Početna stranica Početna stranica

Jorveza
budesonid

UPUTSTVO ZA LEK


Jorveza, 0,5 mg, oralne disperzibilne tablete Jorveza, 1 mg, oralne disperzibilne tablete budesonid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek Jorveza i sadržaj pakovanja


Jorveza, 0,5 mg, oralna disperzibilna tableta


Bela do skoro bela, okrugla, obostrano pljosnata oralna disperzibilna tableta, sa glatkom površinom, na jednoj strani ima utisnutu oznaku „0.5“.

Unutrašnje pakovanje je aluminijum/ aluminijum blister koji sadrži 10 oralnih disperzibilnih tableta od 0,5 mg.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 6 blistera (ukupno 60 oralnih disperzibilnih tableta) i Uputstvo za lek.


Jorveza 1 mg, oralna disperzibilna tableta


Bela do skoro bela, okrugla, obostrano pljosnata oralna disperzibilna tableta sa glatkom površinom. Unutrašnje pakovanje je aluminijum/ aluminijum blister koji sadrži 10 oralnih disperzibilnih tableta od 1 mg.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 6 blistera (ukupno 60 oralnih disperzibilnih tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole

EWOPHARMA D.O.O. BEOGRAD

Borisavljevićeva 78, Beograd


Proizvođač

DR. FALK PHARMA GMBH

Leinenweberstrasse 5, Freiburg, Nemačka.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Jorveza, 0,5mg, oralna disperzibilna tableta: 515-01-03555-20-001 od 23.12.2021. Jorveza, 1 mg, oralna disperzibilna tableta: 515-01-03556-20-001 od 23.12.2021.