Početna stranica Početna stranica

Bronchicum eliksir S
timijan (thymus vulgaris), tečni ekstrakt, jagorčevina (primula veris), tečni ekstrakt

UPUTSTVOZA LEK


Bronchicum eliksir S


oralni rastvor, 130 g (50 mg/g + 25 mg/g)

bočica, 1 x 130 g


Proizvođač: A. Nattermann & Cie. GmbH


Adresa: Nattermannallee 1, 50829 Köln – Nemačka Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Bronchicum eliksir S, 50 mg/g+25 mg/g, oralni rastvor

INN: timijan (Thymus vulgaris), tečni ekstrakt, jagorčevina (Primula veris), tečni ekstrakt


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Bronchicum eliksir S, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bronchicum eliksir S i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchicum eliksir S

 3. Kako se upotrebljava lek Bronchicum eliksir S

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bronchicum eliksir S

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BRONCHICUM ELIKSIR S I ČEMU JE NAMENJEN


  Bronchicum eliksir S je tradicionalni biljni lek koji pomaže izbacivanje sluzi kod kašlja koji je povezan sa prehladom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRONCHICUM ELIKSIR S


  Lek Bronchicum eliksir S ne smete koristiti:


  Bronchicum eliksir S ne smete koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na jagorčevinu, timijan, druge usnatice (biljke iz familije Lamiaceae) ili neki od sastojaka leka.


  Lek ne smete koristiti kod dece sa istorijom akutnog opstruktivnog laringitisa. Lek ne smeju koristiti osobe sa astmom.

  Lek ne smete uzimati u slučajevima retke nasledne intolerancije na fruktozu, malapsorpcije glukoze-galaktoze ili deficijencije saharaze-izomaltaze.


  Kada uzimate lek Bronchicum eliksir S, posebno vodite računa:


  Bronchicum eliksir S sadrži 4,9 vol% alkohola (videti odeljak “Važne informacije o nekim sastojcima leka Bronchicum eliksir S”).


  Nema dovoljno informacija o upotrebi timijana i jagorčevine kod dece ispod 4 godine starosti. Zbog toga ovaj lek ne treba primenjivati kod dece mlađe od 4 godine.


  Preporučuje se oprez pri primeni leka pacijentima sa gastritisom i čirem na želudcu.


  U slučaju pogoršanja simptoma tokom primene leka treba bez odlaganja konsultovati lekara ili farmaceuta.


  U slučaju da se tegobe ne smanjuju ili u slučaju pojave otežanog disanja, povišene telesne temperature, gnojnog ili krvavog ispljuvka, treba se odmah obratiti lekaru ili farmaceutu.


  Informacija za dijabetičare:


  5 ml (1 kafena kašika) leka odgovara 0,38 BU (jedinica belog hleba). Energetska vrednost: 77 kJ = približno 18 kcal/5 ml


  Primena drugih lekova


  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.

  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek

  koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Bronchicum eliksir S sa hranom ili pićima

  Nema posebnih napomena.


  Primena leka Bronchicum eliksir S u periodu trudnoće i dojenja


  Bezbednost primene timijana i jagorčevine tokom trudnoće i dojenja nije potvrđena.

  U nedostatku dovoljno informacija, upotreba Bronchicum eliksira S tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.


  Uticaj leka Bronchicum eliksir S na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Nije ispitivan uticaj timijana i jagorčevine na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bronchicum eliksir S

  Bronchicum eliksir S sadrži 4,9 vol% alkohola što odgovara 3,9g u 100ml sirupa. Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.


  Takođe, lek sadrži saharozu i invertni sirup. Ukoliko znate da postoji neka netolerancija na specifične šećere, pre nego što krenete sa upotrebom Bronchicum eliksira S konsultujte se sa svojim lekarom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRONCHICUM ELIKSIR S


  Bronchicum eliksir S uzimajte uvek tačno prema uputstvu iz ovog teksta. Odgovore na sva pitanja i nedoumice dobićete od svog lekara ili farmaceuta.


  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 4 godine.


