Početna stranica Početna stranica

nicorette invisipatch
nikotin

UPUTSTVO ZA LEK


nicorette invisipatch, 25 mg/16 h, transdermalni flaster nikotin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, farmaceut ili medicinska sestra.

5. Kako čuvati lek nicorette invisipatch

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek nicorette invisipatch i čemu je namenjen

  Lek nicorette invisipatch su transdermalni flasteri koji spadaju u grupu lekova koji se primenjuju kao pomoćna terapija prilikom odvikavanja od pušenja (nikotinska supstituciona terapija).

  Koriste se za ublažavanje potrebe (žudnje) za nikotinom i za ublažavanje simptoma koji se mogu javiti kada pokušavate da prestanete sa pušenjem i na taj način sprečava povratak pušenju kod pušača koji su motivisani da prestanu ili da olakša smanjenje pušenja kod pušača koji ne mogu ili ne žele da ostave pušenje.


  Lek nicorette invisipatch 25 mg/16 h: jedan transdermalni flaster oslobađa 25 mg nikotina u toku 16 sati.


  Kada prestanete sa pušenjem, Vašem telu nedostaje nikotin koji ste ranije unosili. Mogu se javiti neprijatni simptomi i jaka želja za pušenjem što pokazuje da ste nikotinski zavisnik. Primena leka nicorette invisipatch, transdermalnih flastera, mogu sprečiti ili ublažiti neprijatni simptomi i želja za pušenjem, tako što Vaše telo dobija male količine nikotina.


  Kada aplikujete lek nicorette invisipatch transdermalni flaster na kožu, nikotin se oslobađa i ulazi preko kože u Vaše telo. Količina nikotina koja se oslobodi iz transdermalnog flastera je dovoljna da ublaži želju za pušenjem i neprijatne simptome apstinencijalne krize.


  Preporučuje se da terapija lekom nicorette invisipatch transdermalnim flasterima bude kombinovana sa programom za odvikavanje od pušenja, saveti i podrška povećavaju mogućnost za uspešan prestanak pušenja. Razgovarajte sa Vašim lekarom kako biste dobili sve potrebne informacije o ovom programu.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek nicorette invisipatch


  Lek nicorette invisipatch ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na nikotin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ukoliko ste mlađi od 12 godina;

  • ukoliko nikada niste pušili.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek nicorette invisipatch, ukoliko imate bilo koje od sledećih stanja:

  • ste nedavno (u posljednja tri meseca) imali infarkt miokarda ili moždani udar;

  • bol u grudima (nestabilna angina pektoris) ili angina u stanju mirovanja;

  • bolesti srca koje utiču na brzinu i ritam otkucaja srca;

  • visok krvni pritisak koji nije regulisan lekovima;

  • tešku ili umerenu bolest jetre;

  • tešku bolest bubrega;

  • dijabetes melitus (šećernu bolest) - češće kontrolišite koncentraciju šećera u krvi kada počinjete lečenje lekom nicorette invisipatch pzato što ćete možda morati da prilagodite dozu insulina ili lekova koje uzimate;

  • preterano aktivnu štitastu žlezdu;

  • tumor nadbubrežne žlezde (feohromocitom);

  • čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu;

  • zapaljenje jednjaka (ezofagitis).


   Prenesena zavisnost: Upotreba nikotina, u bilo kojoj dozi, može prouzrokovati nastanak sindroma zavisnosti. Prenesena zavisnost je retka i ona je manje štetna i lakše se prekida nego pušačka zavisnost.


   Međutim, rizik od nastavka pušenja uvek predstavlja veću opasnost od primene leka nicorette invisipatch transdermalni flasteri.

   Lek nicorette invisipatch transdermalni flaster treba ukloniti sa kože pre snimanja magnetnom rezonancom.


   Deca i adolescenti

   Adolescenti (uzrasta od 12 do 17 godina) ne treba da koriste lek nicorette invisipatch bez preporuke lekara. Lek nicorette invisipatch se ne sme koristiti kod dece uzrasta ispod 12 godina.


