Početna stranica Početna stranica

Rolpryna SR
ropinirol

UPUTSTVO ZA LEK


Δ

Rolpryna

SR 2 mg

tablete sa produženim oslobađanjem

Δ

Rolpryna

SR 4 mg

tablete sa produženim oslobađanjem

Δ

Rolpryna

SR 8 mg

tablete sa produženim oslobađanjem


INN: ropinirol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rolpryna SR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rolpryna SR

 3. Kako se uzima lek Rolpryna SR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rolpryna SR

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Rolpryna SR i čemu je namenjen


  Aktivna supstanca leka Rolpryna SR je ropinirol, ona spada u grupu lekova koji se zovu agonisti dopamina. Agonisti dopamina utiču na mozak na sličan način kao i prirodna supstanca koja se zove dopamin.

  Rolpryna SR, tablete sa produženim oslobađanjem koriste se za lečenje Parkinsonove bolesti. Osobe sa Parkinsonovom bolešću imaju nizak nivo dopamina u nekim delovima mozga.

  Ropinirol ima dejstvo koje je slično prirodnom dopaminu, tako da pomaže u smanjivanju simptoma

  Parkinsonove bolesti.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rolpryna SR Lek Rolpryna SR ne smete uzimati:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na ropinirol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci Rolpryna SR (vidjeti odeljak 6),

  • ako imate ozbiljno oboljenje bubrega,

  • ako imate oboljenje jetre.

  Recite lekaru ako mislite da se bilo šta od ovoga odnosi na Vas.


  Upozorenja i mere opreza

  Pre nego što počnete da uzimate lek Rolpryna SR lekar mora da zna:

  • ukoliko ste u drugom stanju ili postoji mogućnost da ste u drugom stanju,

  • ukoliko dojite,

  • ukoliko ste mlađi od 18 godina,

  • ako imate ozbiljno oboljenje srca,

  • ako imate ozbiljan problem sa mentalnim zdravljem,

  • ako imate neke neuobičajene nagone i/ili neuobičajena ponašanja (kao što je preterano kockanje ili neuobičajeno seksualno ponašanje),

  • ukoliko patite od intolerancije na određenu vrstu šećera (kao što je laktoza).


  Recite svom lekaru ako imate simptome kao što su: depresija, apatija, anksioznost (nervna napetost), nedostatak energije, preznojavanje ili bol posle prestanka terapije ili smanjenja doze leka Rolpryna SR. Ukoliko problem traje duže od nekoliko nedelja, možda će biti potrebno da Vaš lekar prilagodi dozu leka.


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite, takođe i članovi porodice ili osoba koja brine o pacijentu koji upotrebljava lek Rolpryna SR treba da obaveste lekara ukoliko primete da je kod pacijenta došlo do razvoja impulsa ili nagona da se ponašate neuobičajeno, i da ne možete da se oduprete impulsu, nagonu ili pobudi da izvršite određene aktivnosti koje mogu biti štetne po Vas ili druge osobe. Navedeni poremećaj se naziva poremećaj kontrole impulsa i može uključiti promene ponašanja kao što je neumereno kockanje, prekomeran unos hrane, prekomerno trošenje novca, abnormalno pojačan seksualni nagon, pojačane seksualne misli ili osećanja. Vaš lekar može razmotriti potrebu za prilagođavanjem doze leka ili prekidom primene leka.


  Recite lekaru ako mislite da se bilo šta od ovoga odnosi na Vas. Lekar može da odluči da lek Rolpryna SR Vama ne odgovara ili da Vam trebaju dodatni pregledi dok ga uzimate.


  Pušenje i lek Rolpryna SR

  Recite lekaru ako počnete da pušite, ili ako prestanete da pušite dok uzimate lek Rolpryna SR. Lekar će možda morati da prilagodi dozu.


  Drugi lekovi i lek Rolpryna SR

  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koje se nabavljaju bez lekarskog recepta.


  Nemojte da zaboravite da kažete lekaru ili farmaceutu ako počnete da uzimate neki novi lek dok uzimate lek

  Rolpryna SR.


  Neki lekovi mogu da utiču na način delovanja leka Rolpryna SR ili mogu da učine verovatnijom pojavu neželjenih dejstava. Rolpryna SR može da utiče i na način delovanja nekih drugih lekova.

