Početna stranica Početna stranica

Sandimmun Neoral
ciklosporin

CENE

kapsula, meka blister, 50 po 25 mg

Veleprodaja: 2.672,20 din
Maloprodaja: 3.233,36 din
Participacija: 50,00 din

kapsula, meka blister, 50 po 50 mg

Veleprodaja: 5.122,10 din
Maloprodaja: 6.197,74 din
Participacija: 50,00 din

kapsula, meka blister, 50 po 100 mg

Veleprodaja: 9.975,20 din
Maloprodaja: 12.069,99 din
Participacija: 50,00 din

oralni rastvor boca staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)

Veleprodaja: 13.150,90 din
Maloprodaja: 15.912,59 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKSandimmun Neoral, 100 mg/mL, oralni rastvor ciklosporin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Sandimmun Neoral i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sandimmun Neoral

 3. Kako se uzima lek Sandimmun Neoral

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Sandimmun Neoral

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Sandimmun Neoral i čemu je namenjen


  Šta je lek Sandimmun Neoral

  Naziv Vašeg leka je Sandimmun Neoral. On sadrži aktivnu supstancu ciklosporin. Pripada grupi lekova koji se nazivaju imunosupresivi. Ti lekovi se koriste za smanjivanje imunskih reakcija tela.


  Za šta se lek Sandimmun Neoral koristi i kako lek Sandimmun Neoral deluje


  • Ako Vam je presađen organ, koštana srž ili matične ćelije, funkcija leka Sandimmun Neoral je da kontroliše imunski sistem Vašeg tela. Lek Sandimmun Neoral sprečava odbacivanje presađenih organa tako što blokira razvoj određenih ćelija koje bi inače napadale presađeno tkivo.


  • Ako imate autoimunsku bolest, u kojoj imunski odgovor Vašeg tela napada vlastite ćelije Vašeg tela, lek Sandimmun Neoral zaustavlja tu imunsku reakciju. Takve bolesti uključuju probleme sa očima koji ugrožavaju Vaš vid (endogeni uveitis, uključujući Behҫet-ov uveitis), teške slučajeve određenih kožnih bolesti (atopijski dermatitis ili ekcem i psorijaza), teški reumatoidni artritis i bolest bubrega koja se zove nefrotski sindrom.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sandimmun Neoral

  Ako uzimate Sandimmun Neoral nakon transplantacije, lek Vam sme propisati samo lekar koji ima iskustva u transplantaciji i/ili u lečenju autoimunskih bolesti.


  Saveti navedeni u ovom uputstvu mogu se razlikovati u zavisnosti od toga da li uzimate lek posle transplantacije ili za lečenje autoimunske bolesti.


  Pažljivo sledite sva uputstva svog lekara. Ona se mogu razlikovati od opštih informacija sadržanih u ovom uputstvu.


  Lek Sandimmun Neoral ne smete uzimati:


  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na ciklosporin ili bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

  • sa proizvodima koji sadrže Hypericum perforatum (kantarion).

  • sa lekovima koji sadrže dabigatran-eteksilat (koji se primenjuje za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka nakon hirurškog zahvata) ili bosentan i aliskiren (koji se koriste za snižavanje povišenog krvnog pritiska).


   Nemojte uzimati lek Sandimmun Neoral i obavestite svog lekara ako se napred navedeno odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom lekaru pre nego što uzmete lek Sandimmun Neoral.


   Upozorenja i mere opreza


   Pre i tokom lečenja lekom Sandimmun Neoral, odmah obavestite svog lekara:

  • ako imate bilo kakve znake infekcije, kao što su povišena telesna temperatura ili bol u grlu. Lek Sandimmun Neoral slabi imunski sistem i takođe može uticati na sposobnost Vašeg tela da se bori protiv infekcije.

  • ako imate probleme sa jetrom.

  • ako imate probleme sa bubrezima. Vaš lekar će Vam redovno obavljati analize krvi i može Vam promeniti dozu, ako je to neophodno.

  • ako Vam se javi povišen krvni pritisak. Vaš lekar će Vam redovno proveravati krvni pritisak, a može Vam i dati lek za snižavanje krvnog pritiska, ako bude potrebno.

