Početna stranica Početna stranica

Yasmin
drospirenon, etinilestradiol

UPUTSTVO ZA LEKYasmin 3mg/0,03mg, film tableta drospirenon/ etinilestradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Važne informacije koje je potrebno da znate o kombinovanim hormonskim kontraceptivima (KHK):


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Yasmin i čemu je namenjen


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Yasmin Lek Yasmin ne smete uzimati

  Upozorenja i mere opreza Krvni ugrušci

  Lek Yasmin i rak Psihijatrijski poremećaji Krvarenje između ciklusa

  Šta mora da se uradi ako se ne pojavi krvarenje tokom sedam dana kada ne uzimate tablete Drugi lekovi i Yasmin

  Uzimanje leka Yasmin sa hranom i pićem Laboratorijski nalazi

  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama Lek Yasmin sadrži laktozu, monohidrat


 3. Kako se uzima lek Yasmin

  Kada možete da počnete sa prvim pakovanjem Ako ste uzeli više leka Yasmin nego što je trebalo Ako ste zaboravili da uzmete lek Yasmin

  Šta da uradite ako povraćate ili imate težak proliv Odlaganje menstruacije: šta treba da znate

  Promena prvog dana menstruacije: šta treba da znate Ako želite da prestanete da uzimate lek Yasmin


 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Yasmin

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek Yasmin i čemu je namenjen


  • Yasmin je tableta za kontracepciju i koristi se za sprečavanje trudnoće.

  • Svaka film tableta sadrži malu količinu dva različita ženska hormona, drospirenon i etinilestradiol.

  • Tablete za kontracepciju koje sadrže dva hormona se nazivaju ,,kombinovane tablete za kontracepciju”


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Yasmin


  Opšte napomene

  Pre nego što počnete da uzimate lek Yasmin, trebalo bi da pročitate informacije o krvnim ugrušcima u odeljku 2. Posebno je važno da pročitate o simptomima krvnog ugruška – pogledajte odeljak 2 „Krvni ugrušci“.


  Pre no što počnete da uzimate lek Yasmin, Vaš lekar će Vam postaviti izvesna pitanja o Vašoj ličnoj anamnezi i anamnezi Vaših bliskih rođaka. Lekar će takođe izmeriti Vaš krvni pritisak, a u zavisnosti od Vašeg zdravstvenog stanja, može da izvrši i neka druga ispitivanja.


  U ovom uputstvu, opisan je veći broj situacija kada treba da prestanete da uzimate lek Yasmin, ili kada pouzdanost leka Yasmin može da bude umanjena. U takvim situacijama ili treba da se uzdržavate od seksualnih odnosa ili treba da preduzmete dodatne nehormonske mere kontracepcije, npr. koristite kondom ili neki drugi metod mehaničke zaštite. Ne koristite metode ,,plodnih dana“ ili merenja telesne temperature. Te metode mogu da budu nepouzdane, jer lek Yasmin menja mesečne promene telesne temperature i cervikalnog sekreta.


  Lek Yasmin, kao ni druge kombinovane tablete za kontracepciju, ne štiti od HIV infekcije (AIDS) ili bilo koje druge seksualno prenosive bolesti.


  Lek Yasmin ne smete uzimati:

  Ne smete da koristite lek Yasmin ukoliko imate neko od stanja navedenih u nastavku teksta. Ako imate neko od navedenih stanja, morate o tome obavestiti svog lekara. Vaš lekar će porazgovarati sa Vama o tome koji bi drugi metod kontracepcije bio za Vas pogodniji.


  Nemojte uzimati lek Yasmin :


  • ukoliko imate (ili ste ikada imali) krvni ugrušak u krvnom sudu nogu (duboka venska tromboza, DVT), pluća (plućna embolija, PE) ili drugih organa;

  • ukoliko znate da imate poremećaj koji utiče na zgrušavanje krvi – na primer, nedostatak proteina C, nedostatak proteina S, nedostatak antitrombina III, faktor V Leiden ili antifosfolipidna antitela;

  • ukoliko treba da budete operisani ili ukoliko duže vreme niste u mogućnosti da se krećete (videti odeljk „Krvni ugrušci“);

  • ako ste ikada imali srčani ili moždani udar;

  • ako imate (ili ste ikada imali) anginu pektoris (stanje koje izaziva jak bol u grudima i može biti prvi znak srčanog udara) ili tranziotorni ishemijski atak (TIA- prolazni simptomi moždanog udara);

  • ako imate neke od sledećih bolesti koje mogu da povećaju rizik od stvaranja krvnog ugruška u atrerijama:

   • teška šećerna bolest sa oštećenjem krvnih sudova

   • veoma visok krvni pritisak

   • veoma visoke vrednosti masnoća u krvi (holesterola ili triglicerida)

   • stanje poznato kao hiperhomocisteinemija;

  • ako imate (ili ste ikada imali) vrstu migrene koja se naziva „migrena sa aurom“;

  • ako imate (ili ste ikada imali) oboljenje jetre, a funkcija Vaše jetre još uvek nije normalizovana;

  • ako Vaši bubrezi ne rade kako treba (bubrežna slabost);

  • ako imate (ili ste ikada imali) tumor jetre;

  • ako imate (ili ste ikada imali) rak dojke ili rak polnih organa ili postoji sumnja na te bolesti;

  • ako imate bilo kakvo neobjašnjivo krvarenje iz vagine;

  • ako ste alergični (preosetljivi) na etinilestradiol ili drospirenon, ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6). Ovo može dovesti do svraba, osipa ili oticanja.


