Početna stranica Početna stranica

Tamiflu
oseltamivir

UPUTSTVO ZA LEK


Tamiflu, 75 mg, kapsule, tvrde

oseltamivir


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tamiflu i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tamiflu

 3. Kako se uzima lek Tamiflu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tamiflu

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Tamiflu i čemu je namenjen

  • Lek Tamiflu se koristi za lečenje gripa (influence) kod odraslih, adolescenata, dece i odojčadi (uključujući novorođenčad rođenu u terminu). Može se koristiti kada imate simptome gripa, a poznato je da virus gripa kruži u Vašoj zajednici.

  • Lek Tamiflu se takođe može propisivati za odrasle, adolescente, decu i odojčad stariju od godinu dana, za prevenciju gripa, o čemu se odlučuje od slučaja do slučaja, na primer ako ste bili u kontaktu sa osobom koja ima grip.

  • Lek Tamiflu se može propisivati i kod odraslih, adolescenata, dece i odojčadi (uključujući novorođenčad rođenu u terminu) preventivno pod specijalnim okolnostima, na primer, u slučaju opšte epidemije gripa (pandemije gripa) i kada sezonska vakcina protiv gripa ne pruža dovoljnu zaštitu.


   Lek Tamiflu sadrži oseltamivir koji pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori neuraminidaze. Ovi lekovi sprečavaju da se virus gripa širi u organizmu. Oni pomažu da se simptomi koji nastaju od infekcije virusom gripa ublaže ili spreče.


   Influenca, koja se obično naziva grip, je infekcija izazvana virusom. Znaci gripa često uključuju nagli porast telesne temperature (više od 37,8 °C), kašalj, curenje ili zapušenost nosa, glavobolju, bol u mišićima i izrazit umor. Ovi simptomi mogu takođe da budu izazvani i drugim infekcijama, osim gripa. Prava infekcija gripom nastaje samo tokom godišnjih epidemija u vreme kada se virus gripa širi u lokalnoj zajednici. Izvan perioda epidemija, ovi simptomi slični gripu će uglavnom biti izazvani drugim vrstama bolesti.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tamiflu Lek Tamiflu ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na oseltamivir ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).

   Obratite se Vašem lekaru ako se ovo odnosi na Vas. Nemojte uzimati lek Tamiflu.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Tamiflu:

   • ako ste alergični na druge lekove,

   • ako imate problema sa bubrezima. U tom slučaju, možda će biti potrebno da se prilagodi doza.

   • ako imate teške zdravstvene probleme koji zahtevaju hitnu hospitalizaciju,

   • ako imate oslabljen imunski sistem,

   • ako imate hronično oboljenje srca ili pluća.


    Tokom lečenja lekom Tamiflu, odmah obavestite Vašeg lekara:

   • ako primetite promene u ponašanju ili raspoloženju (neuropsihijatrijske događaje), naročito kod dece i adolescenata. Ovo mogu biti znaci retkih, ali ozbiljnih neželjenih dejstava.


   Lek Tamiflu nije vakcina protiv gripa.

   Lek Tamiflu nije vakcina: ovaj lek leči infekciju ili sprečava širenje virusa gripa. Vakcinom se stvaraju antitela protiv virusa. Lek Tamiflu neće promeniti efektivnost vakcine protiv gripa i ako ste dobili vakcinu protiv gripa, lekar može da Vam propiše i lek Tamiflu.


   Drugi lekovi i Tamiflu

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Ovo uključuje i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Sledeći lekovi su od posebnog značaja:

   • hlorpropamid (koristi se za lečenje dijabetesa),

   • metotreksat (koristi se npr. za lečenje reumatoidnog artritisa),

   • fenilbutazon (koristi se za lečenje bola i zapaljenja),

   - probenecid (koristi se za lečenje gihta).


   Trudnoća i dojenje

   Morate obavestiti svog lekara ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću kako bi lekar mogao da odluči da li je lek Tamiflu odgovarajući lek za Vas.


   Dejstva na odojčad nisu poznata. Morate obavestiti svog lekara ako dojite kako bi lekar mogao da odluči da li je lek Tamiflu odgovarajući lek za Vas.


   Obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Tamiflu nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Lek Tamiflu sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po kapsuli, odnosno suštinski je bez natrijuma.


 3. Kako se uzima lek Tamiflu

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uzmite lek Tamiflu što pre, najbolje u roku od dva dana od prve pojave simptoma gripa.


