Početna stranica Početna stranica

Vivoton H
lobelia inflata, razblaženje d3, etar, razblaženje d1

UPUTSTVO ZA LEK


Vivoton H, oralne kapi, rastvor, 5g/10g+1g/10g+0,1g/10g+0,3g/10g+0,55g/10g+0,3g/10g

Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 30mL


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG


Adresa: Ottostr. 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Podnosilac zahteva: Alpen Pharma d.o.o.


Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Vivoton H, 5g/10g+1g/10g+0,1g/10g+0,3g/10g+0,55g/10g+0,3g/10g, oralne kapi, rastvor

Homeopatski lek


crataegus Ø, convallaria majalis, razblaženje D2, adonis vernalis Ø, cactus Ø, lobelia inflata, razblaženje D3, etar, razblaženje D1


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Vivoton H, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vivoton H i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vivoton H

 3. Kako se upotrebljava lek Vivoton H

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vivoton H

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIVOTON H I ČEMU JE NAMENJEN


  Homeopatski lek čija bezbednost i efikasnost nisu dokazane prema naučnim principima.


  To je terapija koja reguliše stanje, budući da ne deluje direktno na simptome bolesti. Homeopatski lekovi podstiču odbrambene mehanizme samog organizma i time aktiviraju moć samoizlečenja. Odgovor organizma na homeopatski lek je krajnje individualan i obuhvata različite simptome. Iz ovih razloga ne mogu se utvrditi farmakološki efekti neke specifične doze, niti bilo kakvi farmakokinetički ili farmakodinamički podaci.


  Lek Vivoton H je homeopatski lek za simptomatsku terapiju konstitucionalnog niskog krvnog pritiska (hipotenzija) ili ortostatske hipotenzije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIVOTON H

  Lek Vivoton H ne smete koristiti:


  - ukoliko ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak leka Vivoton H (videti deo 6. Šta sadrži lek Vivoton H).


  Kada uzimate lek Vivoton H, posebno vodite računa:


  Obratite se Vašem lekaru u slučaju uporne bolesti ili pojave dodatnih neočekivanih tegoba, zato što se može raditi o nekoj bolesti koja zahteva medicinsko objašnjenje.


  Ovaj lek sadrži 49 vol. % etanola (alkohol), odnosno manje od 370 mg po dozi (20 kapi) što odgovara 9,3 mL piva ili 3,9 mL vina po dozi.


  Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma.


  Ako pripadate nekoj od visokorizičnih grupa (imate oboljenje jetre ili epilepsiju), pre uzimanja ovog leka uzmite u obzir sadržaj alkohola u leku. Sadržaj alkohola u leku se takođe mora uzeti u obzir kod lečenja trudnica, dojilja i dece.


  Upotreba ovog leka kod dece nije dovoljno dokumentovana. Zbog toga, kao i zbog sadržaja alkohola, lek se ne sme koristiti kod dece mlađe od 12 godina.


  Primena drugih lekova


  Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Vivoton H sa hranom ili pićima


  Loše navike života, kao i stimulansi ili piće i duvan, mogu negativno uticati na dejstvo homeopatskog leka.


  Primena leka Vivoton H u periodu trudnoće i dojenja


  Primena ovog leka u periodu trudnoće i dojenja nije dovoljno ispitana.

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Vivoton H na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Vivoton H


  Lek Vivoton H sadrži 49 vol. % etanola (alkohola).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIVOTON H


  Lek Vivoton H uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:


  Odrasli i deca od 12 godina i starija: 10 - 20 kapi 3 puta dnevno.

  Preporučuje se da se Vivoton H uzima ujutru, 10 do 15 minuta pre ustajanja iz kreveta.

  Kapi uzimajte pola sata pre ili nakon obroka i zadržite ih par minuta u ustima pre nego ih progutate. Ako je potrebno, kapi se mogu rastvoriti u malo vode.


  Napomena: Radi tačnog doziranja, bočicu treba držati u vertikalnom položaju prilikom kapanja. Zahvaljujući dobroj podnošljivosti, lek Vivoton H se može koristiti za dugotrajnu terapiju.

  Ako ste uzeli više leka Vivoton H nego što je trebalo


  Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vivoton H


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vivoton H


  Nema štetnih efekata.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Vivoton H, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Nema poznatih neželjenih dejstava.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Vivoton H i konsultujte se sa svojim lekarom.


 5. KAKO ČUVATI LEK VIVOTON H


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  4 godine.

  Nemojte koristiti lek Vivoton H posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Vivoton H


Aktivne supstance:

Crataegus Ø 50g/100g

Convallaria majalis, razblaženje D2 10g/100g

Adonis vernalis Ø 1g/100g

Cactus Ø 3g/100g

Lobelia inflata, razblaženje D3 5.5g/100g

Etar, razblaženje D1 3g/100g


Ostali sastojci su: glicerol 85%; etanol 96%; prečišćena voda.


1 mL odgovara 21 kapi.


Kako izgleda lek Vivoton H i sadržaj pakovanja


Oralne kapi, rastvor.

Umereno bistar do blago zamućen rastvor, crvenkasto-braon do braon boje u braon staklenoj bočici. Pakovanje: bočica od tamnog stakla sa kapaljkom i plastičnim zatvaračem, 1 x 30 mL.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alpen Pharma d.o.o., Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostr.24, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-2564-10-002 od 25.01.2013.