  Oni uključuju:

  • antidepresiv fluvoksamin,

  • lekove za druge mentalne zdravstvene probleme, na primer sulpirid,

  • hormonska supstituciona terapija - HRT (terapija za nadoknadu hormona),

  • metoklopramid, koji se koristi u lečenju mučnine i gorušice,

  • antibiotike ciprofloksacin ili enoksacin,

  • bilo koje druge lekove za Parkinsonovu bolest.

   Recite lekaru ako uzimate ili ako ste nedavno uzimali bilo koji od ovih lekova.


   Neophodno je da obavite dodatne testove krvi, ukoliko istovremeno sa primenom leka Rolpryna SR primenjujete:

  • antagoniste vitamina K (koji se koriste u smanjivanju zgrušavanja krvi) kao što je varfarin.


  Uzimanje leka Rolpryna SR sa hranom, pićima


  Lek Rolpryna SR može da se uzima sa hranom ili bez nje.


  Trudnoća i dojenje i plodnost


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Lek Rolpryna SR se ne preporučuje ako ste trudni, osim ako lekar smatra da je korist od uzimanja leka Rolpryna SR veća od rizika za nerođenu bebu.

  Rolpryna SR ne smete upotrebljavati ako dojite zato što ovaj lek može da utiče na produkciju mleka.


  Recite svom lekaru ako ste trudni, ako postoji mogućnost da ste trudni ili ako nameravate da zatrudnite. Lekar će razgovarati sa Vama ako dojite ili planirate da dojite. Možda će Vas savetovati da prestanete sa uzimanjem leka Rolpryna SR.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Od leka Rolpryna SR možete da se osećate pospano. On može da izazove ekstremnu pospanost i ponekad osobe mogu iznenada, bez upozorenja, da zaspe.


  Primena leka Rolpryna SR može da uzrokuje halucinacije (kada vidite, čujete ili osećate nešto što nije prisutno). Ukoliko imate halucinacije, nemojte da vozite ili rukujete mašinama.


  Ako ovaj lek tako utiče na Vas – ne smete upravljati motornim vozilom, ne smete rukovati mašinama i nemojte dovoditi sebe u situacije kada osećanje pospanosti ili padanje u san može Vas (ili druge ljude) da izloži riziku od povreda ili smrti. Nemojte učestvovati u ovakvim aktivnostima dok ovaj uticaj ne prestane. Razgovarajte sa lekarom ako Vam ovo stvara probleme.


  Lek Rolpryna SR sadrži laktozu, monohidrat i ricinusovo ulje, hidrogenizovano


  Lek sadrži pomoćnu supstancu sa potvrđenim dejstvom, laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Ricinusovo ulje, hidrogenizovano može izazvati stomačne tegobe i dijareju.


 3. Kako se uzima lek Rolpryna SR


  Lek Rolpryna SR uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Lek Rolpryna SR nemojte davati deci. Rolpryna SR se obično ne propisuje osobama mlađim od 18 godina.


  Možete dobiti samo lek Rolpryna SR za lečenje simptoma Parkinsonove bolesti, ili možete dobiti lek Rolpryna SR zajedno sa lekom koji se zove L-dopa (ili levodopa). Ako uzimate lek L-dopa možete osetiti neko nekontrolisano trzanje kada prvi put počnete da uzimate lek Rolpryna SR. Recite lekaru ako se ovo dogodi, zato što će on možda morati da smanji dozu leka L-dopa koju uzimate.


  Rolpryna SR tablete su formulisane tako da otpuštaju lek tokom perioda od 24 sata. Ukoliko dođe do brzog prolaska leka kroz organizam usled pojave nekog oboljenja, na primer u slučaju dijareje, tablete se možda neće u potpunosti rastvoriti i možda neće delovati adekvatno. Možda ćete uočiti tablete u Vašoj stolici.

  Ukoliko se ovo dogodi, obavestite svog lekara što je pre moguće.


  Koliko leka Rolpryna SR ćete morati da uzimate?

  Potrebno je da prođe odgovarajući period kako bi se odredila adekvatna doza leka Rolpryna SR koja Vama najviše odgovara.


  Uobičajena početna doza tableta sa produženim oslobađanje leka Rolpryna SR je 2 mg jednom dnevno tokom prve nedelje. Lekar može da poveća dozu na 4 mg tableta Rolpryna SR sa produženim oslobađanjem, jednom dnevno, od druge nedelje terapije. Ako spadate u grupu veoma starih osoba, lekar može sporije da povećava dozu. Nakon toga, lekar će prilagođavati dozu dok ne počnete da uzimate onu koja Vam najviše odgovara. Neke osobe uzimaju i do 24 mg tableta Rolpryna SR sa produženim oslobađanjem svakoga dana.