   Drugi lekovi i lek nicorette invisipatch

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Ovo je posebno važno ako uzimate lekove koji sadrže:

  • teofilin (lek koji se koristi za lečenje astme)

  • takrin (lek koji se koristi za lečenje Alchajmerove bolesti)

  • klozapin ili olanzapin (lekovi koji se koristi za lečenje shizofrenije)

  • imipramin, klomipramin, fluvoksamin (lekovi koji se koristi za lečenje depresije)

  • ropinirol (lek koji se koristi za lečenje Parkinsonove bolesti)

  • pentazocin (lek koji se koristi za lečenje bola)

  • flekainid ili adenozin (lekovi koji se koristi kod nepravilnog ili ubrzanog rada srca)


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni, ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Veoma je važno prekinuti sa pušenjem tokom trudnoće jer pušenje može dovesti do usporenog rasta Vašeg deteta. Takođe, može dovesti do prevremenog porođaja ili do pobačaja. Najbolje je prekinuti pušenje bez upotrebe lekova koji sadrže nikotin. Ukoliko to nije moguće, lek nicorette invisipatch transdermalni flaster smete da koristite samo nakon savetovanja sa Vašim lekarom.


   Primenu leka nicorette invisipatch treba izbegavati tokom dojenja, jer se nikotin izlučuje u majčino mleko i može uticati na Vaše dete. Ne počinjite sami terapiju lekom nicorette invisipatch bez prethodnog savetovanja sa Vašim lekarom.


   Pušenje povećava rizik od neplodnosti kod žena i muškaraca. Efekti nikotina na plodnost nisu poznati.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek nicorette invisipatch transdermalni flaster nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek nicorette invisipatch

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekara, farmaceut ili medicinska sestra. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.


Preporučuje se istovremeno učestvovanje u programu podrške za odvikavanje od pušenja, pošto se pokazalo da su takvi programi vrlo efikasni.


Deca i adolescenti mlađi od 18 godina

Adolescenti (uzrasta od 12 do 17 godina) ne treba da koriste lek nicorette invisipatch bez preporuke lekara. Lek nicorette invisipatch se ne sme koristiti kod dece uzrasta ispod 12 godina.


Odrasli i stariji pacijenti


Ako ste pušač velike zavisnosti od nikotina (više od 20 cigareta dnevno)

Lečenje treba započeti flasterom najveće jačine 25 mg/16 h koji ćete koristiti jednom dnevno tokom 8 nedelja. Zatim, treba preći na flaster manje jačine 15 mg/16 h koji ćete koristiti naredne 2 nedelje, a potom na flaster jačine 10 mg/16 h koji ćete koristiti poslednje 2 nedelje terapije.

Ako ste pušač male zavisnosti od nikotina (manje od 20 cigareta dnevno)

Lečenje treba započeti flasterom srednje jačine 15 mg/16 h koji ćete koristiti 8 nedelja. Zatim, treba preći na flaster manje jačine 10 mg/16 h, koji ćete koristiti u toku poslednje 4 nedelje terapije.


Tabelarni prikaz preporučenog doziranja:

Tabela 1


Pušači velike zavisnosti

(više od 20 cigareta na dan)

Pušači male zavisnosti

(manje od 20 cigareta na dan)

Transdermalni flaster

Dužina terapije

Transdermalni flaster

Dužina terapije

25 mg/16 h

prvih 8 nedelja

15 mg/16 h

sledeće 2 nedelje

15 mg/16 h

prvih 8 nedelja

10 mg/16 h

poslednje 2 nedelje

10 mg/16 h

poslednje 4 nedelje


Primena leka nicorette invisipatch duža od 6 meseci se generalno ne preporučuje. Međutim, nekim bivšim pušačima može biti potrebno duže lečenje kako bi se izbeglo ponovno vraćanje pušenju.


Kako se primenjuje lek nicorette invisipatch

Pratite uputstva navedena u nastavku.


Odaberite deo kože gde ćete staviti flaster

 1. Pre postavljanja leka nicorette invisipatch transdermalnog flastera, odaberite potpuno čist, suv deo kože, bez dlaka, na prednjoj strani grudi, nadlaktice ili kuka.

