge aktivnosti koje zahtevaju koncentraciju, proverite kako lek Yanida plus deluje na Vas. Kao i mnogi drugi lekovi koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska, lek Yanida plus može povremeno da izazove vrtoglavicu i da utiče na koncentraciju.

  Lek Yanida plus sadrži laktozu, monohidrat


  Lek Yanida plus film tablete kao pomoćnu supstancu sadrže šećer laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Yanida plus

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Osobe koje imaju povišeni krvni pritisak često nemaju nikakve tegobe i dobro se osećaju. To je razlog više da redovno idete na preglede kod lekara čak i ukoliko se osećate dobro.


  Lekar će Vam reći koliko tačno tableta leka Yanida plus da uzimate. U zavisnosti od Vašeg odgovora na terapiju, lekar može da preporuči veću ili manju dozu:


  • uobičajena doza leka Yanida plus je jedna film tableta dnevno

  • ne menjajte dozu i ne prekidajte terapiju bez odobrenja lekara

  • ovaj lek bi trebalo da se uzimati svakog dana u isto vreme, obično ujutru

  • lek Yanida plus može da se uzima bez obzira na obrok

  • tabletu popijte sa čašom vode.


   Ako ste uzeli više leka Yanida plus nego što je trebalo


   Ukoliko osetite jaku vrtoglavicu i/ili nesvesticu, lezite i odmah se javite Vašem lekaru.

   Ukoliko ste slučajno uzeli više leka Yanida plus film tableta nego što bi trebalo, odmah se javite Vašem lekaru ili farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi..


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Yanida plus


   Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


   Ako zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je uskoro vreme za Vašu sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu.

   Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Yanida plus


   Ne prekidajte uzimanje leka Yanida plus ukoliko Vam to nije rekao lekar, jer Vam se bolest može pogoršati. Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neželjena dejstva se mogu javiti sa učestalošću definisanom na sledeći način:

  • veoma česta: mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  • česta: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  • povremena: mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  • retka: mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

  • veoma retka: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  • nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

   Neka neželjena dejstva mogu biti veoma ozbiljna i zahtevati hitnu medicinsku intervenciju.


   Obratite se svom lekaru odmah ukoliko osetite neki od sledećih simptoma:


  • otok lica, jezika ili ždrela

  • otežano gutanje

  • koprivnjača i otežano disanje

  • teško oboljenje kože, koje izaziva osip, plikove na usnama, očima ili ustima, ljušćenje kože, povišenu telesnu temperaturu (toksična epidermalna nekroliza)

  • oslabljen vid i bol u očima usled visokog krvnog pritiska (mogući znaci akutnog glaukoma oštrog ugla)

  • povišenu telesnu temperaturu, bol u grlu, veoma česte infekcije (agranulocitoza)


   Ukoliko Vam se javi neko od gore pomenutih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah se javite lekaru (videti takođe u odeljku 2 ''Kada uzimate lek Yanida plus posebno vodite računa:'')


   Druga neželjena dejstva uključuju:

   Povremena:

  • kašalj

  • nizak krvni pritisak (hipotenzija)

  • vrtoglavica

  • dehidratacija (sa simptomima žeđi, suvim ustima i jezikom, neredovnim uriniranjem, tamno obojenim urinom, suvom kožom)

  • bol u mišićima

  • umor

  • peckanje i utrnulost

  • zamagljen vid

  • buka u ušima (npr. zujanje, šištanje) u ušima (tinitus).


   Veoma retka:

  • vrtoglavica

  • proliv

  • bolovi u zglobovima.


   Nepoznata učestalost:

  • otežano disanje

  • značajno smanjena količina mokraće

  • smanjena koncentracija natrijuma u krvi (praćena mučninom, zamorom, zbunjenošću, osećanjem slabosti, konvulzijama u težim slučajevima)

  • smanjena koncentracija kalijuma u krvi (ponekad sa slabošću u mišićima, grčevima u mišićima, poremećajem srčanog ritma)

  • niska koncentracija belih krvnih zrnaca (sa simptomima kao što su povišena telesna temperatura, infekcija kože, bolovi u grlu ili pojava ulkusa (rana) u ustima kao posledica infekcije, slabost)

  • povećan koncentracija bilirubina u krvi (koje može u težim slučajevima da izazove žutu prebojenost kože i beonjača)

  • povećane koncentracije azota iz uree i kreatinina u krvi (što može ukazivati na oštećenu funkciju bubrega)

  • povećane koncentracije mokraćne kiseline u krvi (koji u teškim slučajevima može da izazove giht)

  • sinkopa (iznenadni kratkotrajni gubitak svesti).


