Početna stranica Početna stranica

Citeral
ciprofloksacin

CENE

film tableta blister, 10 po 250 mg

Veleprodaja: 166,90 din
Maloprodaja: 201,95 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 10 po 500 mg

Veleprodaja: 302,60 din
Maloprodaja: 366,15 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKCiteral , 250 mg, film tablete Citeral, 500 mg, film tablete


ciprofloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Citeral i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Citeral

 3. Kako se uzima lek Citeral

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Citeral

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Citeral i čemu je namenjen

  Lek Citeral sadrži aktivnu supstancu ciprofloksacin (u obliku ciprofloksacin-hidrohlorida) i pripada grupi lekova poznatih kao fluorohinoloni. Lek Citeral deluje tako što uništava bakterije koje izazivaju infekciju. Delotvoran je samo protiv određenih sojeva bakterija.

  Vaš lekar je propisao lek Citeral u cilju lečenja Vaše bakterijske infekcije.


  Odrasli

  Infekcije kod kojih se lek Citeral može koristiti su:

  • infekcije disajnih puteva

  • infekcija uha ili sinusa koja traje dugo ili se ponavlja

  • infekcija urinarnog trakta

  • infekcija genitalnih organa i kod muškaraca i kod žena

  • infekcija gastrointestinalnog trakta i intra-abdominalne infekcije

  • infekcija kože i potkožnog tkiva

  • infekcija kostiju i zglobova

  • prevencija infekcija izazvanih bakterijom Neisseria meningitidis

  • terapija nakon inhalacije uzročnika antraksa.

  Ciprofloksacin se može koristiti kod pacijenata sa niskim brojem belih krvnih zrnaca (neutropenija), koji imaju povišenu temperaturu za koju se sumnja da je posledica bakterijske infekcije.

  Ukoliko imate tešku infekciju ili je Vaša infekcija izazvana većim brojem bakterija, pored leka Citeral možete dobiti još neki antibiotik.


  Deca i adolescenti

  Lek Citeral se koristi kod dece i adolescenata, pod nadzorom lekara specijaliste, u terapiji sledećih bakterijskih infekcija:

  • infekcije pluća i bronhija (disajnih puteva) kod dece i adolescenata koji boluju od cistične fibroze

  • komplikovane infekcije urinarnog trakta (mokraćnih puteva), uključujući infekciju bubrega (pijelonefritis)

  • terapija nakon inhalacije uzročnika antraksa.

   Lek Citeral se može koristiti u terapiji drugih specifičnih teških infekcija kod dece i adolescenata, kada lekar proceni da je to potrebno.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Citeral Lek Citeral ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na ciprofloksacin, druge lekove iz grupe hinolona ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6). Ako niste sigurni u vezi ovoga, pitajte svog lekara.

  • ukoliko uzimate tizanidin (vidite odeljak: „Drugi lekovi i Citeral”)


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Citeral ukoliko:

   • ste ikada imali probleme sa bubrezima. U tom slučaju može biti potrebno prilagođavanje doze ciprofloksacina;

   • bolujete od epilepsije ili drugih neuroloških poremećaja;

   • ste ranije imali problema sa tetivama nakon uzimanja antibiotika kao što je Citeral;

   • imate miasteniju gravis (bolest koju karakteriše slabost mišića) jer može doći do intenziviranja simptoma;

   • ste dijabetičar zato što postoji veći rizik od pojave hipoglikemije ukoliko uzimate ciprofloksacin.

   • Vam je postavljena dijagnoza proširenja ili „ispupčenja” velikog krvnog suda (aneurizma aorte ili aneurizma velikog perifernog krvnog suda);

   • ste već prethodno doživeli epizodu disekcije aorte (raslojavanje unutrašnjeg i središnjeg sloja aortnog zida);

   • u porodičnoj anamnezi imate aneurizmu aorte ili disekciju aorte, ili druge faktore rizika ili stanja zbog kojih imate veću sklonost za pojavu aneurizme ili disekcije (npr. poremećaji vezivnog tkiva kao što je Marfan-ov sindrom ili vaskularni oblik Ehlers-Danlos-ovog sindroma ili vaskularni poremećaji kao što je Takayasu-ov arteritis, arteritis džinovskih ćelija arterija, Behçet-ova bolest, hipertenzija, poznata ateroskleroza),

