Početna stranica Početna stranica

Pegasys
peginterferon alfa-2a

UPUTSTVO ZA LEK


Pegasys, 90 mikrograma/0,5 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu peginterferon alfa-2a


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ili primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pegasys i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite ili primite lek Pegasys

 3. Kako se primenjuje lek Pegasys

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pegasys

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Pegasys i čemu je namenjen

  Lek Pegasys sadrži aktivnu supstancu peginterferon alfa-2a, koji predstavlja interferon dugog dejstva. Interferon je protein koji menja odgovor imunskog sistema organizma kako bi mu pomogao u borbi protiv infekcija i teških bolesti. Lek Pegasys se koristi za lečenje hroničnog hepatitisa B ili hroničnog hepatitisa C kod odraslih osoba.Takođe se primenjuje za lečenje hroničnog hepatitisa B kod dece i adolescenata uzrasta 3 godine i starijih i hroničnog hepatitisa C kod dece i adolescenata uzrasta od 5 i više godina koji prethodno nisu bili lečeni. I hronični hepatitis B i hronični hepatitis C predstavljaju virusne infekcije jetre.


  Hronični hepatitis B: Lek Pegasys se obično primenjuje sam.

  Hronični hepatitis C: Lek Pegasys se primenjuje u kombinaciji sa drugim lekovima za lečenje hroničnog hepatitisa C (HCV).


  Pogledajte i uputstva za ostale lekove koji se primenjuju u kombinaciji sa lekom Pegasys.

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite ili primite lek Pegasys Lek Pegasys ne smete primenjivati ili primati:

  • ako ste alergični na peginterferon alfa-2a, bilo koji interferon ili bilo koji drugi sastojak ovog leka (naveden u odeljku 6.);

  • ako ste nekada imali srčani udar ili ste u poslednjih šest meseci boravili u bolnici zbog ozbiljnih bolova u grudima;

  • ako imate takozvani autoimuni hepatitis;

  • ako imate uznapredovalo oboljenje jetre i Vaše jetr je oštećena (npr. imate žutu prebojenost kože);

  • ako je pacijent dete mlađe od 3 godine;

  • ako je pacijent dete koje je nekada bolovalo od ozbiljnog psihijatrijskog stanja kao što je teška depresija ili je razmišljalo o samoubistvu;

  • ako ste inficirani i virusom hepatitisa C i virusom humane imunodeficijencije (HIV), a funkcija Vaše jetre je oštećena (npr. žuta prebojenost Vaše kože);

  • ako se lečite telbivudinom, lekom za lečenje infekcije hepatitisom B (videti deo „Primena drugih lekova i leka Pegasys“).


   Upozorenja i mere opreza

   Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri pre upotrebe leka Pegasys:

   • ako ste nekada bolovali od teških nervnih ili psihičkih poremećaja;

   • ako ste ikada bolovali od depresije ili su se pojavili simptomi povezani sa depresijom (npr. osećaj tuge, potištenosti itd.);

   • ako ste odrasla osoba koja ima ili je nekad imala zavisnost od neke supstance (npr. zloupotreba alkohola ili droga);

   • ako bolujete od psorijaze (oboljenje kože), stanje vam se u toku lečenja lekom Pegasys može pogoršati;

   • ako osim hepatitisa B ili C imate neke druge probleme s jetrom;

   • ako bolujete od šećerne bolesti ili visokog krvnog pritiska, lekar Vas može uputiti na očni pregled;

   • ako Vam je rečeno da imate Vogt-Koyanagi-Harada sindrom (VKH)

   • ako bolujete od neke bolesti štitaste žlezde koja se lekovima ne može sasvim držati pod kontrolom;

   • ako ste nekada bolovali od anemije;

   • ako ste imali transplantacije (presađivanje) organa (jetre ili bubrega) ili je presađivanje planirano u bliskoj budućnosti;

   • ako ste u isto vreme inficirani virusom HIV-a i lečite se lekovima protiv virusa HIV-a;

   • ako Vam je prekinuto ranije lečenje hepatitisa C zbog anemije ili malog broja krvnih ćelija.

    Kada ste počeli da uzimate lek Pegasys, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu:

  • ako razvijete simptome povezane sa depresijom (npr. osećaj tuge, potištenosti itd.) (videti odeljak 4).