  Nemojte uzimati lek Yasmin ukoliko imate hepatitis C i uzimate lekove koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir (pogledajte odeljak „Drugi lekovi i Yasmin“).


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete Yasmin


  image

  Kada treba da se obratite lekaru? Potražite hitnu medicinsku pomoć

  - Ako primetite moguće znake krvnog ugruška koji mogu značiti da imate krvni ugrušak u nozi (tj. trombozu dubokih vena), krvni ugrušak u plućima (tj. plućnu emboliju), srčani ili moždani udar (pogledajte “Krvni ugrušci“ u odeljku ispod).


  Za opis simptoma ovih ozbiljnih neželjenih dejstava, molimo Vas pročitajte deo „KAKO DA PREPOZNATE DA IMATE KRVNI UGRUŠAK“.


  Obavestite lekara ukoliko se neko od navedenih stanja odnosi na Vas.


  U nekim situacijama morate biti posebno oprezni dok uzimate lek Yasmin ili bilo koje druge kombinovane tablete za kontracepciju, a može biti potrebno i da redovno odlazite na lekarske preglede. Takođe, treba da obavestite svog lekara ako se neko stanje pojavi prvi put ili se pogorša u toku primene leka Yasmin.

  • ako neko od Vaših krvnih srodnika ima ili je ikada imao rak dojke

  • ako imate oboljenje jetre ili žučne kese

  • ako imate šećernu bolest (dijabetes)

  • ako bolujete od depresije

  • ako imate Kronovu bolest ili ulcerozni kolitis (hronična zapaljenska bolest creva)

  • ako imate sistemski eritemski lupus (SLE – bolest koja utiče na Vaš prirodni odbrambeni sistem)

  • ako imate hemolitičko-uremijski sindrom (HUS – poremećaj zgrušavanja krvi koji dovodi do bubrežne slabosti)

  • ako imate anemiju srpastih ćelija (nasledna bolest crvenih krvnih zrnaca)

  • ako imate povišene vrednosti masnoća u krvi (hipertrigliceridemija) ili ih je neko imao u Vašoj porodici. Hipertrigliceridemija je povezana sa povećanim rizikom od razvoja pankreatitisa (zapaljenja pankreasa)

  • ako treba da idete na operaciju ili ukoliko duže vreme niste u mogućnosti da se krećete (videti odeljak 2

   „Krvni ugrušci“)

  • ako ste se nedavno porodili, pod povećanim ste rizikom od stvaranja krvnih ugrušaka. Potrebno je da pitate svog lekara kada najranije posle porođaja možete početi sa uzimanjem leka Yasmin.

  • ako imate zapaljenje površinskih vena (superficijalni tromboflebitis)

  • ako imate varikozne vene

  • ako imate epilepsiju (videti „Drugi lekovi i Yasmin“)

  • ako imate oboljenje koje se prvi put pojavilo tokom trudnoće ili ranijeg korišćenja polnih hormona, npr. gubitak sluha, oboljenje krvi zvano porfirija, ospa kože sa mehurićima tokom trudnoće (gestacioni herpes), oboljenje nerava koje izaziva iznenandne pokrete tela (Sidenhamova horeja).

  • ako imate (ili ste ikada imali) zlatno žute pigmentne mrlje, takozvane ,,trudničke mrlje” naročito na licu. Ako je to slučaj, izbegavajte neposredno izlaganje suncu ili ultravioletnom svetlu

  • ako imate nasledni angioedem, lekovi koji sadrže estrogene mogu da izazovu ili da pogoršaju simptome. Odmah posetite svog lekara ako osetite simptome angioedema kao npr. otok lica, jezika i/ili grla i/ili teško gutanje ili koprivnjaču, udruženo sa teškoćama u disanju.

   Krvni ugrušci


   Upotreba kombinovanog hormonskog kontraceptiva kao što je Yasmin povećava rizik od stvaranja krvnog ugruška u odnosu na to kada se kombinovani hormonski kontraceptiv ne uzima. U retkim slučajevima krvni ugrušak može da blokira krvni sud i prouzrokuje ozbiljne probleme.


   Krvni ugrušci mogu nastati:

   • u venama (što se naziva „venska tromboza“, „venska tromboembolija“ ili VTE)

   • u arterijama (što se naziva „arterijska tromboza“, „arterijska tromboembolija“ ili ATE)


    Oporavak od posledica stvaranja krvnih ugrušaka nije uvek potpun. Retko, mogu da ostanu ozbiljne trajne posledice ili, veoma retko, stvaranje krvnih ugrušaka može se završiti smrtnim ishodom.


    Važno je zapamtiti da je ukupan rizik od stvaranja krvnog ugruška sa štetnim posledicama usled primene leka Yasmin mali.


    KAKO DA PREPOZNATE DA IMATE KRVNI UGRUŠAK


    Potražite hitnu medicinsku pomoć ako primetite neki od znakova ili simptoma navedenih u nastavku teksta.


