Početna stranica Početna stranica

Didermal
betametazon, gentamicin


UPUTSTVO ZA LEK


Didermal, (0,5 mg/g)/(1 mg/g), mast


betametazon/gentamicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek Didermal i sadržaj pakovanja

Homogena mast, skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje leka je aluminijumska tuba koja je dvostruko lakirana sa guminiranim prstenom na otvoru plašta zatvorenog grla sa plastičnim zatvaračem od polietilena bele boje sa trnom i navojem.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 tuba sa 15 g masti i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

GALENIKA AD BEOGRAD, Batajnički drum b.b., Beograd


Proizvođač

GALENIKA AD BEOGRAD, Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-01852-18-001 od 13.08.2019.