Početna stranica Početna stranica

Heparin Galenika
heparin-natrijum

UPUTSTVO ZA LEK


Heparin Galenika 5 000 i.j./ mL, rastvor za injekciju Heparin Galenika 25 000 i.j./5 mL, rastvor za injekciju heparin-natrijum


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Heparin Galenika i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Heparin Galenika

 3. Kako se primenjuje lek Heparin Galenika

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Heparin Galenika

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Heparin Galenika i čemu je namenjen

  Lek Heparin Galenika sadrži kao aktivnu supstancu heparin-natrijum. Lek Heparin Galenika pripada grupi lekova koji se zovu antikoagulansi. Ovi lekovi utiču na zgrušavanje krvi. Lek Heparin Galenika sprečava zgrušavanje i time omogućava neometan protok krvi kroz arterije i vene.

  Lek Heparin Galenika se primenjuje da:

  • zaustavi širenje krvnih ugrušaka u venama (lečenje);

  • zaustavi formiranje krvnih ugrušaka u venama (prevencija);

  • zaustavi formiranje krvnih ugrušaka u cevima aparata za dijalizu (hemodijaliza).

   Primer je krvni ugrušak koji se formirao u dubokoj veni (tromboza dubokih vena, TDV). Ovo se uglavnom javlja u nozi. Dodatni primer je ugrušak koji je nošem cirkulacijom otputovao do pluća i doveo do blokade (plućna embolija, PE). Ovo može dovesti do otežanog disanja i bola u grudima.

   Verovatnoća pojave krvnih ugrušaka je veća kod gojaznih osoba, trudnica, pacijenata sa poremećajima krvi, pacijenata koji su imali emboliju pluća, duboku vensku trombozu, infarkt srca ili šlog. Isto tako, može se javiti kod pacijenata koji se dugo vremena nisu kretali zbog hirurške intervencije ili bolesti.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Heparin Galenika Lek Heparin Galenika ne smete primati ukoliko:

  • ste alergični (preosetljivi) na heparin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • imate ili ste ranije imali veliki pad u broju krvnih pločica (trombocita) u krvi, koji je izazvan bilo kojom vrstom heparina (reakcija koja se zove heparinom izazvana trombocitopenija);

  • imate obilno krvarenje (npr. u mozgu, kičmi, oku, želucu, mišićima, materici) ili neki poremećaj koji dovodi do ozbiljnog krvarenja, kao što je npr. hemofilija;

  • imate veoma visok krvni pritisak;

  • imate teško oboljenje jetre;

  • imate čir na želucu;

  • znate da imate oboljenje koje se zove septični endokarditis (zapaljenje unutrašnje opne srca i srčanih zalistaka);

  • ste imali krvarenje u mozgu;

  • imate povredu kičme, glave, oka ili uha;

  • ste imali ili planirate operaciju kičme, glave, oka ili uha;

  • postoji mogućnost spontanog pobačaja.

   Ovaj lek se ne sme davati prevremeno rođenim bebama, novorođenčadi ili bebama do mesec dana starosti, s obzirom na to da ova formulacija heparina sadrži kao konzervanse metil-parahidroksibenzoat i propil- parahidroksibenzoat.

   Važno: ako imate intervenciju pod epiduralnom ili spinalnom anestezijom

   Obavezno obavestite lekara da primate lek Heparin Galenika pre dobijanja anestetika.

   Nakon anestezije, lekar će sprovoditi redovne kontrole, kako bi proverio da li ima većeg krvarenja ili stvaranja modrica oko kičme, s obzirom da to može biti uzrok trajne paralize. Može se javiti bilo koji od sledećih znakova, mada veoma retko, uključujući osećaj peckanja, slabosti i trnjenja u donjim delovima nogu ili telu, bol u leđima ili problemi sa pražnjenjem creva i mokrenjem.

   Nakon primenjenog anestetika, Vaš lekar će Vas posavetovati kada možete ponovo da počnete sa primenom leka Heparin Galenika.

   U slučaju trudnoće, obavezno pročitajte odeljak ovog uputstva “Trudnoća, dojenje i plodnost”.

   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Heparin Galenika.

   Ovaj lek se ne sme primeniti u obliku intramuskularne injekcije. Ne smete dobijati bilo koju drugu injekciju u mišić dok ste na terapiji lekom Heparin Galenika, jer to može biti uzrok lakšeg krvarenja (stvaranje modrica).