  Ako na početku terapije osetite neželjena dejstva koja teško možete da podnesete, razgovarajte sa lekarom. On može da Vas savetuje da pređete na manje doze ropinirola u obliku tableta sa trenutnim oslobađanjem, koje ćete uzimati tri puta dnevno.


  Nemojte uzimati više leka Rolpryna SR nego što Vam je lekar preporučio.

  Može proći i nekoliko nedelja pre nego što lek Rolpryna SR počne da deluje na Vas.


  Uzimanje doze leka Rolpryna SR

  Tablete Rolpryna SR uzimajte jednom dnevno, svakog dana u isto vreme.


  image

  Rolpryna SR, tablete sa produženim oslobađanjem progutajte cele, sa čašom vode.


  Tablete sa produženim oslobađanjem NEMOJTE lomiti, žvakati ni mrviti. Ako to uradite, postoji opasnost od predoziranja, zato što će lek suviše brzo da se oslobodi u organizmu.


  Ako prelazite sa terapije ropinirolom u obliku tableta sa trenutnim oslobađanjem

  Lekar će dozu leka Rolpryna SR u obliku tableta sa produženim oslobađanjem odrediti na osnovu doze ropinirola u obliku tableta sa trenutnim oslobađanjem koje ste uzimali.


  Jedan dan pre zamene terapije uzmite ropinirol u obliku tableta sa trenutnim oslobađanjem normalno u skladu sa dotadašnjim režimom doziranja. Zatim uzmite lek Rolpryna SR u obliku tableta sa produženim oslobađanjem sledećeg jutra i nemojte više uzimati ropinirol u obliku tableta sa trenutnim oslobađanjem.


  Ako ste uzeli više leka Rolpryna SR nego što treba

  Odmah se obratite lekaru ili farmaceutu. Ako je moguće, pokažite im pakovanje leka Rolpryna SR.


  Ako je neko uzeo preveliku dozu leka Rolpryna SR mogu da se jave neki od ovih simptoma: osećanje mučnine, povraćanje, vrtoglavica (osećaj okretanja), pospanost, mentalni ili fizički zamor, nesvestica, halucinacije.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rolpryna SR

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako ste jedan dan ili više dana propustili da uzmete lek Rolpryna SR, pitajte lekara za savet kako da počnete ponovo da ga uzimate.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Rolpryna SR


  Ne smete da prestanete sa primenom leka Rolpryna SR bez saveta lekara.


  Lek Rolpryna SR uzimajte onoliko dugo koliko je lekar preporučio. Nemojte prestajati da ga uzimate, osim ako Vam to nije savetovao lekar.


  Ako iznenada prestanete sa uzimanjem leka Rolpryna SR, simptomi Parkinsonove bolesti mogu veoma brzo da se pogoršaju. Iznenadni prestanak takođe može biti uzrok razvoja medicinskog stanja koje se naziva neuroleptični maligni sindrom i koje može predstavljati veliki rizik po Vaše zdravlje. Njegovi simptomi uključuju: akineziju (gubitak mišićne pokretljivosti), ukočenost mišića, groznicu, nestabilni krvni pritisak, tahikardiju (porast brzine srčanog ritma), konfuziju, smanjeno stanje svesti (na primer komu).


  Ukoliko je potrebno da prestanete sa primenom leka Rolpryna SR, Vaš lekar će postepeno smanjivati dozu. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neželjena dejstva leka Rolpryna SR češće se mogu javiti kada prvi put počnete da ga uzimate ili neposredno posle povećavanja doze. Ona su obično blaga i mogu da postanu manje neprijatna nakon nekog vremena uzimanja leka. Ako ste zabrinuti zbog neželjenih dejstava, razgovarajte sa svojim lekarom.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • gubitak svesti

  • osećanje pospanosti (somnolencija),

  • osećanje mučnine.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • ako iznenada zaspite bez očiglednih znakova upozorenja (epizode naglog padanja u san),

  • halucinacije (ako „vidite“ stvari koje ne postoje u stvarnosti),

  • povraćanje,

  • osećanje vrtoglavice (okretanja),

  • gorušica,

  • bol u stomaku,

  • zatvor,

  • oticanje nogu, stopala ili šaka.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • osećanje vrtoglavice ili nesvestice, naročito kada naglo ustanete (ovo je prouzrokovano padom krvnog pritiska),

  • ako se osećate veoma pospano tokom dana (ekstremna somnolencija),

  • mentalni problemi kao što je delirijum (ozbiljna zbunjenost), iluzije (neosnovane ideje) ili paranoja (neosnovane sumnje).