  Preporučene doze


  Za lečenje gripa, uzmite dve doze dnevno. Obično se jedna doza uzima ujutru, a jedna uveče. Važno je da terapija traje 5 dana, čak iako ubrzo počnete da se osećate bolje.


  Kod pacijenata sa oslabljenim imunskim sistemom lečenje treba nastaviti tokom 10 dana.


  Za prevenciju gripa ili posle kontakta sa zaraženom osobom, uzimajte jednu dozu dnevno tokom 10 dana. Najbolje je lek uzimati ujutru uz doručak.


  U posebnim okolnostima, kao što je velika rasprostranjenost gripa ili kod pacijenata sa oslabljenim imunskim sistemom, lečenje treba nastaviti najduže do 6 ili 12 nedelja.


  Preporučena doza se određuje na osnovu telesne mase pacijenta. Morate da koristite onu količinu kapsula ili oralne suspenzije koju Vam je propisao lekar.


  Odrasli i adolescenti uzrasta od 13 godina i stariji


  Telesna masa

  Lečenje gripa:

  doza

  tokom 5 dana

  Lečenja gripa (pacijenti sa oslabljenim imunskim sistemom):

  Doza

  tokom 10 dana*

  Prevencija gripa:

  doza

  tokom 10 dana

  više od 40 kg

  75 mg** dva puta dnevno

  75 mg** dnevno

  dva

  puta

  75 mg** dnevno

  jednom

   • Kod pacijenata sa oslabljenim imunskim sistemom lečenje traje 10 dana.

    ** 75 mg se može dobiti uzimanjem jedne kapsule od 30 mg i jedne kapsule od 45 mg

    Deca uzrasta od 1 do 12 godina


    Telesna masa

    Lečenje gripa:

    doza

    tokom 5 dana

    Lečenja gripa (pacijenti sa oslabljenim imunskim sistemom):

    Doza

    tokom 10 dana*

    Prevencija gripa:

    doza

    tokom 10 dana

    Od 10 do 15 kg

    30 mg dva puta dnevno

    30 mg dva dnevno

    puta

    30 mg jednom dnevno

    Više od 15 kg do 23 kg

    45 mg dva puta dnevno

    45 mg dva dnevno

    puta

    45 mg jednom dnevno

    Više od 23 kg do 40 kg

    60 mg dva puta dnevno

    60 mg dva dnevno

    puta

    60 mg jednom dnevno

    Više od 40 kg

    75 mg** dva puta dnevno

    75 mg** dva dnevno

    puta

    75 mg** jednom dnevno

   • Kod dece sa oslabljenim imunskim sistemom lečenje traje 10 dana.

    ** 75 mg se može dobiti uzimanjem jedne kapsule od 30 mg i jedne kapsule od 45 mg


    Odojčad mlađa od 1 godine (0-12 meseci)

    Primena leka Tamiflu kod odojčadi mlađe od 1 godine radi sprečavanja gripa tokom pandemije gripa treba da se zasniva na proceni lekara nakon razmatranja potencijalne koristi u odnosu na potencijalni rizik za odojče.


    Telesna masa

    Lečenje gripa:

    doza

    tokom 5 dana

    Lečenja gripa (pacijenti sa oslabljenim imunskim sistemom):

    Doza

    tokom 10 dana*

    Prevencija gripa:

    doza

    tokom 10 dana

    3 kg do 10+ kg

    3 mg/kg telesne mase**, dva puta dnevno

    3 mg/kg mase** dnevno


    dva

    telesne

    puta

    3 mg/kg mase**, dnevno

    telesne jednom

    *Kod odojčadi sa oslabljenim imunskim sistemom lečenje traje 10 dana.

    **mg/kg = miligram po svakom kilogramu telesne mase odojčeta. Na primer: ukoliko šestomesečna beba ima 8 kg, doza je

    8 kg x 3 mg/kg = 24 mg


    Način primene

    Progutajte cele kapsule sa vodom. Nemojte da lomite ili žvaćete kapsule.


    Lek Tamiflu možete uzeti sa hranom ili bez nje, ali uzimanje sa hranom smanjuje mogućnost mučnine ili povraćanja.


    Osobe koje ne mogu da progutaju kapsule mogu uzeti tečni oblik leka, Tamiflu, oralna suspenzija. Ukoliko Vam treba lek Tamiflu, oralna suspenzija, ali taj oblik nije dostupan u apoteci, možete napraviti tečni oblik leka Tamiflu iz ovih kapsula. Vidite odeljak Pravljenje tečnog oblika leka Tamiflu kod kuće u nastavku.