   Sledeća neželjena dejstva su prijavljena pri pojedinačnoj upotrebi valsartana ili hidrohlortiazida:


   Valsartan

   Povremena:

  • vrtoglavica

  • bol u stomaku.


   Nepoznata učestalost:

  • osip na koži sa ili bez svraba, udružen sa nekim od sledećih znakova ili simptoma: povišena telesna temperatura, bol u zglobovima, bol u mišićima, otečeni limfni čvorovi i/ili simptomima nalik gripu

  • plikovi na koži (znaci buloznog dermatitisa)

  • ospa, ljubičasto-crvene mrlje, povišena telesna temperatura, svrab (simptomi zapaljenja krvnih sudova, tzv. vaskulitis), bulozni dermatitis (crvenilo kože sa mehurićima sa tečnim sadržajem)

  • neuobičajeno krvarenje ili pojava modrica (znaci smanjenog broja trombocita tzv.trombocitopenije)

  • grčevi mišića, poremećaj srčanog ritma (znaci povećanog nivoa kalijuma u krvi tzv.hiperkalemije)

  • alergijska reakcija (sa simptomima kao što su osip, svrab po koži, koprivnjača, otežano disanje ili gutanje, vrtoglavica)

  • otoci lica i grla, osip i, svrab

  • povećanje vrednosti funkcionalnih parametara jetre

  • smanjena koncentracija hemoglobina i procenta crvenih krvnih zrnaca u krvi (oba simptoma u ozbiljnim situacijama mogu da izazovu anemiju)

  • bubrežna slabost

  • niska koncentracija natrijuma u krvi (može da izazove zamor, konfuziju, trzaje mišića i/ili konvulzije u težim slučajevima).


   Hidrohlortiazid


   Veoma česta:

  • niska koncentracija kalijuma u krvi

  • povećane koncentracije masnoća u krvi


   Česta:

  • niska koncentracija natrijuma u krvi

  • niska koncentracija magnezijuma u krvi

  • visoka koncentracija mokraćne kiseline u krvi

  • ospa sa svrabom i druge vrste ospi

  • gubitak apetita

  • blaga mučnina i povraćanje

  • ovrtoglavica, nesvestica pri ustajanju

  • nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije (impotencija).


   Retka:

  • oticanje i stvaranje plikova po koži (zbog povećane osetljivosti kože na sunce)

  • visoka koncentracija kalcijuma u krvi

  • visoka koncentracija šećera u krvi

  • pojava šećera u mokraći

  • pogoršanje metaboličkog statusa kod dijabetičara (osoba obolelih od šećerne bolesti)

  • otežano pražnjenje creva, proliv, nelagodnost u želucu ili crevima, poremećaj funkcije jetre (koji se manifestuje žutom prebojenošću kože i beonjača)

  • nepravilan srčani ritam

  • glavobolja

  • poremećaj sna

  • loše raspoloženje (depresija)

  • niska koncentracija krvnih pločica (trombocita) (ponekad sa krvarenja ili modricama ispod kože)

  • vrtoglavica

  • osećaj trnjenja ili peckanja

  • poremećaji vida.


   Veoma retka:

  • zapaljenje krvnih sudova sa simptomima kao što su ospa, ljubičasto-crvene tačkice, povišena telesna temperatura (vaskulitis)

  • ospa, svrab, koprivnjača, plikovi, otežano disanje ili gutanje, vrtoglavica (znaci reakcije preosetljivosti)

  • teški poremećaj kože koji uzrokuje ospu, crvenilo kože, pojava plikova na usnama, očima ili u ustima, ljušćenje kože, povišena telesna temperatura (toksična epidermalna nekroliza)

  • ospa po licu, bolovi u zglobovima, poremećaj mišića, povišena telesna temperatura (lupus eritematozus)

  • jak bol u gornjem delu stomaka (pankreatitis)

  • otežano disanje sa povišenom telesnom temperaturom, kašljem, zviždanjem u grudima, nedostatkom vazduha (poremećaj disajnih puteva (respiratorni distres) uključujući pneumonitis i edem pluća)

  • povišena telesna temperatura, bol u grlu veoma česte infekcije (znaci agranulocitoze)

  • bledilo kože, umor, nedostatak vazduha, tamna prebojenost mokraće (hemolitička anemija)

  • povišena telesna temperatura, bol u grlu ili rane po ustima kao posledica infekcije (leukopenija)

  • konfuzija, umor, trzaji ili grčevi mišća, ubrzano disanje (hipohloremična alkaloza).


