Početna stranica Početna stranica

Nolpaza
pantoprazol

CENE

gastrorezistentna tableta blister, 14 po 40 mg

Veleprodaja: 119,40 din
Maloprodaja: 144,47 din
Participacija: 50,00 din

gastrorezistentna tableta blister, 28 po 40 mg

Veleprodaja: 238,90 din
Maloprodaja: 289,07 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Nolpaza, 40 mg, prašak za rastvor za injekciju

pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nolpaza i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Nolpaza

 3. Kako se primenjuje lek Nolpaza

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nolpaza

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Nolpaza i čemu je namenjen


  Lek Nolpaza kao aktivnu supstancu sadrži pantoprazol. Lek Nolpaza je „selektivni inhibitor protonske pumpe“, lek koji smanjuje količinu želudačne kiseline koja se luči u želucu. Koristi se za lečenje bolesti želuca i creva izazvanih povećanim lučenjem želudačne kiseline.


  Ovaj lek se ubrizgava u venu i biće primenjen samo ako Vaš lekar smatra da su injekcije pantoprazola trenutno za Vas pogodnije od pantoprazol tableta. Čim Vaš lekar proceni, izvršiće zamenu injekcija tabletama.


  Lek Nolpaza se koristi za lečenje:

  • refluksnog ezofagitisa – zapaljenje jednjaka (organ cevaste strukture koji povezuje grlo i želudac), praćeno vraćanjem kiselog sadržaja iz želuca u usta

  • čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu

  • Zollinger–Ellison sindroma i drugih stanja, pri kojima se u želucu stvara previše želudačne kiseline.

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Nolpaza Lek Nolpaza ne smete primati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na pantoprazol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ako ste preosetljivi (alergični) na bilo koji od lekova iz grupe inhibitora protonske pumpe.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Nolpaza:

  • ako imate teške probleme sa jetrom, ili ste ranije imali oboljenja jetre, jer će Vas u tom slučaju lekar češće upućivati na laboratorijske analize krvi kojima će se utvrđivati vrednosti enzima jetre (što ukazuje na stanje ovog organa); ukoliko dođe do povećanja vrednosti enzima jetre u krvi, Vaš lekar će najverovatnije prekinuti lečenje ovim lekom;

  • ako uzimate lekove koji se koriste u terapiji HIV infekcije (lekovi iz grupe inhibitora HIV proteaze – npr. atazanavir) u isto vreme kada primate pantoprazol;

  • ako uzimate lekove iz grupe inhibitora protonske pumpe kao što je pantoprazol, posebno tokom perioda godinu dana i duže, jer tada može doći do blagog povećanja rizika od preloma kuka, ručnog zgloba ili kičme. Obavestite svog lekara ako imate osteoporozu (smanjena gustina kostiju) ili ako Vam je rečeno da imate povećan rizik od pojave osteoporoze (na primer ako uzimate kortikosteroide (koji utiču na gustinu kostiju);

  • ako primate lek Nolpaza duže od tri meseca, jer tada može doći do smanjenja vrednosti magnezijuma u Vašoj krvi. Smanjene vrednosti magnezijuma se može manifestovati kao umor, nevoljna grčenja mišića, dezorijentacija, konvulzije (grčevi), vrtoglavica, ubrzan srčani ritam. Ukoliko primetite bilo koji od navedenih simptoma, odmah se javite lekaru. Smanjena vrednost magnezijuma takođe može voditi ka smanjenju vrednosti kalijuma ili kalcijuma u krvi. Vaš lekar će Vas možda uputiti na redovne analize krvi u cilju praćenja vrednosti magnezijuma;

  • ako ste ikada imali reakcije kože nakon primene lekova sličnih leku Nolpaza, koji smanjuju želudačnu kiselinu.

  • ako dobijete osip po koži, posebno na delovima tela koji su izloženi suncu, obavestite Vašeg lekara jer će možda biti neophodno da prekinete lečenje lekom Nolpaza. Takođe, ne zaboravite da pomenete i druga neželjena dejstva kao što je bol u zglobovima;

  • ako je potrebno da uskoro radite specifičnu analizu krvi u cilju utvrđivanja vrednosti hromogranina A.