   • ste imali probleme sa srcem. Kada uzimate ciprofloksacin, potreban je oprez ukoliko ste rođeni sa dužim QT intervalom ili neko u porodici ima produžen QT interval (može se videti na EKG-u, električno beleženje rada srca), imate poremećaj elektrolita u krvi (naročito nizak nivo kalijuma ili magnezijuma u krvi), imate jako usporen ritam srca (bradikardija), imate slabo srce (srčana insuficijencija), ukoliko ste imali srčani udar (infarkt miokarda), osoba ste ženskog pola ili ste stariji ili koristite druge lekove koji dovode do promena na EKG-u (vidite odeljak: „Drugi lekovi i Citeral”).

   • obavestite Vašeg lekara ukoliko Vi ili neko iz Vaše porodice ima nedostatak glukozo-6- fosfat dehidrogenaze (G6PD), jer ste pod povećanim rizikom za nastanak anemije dok ste na terapiji ciprofloksacinom.


    U slučaju pojave nekih genitalnih infekcija, Vaš lekar može propisati drugi antibiotik, koji se primenjuje uz ciprofloksacin. Ako do poboljšanja ne dođe nakon 3 dana od početka primene terapije, molimo Vas konsultujte Vašeg lekara.


    Dok ste na terapiji lekom Citeral, odmah recite Vašem lekaru ukoliko osetite nešto od sledećeg. Vaš lekar će odlučiti da li je potrebno prekinuti dalju terapiju lekom Citeral.


   • Teška, iznenadna alergijska reakcija (anafilaktička reakcija/šok, angioedem). Čak i nakon prve doze, postoji mala verovatnoća za nastanak teške alergijske reakcije sa sledećim simptomima: stezanje u grudima, osećaj vrtoglavice, mučnina, gubitak svesti, ili osećaj vrtoglavice nakon naglog ustajanja. Ukoliko se ovo dogodi, prekinite dalju upotrebu leka Citeral i odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

   • Bol i otok tetiva i zglobova se mogu povremeno javiti, naročito ukoliko ste stariji i istovremeno ste na terapiji kortikosteroidima. Zapaljenje i ruptura tetive mogu se javiti čak i u toku prvih 48 sati od primene ili do nekoliko meseci nakon prekida primene leka Citeral. Na prvi znak bola i inflamacije (zapaljenja) prekinite sa upotrebom leka Citeral, a zahvaćenu regiju odmarajte. Izbegavajte bilo kakav nepotreban napor, jer to može povećati rizik za nastanak rupture (pucanja) tetive.

   • Ako osetite iznenadan jak bol u trbuhu, grudnom košu ili leđima odmah idite u ustanovu za hitnu medicinsku pomoć ili službu hitne medicinske pomoći.

   • Ukoliko bolujete od epilepsije ili imate drugi neurološki problem, kao što je cerebralna ishemija ili šlog, možete osetiti neželjena dejstva koja su udružena sa centralnim nervnim sistemom. Ukoliko se ovo desi, prekinite upotrebu leka Citeral i odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

   • Može doći do pojave psihijatrijskih reakcija prvi put kada počnete da uzimate lek Citeral. Ukoliko patite od depresije ili psihoze, simptomi se mogu pogoršati pod uticajem leka Citeral. U retkim slučajevima depresija ili psihoza mogu napredovati do misli o samoubistvu, pokušaja samoubistva ili čina samoubistva. Ukoliko se ovo desi, prekinite upotrebu leka Citeral i odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

   • Hipoglikemija se najčešće javlja kod dijabetičara, posebno kod starijih pacijenata. Ukoliko se ovo dogodi, odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

   • Možete osetiti simptome neuropatije kao što su bol, osećaj peckanja, mravinjanja, utrnulost i/ili mišićna slabost. Ukoliko se ovo desi, prekinite upotrebu leka Citeral i odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

   • Ako Vam se vid pogorša ili ako primetite bilo kakve promene na očima, odmah se obratite oftalmologu.

   • Može nastati dijareja (proliv) dok ste na terapiji antibioticima (uključujući i lek Citeral), ili nekoliko nedelja nakon prekida antibiotske terapije. Ukoliko dijareja (proliv) postane teška ili uporna ili primetite krv ili sluz u stolici, prekinite upotrebu leka Citeral jer ovo stanje može biti životno-ugrožavajuće. Nemojte koristiti lekove koji blokiraju ili usporavaju crevne pokrete i kontaktirajte Vašeg lekara.

