Početna stranica Početna stranica

Flavamed Forte šumeće tablete
ambroksol

UPUTSTVO ZA LEK


Flavamed Forte, šumeća tableta, 60 mg Pakovanje:ukupno 10 kom, tuba, 1 x 10 kom Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Berlin-Chemie AG (Menarini Group)


Adresa: Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka

Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd

Adresa: Prilepska 1, 11000 Beograd, Srbija


Flavamed Forte, šumeća tableta, 60 mg, 10 šumećih tableta INN: Ambroksol


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Flavamed Forte šumeće tablete, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Flavamed Forte šumeće tablete i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flavamed Forte šumeće tablete

 3. Kako se upotrebljava lek Flavamed Forte šumeće tablete

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Flavamed Forte šumeće tablete

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Flavamed Forte I ČEMU JE NAMENJEN

  Flavamed Forte šumeće tablete je preparat koji olakšava izbacivanje mukusa u oboljenjima respiratornog trakta. Mukus postaje tečniji upotrebom Flavamed Forte šumećih tableta i može se lakše iskašljati.


  KAKO LEK Flavamed Forte DELUJE?

  Flavamed Forte šumeće tablete se koriste u oboljenjima pluća i bronhijalnih kanala u kojima se formira viskozni mukus. Primenom Flavamed Forte šumećih tableta viskozni mukus postaje tečniji i može se iskašljati mnogo lakše.

  KADA SE LEK Flavamed Forte UPOTREBLJAVA?


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Flavamed Forte

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

  Lek Flavamed Forte šumeće tablete ne smete koristiti:

  • ako ste osetljivi (alergični) na aktivnu supstancu Flavamed Forte šumećih tableta (ambroskol-hidrohlorid) ili na neku od drugih pomoćnih supstanci Flavamed Forte šumećih tableta (videti deo 6. Šta sadrži lek Flavamed Forte).

  • kod dece ispod 12 godina starosti.

  Kada uzimate lek Flavamed Forte šumeće tablete, posebno vodite računa:

  • ako ste imali ozbiljne reakcije preosetljivosti na koži u prošlosti (Stiven-Džonson-ov sindrom, Lyel-ov sindrom).

   • Stiven-Džonson-ov sindrom je oboljenje koje se javlja sa povišenom telesnom temperaturom i pojavom osipa sa plikovima na koži i sluznicama

   • Lyel-ov sindrom je oboljenje po život opasno i poznat je sindrom oparene kože. Znaci su pojava plikova teškog stepena koji podsećaju na opekotine.


    Zato ako primetite da imate promene na koži i mukoznim membranama, prestanite odmah da uzimate lek Flavamed Forte šumeće tablete. Idite odmah kod doktora!


  • Ako patite od intolerancije na histamin. Tada treba izbegavati dugotrajnu terapiju, budući da aktivna supstanca leka Flavamed Forte šumeće tablete utiče na metabolizam histamina i može da vodi ka simptomima intolerance (glavobolja, curenje nosa, svrab).

  • ako patite od poremaćaja funkcije bubrega ili od ozbiljnog poremećaja funkcije jetre, Flavamed Forte šumeće tablete koristite sa posebnim oprezom (na primer veći razmak između doza ili smanjena doza – raspitajte se kod

   svog lekara o ovim mogućnostima). Kod ozbiljnih poremećaja funkcije bubrega, može doći do akumulacije metabolita aktivne komponete Flavamed Forte šumećih tableta.

  • ako patite od retkog poremećaja bronhijalnih tuba sa povećanim formiranjem mukusa (npr. primarna cilijarna diskinezija). Tada, se mukus ne može transportovati van pluća. U tom slučaju, uzimajte Flavamed Forte šumeće tablete samo pod nadzorom Vašeg doktora.

  • Ukoliko ste ranije bolovali od peptičnog ulcera, potrebno je da pitate Vašeg doktora kako da uzimate Flavamed Forte šumeće tablete, budući da mukolitici mogu da naruše mukoznu barijeru u želudcu. Pitajte Vašeg doktora za savet pre nego što uzmete Flavamed Forte šumeće tablete.