   Neki pacijenti mogu da imaju sledeća neželjena dejstva (nepoznate učestalosti: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  • alergijske reakcije kao što su crveni otoci na koži koje svrbe (koprivnjača), oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla koje može da izazove probleme sa gutanjem ili disanjem, osip ili intenzivan svrab,

  • promene u funkciji jetre, koje se manifestuju u promeni rezultata analiza krvi,

  • agresivno ponašanje,

  • preterana upotreba ovog leka (žudnja za velikim dozama leka u odnosu na potrebu za regulisanje motornih simptoma, poznata kao sindrom dopaminske disregulacije),

  • nemogućnost odupiranja impulsu, nagonu ili pobudi da se izvrši aktivnost koja može biti štetna po Vas ili druge osobe, koja uključuje:

   • snažnu potrebu za neumerenim kockanjem bez obzira na ozbiljne posledice po Vas i Vašu porodicu

   • izmenjeno ili pojačano seksualno interesovanje i ponašanje koje ime značajne posledice po Vas ili druge osobe, na primer, pojačan seksualni nagon

   • nekontrolisanu kupovina ili trošenje novca

   • impulsivno unošenje hrane (povećan unos hrane u kratkom vremenskom periodu) ili nekontrolisano unošenje hrane (unos veće količine hrane od količine potrebne da zadovolji glad).

    image

  • Depresija, apatija, anksioznost (nervna napetost), nedostatak energije, preznojavanje ili bol (sindrom obustave prilikom prekida primene agonista dopamina) se mogu javiti posle prestanka terapije ili smanjenja doze leka Rolpryna SR.


  Ukoliko dođe do pojave neke od navedenih promena ponašanja, obavestite Vašeg lekara; Vaš lekar će Vas posavetovati kako da kontrolišete ili smanjite navedene simptome.


  Ako uzimate lek Rolpryna SR sa L-dopom

  Kod osoba koje uzimaju lek Rolpryna SR sa L-dopom tokom vremena mogu da se jave druga neželjena dejstva:

  • nekontrolisano trzanje (veoma često neželjeno dejstvo). Ukoliko primenjujete L-dopu moguća je pojava nekontrolisanih pokreta (diskinezija) na početku terapije lekom Rolpryna SR. Obavestite Vašeg lekara ukoliko se dogodi navedeno, zato što će možda biti potrebno da se prilagodi doza leka koju upotrebljavate.

  • osećanje zbunjenosti je često neželjeno dejstvo. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Rolpryna SR


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Rolpryna SR posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rolpryna SR

- Pomoćne supstance u jezgru tablete su hipromeloza 100000 mPa.s; laktoza, monohidrat; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; karbomer; ricinusovo ulje, hidrogenizovano i magnezijum-stearat.

Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma tablete su hipromeloza; titan-dioksid (E171); makrogol 400; gvožđe (III)-oksid, žuti (E172); gvožđe (III)-oksid, crveni (E172) i gvožđe (III)-oksid, crni (E172) – samo u 4 mg i 8 mg tabletama.


Kako izgleda lek Rolpryna SR i sadržaj pakovanja

2 mg tablete sa produženim oslobađanjem: ružičaste, ovalne bikonveksne, tablete obložene filmom.

4 mg tablete sa produženim oslobađanjem: svetlobraonkaste, ovalne bikonveksne, tablete obložene filmom. 8 mg tablete sa produženim oslobađanjem: braonkastocrvene, ovalne bikonveksne, tablete obložene filmom.


Unutrašnje pakovanje: Blister (OPA/Al/PVC//Al) sa 7 tableta sa produženim oslobađanjem.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija sa 4 blistera (ukupno 28 tableta sa produženim oslobađanjem) od po 7 tableta sa produženim oslobađanjem i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd


Proizvođač:

KRKA D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01358-17-001 od 30.01.2018. (Rolpryna SR, tablete sa produženim oslobađanjem, 28 x (2mg)) 515-01-01359-17-001 od 30.01.2018. (Rolpryna SR, tablete sa produženim oslobađanjem, 28 x (4mg)) 515-01-01360-17-001 od 30.01.2018. (Rolpryna SR, tablete sa produženim oslobađanjem, 28 x (8mg))