   • Ukoliko je potrebno da uradite analizu krvi ili urina, recite svom lekaru ili laboratorijskom osoblju da ste na terapiji ciprofloksacinom.

   • Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate problema sa bubrezima, jer to može uticati na dozu koja će Vam biti primenjena.

   • Lek Citeral može izazvati oštećenje jetre. Ukoliko primetite pojavu gubitka apetita, žuticu (žuta prebojenost kože), tamnu prebojenost urina, svrab, bol u stomaku, prekinite upotrebu leka Citeral i odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

   • Lek Citeral može izazvati smanjenje broja belih krvnih ćelija, što može dovesti do pada otpornosti prema infekcijama. Ukoliko osetite simptome kao što su groznica i ozbiljno pogoršanje opšteg stanja ili groznica sa simptomima lokalne infekcije kao što su bol u grlu/ždrelu/ustima ili imate urinarne probleme, treba odmah da se obratite Vašem lekaru. Biće potrebno da Vam se uradi analiza krvi da bi se proverilo da li je došlo do pada broja belih krvnih zrnaca (agranulocitoza). Važno je da obavestite Vašeg lekara da koristite ciprofloksacin.

   • Vaša koža može postati osetljivija na sunčevu ili ultravioletnu svetlost dok ste na terapiji ciprofloksacinom. Izbegavajte da se izlažete sunčevoj svetlosti ili veštačkoj UV svetlosti kao što su solarijumi.


  Drugi lekovi i Citeral


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Nemojte uzimati lek Citeral zajedno sa lekom tizanidin, jer može doći do pojave neželjenih dejstava kao što su nizak krvni pritisak i pospanost (videti odeljak 2 „Lek Citeral ne smete uzimati”)


  Sledeći lekovi mogu stupiti u interakciju sa lekom Citeral.. Upotreba leka Citeral sa ovim lekovima može uticati na njihovu terapijsku efikasnost. Takođe, učestalost neželjenih dejstava može biti veća.


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko koristite:

  • antagoniste vitamina K (npr. varfarin, acenokumarol, fenprokumon ili fluindion) ili druge lekove koji se koriste za sprečavanje zgrušavanja krvi

  • probenecid (za terapiju gihta)

  • metotreksat (za terapiju određenih tipova karcinoma, psorijaze, reumatoidnog artritisa)

  • teofilin (za terapiju problema sa disanjem)

  • tizanidin (za mišićni spazam (ukočenost) kod multiple skleroze)

  • klozapin (antipsihotik)

  • olanzapin (antipsihotik)

  • ropinirol (za Parkinsonovu bolest)

  • fenitoin (za terapiju epilepsije)

  • metoklopramid (za mučninu i povraćanje)

  • ciklosporin (za lečenje određenih kožnih stanja, reumatoidnog artritisa i nakon transplantacije organa)

  • ostale lekove koji mogu izmeniti srčani ritam: lekovi koji pripadaju grupi antiaritmika (hinidin, hidrohinidin, dizopiramid, amjodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklični antidepresivi, neki antimikrobni lekovi (koji pripadaju grupi makrolida), neki antipsihotici.

  • zolpidem (za lečenje nesanice).


   Lek Citeral može povećati nivo sledećih lekova u krvi:

  • pentoksifilina (za probleme sa cirkulacijom)

  • kofeina

  • duloksetina (za terapiju depresije, oštećenja nerava usled šećerne bolesti ili kod inkontinencije (nemogućnosti zadržavanja urina))

  • lidokaina (kod problema sa srcem ili kao anestetik)

  • sildenafila (npr. kod erektilne disfunkcije)

  • agomelatina (za lečenje depresije)


   Neki lekovi smanjuju efikasnost leka Citeral. Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, ili nameravate da uzimate sledeće lekove:

  • antacide

  • omeprazol

  • mineralne dodatke ishrani

  • sukralfate

  • polimere koji vezuju fosfate (npr. sevelamer)

  • lekove ili dodatke ishrani koji sadrže kalcijum, magnezijum, aluminijum ili gvožđe


   Ukoliko je neophodno da uzimate ove lekove, lek Citeral uzmite dva sata pre ili ne manje od četiri sata posle ovih lekova.