  • ako imate nisku koncentraciju magnezijuma u krvi. Vaš lekar će Vam možda reći da uzimate preparate za nadoknadu magnezijuma, posebno odmah nakon operacije ako ste imali transplantaciju.

  • ako imate visoke koncentracije kalijuma u organizmu.

  • ako imate giht.

  • ako morate da se vakcinišete.


   Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas pre ili tokom lečenja lekom Sandimmun Neoral, odmah obavestite svog lekara.


   Sunčeva svetlost i zaštita od sunca

   Lek Sandimmun Neoral slabi Vaš imunski sistem. To Vas izlaže povećanom riziku od razvoja raka, posebno kože i limfnog sistema. Treba da ograničite svoje izlaganje sunčevoj svetlosti i UV svetlu tako što ćete:

  • Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću.

  • Često nanositi kremu za sunčanje sa visokim zaštitnim faktorom.


   Obratite se svom lekaru pre nego što uzmete lek Sandimmun Neoral:

  • ako imate ili ste imali probleme povezane sa alkoholom.

  • ako imate epilepsiju.

  • ako imate bilo kakve probleme sa jetrom.

  • ako ste trudni.

  • ako dojite.

  • ako je ovaj lek propisan za dete.


   Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), obavestite svog lekara pre nego što uzmete lek Sandimmun Neoral, zbog toga što ovaj lek sadrži alkohol (videti deo u nastavku „Lek Sandimmun Neoral sadrži etanol“).


   Praćenje tokom Vašeg lečenja lekom Sandimmun Neoral

   Vaš lekar će proveriti:

  • koncentracije ciklosporina u Vašoj krvi, posebno ako ste imali transplantaciju,

  • Vaš krvni pritisak pre početka lečenja i redovno tokom lečenja,

  • koliko dobro Vam funkcionišu jetra i bubrezi,

  • lipide (masnoće) u Vašoj krvi.

   Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako lek Sandimmun Neoral deluje ili zašto Vam je propisan ovaj lek, obratite se svom lekaru.


   Pored toga, ako uzimate lek Sandimmun Neoral za bolest koja nije povezana sa transplantacijom (intermedijarni ili posteriorni uveitis i Behҫet-ov uveitis, atopijski dermatitis, teški reumatoidni artritis ili nefrotski sindrom), nemojte uzimati lek Sandimmun Neoral:

  • ako imate probleme sa bubrezima (osim nefrotskog sindroma).

  • ako imate infekciju koja se ne kontroliše lekom.

  • ako imate bilo koju vrstu raka.

  • ako imate povišen krvni pritisak (hipertenziju) koja se ne kontroliše lekom. Ako dobijete povišen krvni pritisak tokom lečenja i ne možete ga kontrolisati, Vaš lekar Vam mora obustaviti lečenje lekom Sandimmun Neoral.

   Ne smete uzimati lek Sandimmun Neoral ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre uzimanja leka Sandimmun Neoral.


   Ako se lečite zbog Behçet-ovog uveitisa, Vaš lekar će Vas pažljivo kontrolisati ako imate neurološke simptome (na primer: povećanu zaboravnost, promene ličnosti koje se primećuju tokom vremena, psihijatrijske poremećaje ili poremećaje raspoloženja, osećaj peckanja u udovima, smanjen osećaj u udovima, osećaj trnjenja u udovima, slabost udova, poremećaje hodanja, glavobolju sa ili bez mučnine i povraćanja, poremećaje vida uključujući ograničeno kretanje očne jabučice).


   Vaš lekar će Vas pažljivo pratiti ako ste stariji i ako se lečite zbog psorijaze ili atopijskog dermatitisa. Ako Vam je propisan lek Sandimmun Neoral za lečenje psorijaze ili atopijskog dermatitisa, ne smete se izlagati nikakvim UVB zracima ili fototerapiji tokom lečenja.

   Deca i adolescenti


   Lek Sandimmun Neoral se ne sme davati deci za bolest koja nije povezana sa transplantacijom, osim za lečenje nefrotskog sindroma.


   Starija populacija (65 godina starosti i više)


   Iskustvo u primeni leka Sandimmun Neoral kod starijih osoba je ograničeno. Vaš lekar treba da kontroliše koliko dobro Vam funkcionišu bubrezi. Ako ste stariji od 65 godina i imate psorijazu ili atopijski dermatitis, terapiju ovim lekom treba da primate samo ako je Vaše stanje posebno teško.