   Odmah obavestite Vašeg lekara, pre ili nakon uzimanja ovog leka, ako primetite bilo koji od sledećih simptoma, jer oni mogu ukazivati na drugo mnogo ozbiljnije oboljenje:

  • neplaniran gubitak telesne mase;

  • povraćanje, posebno ako se ponavlja;

  • povraćanje krvi (može izgledati kao talog kafe u povraćenom sadržaju);

  • krv u stolici, (stolica može biti crna ili poput katrana);

  • otežano gutanje ili bol pri gutanju;

  • bledilo kože i osećate se malaksalo (anemija);

  • bol u grudima;

  • bol u želucu;

  • težak i/ili proliv koji ne prolazi, pošto je ovaj lek povezan sa blagim porastom broja bakterijskih infekcija gastrointestinalnog trakta.


  Vaš lekar će odlučiti da li je potrebno uraditi dodatne analize kako bi se isključilo prisustvo malignog oboljenja, zato što pantoprazol može da maskira simptome karcinoma i odložiti postavljanje dijagnoze. Ukoliko se Vaši simptomi nastavljaju uprkos terapiji, potrebno je izvršiti dodatna ispitivanja.


  Deca i adolescenti

  Lek Nolpaza se ne preporučuje za primenu kod dece mlađe od 18 godina, zbog toga što nije dokazano da deluje u ovoj populacionoj grupi.


  Drugi lekovi i lek Nolpaza

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primenjujete, donedavno ste primenjivali ili ćete možda primenjivati bilo koje druge lekove, uključujući lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

  Lek Nolpaza može uticati na dejstvo nekih drugih lekova, zbog čega je potrebno da Vašeg lekara obavestite ukoliko uzimate:

  • lekove kao što su ketokonazol, itrakonazol i posakonazol (koji se koriste u lečenju gljivičnih infekcija) ili erlotinib (koristi se u lečenju određenih vrsta karcinoma (raka)), zato što lek Nolpaza može umanjiti dejstvo ovih lekova;

  • varfarin i fenprokumon (lekovi koji sprečavaju pojavu krvnih ugrušaka). Možda ćete morati da uradite dodatne analize krvi;

  • lekove koji se koriste za lečenje HIV infekcije, kao što je atazanavir;

  • metotreksat (lek koji se koristi za lečenje reumatoidnog artritisa, psorijaze ili nekih vrsta karcinoma) – ukoliko uzimate metotreksat, Vaš lekar će privremeno prekinuti lečenje lekom Nolpaza zato što pantoprazol povećava vrednost metotreksata u krvi;

  • fluvoksamin (lek koji se koristi u lečenju depresije i drugih psihijatrijskih poremećaja – ukoliko uzimate fluvoksamin, Vaš lekar može smanjiti dozu leka;

  • рifampicin (lek koji se koristi za lečenje bakterijskih infekcija);

  • кantarion (Hypericum perforatum) (koristi se za lečenje blažih oblika depresije).


  Trudnoća i dojenje

  Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre pre nego što primite ovaj lek. Nema odgovarajućih podataka o upotrebi pantoprazola u trudnoći. Postoje podaci o izlučivanju ovog leka u majčino mleko.

  Ovaj lek treba da Vam bude primenjen samo ukoliko Vaš lekar smatra da je korist od lečenja za Vas veća od potencijalnog rizika po Vaše nerođeno dete ili novorođenče.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Nolpaza nema ili ima zanemarljiv uticaj na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama. Ako se jave neželjena dejstva kao što su vrtoglavica i poremećaji vida, nemojte upravljati vozilima ni rukovati mašinama.


  Lek Nolpaza sadrži natrijum

  Ovaj lek sadrži manje od 1 mmoL natrijuma (23 mg) u jednoj bočici, tj. suštinski je „bez natrijuma“.


 3. Kako se primenjuje lek Nolpaza


  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Nikada nećete biti u prilici da sami primenjujete ovaj lek. Vaš lekar ili medicinska sestra će Vam primeniti dnevnu dozu putem injekcije u venu, tokom perioda od 2 do 15 minuta.


  Pratite uputstvo o primeni leka Nolpaza, jer u protivnom nećete postići očekivano dejstvo. Intravenska primena leka Nolpaza preporučuje se samo ako nije moguća oralna primena. Preporučena doza leka je:

  Odrasli

  • Kod čira želuca, čira dvanaestopalačnog creva i refluksnog ezofagitisa:

   Preporučena doza za intravensku upotrebu je jedna bočica (40 mg pantoprazola) leka Nolpaza dnevno.