   Uzimanje leka Citeral sa hranom i pićima


   Ukoliko lek Citeral uzimate uz jelo, ne smete konzumirati mlečne proizvode (kao što su mleko ili jogurt) ili napitke obogaćene kalcijumom prilikom primene ovih tableta, pošto mogu uticati na resorpciju aktivne supstance leka.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Poželjno je izbegavati upotrebu leka Citeral tokom trudnoće.


   Lek Citeral se ne primenjuje za vreme dojenja, s obzirom da se ciprofloksacin izlučuje u majčino mleko, što može da naškodi Vašoj bebi.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Citeral može dovesti do smanjene pažnje. Moguća su i neurološka neželjena dejstva. U skladu sa tim, pre nego što uzmete da vozite ili upravljate mašinama proverite kako reagujete na lek Citeral. Ako niste sigurni, posavetujte se sa svojim lekarom.


 3. Kako se uzima lek Citeral

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Vaš lekar će Vam reći koliko Citeral tableta treba da koristite i koliko dugo. Ovo će zavisiti od tipa i težine infekcije.

  Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate problema sa bubrezima, jer to može uticati na dozu koju će Vam lekar propisati.

  Terapija obično traje od 5 do 21 dan; ponekad i duže, ukoliko je infekcija teža. Uzmite tablete tačno onako kako Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu. a) Progutajte tabletu sa dosta tečnosti. Tablete nemojte žvakati zato što nisu prijatnog ukusa.

  b) Pokušajte da koristite tablete u isto vreme svaki dan.

  c) Možete uzimati tablete tokom obroka ili između obroka. Kalcijum koji se unosi sa obrokom ne utiče značajno na resorpciju ciprofloksacina. Međutim, nemojte uzimati lek Citeral istovremeno sa mlečnim proizvodima kao što su mleko ili jogurt, ili sokovima obogaćenim mineralima (npr. sok od pomorandže sa dodatim kalcijumom).


  Ne zaboravite da pijete dosta tečnosti dok koristite lek Citeral.


  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu leka Citeral za Vas, prema sledećim smernicama:


  Odrasli:


  Indikacije

  Dnevne doze (u mg)

  Ukupno trajanje lečenja (potencijalno uključujući početnu parenteralnu terapiju ciprofloksacinom)

  Infekcije donjih delova respiratornog trakta

  500 mg -750 mg dva puta dnevno

  7 do 14 dana

  Infekcije gornjih delova respiratornog trakta

  Akutna egzacebracija hroničnog sinuzitisa

  500 mg -750 mg dva puta dnevno

  7 do 14 dana

  Hronični supurativni otitis media

  500 mg -750 mg dva puta dnevno

  7 do 14 dana

  Maligni otitis eksterna

  750 mg dva puta dnevno

  28 dana do 3 meseca

  Infekcije urinarnog trakta (videti odeljak 4)

  Nekomplikovani cistitis

  250 mg - 500 mg dva puta dnevno

  3 dana

  Kod žena u premenopauzi, može se koristiti i 500 mg u jednoj dozi

  Komplikovani cistitis, Nekomplikovani pijelonefritis

  500 mg dva puta dnevno

  7 dana

  Komplikovani pijelonefritis

  500 mg - 750 mg dva puta dnevno

  Najmanje 10 dana, u nekim specifičnim situacijama može biti i više od 21-og dana (npr. apsces)

  Prostatitis

  500 mg - 750 mg dva puta dnevno

  Od 2 -4 nedelje (akutni) do

  4 - 6 nedelja (hronični)

  Infekcije genitalnog trakta

  Gonokokni uretritis i cervicitis

  500 mg u jednoj dozi

  1 dan (u jednoj dozi)

  Epididimo-orhitis i pelvična

  500 mg - 750 mg dva puta dnevno

  Najmanje 14 dana


  inflamatorna bolest

  Infekcije gastro- intestinalnog trakta i intra- abdominalne infekcije

  Dijareja uzrokovana bakterijskim patogenima uključujući Shigella spp. (sem Shigella dysenteriae tip I) i empirijsko lečenje težih oblika putničke dijareje