 2. Izbegavajte stavljanje ovog flastera na bilo koji deo kože koji je crven, posečen ili iritiran.

 3. Nemojte stavljati ulje ili talk na kožu pre stavljanja flastera, pošto bi to moglo da spreči njegovo ispravno lepljenje.

 1. Važno je da ne koristite isti deo kože dva dana uzastopno, kako biste izbegli iritaciju ovog mesta.


  Kako staviti flaster


  image

  1. Pre primene transdermalnog flastera oprati ruke.


2. Lek nicorette invisipatch transderalni flaster se nalazi u kesici koju dete ne može da otvori, a koja se otvara presecanjem makazama po ivici.


image

3. Izvadite flaster iz kesice i potom uklonite deo srebrne aluminijumske zaštitne folije. Ne treba dodirivati lepljivi deo flastera prstima.


4. Pažljivo nanesite lepljivi deo flastera na odabrani deo kože, a potom uklonite ostatak srebrne aluminijumske zaštitne folije.


image

5. Potom snažno pritisnite flaster na kožu dlanom ruke ili vrhovima prstiju.


6. Prstima pređite preko krajeva flastera kako bi osigurali da se flaster dobro zalepio.

Prilikom nanošenja flastera izbegavati dodirivanje očiju i nosa. Kada završite, uvek temeljno operite ruke samo vodom.


Skidanje i bacanje u otpad nicorette invisipatch transdermalnog flastera


 1. Lek nicorette invisipatch, transdermalni flaster treba da skinete pre odlaska u krevet, zato što lek nicorette invisipatch transdermalni flaster nije osmišljen tako da se nosi kada odete na spavanje noću ili duže od 16 sati svakog dana.


 2. Nakon skidanja, ovaj transdermalni flaster bi trebalo presaviti na pola, tako da se njegova lepljiva strana nalazi sa unutrašnje strane i staviti ga u otvorenu kesicu ili parče aluminijumske folije.


 3. Potom lek nicorette invisipatch transdermalni flaster treba pažljivo baciti u kućni otpad, tako da bude van domašaja dece i životinja.


Ako ste primenili više leka nicorette invisipatch nego što treba


Ukoliko pušite tokom primene leka nicorette invisipatch može doći do predoziranja nikotinom.

Ukoliko ste uneli veliku količinu leka ili npr. ako je neko dete greškom uzelo lek, smesta se obratite lekaru ili odmah idite u hitnu službu najbliže bolnice kako biste dobili procenu rizika i posavetovali se. Doze nikotina koje odrasli pušači dobro podnose tokom lečenja, kod dece mogu da dovedu do teških simptoma trovanja, čak i sa smrtnim ishodom.


Simptomi predoziranja su mučnina, pojačano lučenje pljuvačke, bolovi u stomaku, proliv, znojenje, glavobolja, vrtoglavica, problemi sa sluhom i opšti osećaj slabosti. Kod teškog predoziranja simptomi mogu biti propraćeni niskim krvnim pritiskom, slabim i nepravilnim otkucajima srca, otežanim disanjem, velikim zamorom, kolapsom cirkulacije i generalizovanim epileptičnim napadima.


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neželjena dejstva zbog prestanka pušenja


  Neka od neželjenih dejstava koje doživite kada prestanete da pušite mogu biti simptomi odvikavanja, koji nastaje usled smanjenog unosa nikotina.

  Ovi simptomi uključuju:

  • razdražljivost, agresivnost, nestrpljivost ili frustracija;

  • anksioznost, nemir ili poteškoće sa koncentracijom;

  • buđenje noću ili poremećaji spavanja;

  • povećan apetit ili povećanje telesne mase;

  • depresija;

  • izražen nagon za pušenjem;

  • smanjen broj otkucaja srca;

  • krvarenje desni ili rane u ustima;

  • vrtoglavica ili nesvestica;

  • kašalj, bol u grlu, zapušen nos ili curenje iz nosa;

  • otežano pražnjenje creva.


   Neželjena dejstva leka nicorette invisipatch

   Lek nicorette invisipatch može da izazove neželjene reakcije slične onima koje se javljaju pri primeni nikotina na druge načine. Većina prijavljenih neželjenih reakcija je uglavnom zavisila od doze.


