Početna stranica Početna stranica

Jaramera
ezetimib

CENE

tbl. 30x10mg

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 995,21 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEKJaramera, 10 mg, tablete ezetimib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna (E 460); povidon K 30; kroskarmeloza-natrijum (E 468); natrijum-laurilsulfat; magnezijum-stearat (E 470b).


Kako izgleda lek Jaramera i sadržaj pakovanja


Tableta.

Ovalne tablete oblikа kapsulе, bele do skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PCTFE/PVC//AL ili PVC/PE/PVdC //AL blister deljiv na pojedinačne doze koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera deljivih na pojedinačne doze sa po 10 tableta (3 x (10x1)) i Upustvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02863-18-001 od 29.10.2021.