  500 mg dva puta dnevno

  1 dan

  Dijareja uzrokovana patogenom Shigella dysenteriae tip 1

  500 mg dva puta dnevno

  5 dana

  Dijareja uzrokovana patogenom Vibrio cholerae

  500 mg dva puta dnevno

  3 dana

  Tifoidna groznica

  500 mg dva puta dnevno

  7 dana

  Intra-abdominalne infekcije uzrokovane Gram- negativnim bakterijama

  500 mg - 750 mg dva puta dnevno

  5 do 14 dana

  Infekcije kože i mekih tkiva

  500 mg - 750 mg dva puta dnevno

  7 do 14 dana

  Infekcije kostiju i zglobova

  500 mg - 750 mg dva puta dnevno

  Maksimalno 3 meseca

  Pacijenti sa neutropenijom koji imaju groznicu za koju se sumnja da je uzrokovana bakterijskom infekcijom (ciprofloksacin treba istovremeno primeniti sa odgovarajućim antibiotikom u skladu sa zvaničnim vodičem)

  500 mg - 750 mg dva puta dnevno

  Terapiju treba nastaviti u toku celog perioda dok postoji neutropenija

  Profilaksa invazivnih infekcija uzrokovanih bakterijom Neisseria meningitidis

  500 mg u jednoj dozi

  1 dan (u jednoj dozi)

  Inhalacioni antraks (profilaksa nakon izlaganja patogenu i lečenje), kod osoba koje mogu da uzimaju oralnu terapiju, kada je klinički opravdano (terapiju je potrebno započeti što je pre moguće nakon suspektnog ili potvrđenog izlaganja patogenu)

  500 mg dva puta dnevno

  60 dana od potvrde izlaganja bakteriji Bacillus anthracis


  Deca i adolescenti


  Indikacije

  Dnevne doze (u mg)

  Ukupno trajanje lečenja (potencijalno uključujući početnu parenteralnu terapiju ciprofloksacinom)

  Cistična fibroza

  20 mg/kg telesne mase dva puta dnevno, maksimalno 750 mg po

  10 do 14 dana


  dozi

  Komplikovane infekcije urinarnog trakta i pijelonefritis

  10-20 mg/kg telesne mase dva puta dnevno, maksimalno 750 mg po dozi

  10 do 21 dan

  Inhalacioni antraks (profilaksa nakon izlaganja patogenu i lečenje), kod osoba koje mogu da uzimaju oralnu terapiju, kada je klinički opravdano (terapiju je potrebno započeti što je pre moguće nakon

  suspektnog ili potvrđenog izlaganja patogenu)

  10-15 mg/kg telesne mase dva puta dnevno, maksimalno 500 mg po dozi

  60 dana od potvrde izlaganja bakteriji Bacillus anthracis

  Drugi teški oblici infekcija

  20 mg/kg telesne mase dva puta dnevno, maksimalno 750 mg po dozi

  U zavisnosti od tipa infekcije


  Gerijatrijski pacijenti

  Prilikom određivanja doze kod starijih pacijenata treba uzeti u obzir težinu infekcije i klirens kreatinina pacijenta.

  Pacijenti sa oštećenjem bubrega i jetre

  Preporučene početne doze i doze održavanja kod pacijenata sa oštećenjem bubrežne funkcije su date u tabeli:


  Klirens kreatinina [mL/min/1,73 m²]

  Serumski kreatinin[µmol/L]

  Oralna doza [mg]

  > 60

  < 124

  Videti uobičajeno doziranje

  30-60

  124 do 168

  250-500 mg na svakih 12 sati

  < 30

  > 169

  250-500 mg na svaka 24 sata

  Pacijenti na hemodijalizi

  > 169

  250-500 mg na svaka 24 sata (nakon dijalize)

  Pacijenti na peritonealnoj dijalizi

  > 169

  250-500 mg na svaka 24 sata


  Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom jetre nije potrebno podešavanje doze. Nije utvrđeno doziranje kod dece sa oštećenom funkcijom bubrega/jetre.