  • ako primetite ma kakve promene u svom vidu,

  • ako razvijete simptome koji su povezani sa nazebom ili drugim respiratornim infekcijama (kao što su kašalj, povišena telesna temperatura ili ma kakvi problemi sa disanjem),

  • ako mislite da ste dobili neku infekciju (kao što je upala pluća) kada primate lek Pegasys, možete privremeno biti izloženi većem riziku od infekcija.

  • ako razvijete ma kakve znakove krvarenja, kao što su neuobičajena pojava modrica, odmah razgovarajte sa svojim lekarom,

  • ako razvijete znake teške alergijske reakcije (kao što su otežano disanje, koprivnjača ili šištanje u grudima) dok uzimate ovaj lek, odmah potražite lekarsku pomoć,

  • ako razvijete simptome Vogt-Koyanagi-Harada sindroma, ako se žalite na kombinaciju ukočenosti u vratu, glavobolje, gubitka boje kose ili kože, poremećaja oka (kao što je zamagljen vid) i/ili smetnji sluha (poput zvonjave u ušima),


   U toku lečenja Vaš lekar će redovno uzimati uzorke krvi kako bi proverio da li je došlo do promena u broju belih krvnih zrnaca (zrncima koje se bore protiv infekcija), crvenim krvnim zrncima (zrncima koje prenose kiseonik), krvnim pločicama (ćelijama koje zgrušavaju krv), funkciji jetre, glukozi (vrednost šećera u krvi) ili nekim drugim laboratorijskim vrednostima.


   Kod pacijenata lečenih kombinacijom leka Pegasys i ribavirina, prijavljeni su poremećaji zuba i desni koji mogu dovesti do gubitka zuba. Pored toga, suvoća usta može imati štetne posledice po zube i usnu sluznicu u toku dugotrajne terapije kombinacijom leka Pegasys i ribavirina. Treba temeljno da perete zube dva puta dnevno i redovno idete na preglede kod stomatologa. Osim toga, neki pacijenti mogu da postanu skloni povraćanju. Ako dođe do takve reakcije, nakon povraćanja treba temeljno isprati usta.


   Deca i adolescenti


   Primena leka Pegasys je ograničena na decu i adolescente sa hroničnim hepatitisom C uzrasta od 5 i više godina ili na decu i adolescente sa hroničnim hepatitisom B uzrasta 3 i više godina. Lek Pegasys se ne sme davati deci mlađoj od 3 godine jer sadrži benzil-alkohol pa može izazvati toksične i alergijske reakcije.


   • Ako Vaše dete ima ili je nekada imalo psihijatrijski poremećaj, razgovarajte s lekarom; on će pratiti Vaše dete zbog moguće pojave znakova ili simptoma depresije (videti odeljak 4).

   • U toku terpije lekom Pegasys rast i razvoj Vašega deteta mogu biti usporeni (videti odeljak 4).


   Drugi lekovi i lek Pegasys

   Nemojte primjenjivati lek Pegasys ako uzimate telbivudin (videti “Lek Pegasys ne smete koristiti“) jer kombinacija ovih lekova povećava rizik od nastanka periferne neuropatije (utrnulost, peckanje i/ili osećaj pečenja u rukama i/ili nogama). Stoga, lek Pegasys ne smete koristiti zajedno sa telbivudinom. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako se lečite telbivudinom.


   Obavestite Vašeg lekara ili farmacuta ako uzimate lekove protiv astme jer će možda biti potrebno da se doza Vašeg leka za lečenje astme promeni.


   Pacijenti koji su takođe inficirani i HIV-om: Obavestite svog lekara ako uzimate terapiju protiv virusa HIV-

   a. Laktatna acidoza i pogoršanje funkcije jetre su neželjeni efekti povezani sa visokoaktivnom antiretrovirusnom terapijom (HAART), koja se primenjuje u terapiji HIV-a. Ako primate HAART, dodatak leka Pegasys i ribavirina može povećati rizik od pojave laktatne acidoze ili slabosti jetre. Vaš lekar će pratiti da li se kod vas javljuju znaci i simptomi navedenih stanja. Pacijenti koji primaju zidovudin u kombinaciji sa

   ribavirinom i alfa-interferonima imaju povećan rizik od razvoja anemije. Pacijenti koji uzimaju azatioprin u kombinaciji sa ribavirinom i peginterferonom, imaju povećan rizik od pojave teških poremećaja krvi.

   Obavezno pročitajte i uputstvo za ribavirin.