    Da li imate neki od ovih znakova?

    Od čega je moguće da patite?


    koža postaje bleda, crvena ili poplavi

    Tromboza dubokih vena

    moguće iskašljavanje krvi


    Ako niste sigurni, razgovarajte sa lekarom, jer se neki od ovih simptoma, kao što su kašalj i nedostatak vazduha, mogu zameniti sa simptomima koji se javljaju u manje ozbiljnim stanjima, kao što je infekcija respiratornih puteva (npr. „obična prehlada“)

    Plućna embolija

    Simptomi koji se najčešće javljaju u jednom oku:

    Tromboza retinalne vene (krvni ugrušak u oku)

    • Oticanje jedne noge ili oticanje duž vene u nozi ili stopalu, naročito ako je praćeno:

     • bolom ili osetljivošću u nozi, koji se mogu osećati samo pri stajanju ili hodanju.

     • povećana toplota u zahvaćenoj nozi

     • promena boje kože na nozi, npr.

    • iznenadni, neobjašnjiv nedostatak vazduha ili ubrzano disanje

    • iznenadni kašalj bez jasnog razloga, uz

    • oštar bol u grudima koji se može pojačati pri dubokom disanju

    • jaka ošamućenost ili vrtoglavica

    • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

    • jak bol u želucu

    • trenutni gubitak vida ili

    • bezbolno zamućenje vida koje može napredovati do gubitka vida


    Srčani udar


    Ponekad simptomi moždanog udara mogu biti kratkotrajni sa skoro trenutnim i potpunim opravkom, ali i u tom slučaju morate da potražite hitnu medicinsku pomoć, jer ste pod rizikom od ponovnog moždanog udara.

    Moždani udar (šlog)

    Krvni ugrušci koji blokiraju druge krvne sudove

    • bol u grudima, nelagodnost, pritisak, osećaj težine

    • osećaj stezanja ili punoće u grudima, ruci ili ispod grudne kosti

    • osećaj punoće, poremećaj varenja ili osećaj gušenja

    • nelagodnost u gornjem delu tela koja se širi u leđa, vilicu, grlo, ruku ili želudac

    • preznojavanje, mučnina, povraćanje ili vrtoglavica

    • izražena malaksalost, anksioznost ili nedostatak vazduha

    • ubrzani ili nepravilni otkucaji srca

    • iznenadna slabost ili trnjenje lica, ruke ili noge, naročito na jednoj strani tela

    • iznenadna zbunjenost, otežan govor ili otežano razumevanje

    • iznenadni problem sa vidom na jednom ili oba oka

    • iznenadni problemi sa hodanjem, vrtoglavica, gubitak ravnoteže ili koordinacije

    • iznenadna, jaka ili produžena glavobolja bez jasnog razloga

    • gubitak svesti ili nesvestica sa ili bez epileptičnog napada

    • oticanje ili blago plavičasta prebojenost ekstremiteta

    • jak bol u stomaku (akutni abdomen)


    KRVNI UGRUŠCI U VENAMA


    Šta može da se dogodi ako se krvni ugrušak formira u veni?


    • Upotreba kombinovanih hormonskih kontraceptiva povezana je sa povećanim rizikom od stvaranja krvnih ugrušaka u veni (venska tomboza). Međutim, ova neželjena dejstva su retka. Najčešće se javljaju tokom prve godine korišćenja kombinovanih hormonskih kontraceptiva.

    • Ako se krvni ugrušak formira u veni noge ili stopala, može uzrokovati trombozu dubokih vena(TDV).

    • Ako se krvni ugrušak premesti iz noge i zaustavi u plućima, može uzrokovati plućnu emboliju.

    • Veoma retko, krvni ugrušak može da se stvori u veni nekog drugog organa, kao što je oko ((tromboza vene mrežnjače (retinalne vene) oka)).


    Kada je rizik od stvaranja krvnog ugruška u veni najveći?

    Rizik od stvaranja krvnog ugruška u veni je najveći u toku prve godine primene kombinovanog hormonskog kontraceptiva kada se uzima po prvi put u životu. Rizik takođe može biti povećan ako ponovo počnete da koristite kombinovani hormonski kontraceptiv (isti ili neki drugi) posle pauze duže od 4 ili više nedelja.

    Posle prve godine, taj rizik se smanjuje, ali je uvek nešto veći u odnosu na to kada ne biste uzimali kombinovane hormonske kontraceptive.

    Kada prestanete da uzimate lek Yasmin, rizik od stvaranja krvnih ugrušaka se vraća na normalnu vrednost unutar nekoliko nedelja.


    Koliki je rizik od stvaranja krvnog ugruška?

    Taj rizik zavisi od Vašeg prirodnog rizika za nastanak VTE i od vrste kombinovanog hormonskog kontraceptiva koji koristite.


    Ukupan rizik od stvaranja krvnog ugruška u nozi ili plućima (TDV ili PE) u toku primene leka Yasmin je mali.

    • Od 10000 žena koje ne koriste nikakav kombinovani hormonski kontraceptiv i nisu trudne, kod oko 2 će nastati krvni ugrušak za godinu dana.

