Početna stranica Početna stranica

Ulom plus
timolol, dorzolamid

UPUTSTVO ZA LEK


Ulom plus, kapi za oči, rastvor (5mg / 20mg )/mL Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 5mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: PLIVA Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Ulom plus, (5mg / 20mg )/mL, kapi za oči, rastvor


INN

Timolol/dorzolamid

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ulom plus i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ulom plus

 3. Kako se upotrebljava lek Ulom plus

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ulom plus

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ULOM PLUS I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Ulom plus sadrži dva leka: dorzolamid i timolol.

  Dorzolamid pripada grupi lekova koji se nazivaju “inhibitori karboanhidraze”. Timolol pripada grupi lekova

  koji se nazivaju “beta-blokatori”. Ovi lekovi snižavaju pritisak u oku, ali različitim mehanizmom delovanja.


  Lek Ulom plus snižava povišeni očni pritisak u terapiji glaukoma, kada upotreba kapi za oči koje sadrže samo beta blokator nije dovoljna.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ULOM PLUS


  Lek Ulom plus ne smete koristiti:

  • Ako ste alergični (preosetljivi) na dorzolamid-hidrohlorid, timolol-maleat ili bilo koji drugi sastojak ovog

   leka (pogledajte odeljak 6. Šta sadrži lek Ulom plus)

   • Ako imate bolest disajnih puteva, kao što je astma, ako ste ranije imali astmu, ili hroničnu opstruktivnu bolest pluća

   • Ako imate neka oboljenja srca, uključujući neke vrste poremećaja srčanog ritma koji preterano usporavaju puls, ili tešku slabost srca

   • Ako imate ozbiljne probleme sa bubrezima, ili ste ranije imali kamen u bubregu

   • Ako imate povišenu kiselost krvi izazvanu porastom hlorida u krvi (hiperhloremijska acidoza)


    Ako niste sigurni da li treba da koristite Ulom plus, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


    Kada uzimate lek Ulom plus, posebno vodite računa:

    Obavestite Vašeg lekara ako imate ili ste imali zdravstvene probleme, ili probleme sa očima, posebno astmu ili

    druge bolesti pluća, probleme sa srcem, cirkulacijom, nizak krvni pritisak, dijabetes, nizak nivo šećera u krvi (hipoglikemija), probleme sa štitnom žlezdom, ili bilo kakve alergije ili alergijske reakcije uključujući koprivnjaču, otok lica, usana, jezika i/ili ždrela koji bi mogli otežavati disanje ili gutanje.


    Obavestite Vašeg lekara ako imate slabost mišića ili ako vam je postavljena dijagnoza mijastenija gravis.


    Ako vam se pojavi bilo kakav nadražaj oka ili bilo kakav problem sa očima kao crvenilo oka ili otok očnih kapaka, odmah se obratite Vašem lekaru.


    Ako sumnjate da je lek Ulom plus prouzrokovao alergijsku reakciju ili preosetljivost (npr. osip na koži, ozbiljne kožne reakcije ili crvenilo i svrab oka), prekinite upotrebu leka Ulom plus i odmah se obratite Vašem lekaru.


    Kažite svom lekaru ako se pojavi infekcija oka, ako dobijete bilo kakvu povredu oka, imate operaciju na oku ili imate neku reakciju uključujući nove ili pogoršanje starih simptoma.


    Kad se lek Ulom plus ukapava u oko, može delovati na celo telo.


    Ako koristite meka kontaktna sočiva, treba da se posavetujete sa Vašim lekarom pre upotrebe leka Ulom plus (pogledajte odeljak pod nazivom “Važne informacije o nekim od sastojaka leka Ulom plus”).


    Upotreba kod dece

    Postoji ograničeno iskustvo sa upotrebom leka Ulom plus kod odojčadi i dece.


    Upotreba kod starih osoba

    U ispitivanjima leka Ulom plus efekti su bili slični i kod starih i kod mlađih pacijenata.