   Drugi lekovi i Sandimmun Neoral


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Posebno obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sledećih lekova pre ili tokom lečenja lekom Sandimmun Neoral:

  • Lekove koji mogu uticati na koncentraciju kalijuma. To uključuje lekove koji sadrže kalijum, suplemente kalijuma, „tablete za izmokravanje“ (diuretike) koje se nazivaju diuretici koji štede kalijum i neke lekove za snižavanje krvnog pritiska.


  • Metotreksat. Koristi se za lečenje tumora, teške psorijaze ili teškog reumatoidnog artritisa.


  • Lekove koji mogu da povećaju ili smanje koncentraciju ciklosporina (aktivne supstance leka Sandimmun Neoral) u Vašoj krvi. Vaš lekar može proveriti koncentraciju ciklosporina u Vašoj krvi pri započinjanju ili prekidanju lečenja drugim lekovima.

   • Lekovi koji mogu povećati koncentraciju ciklosporina u Vašoj krvi uključuju: antibiotike (kao što su eritromicin ili azitromicin), antigljivične lekove (vorikonazol, itrakonazol), lekove koji se koriste za srčane probleme ili povišen krvni pritisak (diltiazem, nikardipin, verapamil, amjodaron), metoklopramid (koristi se protiv mučnine), oralne kontraceptive, danazol (koristi se za lečenje menstrualnih problema), lekove za terapiju gihta (alopurinol), holnu kiselinu i derivate (koristi se za lečenje žučnih kamenaca), inhibitore proteaze koji se koriste za lečenje infekcije izazvane HIV-om, imatinib (koristi se za lečenje leukemije i tumora), kolhicin, telaprevir (koristi se za lečenje hepatitisa C), kanabidiol (upotreba, između ostalog, uključuje terapiju konvulzija).

   • Lekovi koji mogu smanjiti koncentraciju ciklosporina u Vašoj krvi uključuju: barbiturate (koriste se kao pomoć za spavanje), neke antikonvulzivne lekove (kao što su karbamazepin ili fenitoin), oktreotid (koristi se za lečenje akromegalije ili neuroendokrinih tumora u crevima), antibakterijske lekove koji se koriste za lečenje tuberkuloze, orlistat (koristi se kao pomoć u mršavljenju), biljne lekove koji sadrže kantarion, tiklopidin (koristi se nakon moždanog udara), određene lekove koji snižavaju krvni pritsak (bosentan) i terbinafin (antigljivični lek koji se koristi za lečenje infekcija nožnih prstiju i noktiju).


  • Lekove koji mogu uticati na Vaše bubrege. Oni uključuju: antibakterijske lekove (gentamicin, tobramicin, ciprofloksacin), antigljivične lekove koji sadrže amfotericin B, lekove koji se koriste za infekcije urinarnog trakta i sadrže trimetoprim, lekove za rak koji sadrže melfalan, lekove koji se koriste za snižavanje količine kiseline u želucu (inhibitori izlučivanja kiseline tipa antagonista H2- receptora), takrolimus, analgetike (nesteroidni anitiinflamtorni lekovi kao što je diklofenak), lekove sa derivatima fibrinske kiseline (koriste se za snižavanje količine lipida u krvi).


  • Nifedipin. Koristi se za lečenje povišenog krvnog pritiska i bolova u predelu srcu. Ako uzimate nifedipin tokom lečenja ciklosporinom može doći do otoka desni koji mogu narasti preko Vaših zuba.

  • Digoksin (koristi se za lečenje srčanih problema), lekove koji snižavaju holesterol (inhibitore HMG- CoA reduktaze koji se nazivaju statini), prednizolon, etopozid (koristi se za lečenje malignih tumora), repaglinid (oralni antidijabetik), imunosupresive (everolimus, sirolimus), ambrisentan i specifične lekove protiv malignih tumora koji se zovu antraciklini (kao što je doksorubicin).


   Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Sandimmun Neoral.