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lekove


   Trudnoća, dojenje i plodnost


   Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate da imate dete, obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Kada se Pegasys koristi u kombinaciji s ribavirinom, i muški i ženski pacijenti moraju preduzeti posebne mere opreza pri seksualnoj aktivnosti ako postoji bilo kakva mogućnost trudnoće jer ribavirin može biti veoma štetan za nerođeno dete:

   • Ako ste žena koja može da zatrudni i uzimate lek Pegasys u kombinaciji s ribavirinom, pre početka lečenja, svaki mesec u toku terapije i 4 meseca nakon prekida terapije morate imati negativan test na trudnoću. Morate koristiti efikasne mere kontracepcije za vreme uzimanja terapije i 4 meseca nakon prestanka terapije. O ovome možete porazgovarati sa svojim lekarom;

   • Ako ste muškarac koji uzima lek Pegasys u kombinaciji s ribavirinom, ne smete imati seksualni odnos sa trudnom ženom bez upotrebe kondoma. Na taj način će se smanjiti mogućnost da ribavirin ostane u telu žene. Ako Vaša partnerka trenutno nije trudna, ali može da zatrudni, mora se testirati na trudnoću svakog meseca u toku trajanja Vašeg lečenja i 7 meseci nakon prestanka terapije. Vi ili Vaša partnerka morate koristiti efikasne mere kontracepcije za vreme uzimanja terapije i 7 meseci nakon prestanka terapije. O ovome možete pozargovarati sa svojim lekarom.


   Obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete bilo koji lek. Nije poznato da li se ovaj lek izlučuje u majčino mleko. Zbog toga, nemojte dojiti dete ako uzimate lek Pegasys. Kod kombinovane terapije sa ribavirinom, obratite pažnju da pročitate i uputstvo za upotrebu ribavirina odnosno i lekova koji sadrže ribavirin.


   Takođe pogledajte i uputstva za ostale lekove koji se primenjuju u kombinaciji sa lekom Pegasys.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Nemojte voziti niti rukovati mašinama ako se tokom uzimanja leka Pegasys osećate pospano, umorno ili zbunjeno.


   Lek Pegasys sadrži benzilalkohol.

   Ne sme se davati prevremeno rođenoj deci, novorođenčadi ni deci mlađoj od 3 godine. Može uzrokovati toksične i alergijske reakcije kod novorođenčadi i dece mlađe od 3 godine.


 3. Kako se primenjuje lek Pegasys

  Uvek uzimajte lek Pegasys onako kako Vam je to propisao lekar. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje leka Pegasys

  Vaš lekar je odredio tačnu dozu leka Pegasys i reći će Vam koliko često treba da ga primate. U slučaju potrebe, doza se u toku lečenja može promeniti. Ne prekoračujte preporučenu dozu.


  Lek Pegasys se primenjuje sam jedino ukoliko ne možete da uzimate ribavirin iz nekog razloga.


  Pegasys primenjen sam ili u kombinaciji sa ribavirinom obično se primenjuje jednom nedeljno u dozi od 180 mikrograma.

  Trajanje kombinovane terapije varira od 4 meseca do 18 meseci, u zavisnosti od vrste virusa kojim ste zaraženi, od odgovora na lečenje i da li ste već ranije lečeni. Posavetujte se s Vašim lekarom i pridržavajte se preporučenog trajanja lečenja.

  Injekcije leka Pegasys se obično primenjuju pre spavanja.


  Primena kod dece i adolescenata

  Vaš lekar će odrediti tačnu dozu leka Pegasys za Vaše dete i reći Vam koliko često morate primenjivati lek. Uobičajena doza leka Pegasyszasnovana je na visini i telesnoj masi Vašeg deteta. Doza se po potrebi može menjati za vreme lečenja. Kod dece i adolescenata preporučuje se primena leka Pegasys u napunjenom špricu jer on omogućava prilagođavanje doze. Preporučena doza se ne sme prekoračiti.


  Trajanje kombinovanog lečenja kod dece sa hroničnim hepatitisom C varira od 6 do 12 meseci, u zavisnosti od vrste virusa kojim je Vaše dete zaraženo kao i od odgovora na terapiju. Trajanje lečenja lekom Pegasys kod hroničnog hepatitisa B iznosi 48 nedelja. Molimo posavetujte se sa svojim lekarom i pridržavajte se preporučenog trajanja lečenja. Injekcije leka Pegasys obično se primenjuju pre spavanja.