    Ako ste uzeli više leka Tamiflu nego što treba

    Prekinite sa uzimanjem leka Tamiflu i odmah se obratite lekaru ili farmaceutu.

    U većini slučajeva predoziranja, korisnici leka nisu prijavili neželjena dejstva. Kada su prijavljena neželjena dejstva, ona su bila slična onim koja se javljaju pri normalnim dozama leka, kao što je opisano u odeljku 4.

    Predoziranje je prijavljeno sa većom učestalošću kada se lek Tamiflu davao deci u odnosu na odrasle i adolescente. Potreban je oprez kada se priprema tečni oblik leka Tamiflu za decu i kada se primenjuju lek Tamiflu, kapsule i tečni oblik leka Tamiflu deci.


    Ako ste zaboravili da uzmete lek Tamiflu

    Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu kapsulu.


    Ako naglo prestanete da uzimate lek Tamiflu

    Nema neželjenih dejstava kada se prekine sa uzimanjem leka Tamiflu. Ali ako lek Tamiflu prestanete da uzimate pre nego što Vam je to lekar savetovao, simptomi gripa se mogu ponovo javiti. Uvek završite celu terapiju koju Vam je lekar propisao.


    Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Mnoga od sledećih neželjenih dejstava mogu takođe biti i posledica gripa.


  Sledeća ozbiljna neželjena dejstva su prijavljena retko nakon stavljanja oseltamivira u promet:

  • anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije: teške alergijske reakcije sa oticanjem lica i kože, osipom praćenim svrabom, padom krvnog pritiska i otežanim disanjem,

  • poremećaji jetre (fulminantni hepatitis, poremećaj funkcije jetre i žutica): žuto prebojenost kože i beonjača, promena boje stolice, promene ponašanja,

  • angioneurotski edem: iznenadno jako oticanje kože, uglavnom u području glave i vrata, uključujući oči i jezik, sa otežanim disanjem,

  • Stevens-Johnson-ov sindrom i toksična epidemalna nekroliza: komplikovana alergijska reakcija koja može biti opasna po život, teško zapaljenje spoljašnjeg, a možda i unutrašnjeg sloja kože, koje počinje sa groznicom, bolom u grlu i zamorom, osip po koži koji se razvija u plikove, ljuštenje većih područja kože, moguće otežano disanje i nizak krvni pritisak,

  • gastrointestinalno krvarenje: produžena krvarenja iz debelog creva ili pljuvanje krvi,

  • neuropsihijatrijski poremećaji, opisani u nastavku.


   Ako primetite neki od ovih simptoma, odmah zatražite medicinsku pomoć.


   Najčešća (veoma česta i česta) prijavljena neželjena dejstva leka Tamiflu su mučnina, povraćanje, bol u stomaku, nelagodnost u stomaku, glavobolja i bol. Ova neželjena dejstva se uglavnom javljaju posle prve doze ovog leka i obično će prestati kada se lečenje nastavi. Učestalost ovih dejstava se smanjuje ako se lek uzima sa hranom.


   Retka, ali ozbiljna neželjena dejstva leka: odmah zatražite medicinsku pomoć (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek).

   U toku lečenja lekom Tamiflu, prijavljeni su retki događaji koji uključuju:

  • konvulzije i delirijum, uključujući promenu nivoa svesti,

  • konfuziju, promenu ponašanja,

  • deluzije, halucinacije, uznemirenost, teskobu, noćne more.

   Ovi događaji su prijavljeni prvenstveno kod dece i adolescenata i često su iznenada počinjali i brzo prolazili. U nekoliko slučajeva su doveli do samopovređivanja, ponekad sa smrtnim ishodom. Ovakvi neuropsihijatrijski događaji su takođe prijavljeni i kod pacijenata obolelih od gripa koji nisu uzimali lek Tamiflu.

  • Pacijente, posebno decu i adolescente, treba pažljivo pratiti kako bi se uočile gore opisane promene ponašanja.

   Ako primetite neki od ovih simptoma, posebno kod mlađih osoba, odmah zatražite medicinsku pomoć.