  • Kod dugotrajne terapije Zollinger-Ellisonovog sindroma i drugih stanja pri kojima se stvara previše želudačne kiseline:

  Dve bočice (80 mg pantoprazola) dnevno.

  Vaš lekar će u daljem toku lečenja možda prilagoditi Vašu dozu, zavisno od vrednosti lučenja kiseline u želucu. Ukoliko Vam je propisano više od dve bočice (80 mg) dnevno, injekcije će biti davane u dve jednake doze.

  Vaš lekar može propisati privremenu dozu od više od četiri bočice (160 mg) dnevno.

  U slučajevima kada je potrebna brza kontrola želudačne kiseline, početna doza od 160 mg (četiri bočice), treba da bude dovoljna za uspešno smanjenje količine želudačne kiseline.

  Rastvor za injekcije se priprema rastvaranjem sadržaja jedne bočice u 10 mL fiziološkog rastvora. Оvaj rastvor može da se ubrizga direktno ili posle mešanja sa 100 mL fiziološkog rastvora ili 5% glukozom.


  Lek Nolpaza ne sme da se priprema ili meša sa drugim rastvaračima osim sa prethodno navedenim. Lek treba da se daje intravenski tokom 2 - 15 minuta.

  Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

  Ako imate teško oštećenje funkcije jetre, Vaš lekar će propisati manju dozu leka (20 mg tj. pola bočice).


  Primena kod dece i adolescenata

  Primena leka Nolpaza se ne preporučuje kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


  Ako ste primili više leka Nolpaza nego što treba

  Verovatnoća da će Vam biti primenjeno više leka Nolpaza nego što treba je jako mala, jer će doziranje kontrolisati Vaš lekar ili medicinska sestra. Nisu poznati simptomi prekomernog doziranja kod ljudi.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


  Ako ste zaboravili da primite lek Nolpaza

  Vaš lekar ili medicinska sestra će se pobrinuti da redovno primite ovaj lek, tako da nije verovatno da će neka doza biti izostavljena. Međutim, obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru, ako mislite da su zaboravili da Vam primene propisanu dozu leka ili mislite da niste dobili pravu količinu leka.


  Ako naglo prestanete da primate lek Nolpaza

  O dužini trajanja lečenja odlučuje Vaš lekar.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ako primetite bilo koje od sledećih navedenih neželjenih dejstava, odmah o tome obavestite Vašeg lekara ili se obratite službi hitne medicinske pomoći:


  Ozbiljne alergijske reakcije (učestalost-retko: mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): oticanje jezika i/ili grla, teškoće pri gutanju, koprivnjača, otežano disanje, alergijski otok lica (Quinckeov edem ili angioedem), jaka vrtoglavica praćena ubrzanim radom srca i obilnim znojenjem.

  • Ozbiljni poremećaji kože (učestalost-nepoznato):

   ne može se procenti na osnovu dostupnih podataka): možete primetiti jedan ili više od sledećih simptoma - pojava plikova na koži i brzo pogoršanje opšteg stanja organizma, erozija (uključujući i neznatno krvarenje) očiju, nosa, usta/usana ili genitalija ili osetljivost kože/osip pogotovu na delovima kože koji su izloženi suncu. Takođe možete osetiti bolove u zglobovima i simptome sličnih gripu, povećanje telesne temperature, otečene žlezde (na primer pazuha) i analize krvi mogu pokazati promene belih krvnih zrnaca ili enzima jetre Stevens-Johnson-ov sindrom, Lyell-ov sindrom, eritema multiforme, subakutni kožni lupus eritematodes, reakcija leka sa eozinofilijom i sistemskim simptomima (DRESS), i osetljivost na svetlost.


  • drugi ozbiljni poremećaji (učestalost-nepoznato):

  žuta prebojenost kože ili beonjača oka (teško oštećenje ćelija jetre, žutica) ili povećanje telesne temperature, osip kože, uvećanje bubrega ponekad praćeno bolnim mokrenjem i bolom u donjem delu leđa (ozbiljno zapaljenje bubrega), što može da dovede do otkazivanju rada bubrega (insuficijencije bubrega).


