Početna stranica Početna stranica

Aflu Theiss
aconitum napellus dil. D6, baptisia tinctoria dil. D4, eupatorium perfoliatum dil. D4, ferrum phosphoricum dil. D8, gelsemium sempervirens dil. D6

UPUTSTVO ZA LEK


Aflu Theiss, oralne kapi, rastvor


Aconitum napellus dil. D6, Baptisia tinctoria dil. D4, Eupatorium perfoliatum dil. D4, Ferrum phosphoricum dil. D8, Gelsemium sempervirens dil. D6


Homeopatski lek


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

Aconitum napellus dil. D6 2 g

Baptisia tinctoria dil. D4 2 g

Eupatorium perfoliatum dil. D4 2 g

Ferrum phosphoricum dil. D8 2 g

Gelsemium sempervirens dil. D6 2 g

Supstance sa potvrđenim dejstvom: etanol 48%(v/v) i laktoza, monohidrat. 1 g je ekvivalentan 41 kapi.


Kako izgleda lek Aflu Theiss i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan rastvor.


Unutrašnje pakovanje leka je boca od tamnog stakla (tip III) zapremine 50 mL sa kapaljkom za doziranje od LDPE i zatvaračem sa navojem od PP crne boje i sa zaštitnim prstenom od HDPE.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 boca sa kapaljkom sa 50 mL rastvora i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: DR THEISS DOO BEOGRAD (ZEMUN), Mihajla Bandura 14, Beograd Proizvođač: DR. THEISS NATURWAREN GMBH, Michelinstrasse 10, Homburg, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2023.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-01188-21-001 od 29.03.2023.