  Ukoliko Vam lekar nije drugačije propisao, primenjuje se sledeće pravilo za doziranje:


  Upotreba kod odraslih i dece starije od 12 godina:

  7,5 ml 6 (šest) puta dnevno

  Upotreba kod dece uzrasta od 4 do 12 godina

  5 ml tri do pet puta dnevno


  Upotreba leka kod dece mlađe od 4 godine se ne preporučuje.


  Trajanje primene

  Ako simptomi potraju duže od jedne nedelje tokom primene leka, potrebno je konsultovati Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Doze Bronchicum eliksir S rasporedite u toku dana tako da ih uzimate u što je moguće pravilnijim intervalima. Doziranje pomoću priložene merne posude.

  Moguće je da će udarac dna boce olakšati sipanje rastora.


  Ukoliko mislite da lek Bronchicum eliksir S suviše slabo ili jako deluje na vaš organizam, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

  Ako ste uzeli više leka Bronchicum eliksir S nego što je trebalo


  Ukoliko uzmete više Bronchicum eliksira S nego što bi trebalo, simptomi opisani u poglavlju Neželjena dejstva

  mogu biti pojačani. U tom slučaju obavestite svog lekara. On će odlučiti ukoliko je potrebno preduzeti određene


  mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bronchicum eliksir S


  Ukoliko niste uzeli dovoljno leka Bronchicum eliksir S ili ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite, a potom nastavite da uzimate lek prema uputstvu ili prema preporukama.


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Broncicum eliksir S ceo dan, nemojte uzimati propuštenu dozu, već nastavite da uzimate lek sutradan uobičajeno.


  Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa upotrebom leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Bronchicum eliksir S


  Ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem ovog leka ne očekuju se nikakvi negativni efekti. U svakom slučaju, preporučujemo da se pridržavate terapijskog režima i po potrebi konsultujete sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Pri primeni leka mogu se javiti želudačno-crevne tegobe kao što su grčevi, mučnina, povraćanje i dijareja. Učestalost njihovog ispoljavanja nije poznata.


  Veoma retko prijavljeni su slučajevi anafilaktičkog šoka i Quincke-ov edem (otok lica, otok usne duplje i/ili dušnika).

  Ukoliko iskusite bilo koju od opisanih tegoba, naročito otok lica ili usne duplje i/ili dušnika, prekinite sa upotrebom leka i obratite se bez odlaganja lekaru koji će odlučiti koliko je stanje ozbiljno i preduzeti određene mere.

  Prekinite sa uzimanjem leka Bronchicum eliksir S kada primetite bilo koji znak preosetljivosti.


  Ukoliko neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili uočite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BRONCHICUM ELIKSIR S


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine


  Rok nakon prvog otvaranja: 6 meseci na temperaturi do 25ºC.


  Lek nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe, odštampanog na kartonskoj kutiji i etiketi boce. Rok upotrebe odnosi se na poslenji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Neotvoreni lek čuvajte na temperaturi do 30ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bronchicum eliksir S


Aktivni sastojcu su tečni ekstrakt timijana i tečni ekstrakt korena jagorčevine.


100 g rastvora (ekvivalentno 75.36ml) sadrži:

farmaceutski aktivne sastojke:


Ostali sastojci: smeša saharoze i invertnog sirupa, natrijum benzoat, prečišćena voda.


Kako izgleda lek Bronchicum eliksir S i sadržaj pakovanja

Bistar do slabo opalescentan rastvor, tamno braon boje. Originalno pakovanje od 100 ml (130 g) tečnosti.

U kutiji se nalazi bočica od bezbojnog stakla, 100 mL; III hidrolitička grupa, tip PP 28 sa uloškom za sipanje od

polietilena niske gustine (LDPE). Zatvarač od polipropilena (PP) sa sigurnosnim omotačem. Poklopac (dozator), od PP, neobojen.


Bronchicum eliksir S sadrži biljne ekstrakte; povremeno se mogu javiti sedimentacije ili flokulacije, koje ne utiču na efikasnost leka.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o., Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Proizvođač:

A. Nattermann & Cie. GmbH, Nattermannallee 1, 50829 Köln – Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-0748-12-001 od 09.10.2012.