  Deca

  Flavamed Forte šumeće tablete mogu da uzimaju samo deca koja su starija od 12 godina.


  Primena drugih lekova

  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

  Lekovi za suzbijanje kašlja (antitusici)

  U toku primene Flavamed Forte šumećih tableta, ne treba uzimati lekove koji suzbijaju refleks kašlja (tako zvani antitusici). Refleks kašlja je važan u iskašljavanja tečnog mukusa i njegovom izbacivanju iz pluća. Uzimanje leka Flavamed Forte šumeće tablete sa hranom ili pićima


  Nema posebnih upozorenja.


  Primena leka Flavamed Forte šumećih tableta u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Upotreba Flavamed Forte šumećih tableta tokom trudnoće i perioda dojenja moguća je samo na izričitu preporuku Vašeg lekara!

  Do sada nema dovoljno podataka o primeni kod žena tokom trudnoće i perioda dojenja. U ispitivanjima na životinjama, primećeno je da aktivna supstanca Flavamed Forte šumećih tableta prelazi u majčino mleko. Uticaj leka Flavamed Forte na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Flavamed Forte šumećih tablete nemaju ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost na upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Flavamed Forte

  Ovaj proizvod sadrži laktozu (mlečni šećer) i sorbitol (zaslađivač). Ako Vam je rečeno da od strane vašeg lekara da imate intoleranciju na neke šećere, kontaktirajte vašeg lekara pre nego što počnete da uzimate ovaj medicinski proizvod.

  Ovaj lek sadrži 5.5 mmol (126.5 mg) natrijuma po šumećoj tableti. To treba uzeti u obzir kod pacijenata koji su na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Flavamed Forte

  Ukoliko mislite da lek Flavamed Forte šumeće tablete suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Flavamed Forte šumeće tablete primenjujte uvek po instrukcijama u ovom uputstvu. Ukoliko niste sigurni pitajte Vašeg lekara.

  Primenite sledeće doziranje osim u slučaju da vam Vaš lekar ne propiše lek Flavamed Forte šumeće tablete drugačije. Molimo Vas da se držite sledećih uputstva da bi lek Flavamed Forte šumeće tablete ispoljio potrebno

  dejstvo.

  Ukoliko nije drugačije propisano od strane Vašeg lekara, doziranje je sledeće:


  Starost

  Pojedinačna doza

  Maksimalna dnevna doza


  Adolescenti preko 12 godina i

  U toku prva 2 do 3 dana, ½ šumeće

  tablete tri puta dnevno

  1½ šumeće tablete

  (što je ekvivalentno do 90 mg


  odrasli

  (ekvivalentno 30 mg ambroksol- hidrohlorida 3 puta dnevno)

  Posle toga, uzima se ½ šumeće

  tablete 2 puta dnevno (ekvivalentno 30 mg ambroksol-hidrohlorida dnevno)

  ambroksol-hidrohlorida dnevno)


  Upozorenje:

  Za odrasle, dnevna doza može biti povećana na 1 šumeću tabletu 2 puta dnevno.

  Bezbednost i efikasnost Flavamed Forte šumećih tableta kod dece ispod 12 godina još uvek nije ustanovljena


  Način upotrebe:

  Flavamed Forte šumeće tablete rastvoriti nakon obroka u čaši vode i popiti rastvor.


  Šumeća tableta se može podeliti na jednake polovine.


  Dužina upotrebe:

  Flavamed Forte šumeće tablete ne bi trebalo koristi duže od 4 -5 dana bez saveta Vašeg lekara.

  Ako se Vaše stanje ne poboljša nakon 4 do 5 dana ili ako se pogorša, treba odmah da kontaktirate Vašeg lekara. Ukoliko mislite da lek Flavamed Forte šumeće tablete suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se

  lekaru ili farmaceutu.

  Ako ste uzeli više leka Flavamed Forte šumeće tablete nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Flavamed Forte šumeće tablete nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Do sada nisu zabeleženi ozbiljni slučajevi trovanja. Može biti primećena privremena uznemirenost i dijarea.