   Uzimanje leka Sandimmun Neoral sa hranom i pićima


   Ne uzimajte lek Sandimmun Neoral sa grejpfrutom ili sokom od grejpfruta. To je zato što oni mogu uticati na to kako lek Sandimmun Neoral deluje.


   Trudnoća i dojenje


   Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Vaš lekar će razgovarati sa Vama o potencijalnim rizicima uzimanja leka Sandimmun Neoral tokom trudnoće.


  • Obavestite svog lekara ako ste trudni ili ako planirate trudnoću. Iskustvo u primeni leka Sandimmun Neoral u toku trudnoće je ograničeno. Uopšteno, lek Sandimmun Neoral ne treba uzimati tokom trudnoće. Ukoliko je neophodno da uzimate ovaj lek, Vaš lekar će razgovarati sa Vama o koristima i potencijalnim rizicima njegovog uzimanja tokom trudnoće.


  • Obavestite svog lekara ako dojite. Dojenje se ne preporučuje tokom terapije lekom Sandimmun Neoral. To je zato što ciklosporin, aktivna supstanca leka, prelazi u majčino mleko i može uticati na Vašu bebu.


   Hepatitis C

   Obavestite svog lekara ukoliko imate hepatitis C. Funkcija Vaše jetre se može promeniti sa lečenjem hepatitisa C i to može da utiče na nivoe ciklosporina u Vašoj krvi. Vaš lekar će možda morati da pažljivo prati nivoe ciklosporina u krvi i da vrši prilagođavanje doze nakon što započnete lečenje hepatitisa C.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Sandimmun Neoral sadrži alkohol, što može da utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Lek Sandimmun Neoral sadrži etanol


   Lek Sandimmun Neoral sadrži 94,70 mg alkohola (etanola) u jednom mL, što odgovara 12 % v/v. Doza leka Sandimmun Neoral od 500 mg sadrži 500 mg etanola, što odgovara količini od gotovo 13 mL piva ili 5

   mL vina. Mala količina alkohola u ovom leku neće imati primetne efekte.


   Lek Sandimmun Neoral sadrži ricinusovo ulje


   Lek Sandimmun Neoral sadrži ricinusovo ulje koje može da izazove stomačne tegobe i dijareju.


   Lek Sandimmun Neoral sadrži propilenglikol


   Ovaj lek sadrži 94,70 mg propilenglikola u jednom mL oralnog rastvora.


   Ako je vaša beba mlađa od 4 nedelje, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što mu/joj date ovaj lek, posebno ako su bebi davani drugi lekovi koji sadrže propilenglikol ili alkohol.


 3. Kako se uzima lek Sandimmun Neoral

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom.

  Ne uzimajte više od preporučene doze.

  Vaš lekar će pažljivo prilagoditi dozu ovog leka Vašim individualnim potrebama. Previše leka može uticati na Vaše bubrege. Imaćete redovne analize krvi i posete bolnici, naročito nakon transplantacije. To će Vam dati priliku da razgovarate sa svojim lekarom o svom lečenju i o tegobama koje eventualno imate.


  Koliko leka Sandimmun Neoral uzeti?

  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu leka Sandimmun Neoral za Vas. To zavisi od Vaše telesne mase i razloga zbog koga uzimate lek. Vaš lekar će Vam takođe reći koliko često da uzimate lek.


  • Kod odraslih:


   Transplantacija organa, koštane srži i matičnih ćelija

   • Ukupna dnevna doza je obično između 2 mg i 15 mg po kilogramu telesne mase. Podeljena je u dve doze.

   • Obično, veće doze se koriste pre i odmah nakon transplantacije. Manje doze se koriste nakon što se presađeni organ ili koštana srž stabilizuju.

   • Vaš lekar će Vam prilagoditi dozu na onu koja je idealna za Vas. Da bi se to postiglo, Vaš lekar će možda morati da Vam uradi neke analize krvi.

    Endogeni uveitis

   • Ukupna dnevna doza je obično između 5 mg i 7 mg po kilogramu telesne mase. Podeljena je u dve doze.

    Nefrotski sindrom

   • Ukupna dnevna doza za odrasle je obično 5 mg po kilogramu telesne mase. Podeljena je u dve doze. Kod pacijenata sa bubrežnim problemima, prva doza koja se uzima svakoga dana ne treba da bude veća od 2,5 mg po kilogramu telesne mase.