    Upotreba kod bolesnika sa oštećenjemjetre

    Obavestite Vašeg lekara ako imate ili ste imali probleme sa jetrom.


    Primena drugih lekova

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lekove, uključujući druge kapi za oči ili lekove koje ste nabavljali bez recepta. To je naročito važno ako:


    • uzimate lekove za sniženje krvnog pritiska ili za lečenje bolesti srca (npr. antagonisti kalcijuma, β- blokatori ili digoksin)

    • uzimate lekove za terapiju poremećaja ritma srčanog rada kao antagoniste kalcijuma, β- blokatore ili digoksin

    • uzimate neke druge kapi za oči koje sadrže β- blokator

    • uzimate neki drugi inhibitor karboanhidraze kao acetazolamid

    • uzimate neki inhibitor monoamino oksidaze (MAOI) koji se koriste za lečenje depresije

    • uzimate neki parasimpatomimetik koji vam je bio propisan da olakša mokrenje. Parasimpatomimetici su takođe vrsta lekova koji se nekad primenjuju kao pomoć za uspostavljanje normalne funkcije debelog creva

    • uzimate narkotike kao morfin, koji se koristi za lečenje umerenih i jakih bolova

    • uzimate lekove za lečenje dijabetesa

    • uzimate lekove za lečenje depresije

    • uzimate sulfonamide


   Uzimanje leka Ulom plus sa hranom ili pićima


   Nema podataka koji se odnose na uzimanje leka Ulom plus sa hranom ili pićima.


   Primena leka Ulom plus u periodu trudnoće i dojenja

   Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka.


   Upotrebautrudnoći

   Tokom trudnoće ne treba uzimati lek Ulom plus. Obavestite Vašeg lekara ako ste trudni ili nameravate da ostanete u drugom stanju.


   Upotrebatokomdojenja

   Ukoliko je terapija lekom Ulom plus neophodna, dojenje se ne preporučuje. Obavestite Vašeg lekara ako dojite, ili imate nameru da dojite bebu.

   Uticaj leka Ulom plus na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Nisu vršena istraživanja o dejstvu ovog leka na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama. Međutim, neželjena dejstva kao što je npr. zamućen vid, može uticati na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama. Stoga, nemojte upravljati vozilima, niti rukovati mašinama sve dok se ne osećate dobro, odnosno dok se normalan vid ponovo ne uspostavi.

   Važne informacije o nekim sastojcima leka Ulom plus

   Ovaj lek sadrži konzervans benzalkonijum-hlorid koji može prouzrokovati iritaciju oka. Treba izbegavati dodir sa mekim kontaktnim sočivima. Veoma je važno pre primene skinuti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 minuta pre njihovog ponovnog stavljanja. Vaš lekar će vam objasniti taj postupak.

   Benzalkonijum-hlorid može da promeni boju mekih kontaktnih sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ULOM PLUS

Uvek upotrebljavajte ovaj lek tačno kako Vam je lekar objasnio. Ukoliko zbog nečega niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Odgovarajuću dozu leka, kao i dužinu trajanja terapije odrediće Vaš lekar. Uobičajena doza je jedna kap leka u bolesno oko (oči) ujutru i uveče.

Ako koristite ovaj lek zajedno sa drugim kapima za oči, onda između uzimanja jednih i drugih kapi treba da

bude razmak od bar 10 minuta.

Nemojte menjati dozu leka bez konsultacije sa Vašim lekarom.

Nemojte dozvoliti da vrh bočice u kojoj se lek nalazi dotakne vaše oko ili područje oko oka. Vrh bočice se može kontaminirati bakterijama koje dovode do pojave infekcija oka, a koje mogu prouzrokovati ozbiljno oštećenje oka, pa čak i gubitak vida. Da bi ste izbegli moguću kontaminaciju, operite ruke pre korišćenja ovog leka i držite vrh bočice dalje od kontakta sa bilo kojom površinom.