   Pre nego što primite lek Heparin Galenika, obavezno obavestite svog lekara ukoliko:

   • imate ili sumnjate da imate oboljenje koje lako dovodi do krvarenja (konsultujte se sa lekarom ukoliko niste sigurni);

   • ste alergični (preosetljivi) na heparine niske molekulske težine, kao što je tinzaparin, enoksaparin ili dalteparin;

   • uzimate drugi lek koji može da utiče na zgrušavanje krvi (videti odeljak “Primena drugih lekova”);

   • imate probleme sa bubrezima;

   • imate probleme sa jetrom;

   • imate problem sa visokim krvnim pritiskom (hipertenzija);

   • znate ili sumnjate da imate neku bolest ili stanje (npr. dijabetes melitus (šećernu bolest), poremećenu funkciju bubrega, metaboličku acidozu) koje prouzrokuje veliku koncentraciju kalijuma u krvi (hiperkalemija) (konsultujte se sa svojim lekarom ukoliko niste sigurni);

   • znate da ste osetljivi na metil-parahidroksibenzoat ili propil-parahidroksibenzoat (videti odeljak “Važne informacije o nekim sastojcima leka Heparin Galenika”). Pitajte svog lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru za savet, s obzirom da ove supstance mogu izazvati alergijsku reakciju, a u veoma retkim slučajevima mogu nastati i problemi sa disanjem;

   • je lek Heparin Galenika namenjen detetu uzrasta između jednog meseca i tri godine.

    Lekar može kontrolisati krvnu sliku pre započinjanja terapije i dok traje terapija lekom Heparin Galenika, kako bi proverio da li je doza leka dobro prilagođena, kao i kakva je koncentracija krvnih pločica (trombocita) i kalijuma u krvi.

    Drugi lekovi i lek Heparin Galenika

    Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, do nedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se uzimaju bez recepta.

    Obavezno recite svom lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova, koji mogu uticati na proces zgrušavanja krvi i dovesti do lakšeg nastanka krvarenja:

   • ACE inhibitore ili antagoniste angiotenzina II, kao što su enalapril, losartan ili valsartan, koji se uzimaju za lečenje visokog krvnog pritiska ili problema sa srcem. Može doći do povećanja koncentracije kalijuma u krvi;

   • acetilsalicilna kiselina (aspirin), koja se uzima za smanjenje bola i zapaljenja ili za razređivanje krvi;

   • nesteroidne antiinflamatorne lekove, kao što su ibuprofen ili diklofenak, koji se koriste za lečenje artritisa ili bolova;

   • selektivne inhibitore ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI), kao što su citalopram, fluoksetin ili sertralin: to su antidepresivi koji se koriste u terapiji depresije, kod anksioznosti (uznemirenost) i nekih poremećaja ličnosti;

   • tromobolitike, kao što je streptokinaza (koristi se u terapiji rastvaranja krvnih ugrušaka);

   • antagoniste vitamina K, kao što je varfarin (koristi se za zaustavljanje stvaranja krvnih ugrušaka);

   • aktivirani C protein (koristi se za uklanjanje krvnih ugrušaka);

   • infuziju gliceril trinitrata (koristi se u terapiji angine). Ovo može smanjiti efekat heparina;

   • dekstrane, koji se koriste za povećanje volumena krvi;

   • oralne antikoagulanse kao što su rivaroksaban, dabigatran ili apiksaban (koriste se za zaustavljanje stvaranja krvnih ugrušaka).

    Vaš lekar može uraditi preglede, uključujući i laboratorijsku analizu krvi, ukoliko uzimate neke od navedenih lekova istovremeno sa lekom Heparin Galenika.

    Primena leka Heparin Galenika sa hranom, pićima i alkoholom

    Nije primenljivo.

    Trudnoća, dojenje i plodnost

    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za savet pre nego što primite lek Heparin Galenika.

    Obavestite lekara ako zatrudnite u toku primene leka Heparin Galenika.

    Posebne mere opreza su neophodne ako ste trudni i treba da primite epiduralnu anesteziju koja bi Vam pomogla prilikom porođaja (videti odeljak 2).

    Ovaj oblik heparina sadrži kao konzervanse metil-parahidroksibenzoat i propil-parahidroksibenzoat, s obzirom na to da ove supstance mogu proći kroz placentu, primenu ovog leka treba izbegavati u trudnoći.

    Heparin se ne izlučuje u majčino mleko i može se primenjivati tokom perioda dojenja.