    Teški reumatoidni artritis

   • Ukupna dnevna doza je obično između 3 mg i 5 mg po kilogramu telesne mase. Podeljena je u dve doze.

    Psorijaza i atopijski dermatitis

   • Ukupna dnevna doza je obično između 2,5 mg i 5 mg po kilogramu telesne mase. Podeljena je u dve doze.


  • Kod dece: Nefrotski sindrom

   • Ukupna dnevna doza za decu je obično 6 mg po kilogramu telesne mase. Podeljena je u dve doze. Kod pacijenata sa bubrežnim problemima, prva doza koja se uzima svakoga dana ne treba da bude veća od 2,5 mg po kilogramu telesne mase.

    Tačno sledite uputstva svoga lekara i nikada sami ne menjajte dozu, čak i ako se dobro osećate.


    Prebacivanje sa leka Sandimmun* na lek Sandimmun Neoral

    Možda ste već uzimali drugi lek koji se zove Sandimmun, meke želatinske kapsule ili Sandimmun, oralni rastvor. Vaš lekar će možda odlučiti da Vas prebaci na ovaj lek, Sandimmun Neoral, oralni rastvor.

  • Svi ovi lekovi sadrže ciklosporin kao aktivnu supstancu.

  • Lek Sandimmun Neoral je drugačija, poboljšana formulacija ciklosporina u poređenju sa lekom Sandimmun. Ciklosporin se bolje resorbuje u Vašu krv iz leka Sandimmun Neoral i manja je verovatnoća da će na resorpciju uticati uzimanje leka sa hranom. To znači da će koncentracije ciklosporina u Vašoj krvi ostati ujednačenije prilikom primene leka Sandimmun Neoral nego leka Sandimmun.


   Ako Vas lekar prebaci sa leka Sandimmun na lek Sandimmun Neoral:

  • Nemojte se vratiti na uzimanje leka Sandimmun, osim ako Vam to lekar kaže.

  • Nakon prebacivanja sa leka Sandimmun na lek Sandimmun Neoral, lekar će Vas kratko vreme pažljivije pratiti. Razlog tome je promena u načinu resorpcije ciklosporina u Vašu krv. Vaš lekar će se pobrinuti da dobijete odgovarajuću dozu za Vaše individualne potrebe.

  • Možete imati neka neželjena dejstva. Ako se to dogodi, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Vaša doza se možda mora smanjiti. Nikada nemojte sami smanjivati dozu, osim ako Vam to Vaš lekar kaže.


   * Lekovi Sandimmun, meke želatinske kapsule i Sandimmun oralni rastvor nisu dostupni na tržištu Republike Srbije.


   Ako Vas lekar prebaci sa jedne oralne formulacije ciklosporina na drugu

   Nakon što se prebacite s jedne oralne formulacije ciklosporina na drugu:

   • Vaš lekar će Vas kratko vreme pažljivije pratiti.

   • Možete imati neka neželjena dejstva. Ako se to dogodi, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Vaša doza se možda mora promeniti. Nikada ne menjajte dozu sami, osim ako Vam to Vaš lekar kaže.


   Kada da uzimate lek Sandimmun Neoral

   Uzimajte lek Sandimmun Neoral svakog dana u isto vreme. To je veoma važno ukoliko ste imali transplantaciju.


   Kako da uzimate lek Sandimmun Neoral

   Vašu dnevnu dozu uvek treba da uzmete podeljeno u 2 pojedinačne doze.

   • Za prvu primenu, pratite korake od 1 do 9.

   • Za svaku sledeću primenu, pratite korake od 5 do 9.


    Otvaranje nove bočice leka Sandimmun Neoral oralnog rastvora


    1. Podignite zalistak u centru metalnog zapečaćenog prstena.


    image


    2. Otkinite zapečaćeni prsten u potpunosti.


    image

    3. Izvucite sivi čep i bacite ga.


    image

    4. Gurnite cevasti deo belog zatvarača čvrsto u vrat bočice.


    image


    image

    Odmeravanje Vaše doze    6. Povucite klip prema gore dok ne izvučete propisanu količinu leka.

