Početna stranica Početna stranica

Gastroprazol
rabeprazol

CENE

10mg, gastrorezistentna tableta

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 272,70 din
Participacija: 0,00 din

20mg, gastrorezistentna tableta

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 422,18 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Gastroprazol, 10mg, gastrorezistentna tableta Gastroprazol, 20mg, gastrorezistentna tableta


rabeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gastroprazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gastroprazol

 3. Kako se uzima lek Gastroprazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gastroprazol

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Gastroprazol i čemu je namenjen

  Lek Gastroprazol sadrži aktivnu supstancu rabeprazol-natrijum. Lek spada u grupu lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe (IPP). Lek deluje tako što smanjuje količinu hlorovodonične kiseline, koju proizvodi Vaš želudac.


  Lek Gastroprazol, tablete se primenjuju kod sledećih oboljenja:


  • Gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), kod koje može biti prisutna gorušica. Ovo oboljenje se javlja kada dođe do vraćanja želudačne kiseline i hrane iz Vašeg želuca u jednjak (ezofagus).


  • Čira u želucu ili gornjem delu tankog creva (dvanaestopalačnom crevu). Kada su ovi čirevi inficirani bakterijom koja se zove Helicobacter Pylori, uz ovaj lek će Vam biti propisani i antibiotici. Kada primenjujete lek Gastroprazol i antibiotike istovremeno, dolazi do izlečenja infekcije i zarastanja čira. Ova kombinacija lekova sprečava da se infekcija i čir ponovo pojave.


  • Zollinger-Ellison-ov sindrom, kada Vaš želudac stvara previše kiseline.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gastroprazol Lek Gastroprazol ne smete primenjivati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na rabeprazol ili na bilo koji drugi sastojak leka (navedeni su u odeljku 6)

  • ako ste trudni ili mislite da ste trudni

  • ako dojite.


   Nemojte primenjivati lek Gastroprazol, ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu pre nego što počnete da primenjujete lek Gastroprazol.


   Pročitajte deo koji se odnosi na primenu leka tokom perioda trudnoće i dojenja.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Gastroprazol:


   • Ukoliko imate alergiju na druge lekove iz grupe inhibitora protonske pumpe ili “supstituisanih benzimidazola”.

   • Problemi u krvnoj slici i problemi sa jetrom su zabeleženi kod nekih pacijenata, ali je obično dolazilo do poboljšanja po prestanku primene leka Gastroprazol.

   • Ukoliko imate tumor na želucu.

   • Ukoliko ste bilo kada imali problema sa jetrom.

   • Ukoliko uzimate atazanavir, lek koji se primenjuje u terapiji HIV infekcija.

   • Ukoliko imate smanjene zalihe ili faktore rizika za smanjenje vitamina B12 i na dugotrajnoj ste terapiji rabeprazolom. Kao i drugi inhibitori sekrecije želudačne kiseline, rabeprazol može dovesti do smanjenja resorpcije vitamina B12.

   • Ukoliko ste ikad imali reakciju na koži nakon terapije nekim lekom koji smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko se javi osip na koži, posebno na delovima koji su izloženi suncu- možda ćete morati da prekinete lečenje lekom Gastroprazol. Obavestite lekara i o pojavi nekih drugih efekata, npr, o bolovima u zglobovima.

   • Ukoliko je potrebno da radite specifične laboratorijske testove iz krvi (kao što je npr. određivanje hromogranina A).


    Ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

    Deca

    Lek Gastroprazol ne treba primenjivati kod dece.


    Ukoliko dobijete tešku (vodenu ili krvavu) dijareju (proliv) sa simptomima kao što su groznica, bol u trbuhu ili preosetljivost na dodir, prestanite sa uzimanjem leka Gastroprazol i odmah se obratite Vašem lekaru.


    Primena lekova iz grupe inhibitora protonske pumpe, kao što je lek Gastroprazol, posebno duže od godinu dana, može blago povećati rizik od nastajanja fraktura kuka, zglobova i kičme. Recite Vašem lekaru ukoliko imate osteoporezu ili uzimate kortikosteroide (koji mogu povećati rizik od nastanka osteoporeze).


    Drugi lekovi i lek Gastroprazol

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate do nedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove


    Posebno se trebate obratiti Vašem lekaru ili farmaceutu ako uzimate neki od sledećih lekova:


    • Ketokonazol ili itrakonazol, koji se primenjuju za lečenje gljivičnih infekcija. Lek Gastroprazol može da utiče na smanjenje koncetracije ovih lekova u krvi. Možda će biti potrebno da Vaš lekar prilagodi dozu leka.

    • Atazanavir, primenuje se u terpaiji HIV infekcija. Lek Gastroprazol može da dovede do smanjenja koncentracija ovog leka u krvi i zbog toga se ova dva leka ne smeju primenjivati istovremeno.