  Ostala poznata neželjena dejstva su:

  • Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   zapaljenje (inflamacija) zida vene i pojava zgrušavanja krvi (tromboflebitis) na mestu primene injekcije, benigni polipi na želucu.

  • Povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   glavobolja; vrtoglavica; proliv; povraćanje; nadimanje (gasovi); otežano pražnjenje creva; suva usta; bol i nelagodnost u trbuhu; osip kože, generalizovani osip (egzantem, erupcije); svrab; osećaj slabosti, iscrpljenosti ili opšta malaksalost; poremećaj spavanja; prelom kuka, ručnog zgloba ili kičme.

  • Retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   promena ili nedostatak osećaja čula ukusa; poremećaj vida kao što je zamućen vid; koprivnjača; bol u zglobovima; bolovi u mišićima; promena telesne mase; porast telesne temperature; povišena telesna temperatura; oticanje nogu (periferni edemi); alergijske reakcije; depresija; uvećanje dojki kod muškaraca.

  • Veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): dezorijentacija.

  • Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

   halucinacije (vidite, čujete ili osećate stvari koje nisu prisutne); konfuzija (zbunjenost) (posebno kod pacijenata koji su ove simptome imali i ranije); osećaj rnjenje ili bockanje, toplote, pečenja ili utrnulosti kože (parestezija); zapaljenje debelog creva što dovodi do učestalih vodenastih stolica; osip i mogućnost pojave bola u zglobovima.


   Neželjena dejstva koja se mogu uočiti na osnovu laboratorijskih analiza krvi:

  • Povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): povećanje vrednosti enzima jetre.

  • Retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   povećanje vrednosti bilirubina, masti u krvi; izraziti nagli pad broja jedne vrste belih krvnih zrnaca (granulocita) u cirkulaciji, praćen visokom telesnom temepraturom.

  • Veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

   smanjenje broja trombocita (krvne pločice) koje kod Vas može prouzrokovati pojavu krvarenja ili modrica češće nego obično; smanjenje broja belih krvnih ćelija (leukocita) koje kod Vas može prouzrokovati češću pojavu infekcija; istovremeno smanjenje broja crvenih i belih krvnih ćelija, kao i krvnih pločica.

  • Nepoznato (ne može se procenti na osnovu dostupnih podataka):

   smanjenje vrednosti natrijuma, magnezijuma, kalcijuma ili kalijuma u krvi (videti odeljak 2).


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Nolpaza


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Nolpaza posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Pripremljeni rastvor se mora upotrebiti tokom 12 sati.


  Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek se mora odmah upotrebiti.

  Ukoliko se pripremljeni rastvor ne upotrebi odmah, za vreme i uslove čuvanja odgovoran je korisnik.


  Dokazano je da je rekonstituisan ili rekonstituisan i razblažen lek fizički i hemijski stabilan u toku 12 sati ako se čuva na temperaturi do 25°C posle pripreme, i u tom periodu mora da se upotrebi.


  Ne upotrebljavajte lek Nolpaza ukoliko primetite da se izgled leka izmenio (na primer ako se uoči zamućenost ili taloženje).


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Nolpaza


Kako izgleda lek i sadržaj pakovanja

Nolpaza prašak za rastvor za injekciju: Liofilizat ujednačen, porozan kolač bele do skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje leka je staklena bočica od bezbojnog stakla tip I zatvorena čepom od hlorbutil gume sive boje na kojoj se nalazi aluminijumska kapica i plastični flip-off-poklopac.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:

515-01-01856-21-001 оd 26.11.2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacijeDoziranje i način primene


Ovaj lek treba da primenjuje zdravstveni stručnjak pod odgovarajućim medicinskim nadzorom.


Intravenska primena leka Nolpaza preporučuje se samo ukoliko oralna primena nije moguća. Dostupni su podaci o intravenskoj primeni su za period do 7 dana. Zbog toga, odmah čim je to moguće, parenteralnu terapiju lekom Nolpaza, 40 mg, treba obustaviti i zameniti lekom Nolpaza, 40 mg, za oralnu primenu.


Doziranja

Ulkus želuca i duodenuma, refluksni ezofagitis

Preporučena intravenska doza je jedna bočica (40 mg pantoprazola) leka Nolpaza, dnevno.