  Lek Pegasys je namenjen za supkutanu primenu (ispod kože). To znači da se lek Pegasys kratkom iglom ubrizgava u masno tkivo ispod kože u predelu stomaka ili butine. Ako sami ubrizgavate lek, dobićete uputstvo kako sebi da date injekciju. Detaljna uputstva nalaze se na kraju ovog uputstva o leku (videti odeljak “ Kako da sami sebi ubrizgavate lek Pegasys“).


  Lek Pegasys primenjujte tačno prema uputstvu Vašeg lekara i u toku onog perioda koji Vam je prepisao lekar. Ukoliko imate utisak da je dejstvo leka Pegasys prejako ili preslabo, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Kombinovana terapija sa ribavirinom kod hroničnog hepatitisa C

  Ako Vam je propisana kombinovana terapija leka Pegasys sa ribavirinom, pridržavajte se načina doziranja koji Vam je propisao lekar.


  Kombinovana terapija sa drugim lekovima za hronični hepatitis C

  U slučaju kombinovane terapije lekom Pegasys, molimo da pratite režim doziranja koji Vam je propisao Vaš lekar i takođe pogledajte i uputstva za ostale lekove koji se primenjuju u kombinaciji sa lekom Pegasys.


  Ako ste primenili ili primili više leka Pegasys nego što treba

  Obratite se svom lekaru ili farmaceutu što je pre moguće.


  Ako ste zaboravili da primenite ili primite lek Pegasys

  Ako shvatite da je je prošao 1 ili 2 dana od vremena kada je trebalo da primite Vašu injekciju, potrebno je da primite Vašu preporučenu dozu što pre je moguće. Sledeću injekciju treba da primite prema redovnom rasporedu.


  Ako shvatite da je prošlo 3 do 5 dana od vremena kada je trebalo da primite Vašu injekciju, preporučenu dozu treba da primite što je pre moguće. Naredne doze treba da primite u intervalima od 5 dana, sve dok se ne vratite na Vaš dan u nedelji kada po redovnom rasporedu primate lek.


  Na primer: Svoju redovnu nedeljnu injekciju leka Pegasys primate ponedeljkom. U petak se setite da ste u ponedeljak zaboravili da primite injekciju (4 dana kasnije). Injekciju koju ste po redovnom rasporedu propustili u ponedeljak, ubrizgajte odmah u petak, a sledeću injekciju u sredu (5 dana nakon doze primljene u petak). Vašu sledeću injekciju treba da primite u ponedeljak, 5 dana nakon injekcije primljene u sredu. Sad ste se vratili na redovan raspored i treba da nastavite sa primenom injekcija svakog ponedeljka.


  Ako shvatite da je prošlo 6 dana od vremena kada je trebalo da primite vašu injekciju, treba da pričekate i primite dozu sledeći dan, kada i inače treba da primite lek prema redovnom rasporedu. Obratite se svom lekaru ili farmaceutu ako Vam je potrebna pomoć da odredite kako se nadoknađuje propuštena doza leka

  Pegasys.


  Nemojte uzeti duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu. U slučaju da imate bilo kakve nedoumice u vezi s primenom ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neki ljudi postanu depresivni kada uzimaju lek Pegasys sam ili u kombinaciji sa ribavirinom, a u nekim slučajevima ljudi su pomišljali na samoubistvo ili su se agresivno ponašali (ponekad usmereno protiv drugih ljudi, kao što su misli o ugrožavanju života drugih ljudi). Neki pacijenti su stvarno i izvršili samoubistvo. Obavezno potražite hitnu medicinsku pomoć ako primetite da postajete depresivni ili da pomišljate na samoubistvo ili da vam se menja ponašanje. Razmislite o tome da zamolite nekog od članova porodice ili bliskih prijatelja da vam pomognu da održite budnost kada se radi o znacima depresije ili promene ponašanja.


  Rast i razvoj (deca i adolescenti):

  Neka deca i adolescenti lečeni lekom Pegasys za hronični hepatitis B tokom 48 nedelja, nisu dobili na visini ili telesnoj masi onoliko koliko je očekivano za njihov uzrast. Još uvek nije poznato, da li će oni moći da dostignu svoju očekivanu visinu i telesnu masu nakon završetka lečenja.