    • Od 10000 žena koje koriste kombinovani hormonski kontraceptiv koji sadrži levonorgestrel, noretisteron ili norgestimat, kod oko 5-7 žena će nastati krvni ugrušak za godinu dana.

    • Od 10000 žena koje koriste kombinovani hormonski kontraceptiv koji sadrži drospirenon,

     kao što je Yasmin, kod oko 9-12 žena će nastati krvni ugrušak za godinu dana.

    • Rizik od stvaranja krvnih ugrušaka će se razlikovati u zavisnosti od Vaše lične medicinske istorije (anamneze) (videti ispod „Faktori koji povećavaju Vaš rizik od stvaranja krvnog ugruška“).


    Rizik od stvaranja krvnog ugruška u toku jedne godine

    Žene koje ne uzimaju kombinovani hormonski kontraceptiv i nisu trudne

    Oko 2 na 10000 žena

    Žene koje uzimaju kombinovani hormonski kontraceptiv koji sadrži levonorgestrel, noretisteron ili norgestimat

    Oko 5-7 na 10000 žena

    Žene koje uzimaju Yasmin

    Oko 9-12 na 10000 žena


    Faktori koji povećavaju rizik od stvaranja krvnog ugruška u veni


    Rizik od stvaranja krvnog ugruška prilikom primene leka Yasmin je mali, ali postoje određena stanja koja taj rizik mogu da povećaju. Rizik je veći:

   • ako ste preterano gojazni (indeks telesne mase (BMI) veći od 30kg/m2)

   • ako je neko od članova Vaše uže familije imao krvni ugrušak u nozi, plućima ili drugom organu u mlađem životnom dobu (npr. mlađi od 50. godina). U tom slučaju moguće je da imate nasledni poremećaj zgrušavanja krvi

   • ako je potrebno da idete na operaciju ili ste dugo mirovali zbog povrede ili bolesti, ili ako Vam je noga u gipsu. Možda ćete morati da prestanete sa primenom leka Yasmin nekoliko nedelja pre operacije ili dok ste manje pokretni. Ako je potrebno da prestanete sa primenom leka Yasmin , pitajte Vašeg lekara kada ponovo možete početi da ga uzimate

   • sa godinama (naročito posle 35. godine)

   • ako ste se porodili pre manje od nekoliko nedelja.


    Što je veći broj navedenih stanja, to je rizik od stvaranja krvnog ugruška veći.


    Putovanje avionom (duže od 4 sata) može privremeno da Vam poveća rizik od stvaranja krvnog ugruška, naročito ako imate neke druge od navedenih faktora rizika.


    Važno je da obavestite lekara ako se neko od navedenih stanja odnosi na Vas, čak i ako niste sigurni. Lekar će možda odlučiti da je potrebno prekinuti sa korišćenjem leka Yasmin.

    Obavestite Vašeg lekara ako se neko od prethodno navedenih stanja promeni tokom uzimanja leka Yasmin, na primer ako se kod nekog od članova Vaše bliske familije pojavi tromboza iz nepoznatog razloga ili ako se dosta ugojite.


    KRVNI UGRUŠCI U ARTERIJI


    Šta može da se dogodi ako krvni ugrušak nastane u arteriji?

    Kao i krvni ugrušak u veni, krvni ugrušak u arteriji može da izazove ozbiljne probleme. Na primer, može uzrokovati srčani ili moždani udar.


    Faktori koji Vam povećavaju rizik od stvaranja krvnog ugruška u arteriji

    Važno je napomenuti da je rizik od srčanog ili moždanog udara zbog primene leka Yasmin veoma mali, ali može da se poveća:


    • sa povećanjem godina života (posle 35.godine života)

    • ako pušite. Kada uzimate kombinovani hormonski kontraceptiv kao što je Yasmin , savetuje se da prestanete da pušite. Ako ne možete da prestanete da pušite i ako imate više od 35 godina, lekar Vas može posavetovati da koristite neki drugi vid kontracepcije.

    • ako imate prekomernu telesnu težinu

    • ako imate visok krvni pritisak

    • ako je član Vaše bliže familije imao srčani ili moždani udar u relativno mladim godinama (mlađi od 50 godina). U tom slučaju i Vi možete imati povećan rizik od srčanog ili moždanog udara

    • ako Vi ili neko od Vaše bliske familije ima visoke vrednosti masnoća u krvi (holesterol ili trigliceride)

    • ako imate migrene, naročito migrene sa aurom.

    • ako imate problema sa srcem (poremećaj zalistaka, poremećaj srčanog ritma koji se zove atrijalna fibrilacija)

    • ako imate dijabetes.


    Ako imate više od jednog navedenog stanja ili ako je neko od tih stanja posebno teško, rizik od stvaranja krvnog ugruška može biti još veći.


    Obavestite svog lekara ako Vam se neko od prethodno navedenih stanja promeni tokom primene leka Yasmin, na primer, ako počnete da pušite, ako član Vaše bliske familije dobije trombozu iz nepoznatog razloga ili ako se jako ugojite.


