Početna stranica Početna stranica

Xepar
prasugrel

UPUTSTVO ZA LEK


Xepar, 5 mg, film tablete Xepar, 10 mg, film tablete prasugrel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Xepar, 5 mg, film tablete


Jezgro: manitol; maltodekstrin DE 14; laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; hipromeloza; krospovidon (tip B); magnezijum-stearat.

Film obloga: hipromeloza (E 464); laktoza, monohidrat; triacetin; titan-dioksid (E 171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172).


Xepar, 10 mg, film tablete


Jezgro: manitol; maltodekstrin DE 14; laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; hipromeloza; krospovidon (tip B); magnezijum-stearat.

Film obloga: hipromeloza (E 464); laktoza, monohidrat; triacetin; titan-dioksid (E 171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172).


Kako izgleda lek Xepar i sadržaj pakovanja


Xepar, 5 mg, film tablete


Ovalne, bikonveksne film tablete, žute boje.


Unutrašnje pakovanje leka je OPA/Al/PVC-Al blister sa 15 film tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera i Uputstvo za lek.


Xepar, 10 mg, film tablete:


Ovalne, bikonveksne film tablete, bež boje.


Unutrašnje pakovanje leka je OPA/Al/PVC-Al blister sa 15 film tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac


Proizvođač:

HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Xepar, film tablete, 30 x (5mg): 515-01-01185-17-001 od 21.11.2018.

Xepar, film tablete, 30 x (10mg): 515-01-01187-17-001 od 21.11.2018.