   Odrasli i adolescenti uzrasta od 13 godina i stariji


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • glavobolja,

  • mučnina.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • bronhitis,

  • infekcija virusom herpesa,

  • kašalj,

  • vrtoglavica,

  • povišena telesna temperatura,

  • bol,

  • bol u esktremitetima,

  • curenje iz nosa,

  • problemi sa spavanjem,

  • bol u grlu,

  • bol u trbuhu,

  • zamor,

  • nadutost gornjeg dela trbuha,

  • infekcije gornjih disajnih puteva (zapaljenje nosa, grla i sinusa),

  • nelagodnost u stomaku,

  • povraćanje.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • alergijske reakcije,

  • poremećaj svesti,

  • konvulzije,

  • srčane aritmije,

  • blagi do teški poremećaji funkcije jetre,

  • reakcije na koži (zapaljenje kože, crvenilo, svrab, osip, perutanje kože).


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • trombocitopenija (smanjen broj krvnih pločica),

  • poremećaji vida.


   Deca uzrasta od 1 do 12 godina


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • kašalj,

  • začepljen nos,

  • povraćanje.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • konjunktivitis (crvenilo očiju i iscedak ili bol u oku),

  • zapaljenje uha i ostali poremećaji uha,

  • glavobolja,

  • mučnina,

  • curenje iz nosa,

  • bol u stomaku,

  • nadutost gornjeg dela trbuha,

  • želudačne tegobe.

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje kože,

  • poremećaj timpaničke membrane (bubne opne).


   Odojčad mlađa od 1 godine

   Prijavljena neželjena dejstva kod odojčadi uzrasta od 0 do 12 meseci su uglavnom slični neželjenim dejstvima prijavljenim kod starije dece (uzrasta od 1 godine i starijih). Dodatno su prijavljeni proliv i pelenski osip.


   Ako neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite svog lekara ili farmaceuta. Međutim,

  • ako ste Vi ili Vaše dete često bolesni, ili

  • ako se simptomi gripa pogoršavaju ili ako groznica potraje, obavestite lekara što je pre moguće.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Tamiflu

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Tamiflu posle isteka roka upotrebe naznačenog na kartonskoj kutiji i blisteru nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati na temperaturi do 25 C.

  Čuvanje u apoteci pripremljene suspenzije:

  Suspenzija je stabilna 10 dana kada se čuva na temperaturi do 25 °C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Tamiflu

  • Aktivna supstanca je oseltamivir-fosfat. Jedna kapsula, tvrda sadrži 75 mg oseltamivira (u obliku oseltamivir-fosfata).

  • Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule: skrob (kukuruzni), preželatinizovan; talk; povidon; kroskarmeloza-natrijum; natrijum-stearilfumarat;

Omotač kapsule: želatin; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); gvožđe(III)-oksid, crni (E172); titan-dioksid (E171);

Mastilo za štampu: šelak; titan-dioksid (E171); FD&C Blue 2/indigo carmine aluminium lake

(E132).


Kako izgleda lek Tamiflu i sadržaj pakovanja

Tvrda kapsula se sastoji od sivog neprovidnog tela sa natpisom „ROCHE” i svetložute neprovidne kape sa natpisom „75 mg”. Natpisi su plave boje.


Unutrašnje pakovanje leka je troslojni blister (PVC/PE/PVDC, zatvoren aluminijumskom folijom) sa 10 kapsula, tvrdih.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister (ukupno 10 kapsula, tvrdih) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

ROCHE DOO BEOGRAD,

Vladimira Popovića 8a, Beograd – Novi Beograd


Proizvođač:

 1. F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD, Viaduktstrasse 33, Bazel, Švajcarska

 2. F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, Wurmisweg, Kaiseraugst, Švajcarska


  Napomena:


  štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

  Avgust, 2022.


  Režim izdavanja leka:

  Lek se izdaje uz lekarski recept.


  Broj i datum dozvole:

  515-01-03604-21-001 od 30.08.2022.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Informacije za korisnika


  Za osobe koje ne mogu da progutaju kapsule, uključujući veoma malu decu, postoji tečni oblik leka,

  Tamiflu, oralna suspenzija.


  Ako Vam je potreban tečni oblik leka, ali on nije dostupan, suspenzija može biti pripremljena u apoteci iz leka Tamiflu, kapsule (videti Informacije namenjene zdravstvenim stručnjacima). Preporučuje se primena preparata pripremljenog u apoteci.


  Ukoliko ni preparat pripremljen u apoteci nije dostupan, možete pripremiti tečni oblik leka Tamiflu iz ovih kapsula kod kuće.

  Doza je ista za lečenje ili prevenciju gripa. Razlika je u tome koliko se često lek daje.