   Nepoznata učestalost:

  • slabost, pojava modrica i učestala pojava infekcija (aplastična anemija)

  • značajno smanjenje količine mokraće (mogući znaci poremećaja bubrega ili bubrežne slabosti)

  • oslabljen vid ili bol u očima zbog povišenog krvnog pritiska (mogući znak akutnog glaukoma zatvorenog ugla)

  • ospa, crvenilo kože, pojava plikova po koži, očima ili usnama, ljuštenje kože, groznica (mogući znaci eritema multiforme)

  • grčevi u mišićima

  • groznica (povišena telesna temperatura)

  • slabost (astenija)

  • rak kože i usana (nemelanomski karcinom kože).


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Yanida plus


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Ne smete koristiti lek Yanida plus posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon („Važi do“). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 30 C, u originalnom pakovanju.


  Neupotrebljeni lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljeni lekovi od građana. Neupotrebljeni lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Yanida plus

Yanida plus, 80 mg+12,5 mg, film tablete


Aktivne supstance su: Jedna film tableta sadrži: valsartan 80mg hidrohlortiazid 12,5mg


Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: Celaktoza (Laktoza, monohidrat; Celuloza, prašak); Hipromeloza; Kroskarmeloza natrijum; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.

Film obloga tablete: Opadry pink (Hipromeloza; Makrogol; Titan-dioksid; Talk; Gvožđe oksid, crveno).


Yanida plus, 160 mg+12,5 mg, film tablete


Aktivne supstance su: Jedna film tableta sadrži: valsartan 160mg hidrohlortiazid 12,5mg


Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: Celaktoza (Laktoza, monohidrat; Celuloza, prašak); Hipromeloza; Kroskarmeloza natrijum; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.

Film obloga tablete: Opadry brown (Hipromeloza; Makrogol; Talk; Gvožđe oksid, crveno; Gvožđe oksid, crno; Gvožđe oksid, žuto)


Yanida plus, 160 mg+25 mg, film tablete


Aktivne supstance su: Jedna film tableta sadrži: valsartan 160mg hidrohlortiazid 25mg


Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: Celaktoza (Laktoza, monohidrat; Celuloza, prašak); Hipromeloza; Kroskarmeloza natrijum; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Magnezijum-stearat.

Film obloga tablete: Opadry orange (Hipromeloza; Makrogol; Titan-dioksid; Talk; Gvožđe oksid, žuto; Gvožđe oksid, crveno; Gvožđe oksid, crno)


Kako izgleda lek i sadržaj pakovanja


Yanida plus, 80 mg+12,5 mg, film tablete

Ružičaste, izdužene, bikonveksne film tablete.


Unutrašnje pakovanje je blister od PVC/PVDC aluminijumske folije sa 14 film tableta.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.


Yanida plus, 160 mg+12,5 mg, film tablete

Crvenkastosmeđe boje, izdužene, bikonveksne film tablete.


Unutrašnje pakovanje je blister od PVC/PVDC aluminijumske folije sa 14 film tableta.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi dva blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.


Yanida plus, 160 mg+25 mg, film tablete

Narandžaste, izdužene, bikonvenksne film tablete.


Unutrašnje pakovanje je blister od PVC/PVDC aluminijumske folije sa 14 film tableta.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi dva blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC

Beogradski put bb,Vršac, Republika Srbija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart, 2019.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02326-18-001 od 29.03.2019. Yanida plus, film tableta, 80mg+12,5mg 515-01-02328-18-001 od 29.03.2019. Yanida plus, film tableta, 160mg+12,5mg 515-01-02330-18-001 od 29.03.2019. Yanida plus, film tableta, 160mg+25mg