  U toku lečenja lekom Pegasys u kombinaciji sa ribavirinom u trajanju od najviše jedne godine, neka deca i adolescenti sa hroničnim hepatitisom C nisu dobili na visini ili telesnoj masi onoliko koliko se očekivalo. Kako se većina dece vratila na očekivanu visinu u okviru dve godine nakon završetka lečenja, a većina preostale dece u okviru šest godina nakon završetka lečenja, moguće je da lečenje lekom Pegasys može uticati na konačnu visinu u odraslom dobu.


  Ukoliko uočite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite lekaru: jak bol u grudima, uporan kašalj, nepravilni otkucaji srca, poteškoće u disanju, zbunjenost, depresija, jak bol u stomaku, krv u stolici (crna stolica, slična katranu), jako krvarenje iz nosa, povišenu temperaturu ili jezu, probleme sa vidom.

  Neželjena dejstva mogu biti ozbiljna, pa će Vam možda trebati hitna lekarska pomoć.


  Veoma česta neželjena dejstva sa kombinacijom leka Pegasys i ribavirina (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) su sledeća:


  Metabolički poremećaji: gubitak apetita;

  Psihijatrijski poremećaji i poremećaji nervnog sistema: osećaj depresije (potištenost, loše osećanje o sebi samom ili osećaj beznadežnosti), napetost, nesanica, glavobolja, problemi sa koncentracijom i vrtoglavica; Poremećaji disajnih puteva: kašalj, nedostatak vazduha;

  Poremećaji digestivnog (organa za varenje) sistema: proliv, mučnina, bol u stomaku; Poremećaji kože: gubitak kose i reakcije na koži (uključujući svrab, dermatitis i suvu kožu); Poremećaji mišića i kostiju: bolovi u zglobovima i mišićima;

  Opšti poremećaji: povišena temperatura, slabost, umor, drhtavica, groznica, bol, iritacija na mestu uboda injekcijom i razdražljivost (kada se lako iznervirate).


  Česta neželjena dejstva sa kombinacijom Pegasys plus ribavirin (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) su sledeća:


  Infekcije: gljivične, virusne i bakterijske infekcije. Infekcija gornjih disajnih puteva, bronhitis, gljivična infekcija usta i herpes (virusna infekcija usana, usta koja se često ponavlja);

  Poremećaji krvi: nizak broj krvnih pločica (utiče na sposobnost zgrušavanja krvi), anemija (nizak broj crvenih krvnih zrnaca) i povećane limfne žlezde;

  Hormonski poremećaji: pojačana i smanjena aktivnost štitaste žlezde

  Psihijatrijski poremećaji i poremećaji nervnog sistema: promene raspoloženja/emocija, agresija, nervoza, smanjenje seksualne želje, loše pamćenje, nesvestica, smanjena mišićna snaga, migrena, obamrlost, peckanje, osećaj pečenja, nevoljno drhtanje, promene ukusa, noćne more, pospanost;

  Poremećaji oka: zamućen vid, bol u oku, upala oka, suvoća očiju; Poremećaji uha: bol u ušima;

  Poremećaji srca i krvnih sudova: brzi otkucaji srca, pulsiranje otkucaja srca, oticanje ekstremiteta, crvenilo; Poremećaji disajnih puteva: nedostatak vazduha pri fizičkoj aktivnosti, krvarenje iz nosa, upala nosa i grla, infekcije nosa i sinusa (vazduhom ispunjenih prostora koji se nalaze u kostima glave i lica), curenje nosa, bol u grlu;

  Poremećaji digestivnog sistema: povraćanje, loše varenje, otežano gutanje, čirevi u usnoj duplji, krvarenje iz desni, upala jezika i usta, nadimanje (prekomerna količina vazduha ili gasova), suva usta i gubitak telesne mase;

  Poremećaji kože: osip, pojačano znojenje, psorijaza, koprivnjača, ekcem, osetljivost na svetlost, noćno znojenje;

  Poremećaji kostiju i mišića: bol u leđima, upala zglobova, slabost mišića, bol u kostima, bol u vratu, bol u mišićima, grčevi u mišićima;

  Poremećaji reproduktivnog sistema: impotencija (nemogućnost održavanja erekcije);

  Opšti poremećaji: bol u grudima, bolest nalik gripu, slabost (čovek se ne oseća dobro), nedostatak energije (letargija), napadi crvenila i vrućine, žeđ.