  Ako ste uzeli više leka Citeral nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Citeral nego što treba, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Učinite ovako čak i ukoliko nema znakova nelagodnosti. Ukoliko idete kod lekara ili u bolnicu, ponesite sa sobom kutiju/ambalažu leka Citeral.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Citeral


  Ako ste zaboravili jednu dozu, uzmite lek čim se setite, i zatim nastavite kao što je propisano. Međutim, ako je došlo vreme za narednu dozu, ne uzimajte propuštenu dozu (ne duplirajte dozu), već nastavite kao obično.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Citeral


  Jako je važno da terapiju završite čak i ukoliko počnete da se osećate bolje posle nekoliko dana. Ne prekidajte terapiju ukoliko Vam to nije lekar savetovao. Moguće je da se simptomi vrate ili da se pogorša stanje bolesti za koju uzimate lek. Takođe može doći do razvoja rezistencije na antibiotik.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neželjeno dejstvo koje nije opisano u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ukoliko Vam se jave neka od sledećih neželjenih reakcija, prestanite sa uzimanjem leka Citeral i odmah kontaktirajte Vašeg lekara kako biste razmotrili terapiju drugim antibiotikom:


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Epileptični napad (vidite odeljak 2 „Upozorenja i mere opreza”: )


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

   • Teška, iznenadna alergijska reakcija sa sledećim simptomima: stezanje u grudima, osećaj vrtoglavice, mučnina, gubitak svesti, ili osećaj vrtoglavice nakon naglog ustajanja (anafilaktička reakcija/šok) (videti odeljak 2 „Upozorenja i mere opreza”).

   • Slabost mišića, infekcija tetive, pucanje (ruptura) tetive - naročito velike tetive na zadnjoj strani stopala (Ahilova tetiva) (videti odeljak 2 „Upozorenja i mere opreza”)

   • Ozbiljan životno ugrožavajući osip na koži, obično u obliku plikova ili čireva u ustima, grlu, nosu, očima i drugim mukoznim membranama kao što su genitalije, koje mogu napredovati do plikova koji zahvataju velike površine kože i ljuštenja kože (Stevens-Johnson –ov sindrom , toksična epidermalna nekroliza)


    Nepoznato (ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka)

    • Neobičan osećaj bola, peckanja i trnjenja, utrnulosti ili mišićne slabosti na ekstremitetima (neuropatija) (videti odeljak 2: Upozorenja i mere opreza)

    • Reakcija na lek koja uključuje osip, grozncu, zapaljenje unutrašnjih organa, hematološke abnormalnosti i sistemsko oboljenje (DRESS – reakcija na lek sa eozinofilijom i sitemskim simptomima; AGEP - akutna generalizovana egzantematozna pustuloza)

    • sindrom povezan sa oslabljenom ekskrecijom vode i niskim nivoima natrijuma (SIADH) Ostale neželjene reakcije koje su se javile tokom terapije lekom Citeral su navedene u daljem tekstu:

     Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

    • mučnina, proliv

    • bol u zglobovima kod dece


     Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

    • superinfekcija gljivicama

    • povišene vrednosti eozinofila (vrsta belih krvnih ćelija)

    • gubitak apetita (anoreksija)

    • hiperaktivnost i agitacija

    • glavobolja, vrtoglavica, poremećaj sna, poremećaj čula ukusa

    • povraćanje, bol u stomaku, problemi sa varenjem kao što je uznemiren stomak (otežano varenje/gorušica) ili vetrovi

    • povišene vrednosti određenih supstanci u krvi (transaminaze i/ili bilirubin)

    • osip, svrab, koprivnjača

    • bol u zglobovima kod odraslih

    • slaba funkcija bubrega

    • bol u mišićima i kostima, loše opšte stanje (astenija), groznica

    • povećane vrednosti alkalne fosfataze u krvi (određena supstanca koja se nalazi u krvi)


     Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

    • zapaljenska bolest creva (kolitis), nastala zbog upotrebe antibiotika (u veoma retkim slučajevima sa fatalnim ishodom) (videti odeljak 2 „Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa”)

    • poremećaj broja krvnih zrnaca (leukopenija, leukocitoza, neutropenija, anemija), povećanje ili smanjenje broja krvnih pločica (trombocita)

    • alergijska reakcija, otok (edem) ili naglo oticanje kože i sluzokože (angioedem)

    • povećan nivo glukoze u krvi (hiperglikemija)

    • smanjen nivo glukoze u krvi (hipoglikemija) (videti odeljak 2 „Upozorenja i mere opreza”)

    • konfuzija, dezorijentacija, anksiozna reakcija, čudni snovi, depresija (koja potencijalno može da kulminira do suicidalnih ideja/misli, suicidalnog pokušaja i suicida (samoubistva)) (videti odeljak 2 „Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa”) i halucinacije