    Lek Yasmin i rak


    Rak dojke je malo češće uočen kod žena koje koriste kombinovane tablete za kontracepciju, ali se ne zna da li to izaziva sama terapija. Na primer, možda se veći broj tumora otkriva kod žena koje koriste kombinovane tablete za kontracepciju, jer one češće posećuju lekara zbog pregleda . Rizik pojave tumora dojke postepeno opada nakon prestanka uzimanja kombinovanih tableta za kontracepciju. Važno je da redovno proveravate dojke, a treba da se obratite svom lekaru ako prilikom samopregleda napipate bilo kakvu grudvicu.

    U retkim slučajevima, kod žena koje su uzimale tablete za kontracepciju prijavljeni su benigni tumori jetre, a u još ređim slučajevima maligni tumori jetre. Obratite se svom lekaru ako imate neuobičajeno jak bol u stomaku.


    Psihijatrijski poremećaji


    Kod jednog broja korisnica hormonskih kontraceptiva, uključujući i žene koje su koristile lek Yasmin, prijavljena je pojava depresije ili depresivnog raspoloženja. Depresija može biti ozbiljna i ponekad može da dovede do pojave misli o samoubistvu. Ako osetite promene raspoloženja ili simptome depresije, što pre se obratite vašem lekaru za savet.

    Krvarenje između ciklusa


    Tokom prvih nekoliko meseci uzimanja leka Yasmin, možete da imate neočekivano krvarenje (krvarenje izvan nedelje pauze). Ako se ovo krvarenje javlja duže od nekoliko meseci za redom, ili ako počne nakon izvesnog broja meseci, Vaše lekar će morati da ispita uzrok.


    Šta mora da se uradi ako se ne pojavi krvarenje toko sedam dana kada ne uzimate tablete


    Ako ste sve tablete uzeli redovno, niste povraćali niti imali jak proliv i niste uzimali neke druge lekove, sasvim je mala verovatnoća da ste trudni.

    Ako se očekivano krvarenje ne javi dva puta uzastopno, možda ste trudni. Odmah se javite svom lekaru. Ne počinjite sledeće pakovanje dok ne budete sigurni da niste trudni.


    Drugi lekovi i Yasmin


    Uvek obavestite Vašeg lekara o lekovima ili biljnim preparatima koje već koristite. Takođe recite Vašem lekaru ili stomatologu koji Vam propisuju lekove (ili farmaceutu) da koristite lek Yasmin. Oni će Vam reći ukoliko je potrebno i koliko dugo da koristite dodatme kontraceptivne mere (npr. kondom).


    Neki lekovi

  • mogu imati uticaj na koncentraciju leka Yasmin u krvi, i

  • mogu smanjiti njegovu efikasnost u sprečavanju trudnoće,

  • mogu da izazovu neočekivano krvarenje.


   To uključuje

  • lekove koji se koriste za lečenje:

   • epilepsije (npr. primidon, fenitoin, barbiturati, karbamazepin, okskarbazepin)

   • tuberkuloze (npr. rifampicin)

   • infekcije HIV virusom i virusom hepatitis C ( tzv. inhibitori proteaze i nenukleozidne reverzne transkriptaze kao što suritonavir, nevirapin, efavirenc)

   • gljivičnih infekcija (npr.grizeofulvin, ketokonazol)

   • artritis, artroze (etorikoksib)

   • visokog krvnog pritiska u krvnim sudovima pluća (bosentan)

  • biljne lekove koji sadrže kantarion


  Lek Yasmin može da utiče na delovanje drugih lekova, npr.

  • lekova koji sadrže ciklosporin

  • antiepileptik lamotrigin (može da dovede do povećane učestalosti napada)

  • teofilina (primenjuje se kod problema sa disanjem)

  • tiazinidina (primenjuje se za lečenje bolova u mišićima i/ili grčeva u mišićima)


  Nemojte koristiti lek Yasmin ukoliko imate hepatitis C i uzimate lekove koji sadrže ombitasvir/paritaprevir/ritonavir i dasabuvir, zato što istovremena primena može dovesti do povišenih vrednosti parametara funkcije jetre (povišene vrednosti ALT enzima jetre). Vaš lekar će Vam propisati drugu vrstu kontraceptiva pre početka lečenja ovim lekovima. Lek Yasmin možete ponovo početi da koristite približno nakon 2 nedelje od završetka terapije. Pogledajte odeljak „Nemojte uzimati lek Yasmin.“


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Uzimanje leka Yasmin sa hranom i pićima


  Lek Yasmin možete uzeti sa hranom ili bez nje, sa malo vode, ako je potrebno.

  Laboratorijski testovi


  Ako treba da uradite analizu krvi recite svom lekaru ili osoblju laboratorije da uzimate tablete za kontracepciju, jer one mogu da utiču na rezultate nekih laboratorijskih ispitivanja.


  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek


  Ne smete uzimati lek Yasmin ako ste trudni.

  Ako zatrudnite dok uzimate lek Yasmin, odmah prekinite uzimanje leka i obratite se svom lekaru. Ako želite da ostanete u drugom stanju, možete u bilo kom trenutku da prestanete da uzimate lek Yasmin (videti takođe

  ,,Ako naglo prestanete da uzimate lek Yasmin ”).


  Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka.


  Dojenje

  Uzimanje leka Yasmin se generalno ne preporučuje u periodu dojenja. Ako želite da uzimate tablete za kontracepciju dok dojite, treba da se obratite svom lekaru.


  Pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja bilo kog leka.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Nije poznato da lek Yasmin utiče na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.


  Lek Yasmin sadrži laktozu, monohidrat.


  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Yasmin


  Lek Yasmin uzimajte svakodnevno, ako je potrebno sa malom količinom vode. Tablete možete uzimate nezavisno od obroka, ali bi bilo dobro da ih uzimate svakog dana u približno isto vreme.

  Lek Yasmin je u prometu u kutiji koja sadrži blister sa 21 film tabletom. Na blisteru je pored svake tablete odštampan dan u nedelji kada treba uzeti tabletu. Ako, počnete sa uzimanjem tableta u sredu, onda uzmite tabletu koja je na blisteru označena sa SRE.

  Pratite pravac kretanja strelice na blisteru. Svaki dan uzmite jednu tabletu za kontracepciju, sve dok ne potrošite svih 21. Onda sledi interval od 7 dana kada ne uzimate tablete. Tokom perioda bez tableta, trebalo bi da se pojavi krvarenje. Ovo tzv. „obustavno krvarenje“ obično počinje drugog ili trećeg dana perioda bez tableta.

  Osmog dana od uzimanja poslednje tablete leka Yasmin (nakon sedam dana bez tableta), trebalo bi da počnete sa korišćenjem novog pakovanja, bez obzira na to da li je krvarenje prestalo ili ne. To znači da bi novo pakovanje tableta trebalo da započinjete uvek istog dana u nedelji i da se obustavno krvarenje javlja uvek u isto vreme.

  Ukoliko koristite tablete leka Yasmin na ovaj način, zaštićeni ste od trudnoće i u toku perioda od sedam dana kada ne uzimate tablete.


  Kada možete da počnete sa prvim pakovanjem


  • Ako niste koristili kontraceptivno sredstvo sa hormonima prethodnog meseca.

   Počnite da uzimate lek Yasmin prvog dana ciklusa (odnosno prvog dana menstruacije). Ako počnete sa uzimanjem leka Yasmin prvog dana menstruacije odmah ste zaštićeni od trudnoće. Takođe možete

   početi 2.-5. dana ciklusa, ali tada morate da koristite dodatne mere zaštite (npr. kondom) tokom prvih 7 dana.


  • Prelaz sa druge kombinovane tablete za kontracepciju, vaginalnog prstena ili transdermalnog flastera na Yasmin film tablete

   Poželjno je da počnete da uzimate lek Yasmin na dan nakon poslednje aktivne tablete (poslednje tablete koja sadrži aktivne supstance) Vaših prethodnih tableta za kontracepciju, ali najkasnije na dan nakon što se „dani bez tableta“ Vaših prethodnih tableta završe (ili nakon poslednje tablete koja ne sadrži aktivne supstance Vaših prethodnih tableta). Kada prelazite sa kombinovanog kontraceptivnog vaginalnog prstena ili flastera, pridržavajte se saveta Vašeg lekara.


   • Prelaz sa metoda samo sa progestagenom (tableta za kontracepciju samo sa progestagenom, injekcija, implant, ili intrauterini sistem koji otpušta progestagen).


    Možete preći sa tablete za kontracepciju samo sa progestagenom bilo kog dana (sa implanta ili IUS na dan uklanjanja, sa injekcije na dan kada je vreme za sledeću injekciju), ali u svim ovim slučajevima morate da koristite dodatne mere zaštite (npr. kondom) tokom prvih 7 dana korišćenja tableta.


   • Posle spontanog ili namernog pobačaja

    Posavetujte se sa Vašim lekarom.


   • Posle porođaja

    Posle porođaja možete da počnete da uzimate lek Yasmin između 21. i 28. dana nakon porođaja. Ako počnete nakon 28. dana, morate da koristite takozvani metod barijere (npr. kondom) tokom prvih 7 dana korišćenja leka Yasmin.

    Ako posle porođaja imate odnose pre (ponovnog) početka korišćenja leka Yasmin, morate prvo da budete sigurni da niste trudni ili morate da sačekate do sledeće menstruacije.

   • Ako želite da (ponovo) počnete da koristite Yasmin nakon porođaja, a dojite

    Pročitajte deo ,,Dojenje” u okviru odeljka „Trudnoća, dojenje i plodnost“. Ako niste sigurni kada da počnete uzimanje tableta, pitajte svog lekara za savet.

    Ako ste uzeli više leka Yasmin nego što je trebalo


    Nema izveštaja o ozbiljnim neželjenim efektima uzimanja prevelikog broja tableta leka Yasmin.

    Ako uzmete veći broj tableta odjednom, možete da osetite mučninu, povraćanje ili vaginalno krvarenje. Čak i kod devojčica koje još uvek nemaju menstruaciju, ali su slučajno uzele lek Yasmin može da dođe do pojave takvog krvarenja.


    Ako ste uzeli previše tableta leka Yasmin, ili otkrijete da je dete uzelo tablete, potražite savet od svog lekara ili farmaceuta.


    Ako ste zaboravili da uzmete lek Yasmin


   • Ako kasnite manje od 12 sati sa uzimanjem tablete, zaštita od trudnoće nije umanjena. Uzmite tabletu čim se setite i zatim uzmite sledeće tablete ponovo u uobičajeno vreme.

