Početna stranica Početna stranica

Afloderm
alklometazonUPUTSTVO ZA LEK


Afloderm, 0,5 mg/g, mast

alklometazon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek Afloderm i sadržaj pakovanja

Bezbojna do svetložuta, homogena mast.Unutrašnje pakovanje leka je aluminijumska tuba sa polietilenskim navojnim zatvaračem koja sadrži 20 g masti.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna aluminijumska tuba sa polietilenskim navojnim zatvaračem i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Mosorska 1, Beograd


Proizvođač

BELUPO D.D.

Ulica Danica 5, Koprivnica, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-03437-21-001 od 25.05.2022.