    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

    Lek Heparin Galenika nema ili može imati zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Svakako se posavetujte sa svojim lekarom, ako osetite neke neželjene reakcije koje Vas mogu sprečiti u izvršavanju ovih radnji.

    Lek Heparin Galenika sadrži

    Lek Heparin Galenika sadrži:

   • Metil-parahidroksibenzoat i propil-parahidroksibenzoat, kao konzervanse, koji mogu izazvati alregijsku reakciju (verovatno odloženog tipa) i u retkim slučajevima mogu prouzrokovati teškoće sa disanjem. Obavezno pročitati odeljak 4 ovog Uputstva „Moguća neželjena dejstva” kako biste uočili znakove neželjenog dejstva leka.

   • Lek Heparin Galenika, 25 000 i.j./ 5 mL, rastvor za injekciju sadrži oko 34,5 mg natrijuma po bočici od 5 mL.

  Obavezno se posavetujte sa svojim lekarom ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa supstancama koje ulaze u sastav leka Heparin Galenika.

 3. Kako se primenjuje lek Heparin Galenika

  Lek Heparin Galenika, 5 000 i.j./ mL, rastvor za injekciju i Heparin Galenika, 25 000 i.j./ 5 mL, rastvor za injekciju će Vam primeniti lekar ili medicinska sestra, u odnosu na tačno propisanu dozu od strane lekara.

  Lek Heparin Galenika ne treba mešati sa drugim injekcijama.

  Ako ste primili više leka Heparin Galenika nego što treba

  Lek Heparin Galenika će Vam dati lekar ili medicinska sestra. Ako mislite da ste primili više leka nego što je trebalo, odmah obavestite lekara ili medicinsku sestru jer može doći do pojave teškog krvarenja (pročitati odeljak 4 „Moguća neželjena dejstva” leka). Možda će biti potrebno da dobijete drugu injekciju leka koji se zove protamin sulfat, da bi se zaustavilo krvarenje.

  Ako ste zaboravili da primite lek Heparin Galenika

  Lek Heparin Galenika će Vam dati lekar ili medicinska sestra. Ako mislite da ste propustili da primite dozu leka, odmah obavestite lekara ili medicinsku sestru.

  Ako naglo prestanete da primate lek Heparin Galenika

  S obzirom na to da ćete terapiju primati pod strogim medicinskim nadzorom malo je verovatno da će do prekida terapije doći naglo.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa primenom leka Heparin Galenika, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.

 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i drugi lekovi, lek Heparin Galenika može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Važna neželjena dejstva na koja treba da obratite pažnju:

  Odmah obavestite svog lekara ako uočite neki od sledećih znakova koji mogu biti znak teškog unutrašnjeg krvarenja:

  • mokraća crvene ili braon boje;

  • crna stolica kao katran;

  • neuobičajena pojava modrica;

  • krvarenje iz nosa, usta ili operativne rane koje se ne može zaustaviti.


   Iako je ozbiljno krvarenje retko, u nekim slučajevima je bilo prijava trajnog invaliditeta i smrtnog ishoda. Ozbiljna neželjena dejstva koja zahtevaju hitnu medicinsku pomoć:

   Simptomi teške alergijske reakcije:

  • otežano disanje;

  • otok lica i grla;

  • težak osip na koži;

  • plikovi na mestu injekcije.

   Simptomi nakon epiduralne ili spinalne anestezije, zbog moguće pojave paralize:

  • peckanje, slabost ili trnjenje nogu ili donjeg dela tela;

  • bol u leđima;

  • problemi sa pražnjenjem creva i mokrenjem. Ostala moguća neželjena dejstva

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • krvarenje (hemoragija). Ovo je verovatnije da će se desiti ako primate veliku dozu heparina;

  • velika modrica izgleda mrlje. To se dešava zbog lokalnog sakupljanja krvnih ugrušaka na površini kože ili u predelu oka;

  • tamna prebojenost mokraće;

  • crvenilo kože;

  • promene u rezultatima laboratorijskih testova krvi prouzrokovane povećanjem vrednosti određenih enzima u telu. Sve nedoumice u vezi sa ovim promenama može Vam detaljnije objasniti Vaš lekar.