   Kada upotrebljavate lek nicorette invisipatch transdermalni flaster po prvi put to može izazvati blagu iritaciju kože. To se obično ispoljava kao crvenilo ili svrab kože na mestu gde je bio flaster. Ovo će obično nestati nakon nekoliko dana. Retko se dešava da reakcija na koži traje više dana, a ukoliko je reakcija jačeg inteziteta morate konsultovati Vašeg lekara ili farmaceuta.


   Ukoliko se kod vas javi neki od sledećih simptoma, prestanite sa primenom leka nicorette invisipatch transdermalni flaster i odmah potražite medicinsku pomoć. Simptomi angioedema (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • otok lica, jezika ili grla;

  • poteškoće prilikom gutanja;

  • koprivnjača, osip i otežano disanje;


   Ostala neželjena dejstva uključuju:


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • svrab


    Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • glavobolja

   • mučnina

   • povraćanje

   • osip

   • koprivnjača


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • alergijske reakcije

   • osećaj peckanja

   • osećaj lupanja srca (palpitacije), ubrzan rad srca (tahikardija)

   • naleti vrućine

   • povišen krvni pritisak (hipertenzija)

   • otežano disanje (dispneja)

   • hiperhidroza (prekomerno znojenje)

   • bol u mišićima (mialgija)

   • reakcije na mestu primene

   • opšta slabost (astenija)

   • nelagodnost i bol u grudima

   • mlaksalost

   • zamor


    Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • anafilaktička reakcija

   • treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija)

   • bolovi u rukama i nogama,

   • crvenilo na koži – obično nestaje u toku nekoliko dana

   • nelagodnost u stomaku i/ili bol Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. . Ovu uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem

  neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjen reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 2. Kako čuvati lek nicorette invisipatch

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek nicorette invisipatch posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”.


  Čuvati na temperaturi do 25 C.


  Ostaci nikotina u upotrebljenim transdermalnim flasterima mogu pretstavljati opasnost za decu i domaće životinje, zato upotrebljene flastere treba presaviti lepljivom stranom prema unutra, staviti ih u praznu kesicu (ili umotati u parče aluminijumske folije) i odložiti sa kućnim đubretom.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek nicorette invisipatch Aktivna substanca je nikotin.

Jedan transdermalni flaster, površine 22,5 cm2, sadrži 39,37 mg/22,5 cm2 nikotina, oslobađajući nominalno 25 mg nikotina u toku 16 sati.


Pomoćne supstance su: akrilni adhezivni rastvor (Durotak 387-2051); trigliceridi, srednje dužine lanaca; bazni butilovani metakrilat kopolimer; kroskarmeloza-natrijum; kalijum-hidroksid; aluminijum- acetilacetonat; nosač i zaštita adheziva; nosač sloja koji sadrži aktivnu supstancu.


Kako izgleda lek nicorette invisipatch i sadržaj pakovanja


Transdermalni flaster.


Poluprovidni, transdermalni flaster svetlosmeđe boje, površine 22,5 cm2 pravougaonog oblika sa zaobljenim ivicama. Na spoljašnjoj površini flastera odštampan je braon bojom naziv preparata “nicorette”. Zaštitni sloj je pravougaonog oblika, prevučen aluminijumom i silikonizovan, zasečen linijom za odvajanje od adhezivnog sloja i pri upotrebi se odbacuje. Jedan flaster upakovan je u kesicu koja je zavarena toplotom.


Unutrašnje pakovanje je četvoroslojna kesica koja se sastoji (od spolja ka unutra): štampani papir, PET aluminijum i akril kopolimer, ili cikloolefin kopolimer koekstrudat, koja je zapečaćena toplotom i u kojoj se nalazi 1 transdermalni flaster.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 7 kesica sa po jednim transdermalnim flasterom (ukupno 7 transdermalnih flastera) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO JOHNSON & JOHNSON S.E. INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Omladinskih brigada 88 b, Beograd


Proizvođač:

LTS LOHMANN THERAPIE – SYSTEME AG

Lohmannstrasse 2, Andernach, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: April, 2022.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-01777-21-001 od 18.04.2022.