  Priprema tečnog oblika leka Tamiflu kod kuće


  • Kada je dostupna odgovarajuća jačina kapsula za dozu koja je potrebna (dozu od 75 mg), otvorićete kapsulu i njen sadržaj promešati sa jednom kafenom kašičicom (ili manje) prikladne zaslađene hrane.

To je najčešće pogodno za decu stariju od 1 godine. Vidite prethodna uputstva.


To može biti: čokoladni sirup ili sirup od trešnje, dezertni preliv, kao što je preliv od karamele ili čokolade. Možete pripremiti i zaslađenu vodu tako što ćete pomešati kašičicu vode sa tri četvrtine (¾) kašičice šećera.


Korak 1: Proverite da li je doza odgovarajuća


Da biste pronašli odgovarajuću količinu leka koju treba primeniti, pronađite telesnu masu pacijenta na levoj strani tabele. Zatim pogledajte u desnu kolonu kako biste videli broj kapsula koji Vam je potreban da biste pacijentu dali jednu dozu. Doza je ista, bilo za lečenje bilo za prevenciju gripa.


image

Tamiflu, kapsula


doza od 75 mg


Treba da koristite samo kapsule od 75 mg za dozu od 75 mg. Ne pokušavajte da pripremite dozu od 75 mg korišćenjem sadržaja kapsula od 30 mg ili 45 mg.


Telesna masa

Doza leka Tamiflu

Broj kapsula

40 kg i više

75 mg

1 kapsula


Nije za decu čija je telesna masa manja od 40 kg

Potrebno je da pripremite dozu manju od 75 mg za decu čija je telesna masa manja od 40 kg. Vidite u nastavku.


Korak 2: Pažljivo sipajte sav prašak u činiju


Držite kapsulu od 75 mg uspravno iznad jedne činije i pažljivo odsecite zaobljeni vrh makazama. Sipajte sav prašak u posudu.

Budite pažljivi sa praškom jer može da iritira kožu i oči.


image image


Korak 3: Zasladite prašak i dajte dozu


Dodajte malo zaslađene hrane (ne više od jedne kafene kašičice) prašku u činiji. Ovo će poboljšati gorak ukus praška leka Tamiflu.

Dobro izmešajte mešavinu.


image image


Dajte odmah sav sadržaj posude pacijentu.

Ako je ostalo malo mešavine u činiji, isperite je sa malom količinom vode i dajte pacijentu da sve popije. Ponovite ovaj postupak svaki put kada treba da date lek.

Odojčad mlađa od 1 godine i deca telesne mase manje od 40 kg


Za pripremu manje pojedinačne doze, potrebno Vam je:

To može biti čokoladni sirup ili sirup od trešnje, dezertni preliv, kao što je: preliv od karamele ili čokolade.

Možete pripremiti i zaslađenu vodu tako što ćete pomešati kašičicu vode sa tri četvrtine (¾) kašičice šećera.


Korak 1: Pažljivo sipajte sav prašak u činiju


Držite kapsulu od 75 mg uspravno iznad jedne od činija i pažljivo odsecite zaobljeni vrh makazama. Budite pažljivi sa praškom jer može da iritira kožu i oči.

Sipajte sav prašak u posudu, bez obzira koju dozu pripremate.

Doza je ista bilo da je namenjena za lečenje bilo za prevenciju gripa.


image image


Korak 2: Dodajte vodu da biste razblažili lek


image

Uzmite veliki dozator i izmerite 12,5 mL vode.


Dodajte vodu prašku u činiji.


image

Mešajte sadržaj kafenom kašičicom oko 2 minuta.


Ne brinite ako se sav prašak nije rastvorio. Nerastvorni deo praška čine samo neaktivne supstance.


Korak 3: Odaberite pravu količinu za telesnu masu Vašeg deteta


Nađite telesnu masu deteta sa leve strane tabele.

Kolona sa desne strane tabele pokazuje koliko tečne mešavine treba da izvučete.


Odojčad mlađa od 1 godine (uključujući novorođenčad rođena u terminu)

Telesna masa deteta

(najbliža)

Koliko mešavine treba da uvučete u špric

3 kg

1,5 mL

3,5 kg

1,8 mL

4 kg

2,0 mL

4,5 kg

2,3 mL

5 kg

2,5 mL

5,5 kg

2,8 mL

6 kg

3,0 mL

6,5 kg

3,3 mL

7 kg

3,5 mL

7,5 kg

3,8 mL

8 kg

4,0 mL

8,5 kg

4,3 mL

9 kg

4,5 mL

9,5 kg

4,8 mL

10 kg ili više

5,0 mL

Deca uzrasta 1 godine ili starija, telesne mase manje od 40 kg

Telesna masa deteta

(najbliža)

Koliko mešavine treba da uvučete u špric

do 15 kg

5,0 mL

15 do 23 kg

7,5 mL

23 do 40 kg

10,0 mL


Korak 4: Izvucite tečnu mešavinu


Budite sigurni da ste uzeli pravu veličinu šprica. Izvucite tačnu količinu tečne mešavine iz prve činije.