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • promene u laboratorijskim rezultatima krvne slike. Može doći do smanjenja broja trombocita (krvne pločice koje učestvuju u zgrušavanju krvi). Ovo može povećati rizik od krvarenja i pojave modrica. Takođe, može doći do produžavanja vremena potrebnog za zgrušavanje krvi. Pitajte svog lekara ili medicinsku sestru detaljno za savet;

  • alergijske reakcije;

  • povećanje koncentracije kalijuma u krvi (češće se javlja kod pacijenata koji imaju teško oštećenje bubrega ili dijabetes);

  • nekroza kože;

  • osip;

  • svrab;

  • koprivnjača (urtikarija) praćena svrabom;

  • pojava modrica blizu mesta uboda injekcije (mogu se javiti promene u vidu plika ljubičaste boje okruženog crvenilom usled zapaljenja kože);

  • osteoporoza, kosti postaju krte i lako se lome; obično se javlja kod pacijenata koji dugo uzimaju lek Heparin Galenika;

  • produžena, bolna erekcija kod muškaraca;

  • može se javiti lokalna alergijska reakcija na mestu uboda injekcije u vidu otoka, crvenila i/ili bola.

   Ukoliko bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili medicinsku sestru.

   Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Heparin Galenika

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Ne smete koristiti lek Heparin Galenika posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon ,,Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Rok upotrebe nakon otvaranja ampule: upotrebiti odmah.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Heparin Galenika

Heparin Galenika 5 000 i.j./ mL, rastvor za injekciju

Aktivna supstanca:

1 mL rastvora za injekciju sadrži:

heparina 5 000 i.j. (u obliku heparin-natrijuma) Pomoćne supstance:

metil-parahidroksibenzoat (E218); propil-parahidroksibenzoat (E216); natrijum-hlorid; natrijum-hidroksid; voda za injekciju.

Heparin Galenika 25 000 i.j./5 mL, rastvor za injekciju

Aktivna supstanca:

5 mL rastvora za injekciju sadrži:

heparina 25 000 i.j. (u obliku heparin-natrijuma) Pomoćne supstance:

metil-parahidroksibenzoat (E218); propil-parahidroksibenzoat (E216); natrijum-hlorid; natrijum-hidroksid; voda za injekciju.

Kako izgleda lek Heparin Galenika i sadržaj pakovanja Heparin Galenika 5 000 i.j./ mL, rastvor za injekciju Izgled: bistar, bezbojan ili svetložut rastvor.

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je ampula od bezbojnog, neutralnog stakla I hidrolitičke grupe sa belim keramičkim prstenom za prelom, sa po 1 mL rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi uložak sa 5 ampula (ukupno 5 ampula) i Uputstvo za lek.

Heparin Galenika 25 000 i.j./5 mL, rastvor za injekciju

Izgled: bistar, bezbojan ili svetložut rastvor Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je ampula od bezbojnog, neutralnog stakla I hidrolitičke grupe sa belim keramičkim prstenom za prelom, sa po 5 mL rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva uloška sa 5 ampula (ukupno 10 ampula ) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA AD BEOGRAD, Batajnički drum b.b., Beograd Proizvođač:

GALENIKA AD BEOGRAD, Galenika a.d. Beograd, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Januar, 2023.

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Broj i datum dozvole:

515-01-01400-22-001 od 26.01.2023. Heparin Galenika 5 000 i.j./ mL, rastvor za injekciju

515-01-01401-22-001 od 26.01.2023. Heparin Galenika 25 000 i.j./ mL, rastvor za injekciju

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije

Terapija tromboembolijskih poremećaja kao što je duboka venska tromboza, akutna embolija arterija ili tromboza, tromboflebitis, embolija pluća i masna embolija.

Profilaksa duboke venske tromboze i tromboembolije kod pacijenata kod kojih se sumnja na ova oboljenja. Prevencija zgrušavanja krvi u ekstrakorporalnoj cirkulaciji za vreme hemodijalize.

Doziranje i način primene Doziranje

Terapija i prevencija tromboembolijskih poremećaja


Terapijske doze: Intravenska primena.

Dozu 5 000 - 10 000 i.j. na 4 sata ili 500 i.j./kg telesne mase dnevno kao kontinuirana infuzija u rastvoru natrijum-hlorida ili glukoze. Doze treba individualno prilagoditi na osnovu testova koagulacije.

Prilagođavanje doze

Preporučuje se da prilagođavanje doze treba vršiti tako da se trombinsko vreme, vreme koagulacije ili aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) održavaju 1,5 do 2 puta većim u odnosu na kontrolne

vrednosti, kada se krv uzima 4 - 6 sati nakon primene prve injekcije ili početka infuzije, a potom u sličnim vremenskim intervalima, sve do stabilizacije pacijenta.

