Početna stranica Početna stranica

MUCOSOLVAN
ambroksol

UPUTSTVO ZA LEK


Mucosolvan tableta, 30mg

Pakovanje:ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 komProizvođač:


Adresa:

 1. Delpharm Reims

 2. Boehringer Ingelheim Ellas A.E.,

 1. Francuska, 10 Rue Colonel Charbonneaux,51100 Reims

 2. Grčka, Koropi, 5th km Paiania-Markopoulo


  Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd


  Adresa: Milentija Popovića 5a, 11070 Beograd, Republika Srbija


  Mucosolvan, 30mg, tablete

  ambroksol


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

  Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

  lek MUCOSOLVAN, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

  • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

  • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

  • Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru.

  • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek MUCOSOLVAN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MUCOSOLVAN

 3. Kako se upotrebljava lek MUCOSOLVAN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MUCOSOLVAN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MUCOSOLVAN I ČEMU JE NAMENJEN


  Ambroksol, aktivni sastojak leka MUCOSOLVAN, povećava lučenje sekreta u disajnim putevima, olakšava iskašljavanje i ublažava kašalj.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MUCOSOLVAN


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek MUCOSOLVAN ne smete koristiti:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na ambroksol hidrohlorid ili na bilo koji drugi sastojak leka MUCOSOLVAN.

  • Ako patite od nekih retkih naslednih poremećaja koji mogu biti neuskladivi sa pomoćnim

   materijama ovog proizvoda (vidite”Važne informacije o nekim pomoćnim supstancama leka MUCOSOLVAN).


   Kada uzimate lek MUCOSOLVAN , posebno vodite računa:


   Terapija ne bi trebalo da traje duže od 4-5 dana bez saveta lekara.


   - Ako Vam je oslabljena funkcija bubrega i jetre, obratite se Vašem lekaru pre uzimanja leka MUCOSOLVAN.


   Zabeleženi su vrlo retki slučajevi pojave teških i ponekad životno ugrožavajućih reakcija na lek kao što je Stivens Džonsonov sindrom (ozbiljne promene površinskog sloja kože) i toksička epidermalna nekroliza (TEN) reakcija na lek u kojoj se veliki delovi površnih slojeva kože razdvajaju od dubljih slojeva kože. Može takođe zahvatiti oči, usta, grlo i bronhijalno stablo) koji su se vremenski podudarali sa davanjem mukolitičkih supstanci kao što je ambroksol hidrohlorid. Ako dođe do pojave novih lezija na koži ili

   sluznici, odmah potražiti savet lekara i kao meru predostrožnosti obustaviti terapiju lekom MUCOSOLVAN.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Sa ovim lekom nisu zabeležene nikakve klinički značajne nepovoljne interakcije sa drugim lekovima.


   Primena leka MUCOSOLVAN u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. MUCOSOLVAN se ne preporučuje tokom trudnoće, a posebno ne tokom prvog trimestra trudnoće. MUCOSOLVAN se ne preporučuje za upotrebu kod majki koje doje jer se ambroksol hidrohlorid izlučuje u

   mleko dojilja.


   Uticaj leka MUCOSOLVAN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama nije zabeležen. Studije o uticaju leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama nisu rađene.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka MUCOSOLVAN


   Jedna tableta sadrži 171 mg laktoze, monohidrata što je 684 mg laktoze po maksimalnoj preporučenoj dnevnoj dozi (120 mg). Ne bi trebalo da uzimate ovaj lek ako patite od retkog naslednog nepodnošenja galaktoze, deficijencije Lapp laktaze ili malapsorpcije glukoze-galaktoze.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MUCOSOLVAN


  Uvek uzimajte MUCOSOLVAN tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:


  Odrasli: 1 tableta 3 puta na dan


  Terapijski efekat se može pojačati tako što će se davati po 2 tablete dva puta na dan. Tablete uzimajte sa tečnošću.


  Ako Vam ne bude bolje nakon lečenja akutnih respiratornih bolesti lekom MUCOSOLVAN, morate se obratiti svom lekaru.


  MUCOSOLVAN možete uzimati nezavisno od unosa hrane.


  Ako ste uzeli više leka MUCOSOLVAN nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka MUCOSOLVAN nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!


  Nisu zabeleženi nikakvi posebni simptomi predoziranja kod ljudi do sada. Prateći slučajna predoziranja i/ili greške u lečenju, prijavljeni neželjeni efekti su u skaldu sa poznatim neželjenim efektima leka MUCOSOLVAN kod preporučene doze i mogu zahtevati simptomatsku terapiju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek MUCOSOLVAN


  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite dozu čim se setite ali ne uzimajte duplu dozu da nadomestite preskočeno. Zatim, sledeću dozu uzmite kao obično.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek MUCOSOLVAN, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava:

  Veoma česta neželjena dejstva: češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek; Česta neželjena dejstva: kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek; Povremena neželjena dejstva: kod 1-10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek; Retka neželjena dejstva: kod 1-10 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek; Veoma retka neželjena dejstva: ređe od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek Nije poznata: ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Gastrointestinalni poremećaji:

  Česta: mučnina

  Povremena: proliv, povraćanje, poremećaj varenja, bol u trbuhu


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

  Retka: ospa, koprivnjača

  Nije poznata: angioedem (nagli otok kože ili sluzokože koji može izazvati otežano disanje), svrab


  Poremećaji imunog sistema:

  Nije poznata: preosetljivost


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MUCOSOLVAN

  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 5 godina.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Bez posebnih uslova čuvanja.


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Šta sadrži lek MUCOSOLVAN


Aktivna supstanca: 1 tableta sadrži 30 mg ambroksol hidrohlorida


Pomoćne supstance: laktoza monohidrat; skrob, kukuruzni, osušen; silicijum-dioksid, koloidni,bezvodni; magnezijum stearat


Kako izgleda lek MUCOSOLVAN i sadržaj pakovanja


PVC –Aluminijumski blister


2 blistera po10 tableta u složivoj kartonskoj kutiji

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd

Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Republika Srbija


Proizvođači:


Delpharm Reims

Francuska, 10 Rue Colonel Charbonneaux,51100 Reims Boehringer Ingelheim Ellas A.E.,

Grčka, Koropi, 5th km Paiania-Markopoulo


Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum obnove dozvole za stavljanje u promet leka Mucosolvan tableta, 20 x (30mg): 515-01-0337-11-001 od 13.12.2011.