    • osećaj bockanja i peckanja po koži, neobični osećaji na stimulaciju čula, smanjena osetljivost kože, tremor, (videti odeljak 2 „Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa”), vrtoglavica

    • problemi sa vidom uključujući i duplu sliku (videti odeljak 2 „Upozorenja i mere opreza”)

    • zujanje u ušima, gubitak sluha, oštećen sluh

    • ubrzan srčani rad (tahikardija)

    • širenje krvnih sudova (vazodilatacija), nizak krvni pritisak, nesvestica

    • otežano disanje, uključujući i simptome astme

    • poremećaji na nivou jetre, žutica (holestatski ikterus), hepatitis

    • preosetljivost na svetlost (videti odeljak 2 „Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa”)

    • bol u mišićima, zapaljenske promene na zglobovima, povećan mišićni tonus, grčevi

    • oštećenje bubrega, pojava krvi ili kristala u mokraći (videti odeljak 2 „Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa”), infekcija mokraćnih puteva

    • preterano znojenje ili pojava otoka

    • povećan nivo enzima amilaze


     Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

    • specijalan oblik smanjenog broja crvenih krvnih zranaca (hemolitička anemija); ozbiljno smanjenje broja belih krvnih zrnaca (agranulocitoza); smanjen broj belih krvnih zrnaca, crvenih krvnih zrnaca i trombocita (pancitopenija), što može biti fatalno; depresija koštane srži što, takođe, može biti fatalno (videti odeljak 2 „Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa”)

    • alergijska reakcija (reakcija slična serumskoj bolesti) (videti odeljak 2 „Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa”)

    • mentalni poremećaji (psihotična reakcija) (koji potencijalno mogu da kulminiraju do suicidalnih ideja/misli, suicidalnog pokušaja i suicida (samoubistva)) (videti odeljak 2

     „Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa”)

    • migrena, poremećena koordinacija, nestabilan hod (poremećaj hoda), poremećaj čula mirisa (olfaktorni poremećaji), pritisak u mozgu (intrakranijalni pritisak i pseudotumor mozga)

    • poremećaj opažanja boja

    • zapaljenje zida krvnih sudova (vaskulitis)

    • pankreatitis

    • uništavanje ćelija jetre (nekroza jetre) što može, veoma retko, da izazove životno ugrožavajuću insuficijenciju jetre

    • malo, tačkasto krvarenje ispod kože (petehije); različite erupcije po koži ili osip)

    • pogoršanje simptoma miastenije gravis (videti odeljak 2 „Kada uzimate lek Citeral, posebno vodite računa”)


     Nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

    • osećaj velike uzbuđenosti (manija) ili osećaj velikog optimizma i hiperaktivnosti (hipomanija)

    • abnormalno ubrzan srčani ritam, životno-ugrožavajući poremećaji srčanog ritma, neregularan srčani ritam (poznat kao „prolongacija QT intervala”, koja se može videti na EKG-u)

    • uticaj na koagulaciju krvi (kod pacijenata koji uzimaju i antagoniste vitamina K) Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Citeral


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Citeral posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Citeral

Tabletno jezgro:

skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; krospovidon; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; želatin.

Omotač tablete:

hipromeloza; makrogol 4000; titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Citeral i sadržaj pakovanja


Citeral 250 mg su duguljaste, bikonveksne, bele do bledo žućkaste film tablete. Unutrašnje pakovanje je blister (Al/PVC/PVDC) koji sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 1 blister (10 film tableta) i Uputstvo za lek.


Citeral 500 mg su duguljaste, bikonveksne, bele do bledo žućkaste film tablete sa podeonom linijom sa jedne strane. Podeona linija služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je blister (Al/PVC/PVDC) koji sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 1 blister (10 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd, Srbija


Proizvođač

 1. ALKALOID D.O.O. BEOGRAD Prahovska 3,

  Beograd, Srbija

  mesto proizvodnje. Pančevački put br.38, Beograd, Srbija


 2. ALKALOID AD SKOPJE,

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:


Citeral, 250 mg, film tablete: 515-01-02291-18-001 od 29.03.2019.

Citeral, 500 mg, film tablete: 515 01-02292-18-001 od 29.03.2019.


Napomena: Ovo Uputstvo za lek je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00174-2019-8- 003 od 10.05.2019.