Profilaktičke doze:

Primena je u vidu supkutane injekcije.

Pacijenti koji imaju elektivni hirurški zahvat

Dozu 5 000 i.j. treba dati 2 sata pre operacije a zatim, posle operacije, na svakih 8 - 12 sati tokom 10 - 14 dana ili dok pacijent ne postane pokretan.

Nakon infarkta miokarda

Dozu 5 000 i.j. treba dati 2 puta dnevno tokom 10 dana ili dok pacijent ne postane pokretan.

Ostali pacijenti

Dozu 5 000 i.j. svakih 8 - 12 sati.

Ovi standardni profilaktički režimi ne zahtevaju rutinsku kontrolu.


Doziranje kod dece Terapijske doze:

Inicijalno primeniti standardne terapijske doze. Naredne doze i/ili dozne intervale individualno prilagoditi u skladu sa promenama trombinskog vremena, vremena koagulacije ili aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena.

Ovaj lek se ne sme davati prevremeno rođenim bebama, novorođenčadi ili bebama do mesec dana starosti.


Doziranje kod starijih osoba Terapijske doze:

Mogu biti potrebne manje terapijske doze. Međutim, inicijalno treba primeniti standardne terapijske doze, a zatim naredne doze i/ili dozne intervale individualno prilagoditi u skladu sa promenama trombinskog vremena, vremena koagulacije ili aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena.

Profilaktičke doze:

Izmena doza nije neophodna za profilaksu kod starijih osoba.


Trudnoća

Ova formulacija heparina sadrži kao konzervanse metil-parahidroksibenzoat i propil-parahidroksibenzoat. Pošto metil-parahidroksibenzoat i propil-parahidroksibenzoat mogu proći kroz placentu, primenu ove formulacije heparina treba izbegavati u trudnoći. Ukoliko je primena od esencijalnog značaja, preporučuje se primena sledećih doza:

Terapijske doze:

Standardne terapijske doze se inicijalno daju kontinuiranom intravenskom infuzijom. Ne preporučuju se intermitentne intravenske injekcije. Naredne doze i/ili dozne intervale potrebno je individualno prilagoditi u skladu sa promenama trombinskog vremena, vremena koagulacije ili aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena.

Profilaksa:

Preporučuje se da se nivo heparina u plazmi održava ispod 0,4 i.j./mL što se određuje specifičnim anti-Xa testom. Predložena doza je 5000 i.j. na svakih 12 sati u ranoj trudnoći, što se može povećati na 10 000 i.j. na svakih 12 sati u poslednjem trimestru. Dozu smanjiti za vreme porođaja, a standardne profilaktičke doze su pogodne u puerperijumu.


Prevencija tromboze za vreme hemodijalize

Primeniti inicijalnu bolus injekciju nakon koje sledi kontinuirana intravenska infuzija.

Odrasli:

Inicijalno: doza 1 000 - 5 000 i.j.

Održavanje: doza 1 000 - 2 000 i.j./sat, prilagođeno tako da se vreme koagulacije održava > 40 minuta. Način primene

Za intravensku ili supkutanu upotrebu.


Lista pomoćnih supstanci

Metil-parahidroksibenzoat (E218); propil-parahidroksibenzoat (E216); natrijum-hlorid;

natrijum-hidroksid; voda za injekciju.


Inkompatibilnost

Nema podataka o inkopatibilnosti.


Rok upotrebe

Rok upotrebe pre prvog otvaranja leka: 3 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja ampule: upotrebiti odmah.


Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.


Priroda i sadržaj pakovanja

Heparin Galenika 5 000 i.j./ mL, rastvor za injekciju:

Unutrašnje pakovanje je ampula od bezbojnog, neutralnog stakla I hidrolitičke grupe sa belim keramičkim prstenom za prelom, sa po 1 mL rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi uložak sa 5 ampula (ukupno 5 ampula) i Uputstvo za lek.

Heparin Galenika 25 000 i.j./ 5 mL, rastvor za injekciju

Unutrašnje pakovanje je ampula od bezbojnog, neutralnog stakla I hidrolitičke grupe sa belim keramičkim prstenom za prelom, sa po 5 mL rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva uloška sa 5 ampula (ukupno 10 ampula) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.