  Povremena neželjena dejstva sa kombinacijom Pegasys plus ribavirin (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) su sledeća:


  Infekcije: infekcija pluća, kožne infekcije; Benigne i maligne neoplazme: tumor jetre ;

  Poremećaji imunskog sistema: sarkoidoza (područja upaljenog tkiva po celom telu), zapaljenje štitaste žlezde;

  Hormonski poremećaji: šećerna bolest (visok nivo šećera u krvi); Poremećaji metabolizma: dehidratacija;

  Psihijatrijski poremećaji i poremećaji nervnog sistema: pomisao na samoubistvo, halucinacije (kada čujete, vidite ili osećate stvari koje nisu prisutne), periferna neuropatija (poremećaj nerava koji zahvata ekstremitete);

  Poremećaji oka: krvarenje u mrežnjači (zadnji deo oka); Poremećaji uha: gubitak sluha;

  Poremećaji srca i krvnih sudova: povišen krvni pritisak; Poremećaji disajnog sistema: zviždanje u grudima; Poremećaji digestivnog sistema: gastrointestinalno krvarenje; Poremećaji jetre: oštećena funkcija jetre.


  Retka neželjena dejstva sa kombinacijom leka Pegasys i ribavirina (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek) su sledeća:


  Infekcije: infekcija srca, infekcija spoljnjeg uha;

  Poremećaji krvi: ozbiljno smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca i krvnih pločica; Poremećaji imunskog sistema: teške alergijske reakcije, sistemski eritematozni lupus (bolest pri kojoj telo napada sopstvene ćelije), reumatoidni artritis (autoimuna bolest);

  Hormonski poremećaji: dijabetesna ketoacidoza, komplikacija nekontrolisane šećerne bolesti;

  Psihijatrijski poremećaji i poremećaji nervnog sistema: samoubistvo, psihotični poremećaji (teški problemi sa ličnošću i pogoršanje normalnog funkcionisanja u društvu), koma (duboka i dugotrajna nesvest), konvulzije, paraliza lica (slabost mišića lica);

  Poremećaji na oka: upala i otečenost očnog živca, zapaljenje mrežnjače, ulkus (čir) rožnjače;

  Poremećaji srca i krvnih sudova: srčani udar, slabost srca, bol u srcu, ubrzan srčani ritam, poremećaji ritma ili zapaljenje srčane opne i srčanog mišića, krvarenje u mozgu i zapaljenje krvnih sudova;

  Poremećaji disajnih organa: intersticijalnozapaljenje pluća (zapaljenje pluća uključujući smrtni ishod), krvni ugrušci u plućima;

  Poremećaji digestivnog sistema: čir želuca, zapaljenje gušterače;

  Poremećaji funkcije jetre: slabost jetre, zapaljenje žučnog kanala, masna jetra; Poremećaji kostiju i mišića: zapaljenje mišića;

  Poremećaji funkcije bubrega: slabost bubrega;

  Povrede ili trovanje: predoziranje aktivnom supstancom leka.


  Veoma retka neželjena dejstva sa kombinacijom Pegasys plus ribavirin (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek) su sledeća:


  Poremećaji krvi: aplastična anemija (nemogućnost koštane srži da proizvodi crvena krvna zrnca, bela krvna zrnca i trombocite);

  Poremećaji imunskog sistema: idiopatska (ili trombotska) trombocitopenijska purpura (povećana pojava modrica, krvarenja, smanjen broj trombocita, anemija i ekstremna slabost);

  Poremećaji oka: gubitak vida;

  Poremećaji kože: toksična epidermalna nekroliza/Stivens Džonsonov sindrom/multiformni eritem (niz osipa različite težine, uključujući i smrtni ishod, koji mogu biti povezani s plikovima u ustima, nosu, očima i drugim sluznicama , kraste na zahvaćenim područjima kože), angioedem (oticanje kože i sluznica).


  Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.