    - Donji deo klipa mora da bude ispred oznake na špricu koja pokazuje količinu leka

    1. Izaberite špric u zavisnosti od toga koliko leka treba da odmerite:

     • Za 1 mL ili manje leka, koristite špric od 1 mL.

     • Za više od 1 mL leka, koristite špric od 4 mL. Ubacite vrh šprica u beli zatvarač.


    7. Pritisnite na dole, pa povucite klip prema gore nekoliko puta.

    - Tako ćete izbaciti veće mehuriće vazduha. Nema značaja ako je u špricu prisutno nekoliko malih mehurića. To neće uticati na dozu ni na koji način. Pobrinite se da odgovarajuća količina leka bude u špricu.

    Zatim, izvadite špric iz bočice.

    image


    image


    image

    1. Istisnite lek iz šprica u malu čašu sa tečnošću, poželjno je da to bude sok od pomorandže ili jabuke.

     • Pazite da špric ne dotakne tečnost u čaši.

     • Promešajte i odmah popijte ceo sadržaj čaše

    1. Posle upotrebe, izbrišite špric samo sa spoljašnje strane suvom maramicom.

     • Zatim vratite špric u njegovo pakovanje.

     • Beli zatvarač i cevasti deo ostavite u bočici.

     • Zatvorite bočicu priloženim zatvaračem.


    Koliko dugo da uzimate lek Sandimmun Neoral

    Lekar će Vam reći koliko dugo morate da uzimate Sandimmun Neoral. To zavisi od toga da li lek uzimate posle transplantacije ili za lečenje teških kožnih stanja, reumatoidnog artritisa, uveitisa ili nefrotskog sindroma. Lečenje teškog osipa obično traje 8 nedelja.


    Uzimajte lek Sandimmun Neoral onoliko dugo koliko Vam to kaže Vaš lekar.


    Ako imate pitanja o tome koliko dugo da uzimate lek Sandimmun Neoral, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


    Ako ste uzeli više leka Sandimmun Neoral nego što treba

    Ukoliko ste slučajno uzeli previše leka, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili idite u najbližu ustanovu hitne pomoći. Možda će Vam biti potrebna medicinska pomoć.


    Ako ste zaboravili da uzmete lek Sandimmun Neoral

    • Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek na vreme, uzmite ga čim se setite. Međutim, ukoliko je uskoro vreme da uzmete sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu. Zatim nastavite kao i obično.

    • Ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Sandimmun Neoral

   Nemojte prestati sa uzimanjem leka Sandimmun Neoral osim ako Vam to Vaš lekar kaže.


   Nastavite sa uzimanjem leka Sandimmun Neoral čak i ako se dobro osećate. Prestanak terapije lekom Sandimmun Neoral može povećati rizik od odbacivanja presađenog organa.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna


  Odmah se obratite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava:

  • Kao i drugi lekovi koji deluju na imunski sistem, ciklosporin može uticati na sposobnost Vašeg tela da se bori protiv infekcije i može prouzrokovati tumore ili druge vrste raka, naročito kože. Znaci infekcije mogu biti povišena telesna temperatura ili bol u grlu.

  • Poremećaji vida, gubitak koordinacije, nespretnost, gubitak pamćenja, poteškoće u govoru ili razumevanju onoga što drugi govore i slabost mišića. To bi mogli biti znaci infekcije mozga koja se naziva progresivna multifokalna leukoencefalopatija.

  • Moždani problemi sa znacima kao što su konvulzije, konfuzija, dezorijentacija, smanjeno reagovanje, promena ličnosti, osećaj uznemirenosti, nesanica, poremećaji vida, slepilo, koma, delimična paraliza ili paraliza celog tela, ukočen vrat, gubitak koordinacije sa ili bez neuobičajenog govora ili pokreta očiju.

  • Otok zadnjeg dela oka. To bi moglo biti povezano sa zamagljenim vidom. Moglo bi i uticati na Vaš vid zbog povišenog pritiska u Vašoj glavi (benigna intrakranijalna hipertenzija).

  • Problemi sa jetrom i oštećenje sa ili bez žutila kože i očiju, mučnine, gubitka apetita i tamne mokraće.

  • Problemi sa bubrezima koji mogu značajno smanjiti količinu mokraće koju proizvodite.