  Pojačana salivacija, povraćanje i pad krvnog pritiska sa cirkulatornim poremećajima mogu nastati u ekstremnom predoziranju.


  Kontaktirajte doktora. Preduzimanje mera kao što su izazivanje povraćanja i ispumpavanje stomaka nije potrebno uobičajeno primeniti i mogu se koristiti samo pri izrazitom predoziranju. Preporučuje se simptomatska terapija predoziranja.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Flavamed Forte šumeće tablete

  Ili ako ste uzeli malu dozu, jednostavno uzmite propisanu dozu u sledeće propisano vreme. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako imate još nekih pitanja o upotrebi ovog preparata, pitajte Vašeg doktora ili farmaceuta.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi Flavamed Forte šumeća tableta može imati neželjena dejstva.

  Sledeća podela učestalosti javljanja je primenjena kao osnova za procenu neželjenih dejstava:


  Veoma često

  Može da utiče na više od 1 od 10 lečenih pacijenata

  Često

  Može da utiče na 1 od 10 od 100 lečenih pacijenata

  Povremeno

  Može da utiče na 1 od 10 od 1000 lečenih pacijenata

  Retko

  Može da utiče na 1 od 10 od 10000 lečenih pacijenata


  Veoma retko

  Može da utiče na manje od 1 od 10000 lečenih pacijenata, nije poznato

  (frekvenca se ne može ustanoviti od dostupnih podataka)


  Neželjena dejstva leka Gastrointestinalni poremećaji

  Povremeno: muka, bol u stomaku, povraćanje


  Poremećaji kože i potkožnog tkiva

  Veoma retko: ozbiljne reakcije na koži kao što je Lyel-ov sindrom i Stiven-Džonsonov sindrom (videti deo 2. Kada uzimate lek Flavamed Forte šumeće tablete posebno vodite računa).


  Generalni poremećaji i poremećaji na mestu primene

  Povremeno: reakcije preosetljivosti kao što su svrab kože, oticanje lica (edem lica), gubitak daha, svrab, groznica

  Veoma retko: ozbiljne alergijske reakcije (anafilaksa) do šoka


  Kontra mere

  Ako primetite jedan ili više navedenih neželjenih efekata, odmah prekinite uzimanje Flavamed Forte šumećih tableta.


  Ako bilo koji od neželjenih efekata postanu ozbiljniji, ili ako primetite bilo koji neželjeni efekat koji nije naveden u ovom uputstvu kontaktirajte svog lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK Flavamed Forte šumeće tablete


  Držati lek Flavamed Forte šumeće tablete van domašaja ividokruga dece!


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe 30 meseci.


  Ne koristiti Flavamed Forte šumeće tablete nakon datuma označenog na kutiji i tubi. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 300C u originalnom pakovanju! Čuvati tubu dobro zatvorenu.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lek ne treba odlagati putem otpadne vode ili kanalizacije. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lek kada Vam više nije potreban. Te mere će pomoći da se zaštiti priroda.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Flavamed Forte


Aktivnasupstanca je ambroksol-hidrohlorid.

Svaka Flavamed Forte šumeća tablete sadrži 60 mg ambroksol-hidrohlorida.


Ostale pomoćne supstance su: Limunska kiselina, bezvodna Natrijum-hidrogenkarbonat Natrijum-karbonat, bezvodni Saharin-natrijum

Natrijum-ciklamat Natrijum-hlorid Laktoza, bezvodna Manitol

Sorbitol

Aroma višnje Simetikon


Kako izgleda lek Flavamed Forte šumeća tableta i sadržaj pakovanja


Okrugle, bele tablete, glatkih površina sa podeonom crtom na jednoj strani. Tableta se može deliti na dve jednake polovine.


Kartonska kutija sa 1 plastičnom tubom sa 10 šumećh tableta i uputstvom za pacijenta.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), predstavništvo Beograd Prilepska 1, 11000 Beograd

Srbija

Proizvođač:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Flavamed forte šumeće tablete, 10 x (60 mg) :

515-01-6686-10-001 od 05.12.2011.