  Poremećaji krvi: izolovana aplazija crvenih krvnih zrnaca (težak oblik anemije u kojoj je smanjeno ili zaustavljeno stvaranje crvenih krvnih zrnaca) koja može dovesti do simptoma kao što su osećaj jakog umora i nedostatka energije;

  Poremećaji imunskog sistema: Vogt Koyanagi Harada bolest – retka bolest koju karakteriše gubitak vida, sluha i pigmentacije kože; odbacivanje presađenog tkiva jetre ili bubrega;

  Psihijatrijski poremećaji i poremećaji nervnog sistema: manija (epizode preterano dobrog raspoloženja) i bipolarni poremećaji (epizode preterano dobrog raspoloženja koje se smenjuju sa tugom i beznađem); razmišljanja o ugrožavanju života drugih ljudi, moždani udar;

  Poremećaji oka: retki oblik odvajanja mrežnjače s prisutnom tečnošću u mrežnjači;

  Poremećaji srca i krvnih sudova: periferna ishemija (nedovoljno snabdevanje ekstremiteta krvlju);

  Poremećaji sistema za varenje: ishemični kolitis (nedovoljno snabdevanje creva krvlju), promene boje jezika; Poremećaji kostiju i mišića: ozbiljna oštećenja mišića i bol.

  Plućna arterijska hipertenzija – bolest ozbiljnog sužavanja krvnih sudova pluća što rezultuje visok krvni pritisak u krvnim sudovima koji prenose krv od srca do pluća. Ovo može da se desi značajno kod pacijenata sa faktorom rizika kao što je HIV infekcija ili ozbiljan problem jetre (ciroza). Neželjene reakcie mogu da se ispolje u raznim vremenima tokom terapije, obično nekoliko meseci posle početka terapije lekom Pegasys.


  Kada se Pegasys primenjuje sam u lečenju pacijenata obolelih od hepatitisa B ili C, mogućnost pojave nekih od ovih efekata je manja.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Pegasys

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Pegasys posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u frižideru (2°C - 8°C). Ne zamrzavati.

  Napunjen injekcioni špric čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lek Pegasys se ne sme koristiti ako su špric ili igla u pakovanju oštećeni, ako je rastvor zamućen ili ako čestice lebde u rastvoru, ili ako je lek bilo koje druge boje osim bezbojan ili bledožut.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Pegasys

Aktivna supstanca je peginterferon alfa-2a. Jedan napunjen injekcioni špric sadrži 90 mikrograma peginterferona alfa-2a u 0,5 mL rastvora.


Pomoćne supstance: natrijum-hlorid; polisorbat 80; benzilalkohol (10mg/mL); natrijum-acetat, trihidrat; sirćetna kiselina, glacijalna; sirćetna kiselina 10%; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Pegasys i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje: 0,5 mL rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom špricu (silikonizovano staklo tipa I), sa čepom klipa i zatvaračem vrha (butil guma obložena fluorosmolom na strani koja je u kontaktu sa lekom) i iglom. Na špricu se nalaze graduisane oznake koje odgovaraju dozama od 90 mikrograma, 65 mikrograma, 45 mikrograma, 30 mikrograma, 20 mikrograma i 10 mikrograma.

Spoljašnje pakovanje: Dostupno je pakovanje sa jednim napunjenim injekcionim špricem i 1 sterilnom iglom.


Nosilac dozvole i proizvođač


ROCHE D.O.O BEOGRAD

Milutina Milankovića 11a, Novi Beograd, Srbija


F.HOFFMANN LA ROCHE LTD.

Wurmisweg, Kaiseraugst, Švajcarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2020.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp.


Broj i datum dozvole:

515-01-03515-19-001 od 02.06.2020.

KAKO DA SAMI SEBI UBRIZGAVATE PEGASYS


U nastavku ovog uputstva nalazi se objašnjenje kako koristiti lek Pegasys napunjen špric da biste ubrizgali lek sebi ili svom detetu. Molimo Vas pažljivo pročitajte uputstvo i sledite ga korak po korak. Vaš lekar ili njegov pomoćnik će Vam objasniti kako se daje injekcija.


Priprema


Pre rukovanja bilo kojim sadržajem pakovanja, pažljivo operite ruke.


Uzmite sve što Vam je neophodno pre nego što počnete:

U pakovanju se nalaze:


Priprema šprica i igle za injekcijuNe masirajte mesto uboda. Ako dođe do krvarenja, stavite hanzaplast.


Odlaganje materijala za injekciju


Špric, igla i sav mateijal za ubrizgavanje namenjeni su za jednokratnu upotrebu i moraju se baciti nakon upotrebe. Špric i iglu bezbedno odložite u zatvorenu posudu za odlaganje medicinskog otpada. Od svog lekara u bolnici ili farmaceuta potražite odgovarajuću posudu.