  • Nizak broj crvenih krvnih zrnaca ili krvnih pločica. Znaci uključuju bledu kožu, osećaj umora, nedostatak vazduha, tamnu mokraću (to je znak raspadanja crvenih krvnih zrnaca), pojavu modrica ili krvarenje bez očiglednog razloga, konfuziju, dezorijentaciju, manji nivo budnosti i problemi sa bubrezima.


   Ostala neželjena dejstva uključuju:


   Veoma česta neželjena dejstva: mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  • problemi sa bubrezima,

  • povišen krvni pritisak,

  • glavobolja,

  • drhtanje tela koje ne možete kontrolisati,

  • prekomerni rast dlaka na telu i licu,

  • povećana koncentracija masti u Vašoj krvi.

   Ako se bilo koje od ovih neželjenih dejstava pojavi u teškom obliku, obavestite svog lekara.


   Česta neželjena dejstva: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  • konvulzije,

  • problemi sa jetrom,

  • visoka koncentracija glukoze u krvi,

  • umor,

  • gubitak apetita,

  • mučnina, povraćanje, nelagodnost/bol u stomaku, proliv,

  • prekomerni rast dlaka,

  • akne, naleti vrućine,

  • povišena telesna temperatura,

  • nizak broj belih krvnih zrnaca,

  • osećaj utrnulosti ili bockanja,

  • bol u mišićima, grčevi u mišićima,

  • čir na želucu,

  • tkivo desni koje prekomerno raste i prekriva Vaše zube,

  • visoka koncentracija mokraćne kiseline ili kalijuma u Vašoj krvi, niska koncentracija magnezijuma u Vašoj krvi.

   Ako se bilo koje od ovih neželjenih dejstava pojavi u teškom obliku, obavestite svog lekara. Povremena neželjena dejstva: mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  • Simptomi moždanih poremećaja uključujući iznenadne konvulzije, mentalnu konfuziju, nesanicu, dezorijentaciju, poremećaj vida, nesvest (koma), osećaj slabosti u udovima, poremećaj pokreta

  • Osip

  • Generalizovano (opšte) oticanje

  • Povećanje telesne mase

  • Nizak nivo crvenih krvnih zrnaca, nizak nivo krvnih pločica u Vašoj krvi što može povećati rizik od krvarenja.

   Ako se bilo koje od ovih neželjenih dejstava pojavi u teškom obliku, obavestite svog lekara.


   Retka neželjena dejstva: mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

  • problemi sa nervima uz utrnulost ili osećaj bockanja u prstima ruku i nogu,

  • zapaljenje pankreasa sa jakim bolom u gornjem delu stomaka,

  • mišićna slabost, gubitak mišićne snage, bol u mišićima nogu ili ruku ili bilo gde na telu,

  • razaranje crvenih krvnih zrnaca koje uključuje probleme sa bubrezima uz simptome kao što su oticanje lica, stomaka, šaka i/ili stopala, smanjeno lučenje mokraće, otežano disanje, bol u grudima, konvulzije, nesvest.

  • promene menstrualnog ciklusa, povećanje grudi kod muškaraca.

   Ako se bilo koje od ovih neželjenih dejstava pojavi u teškom obliku, obavestite svog lekara.


   Veoma retka neželjena dejstva: mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek

  • otok zadnjeg dela oka koji može biti povezan sa povećanjem pritiska u glavi i poremećajima vida. Ako se ovo neželjeno dejstvo pojavi u teškom obliku, obavestite svog lekara.


   Ostala neželjena dejstva sa nepoznatom učestalošću: Učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka.

  • ozbiljni problemi sa jetrom sa ili bez žute prebojenosti očiju ili kože, mučnine, gubitka apetita, tamno prebojenog urina, oticanja lica, stopala, ruku ili celog tela,

  • krvarenje ispod površine kože ili ljubičasti pečati na koži, iznenadno krvarenje bez vidljivog razloga,

  • migrena ili teška glavobolja često sa mučninom i povraćanjem i osetljivošću na svetlost,

  • bol u nogama i stopalima.


   Ako se bilo koje od ovih neželjenih dejstava pojavi u teškom obliku, obavestite svog lekara.