Izvucite je pažljivo tako da ne bude vazdušnih mehurića. Pažljivo istisnite tačnu dozu u drugu činiju.


image image


Korak 5: Zasladite i dajte detetu


Dodajte malu količinu slatke hrane (ali ne više od jedne kafene kašičice) u drugu činiju. Ovo će sakriti gorak ukus leka Tamiflu.

Dobro promešajte slatku hranu i tečnost leka Tamiflu.


image image


Dajte odmah ceo sadržaj druge činije detetu (lek Tamiflu, tečna mešavina sa dodatom slatkom hranom). Ako je nešto ostalo u drugoj činiji, isperite sa malo vode i dajte detetu da sve to popije. Za decu koja ne mogu da piju iz posude, preostalu tečnost dajte na kašičicu ili koristite bočicu.


Dajte detetu neku tečnost da popije.


Prospite neiskorišćenu količinu tečnosti iz prve činije.


Ponovite ovaj postupak svaki put kada treba da date lek.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


Pacijenti koji ne mogu da progutaju kapsule:

Komercijalno proizveden lek Tamiflu, prašak za oralnu suspenziju, 6 mg/mL je preporučeni oblik leka za pedijatrijsku populaciju i odrasle pacijente koji imaju poteškoća da progutaju kapsule ili kada su potrebne manje doze leka. U slučaju kada prašak za oralnu suspenziju leka Tamiflu nije dostupan, farmaceut može da

pripremi suspenziju (6 mg/mL) iz leka Tamiflu, kapsule. Ukoliko suspenzija napravljena u apoteci takođe nije dostupna, pacijenti mogu da naprave suspenziju iz kapsula kod kuće.


Potrebno je obezbediti oralne dozatore (oralne špriceve) odgovarajuće zapremine i sa odgovarajućim mernim oznakama za primenu suspenzije pripremljene u apoteci, i za postupak pripreme u kućnim uslovima. U oba slučaja, bilo bi poželjno potrebnu zapreminu označiti na špricevima. Za pripremu kod kuće treba obezbediti posebne špriceve za uzimanje tačne količine vode i za odmeravanje potrebne količine mešavine leka Tamiflu-voda. Za merenje 12,5 mL vode treba koristiti špric od 10 mL.


Odgovarajuće veličine špriceva koji se koriste za uzimanje tačne zapremine leka Tamiflu, suspenzije (6 mg/mL) su navedene u nastavku.


Odojčad mlađa od 1 godine (uključujući novorođenčad rođenu u terminu):


Doza leka Tamiflu

Količina leka Tamiflu, suspenzije

Veličina šprica koju treba koristiti (podeoci od 0,1 mL)

9 mg

1,5 mL

2,0 mL (ili 3,0 mL)

10 mg

1,7 mL

2,0 mL (ili 3,0 mL)

11,25 mg

1,9 mL

2.0 mL (ili 3,0 mL)

12,5 mg

2,1 mL

3,0 mL

13,75 mg

2,3 mL

3,0 mL

15 mg

2,5 mL

3,0 mL

16,25 mg

2,7 mL

3,0 mL

18 mg

3,0 mL

3,0 mL (ili 5,0 mL)

19,5 mg

3,3 mL

5,0 mL

21 mg

3,5 mL

5,0 mL

22,5 mg

3,8 mL

5,0 mL

24 mg

4,0 mL

5,0 mL

25,5 mg

4,3 mL

5,0 mL

27 mg

4,5 mL

5,0 mL

28,5 mg

4,8 mL

5,0 mL

30 mg

5,0 mL

5,0 mL


Deca uzrasta od 1 godine ili starija, telesne mase manje od 40 kg:


Doza leka Tamiflu

Količina leka Tamiflu, suspenzije

Veličina dozatora koji treba koristiti (podeoci od 0,1 mL)

30 mg

5,0 mL

5,0 mL (ili 10,0 mL)

45 mg

7,5 mL

10,0 mL

60 mg

10,0 mL

10,0 mL