   • Ako kasnite više od 12 sati sa uzimanjem tablete, zaštita od trudnoće može biti umanjena. Što je veći broj tableta koje ste zaboravili, veći je rizik od trudnoće.

    Rizik nepotpune zaštite od trudnoće je najveći ako propustite da uzmete tabletu na početku ili na kraju pakovanja. Prema tome, treba da se držite sledećih pravila (takođe videti dijagram na strani 12 ):

    • Propustili ste više od jedne tablete u jednom pakovanju

     Obratite se svom lekaru.

    • Propuštena je jedna tableta u prvoj nedelji

     Uzmite propuštenu tabletu čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme i koristite dodatne mere zaštite tokom narednih 7 dana,

     npr, kondom. Ako ste imali odnos tokom nedelje pre nego što ste zaboravili tabletu, morate da znate da postoji rizik trudnoće. U tom slučaju, obratite se svom lekaru.

    • Propuštena je jedna tableta u drugoj nedelji

     Uzmite propuštenu tabletu čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme. Zaštita od trudnoće nije umanjena i nema potrebe da preduzimate dodatne mere kontracepcije. Ukoliko ste zaboravili da uzmete više od jedne tablete koristite dodatnu zaštitu (kondom) tokom 7 dana.

    • Propuštena je jedna tableta u trećoj nedelji

   Možete da se odlučite za jednu od dve mogućnosti:

   1. Uzmite propuštenu tabletu čim se setite, čak i ako to znači da treba da uzmete dve tablete u isto vreme. Nastavite da uzimate tablete u uobičajeno vreme. Umesto da imate sedam dana pauze kada ne uzimate tablete, počnite sa sledećim pakovanjem odmah pošto ste uzeli poslednju tabletu iz tekućeg pakovanja.

    Najverovatnije ćete imati menstruaciju na kraju drugog pakovanja – ali može da se pojavi blago krvarenje slično menstruaciji tokom drugog pakovanja.


   2. Takođe možete prekinuti sa uzimanjem tableta i odmah napraviti sedmodnevnu pauzu bez tableta

    ( zabeležite dan kada ste zaboravili da uzmete tabletu). Ako želite da počnete novo pakovanje na Vaš uobičajeni dan, napravite pauzu bez tableta kraću od 7 dana.


    Ako se budete pridržavali jedne od ove dve preporuke, ostaćete zaštićeni od trudnoće.

    Ako ste propustili da uzmete bilo koju tabletu iz pakovanja, i nemate krvarenje tokom prve pauze kada ne uzimate tablete, to može da znači da ste trudni. Morate da se obratite svom lekaru pre nego što počnete novo pakovanje.


    image

    Zaboravili ste I

    I

    viSe od jeclne tablete u I Posavetujte se sa lekarom

    pakovanju


    -+I I.nedelja I

    i

    image

    I Da I

    image

    image

    image

    i

    lmali ste seksualni oclnos u

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    I poslednjih 7 dana kada ste

    zaboravili da uzmete tabletu

    1

    l


    image

    • Uzmite propuStenu tabletu

    • Koristite dodatnu za5titu (kondom) nareclnih 7 dana

    • Nastavite sa uzimaniem svih tableta iz pakovanja


   £.aboravili ste

   samo jeclnu tab letu Uzmite propustenu tabletu

   (kasnite viSe od 12 --+I 2.nedelja I .

   sati) tableta iz pakovanja   -+I 3. nedelja

   ,.

   • Uzmite propuStenu tabletu

   • Nastavite sa uzimanjem svih tableta iz pakovanja

   • PreskoCite 7 dana pauze

   • Nastavite sa novim pakovaniem


   O!O


   • Prekinite odmah sa uzimaniem tableta

   • Pocnite sa necleljom pauze (ne d11Ze od 7 clana ukljueujuci zaboravljenu tabletu)

   • Nastavite sa novim pakovanjem

   Šta da uradite ako povraćate ili imate težak proliv


   Ako povraćate u roku od 3-4 sata po uzimanju tablete ili imate jak proliv, postoji rizik da se aktivne supstance iz tablete za kontracepciju nisu u potpunosti resorbovale u Vašem telu. Situacija je gotovo ista kao kad se tableta zaboravi. Nakon povraćanja ili proliva, morate uzeti drugu tabletu iz drugog pakovanja što je pre moguće. Ukoliko je moguće, uzimite je u roku od 12 sati od vremena kada uobičajeno uzimate svoju tabletu za kontracepciju. Ako to nije moguće ili je prošlo 12 sati, treba da se pridržavate saveta navedenih u odeljku ,, Ako ste zaboravili da uzmete lek Yasmin ”.


   Odlaganje menstruacije: šta treba da znate


   Mada se to ne preporučuje, možete da odložite menstruaciju tako što ćete da izbegnete sedam dana kada ne uzimate tablete i što ćete preći pravo na novo pakovanje leka Yasmin i završiti ga. Možete imati blago ili menstruaciji slično krvarenje tokom korišćenja drugog pakovanja. Posle uobičajenih sedam dana kada ne uzimate tablete počnite naredno pakovanje.