   Recite svom lekaru ili farmaceutu ako osetite bilo koje neželjeno dejstvo. To uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu.


   Dodatna neželjena dejstva kod dece i adolescenata


   Ne očekuju se dodatna neželjena dejstva kod dece i adolescenata u poređenju sa odraslim osobama. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

   Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Sandimmun Neoral

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Sandimmun Neoral posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C, na duže periode ne ispod 20°C. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 2 meseca.


  Oralni rastvor sadrži uljane komponente prirodnog porekla koje su na niskim temperaturama sklone zgušnjavanju.

  Na temperaturi ispod 20°C (npr. u frižideru) se mogu javiti želatinozne formacije, koje nestaju kada se rastvor ponovo ostavi na sobnoj temperaturi.

  Mogu se primetiti manje pahuljaste čestice ili blago taloženje. Ove pojave ne utiču na efikasnost i bezbednost leka, a merenje špricom za doziranje i dalje će ostati precizno.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Sandimmun Neoral

Aktivna supstanca je: ciklosporin.

1 mL oralnog rastvora sadrži 100 mg ciklosporina.

Pomoćne supstance:

DL-alfa-tokoferol; etanol, bezvodni; propilenglikol; mono, di i trigliceridi ulja kukuruza; Makrogolglicerolhidroksistearat/polioksil 40 hidrogenizovano ricinusovo ulje.


Kako izgleda lek Sandimmun Neoral i sadržaj pakovanja


Oralni rastvor.


Sandimmun Neoral oralni rastvor je bistar, uljani rastvor svetložute do svetlosmeđe žute boje. Ukoliko se čuva na temperaturi nižoj od sobne može se javiti talog koji nestaje za manje od jednog dana kada se rastvor dovede na temperaturu od 25 °C do 30 °C


Unutrašnje pakovanje je bočica od smeđeg stakla (staklo tip III), sa gumenim čepom sive boje (brombutil guma) i aluminijumskim prstenom sa flip off poklopcem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze:


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.


Uputstvo za upotrebu i rukovanje


Sandimmun Neoral, oralni rastvor u pakovanju ima dva šprica za merenje doza. Špric od 1 mL se koristi za merenje doza manjih ili jednakih 1 mL (jedan podeok od 0,05 mL odgovara 5 mg ciklosporina). Špric od 4 mL se koristi za merenje doza većih od 1 mL do 4 mL (jedan podeok od 0,1 mL odgovara 10 mg ciklosporina).


Prva upotreba Sandimmun Neoral oralnog rastvora

image


10. Podignite zalistak u centru metalnog zapečaćenog prstena.


image


11. Otkinite zapečaćeni prsten u potpunosti


image

12. Izvucite sivi čep i bacite ga.


image

13. Gurnite cevasti deo belog zatvarača čvrsto u vrat bočice.

 1. Izaberite špric u zavisnosti od toga koliko leka treba da odmerite

  • Za 1 mL ili manje leka, koristite špric od 1 mL.

  • Za više od 1 mL leka, koristite špric od 4 mL. Ubacite vrh šprica u beli zatvarač.

15. Povucite klip prema gore dok ne izvučete propisanu količinu leka.

- Donji deo klipa mora da bude ispred oznake na špricu koja pokazuje količinu leka

16. Pritisnite na dole, pa povucite klip prema gore nekoliko puta.

- Tako ćete izbaciti veće mehuriće vazduha. Nema značaja ako je u špricu prisutno nekoliko malih mehurića. To neće uticati na dozu ni na koji način.

Pobrinite se da odgovarajuća količina leka bude u špricu.


Zatim, izvadite špric iz bočice.

 1. Istisnite lek iz šprica u malu čašu sa tečnošću, poželjno je da to bude sok od pomorandže ili jabuke.

  • Pazite da špric ne dotakne tečnost u čaši.

  • Promešajte i odmah popijte ceo sadržaj čaše

image


 1. Posle upotrebe, izbrišite špric samo sa spoljašnje strane suvom maramicom.

  • Zatim vratite špric u njegovo pakovanje.

  • Beli zatvarač i cevasti deo ostavite u bočici.

  • Zatvorite bočicu priloženim zatvaračem.

image


Sledeća upotreba – počnite od tačke 5.