Zollinger-Ellisonov sindrom i druga patološka hipersekretorna stanja

Za dugotrajno lečenje Zollinger-Ellison sindroma i drugih stanja patološke hipersekrecije terapiju treba započeti sa 80 mg leka Nolpaza dnevno. Nakon toga, doza se prema potrebi može titrirati, u vidu povećanja ili smanjenja, zavisno od dobijenih rezultata merenja sekrecije želudačne kiseline. Doze veće od 80 mg dnevno, treba podeliti i davati dva puta na dan. Moguće je kratkotrajno povećanje doze iznad 160 mg pantoprazola, ali ovo ne treba sporvoditi duže nego što je potrebno kako bi se postigla odgovarajuća kontrola želudačne kiseline.


U slučaju da je potrebna brza kontrola lučenja želudačne kiseline, kod većine pacijenata dovoljna je početna doza od 2 x 80 mg leka Nolpaza zapostizanje smanjenja sekrecije kiseline u željenom rasponu u toku jednog sata (<10 mEq/h).

Posebne grupe pacijenata


Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

Kod pacijenata sa teškim oštećenjem funkcije jetre ne treba prekoračiti dnevnu dozu od 20 mg pantoprazola (polovina bočice sa 40 mg pantoprazola) (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka u Sažetku karakteristika leka).


Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, nije potrebno prilagođavanje doze (videti odeljak

Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Stariji pacijenti

Kod starijih pacijenata nije potrebno prilagođavanje doze (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost primene leka Nolpaza, prašak za rastvor za injekciju, 40 mg, kod dece mlađe od 18 godina, nije utvrđena. Zbog toga, primena leka Nolpaza, prašak za rastvor za injekciju, 40 mg, ne preporučuje se za primenu kod dece mlađe od 18 godina.


Trenutno dostupni podaci su opisani u odeljku Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka, ali preporuke o doziranju se ne mogu zaključiti iz navedenih informacija.


Način primene


Za uputstvo o rekonstituciji i razblaživanju leka pre primene videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Pripremljeni rastvor mora se upotrebiti tokom 12 sati.


Lek treba primeniti intravenskim putem tokom 2 - 15 minuta.


Lista pomoćnih supstanci


manitol; natrijum-citrat;

natrijum-hidroksid (za podešavanje pH).


Inkompatibilnost


Nolpaza ne sme se pripremati ni sa jednim drugim rastvaračem osim navedenih u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Rok upotrebe


Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine.

Rok upotrebe nakon rekonstitucije/razblaženja:

Dokazano je da je rekonstituisan ili rekonstituisan i razblažen lek fizički i hemijski stabilan u toku 12 sati ako se čuva na temperaturi do 25°C posle pripreme, i u tom periodu mora da se upotrebi.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek se mora odmah upotrebiti.

Ukoliko se pripremljeni rastvor ne upotrebi odmah, za vreme i uslove čuvanja odgovoran je korisnik.

Posebne mere opreza pri čuvanju


Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Čuvati na temperaturi do 25°C.

Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije/razblaženja leka, videti odeljak Rok upotrebe.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje leka je staklena bočica od bezbojnog stakla tip I zatvorena čepom od hlorbutil gume sive boje na kojoj se nalazi aluminijumska kapica i plastični flip-off-poklopac.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Rastvor za injekciju za intravensku upotrebu se priprema ubrizgavanjem 10 mL fiziološkog rastvora 0,9% (natrijum-hlorid [9 mg/mL], rastvor za infuziju) u bočicu koja sadrži prašak. Rekonstituisani rastvor mora biti bistar i bezbojan. Ovako pripremljen rastvor može se upotrebiti direktno ili nakon daljeg razblaživanja sa 100 mL fiziološkog rastvora 0,9% (natrijum-hlorid [9 mg/mL], rastvor za infuziju) ili sa 100 mL 5% rastvorom glukoze (50 mg/mL, rastvor za infuziju). Za razblaživanje koristi stakleni ili plastični kontejner.


Lek Nolpaza ne sme da se priprema ili meša sa drugim rastvaračima, osim prethodno navedenih. Lek treba primeniti intravenski tokom 2 - 15 minuta.


Sadržaj bočice namenjen je samo za jednokratnu upotrebu.


Zaostali sadržaj iz bočice ili lek promenjenog izgleda (na primer ako se uoči zamućenost ili taloženje) treba odbaciti.


Svu neiskoriščenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.