Ako mislite da je lek možda kontaminiran, ili ako se kod Vas razvije bilo kakva infekcija oka, odmah kontaktirajte Vašeg lekara kako bi razmotrili dalje korišćenje leka iz te bočice.


Uputstvozaupotrebuleka

 1. Pre prve upotrebe leka uverite se da zapečaćeni sigurnosni zatvarač nije polomljen odnosno oštećen.

 2. Da bi ste otvorili bočicu odvrnite kapicu zatvarača

 3. Zabacite glavu unazad i pažljivo povucite donji kapak tako da se formira prostor između kapka i oka.

 4. Okrenite bočicu naopačke i lagano pritisnite sa strane bočice kako bi se samo jedna kap ukapala u oko, shodno instrukcijama koje ste dobili od Vašeg lekara. NEMOJTE DODIRIVATI OKO ILI OČNI KAPAK VRHOM BOČICE.

 5. Nakon ukapavanja zatvorite oko i nežno pritisnite unutrašnji ugao oka kažiprstom na oko 1 minut. Time se smanjuje mogućnost sistemske resorpcije.

 6. Korake koji su opisani pod tačkama tri, četiri i pet ponovite i sa drugim okom, ukoliko Vam je tako

  preporučio Vaš lekar.

 7. Ponovo stavite kapicu zatvarača i okrećite je sve dok ne bude čvrsto pričvršćena za bočicu.

 8. Vrh bočice za doziranje je specijalno dizajniran tako da obezbeđuje da se oslobodi kap tačno određene

veličine, stoga nemojte povećavati otvor na vrhu bočice.


Ako ste uzeli više leka Ulom plus nego što je trebalo

Ako stavite previše kapi u oko ili progutate nešto sadržaja iz bočice, među ostalim efektima možete osetiti omaglicu, imati teškoće u disanju ili zapaziti da je vaš puls usporen. Odmah kontaktirajte Vašeg lekara.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Ulom plus

Važno je da uzimate ovaj lek tačno onako kako Vam je lekar propisao. Ako propustite da uzmete jednu dozu u uobičajenom terminu, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se već približilo vreme za uzimanje druge, dnevne doze, preskočite uzimanje propuštene doze i vratite se Vašem redovnom doznom rasporedu.

Nikada ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Ulom plus

Ako želite da prestanete sa uzimenjem leka Ulom plus, prvo porazgovarajte sa Vašim lekarom. Nikada nemojte naglo prekidati sa uzimanjem ovog leka, jer to može pogoršati određene simptome, naročito ukoliko imate neku koronarnu srčanu bolest ili patite od prekomerno aktivne tirodine žlezde.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.

 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi i lek Ulom plus može dovesti do pojave neželjenih dejstava, mada se ona ne moraju

  ispoljiti kod svih pacijenta koji uzimaju lek.

  Međutim, ukoliko se neželjena dejstva pojave, možda će Vam biti potrebna medicinska pomoć.

  Ako se kod Vas pojave alergijske reakcije uključujući koprivnjaču, oticanje lica, usana, jezika, odnosno grla, koje mogu dovesti do teškoća pri disanju ili gutanju, treba odmah da prestanete sa upotrebom leka Ulom plus i da kontaktirate Vašeg lekara.

  Lek Ulom plus sadrži dorzolamid-hidrohlorid i timolol-maleat. Prilkom upotrebe leka koji sadrži ove

  komponente ili jednu od njih, tokom kliničkih ispitivanja kao i u post-marketinškom iskustvu, zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


  Veomačesta (nastaju kod više od 1 od 10 lečenih pacijenata): osećaj peckanja i probadanja u oku, promena ukusa.