   Pre nego što odlučite da odložite menstruaciju, posavetujte se sa svojim lekarom. Promena prvog dana menstruacije: šta treba da znate

   Ako uzmete tablete prema uputstvu, Vaša menstruacija će početi tokom sedam dana kada ne uzimate tablete.

   Ukoliko morate da promenite taj dan, smanjite broj dana – kada ne uzimate tablete – (ali nikada nemojte da povećate njihov broj – 7 je maksimum!). Na primer, ako počnete sa sedam dana kada ne uzimate tablete u petak, a želite to da promenite na utorak (3 dana ranije) morate početi novo pakovanje 3 dana ranije nego uobičajeno. Ako skratite period kada ne uzimate tablete (npr. 3 dana i manje) može da se desi da uopšte nemate krvarenje u tom periodu. Zatim, može da se javi blago ili menstruaciji slično krvarenje.


   Ako niste sigurni šta da radite, pitajte svog lekara. Ako želite da prestanete da uzimate lek Yasmin

   Možete prestati da uzimate lek Yasmin kad god želite. Ako ne želite da ostanete u drugom stanju, pitajte svog lekara o drugim pouzdanim metodama kontrole rađanja. Ako želite da ostanete u drugom stanju, prestanite da uzimate lek Yasmin i sačekajte menstruaciju pre no što pokušate da ostanete u drugom stanju. Biće Vam lakše da izračunate očekivani datum porođaja.

   Ako imate dodatnih pitanja o korišćenju ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i drugi lekovi, Yasmin može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih. Molimo Vas da se obratite lekaru ako se kod Vas javi neko neželjeno dejstvo, naročito ako je ozbiljno i uporno traje, ili je došlo do promene Vašeg zdravstvenog stanja za koje mislite da bi moglo da bude posledica primene leka Yasmin.


  Povećan rizik od stvaranja krvnih ugrušaka u venama (venska tromboembolija (VTE)) ili u arterijama (arterijska tromboembolija (ATE)) prisutan je kod svih žena koje koriste kombinovane hormonske kontraceptive. Za dodatne informacije o različitim rizicima povezanima sa korišćenjem kombinovanih hormonskih kontraceptiva, molimo Vas pročitajte odeljak 2 “Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Yasmin”.

  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 žena koje uzimaju lek )

  • Neredovna menstruacija, krvarenje između perioda mestrualnih ciklusa, bol u dojkama, osetljivost dojki

  • glavobolja, depresivno raspoloženje

  • migrena

  • mučnina

  • gusti, beličasti vaginalni iscedak i vaginalna gljivična infekcija

   -

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 žena koje uzimaju lek ) :

   • uvećanje dojki, promene u libidu

   • povišen krvni pritisak, snižen krvni pritisak

   • povraćanje, proliv

   • akne, jak svrab, ospa, gubitak kose (alopecija)

   • vaginalna infekcija

   • zadržavanje tečnosti i promene telesne mase

    -

    Retka neželjena dejstva(mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 žena koje uzimaju lek ) :

   • alergijske reakcije (preosetljivost), astma

   • iscedak iz dojke

   • oštećenje sluha

   • promene na koži-nodozni eritem (karakterišu ga bolni crvenkasti čvorići na koži) ili multiformni eritem (kožni osip, koji može da bude sa plikovima i da ima izgled malih meta, u centru se nalaze tamne mrlje okružene koncentričnim prestneovima)

  • krvni ugrušci u venama ili arterijama koji mogu dovesti do oštećenja, na primer:

   • u nozi ili stopalu (tj. duboka venska tromboza)

   • u plućima (tj. plućna embolija)

   • srčani udar

   • moždani udar (šlog)

   • mali moždani udar ili prolazni simptomi slični simptomima moždanog udara, poznato kao tranzitorni ishemijski atak (TIA)

   • krvni ugrušci u jetri, želucu/crevima, bubrezima ili oku.


  Mogućnost da kod Vas dođe do stvaranja krvnog ugruška može biti veća ako imate neka druga zdravstvena stanja koja povećavaju taj rizik (pogledajte odeljak 2 za dodatne informacija o stanjima koja povećavaju rizik od stvaranja krvnih ugrušaka i simptomima koji se tada javljaju).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Yasmin

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Yasmin posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 25 ºC u originalnom pakovanju.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Yasmin

Aktivne supstance

Jedna film tableta sadrži: drospirenon 3 mg i etinilestradiol 0,03mg.


Pomoćne supstance

Jezgro tablete:laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni ; skrob, preželatinizirani; povidon; magnezijum-stearat.

Film omotač: hipromeloza (5 cP); makrogol 6000; talk; titan-dioksid; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Yasmin i sadržaj pakovanja


Svetložute, okrugle i bikonveksne film tablete, sa utisnutom oznakom „DO“ unutar pravilnog šestougla sa jedne strane film tablete.


Unutrašnje pakovanje je PVC/Alu blister koji sadrži 21 film tabletu.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan blister i Uputstvo za lek. Pored blistera u kartonskoj kutiji se nalazi i kartonski uložak za blister.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: BAYER D.O.O, BEOGRAD, Omladinskih brigada 88b, Beograd Proizvođač: BAYER AG, Mullerstrasse 178, Berlin, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2019


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01561-18-001 od 15.03.2019.