  Česta: (nastaju između 1 od 10 i 1 od 100 lečenih pacijenata): crvenilo u ili oko oka (očiju), suzenje ili svrab oka, i efekti na površini oka (očiju), otok i/ili nadražaj u ili oko oka (očiju), osećaj kao da ima nešto u oku (oštećenje rožnjače), smanjena osetljivost rožnjače (bez osećaja da ima nečeg u oku i bez osećaja bola), bol u oku, suve oči, nejasan vid, glavobolja, sinusitis (osećaj napetosti i punoće u nosu), osećaj mučnine i zamor.


  Povremena: (nastaju između 1 od 100 i 1 od 1,000 lečenih pacijenata): vrtoglavica, depresija, upala dužice, nejasan vid (u nekim slučajevima usled obustave lekova koji deluju na prejako suženje zenice), usporen rad srca, nesvestica, poremećaj varenja i kamen u bubregu (često praćen iznenadnim početkom grčevitog bola u donjem delu leđa i/ili sa strane, slabinama ili u abdomenu).


  Retka: (nastaju između 1 od 1,000 i 1 od 10,000 lečenih pacijenata): sistemski lupus

  eritematozus (imuna bolest koja može izazvati zapaljenje unutrašnjih organa), utrnulost ili ukočenost šaka i stopala, poremećaji spavanja, košmari, gubitak pamćenja, slabost mišića, smanjenje seksualne želje, šlog, prolazna kratkovidost koja se može povući posle prekida lečenja, stvaranje tečnosti ispod retine (odvajanje horioidee posle operacije filtracije), spušteni očni kapci, dupli vid, stvaranje pokorice očnog kapka, otok rožnjače (sa simptomima poremećaja vida), nizak pritisak u oku, zujanje u ušima, snižen krvni pritisak, nepravilan rad srca, bol u grudima, palpitacije (ubrzan i/ili nepravilan rad srca), srčani napad, smanjena cirkulacija u mozgu, otok ili hladnoća šaka i stopala i smanjena cirkulacija u rukama i nogama, grčevi u nogama i/ili bolovi u nogama u toku hodanja, kratak dah, nedostatak daha, curenje ili zapušenost nosa, krvarenje iz nosa, teško disanje, kašalj, nadražaj ždrela, suvoća usta, dijareja, kontaktni dermatitis, opadanje kose, psorijaza ili pogoršanje psorijaze, Peyronie-va bolest (koja može izazvati zakrivljenje penisa), slabost/zamor, reakcije alergijskog tipa kao osip, koprivnjača, svrab, retko je moguć otok usana, očiju i usta, šištanje, ili ozbiljne


  reakcije na koži.


  Ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK ULOM PLUS


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti ovaj lek nakon isteka roka upotrebe. Datum isteka roka trajanja se odnosi na zadnji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje

  • Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  • Lek čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju. Ne držati u frižideru, ne zamrzavati.

  • Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja iznosi 28 dana u uslovima čuvanja na temperaturi do 25°C.

  • Nemojte prebacivati lek Ulom plus u drugu bočicu, zato što tako može doći do zabune ili do kontaminacije.

  • Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


   Lekove ne treba odbacivati u slivnik ili kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći zaštiti okoline.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ulom plus

Aktivne supstance leka Ulom plus su dorzolamid-hidrohlorid i timolol-maleat.

Svaki militar sadrži 20 mg dorzolamida u obliku dorzolamid-hidrohlorida i 5 mg timolola u obliku timolol- maleata.


Pomoćne supstance: Hidroksietilceluloza; manitol;

natrijum-citrat, dihidrat; natrijum-hidroksid; benzalkonijum-hlorid; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Ulom plus i sadržaj pakovanja

boje. Svaka bočica sadrži 5 mL rastvora. Svako pakovanje sadrži 1 bočicu, sa 5 mL rastvora


Nosilac dozvole i Proizvođač:


Nosilac dozvole: TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd Proizvođač: PLIVA Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4033-11-001 od 16.10.2012.