    • Metotreksat (lek koji se koristi u visokim dozama u hemioterapiji (u terapiji malignih bolesti)) – ukoliko uzimate ovaj lek u visokim dozama, Vaš lekar može privremeno prekinuti terapiju lekom Gastroprazol.


   Ukoliko niste sigurni da se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre primene leka Gastroprazol.


   Uzimanje leka Gastroprazol sa hranom, pićima i alkoholom Uzimanje hrane ili pića ne utiče na primenu leka Gastroprazol. Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Lek Gastroprazol ne smete koristiti ako ste trudni ili mislite da ste trudni. Lek Gastroprazol ne smete koristiti ukoliko dojite ili planirate da dojite.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Možete osetiti pospanost za vreme primene leka Gastroprazol. Ukoliko osetite pospanost nemojte upravljati vozilom, niti rukovati mašinama.


 3. Kako se uzima lek Gastroprazol

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut..


  Primena leka Gastroprazol, gastrorezistentna tableta, 10 mg i 20 mg


  • Tabletu izvadite iz blistera onda kada je vreme za primenu leka.

  • Progutajte celu tabletu sa dovoljno vode. Nemojte da žvaćete tabletu, niti da je lomite.

  • Vaš lekar će Vam odrediti koliko tableta da uzimate i koliko dugo da ih uzimate. Vaša terapija će zavisiti od stanja bolesti.

  • Ukoliko primenjujete lek duže vreme, Vaš lekar će pratiti Vaše zdravstveno stanje tokom terapije.


   Odrasle i starije osobe


   Kod gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB)

   Terapija umerenih do ozbiljnih simptoma (simptomatska terapija GERB)

  • Uobičajena doza je jedna tableta leka Gastroprazol, 10 mg, jednom dnevno, a dužina primene je do 4 nedelje.

  • Tabletu uzimajte ujutru, pre jela.

  • Ako se simptomi Vaše bolesti ponovo jave posle 4 nedelje terapije, Vaš lekar Vam može odrediti da nastavite da uzimate jednu tabletu od 10 mg leka Gastroprazola, ako i kada je potrebno.


   Terapija ozbiljnijih simptoma (erozivni ili ulcerativni GERB)

  • Uobičajena doza je jedna tableta leka Gastroprazol, 20 mg, jednom dnevno, a dužina primene je od 4 do 8 nedelja.

  • Tabletu uzimajte ujutru, pre jela.


   Dugotrajna terapija simptoma (terapija održavanja GERB)

  • Uobičajena doza je jedna tableta leka Gastroprazol, 10 mg ili 20 mg, jednom dnevno, a dužinu terapije će Vam odrediti Vaš lekar.

  • Tabletu uzimajte ujutru, pre jela.

  • Vaš lekar će Vam odrediti redovne preglede da bi proverio simptome oboljenja i eventualno prilagodio doziranje leka.


   Terapija čira na želucu (peptički ulkus)


  • Uobičajena doza je jedna tableta leka Gastroprazol, 20 mg, jednom dnevno, a dužina primene je do 6 nedelja.

  • Tabletu uzimajte ujutru, pre jela.

  • Vaš lekar Vam može produžiti terapiju lekom Gastroprazol još narednih 6 nedelja, ukoliko se Vaše stanje ne popravi.


   Terapija čira na dvanaestopalačnom crevu

  • Uobičajena doza je jedna tableta leka Gastroprazol, 20 mg, jednom dnevno, a dužina primene je do 4 nedelja.

  • Tabletu uzimajte ujutru, pre jela.

  • Vaš lekar Vam može produžiti terapiju lekom Gastroprazol, 20 mg i u toku naredne 4 nedelje, ukoliko se Vaše stanje ne popravi.


   Kod čireva izazvanih infekcijom H.pylori i sprečavanje ponovne pojave istih

  • Uobičajena doza je jedna tableta leka, Gastroprazol, 20 mg, dva puta dnevno u toku 7 dana.

  • Vaš lekar će Vam uz ovaj lek propisati i antibiotike amoksicilin i klaritromicin.

   Za detaljnije informacije o drugim lekovima koji se primenjuju u terapiji H.pylori, videti pojedinačna Uputstva o leku.


   Zollinger-Ellison-ov sindrom, kada se stvara višak kiseline u želucu

  • Uobičajena početna doza je tri tablete leka Gastroprazol, 20 mg, jednom dnevno.

  • Vaš lekar Vam nakon toga može prilagoditi dozu leka u toku terapije, u zavisnosti od Vašeg odgovora na primenjenu terapiju.

   Kada ste na dugotrajnoj terapiji ovim lekom, neophodno je da redovno posećujete lekara, da bi on pratio simptome Vašeg oboljenja i eventualno korigovao doziranje leka.


   Deca

   Lek Gastroprazol ne treba primenjivati kod dece.


   Pacijenti sa oboljenjem jetre

   Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom koji će primeniti posebne mere opreza prilikom započinjanja terapije lekom, kao i tokom terapije.


   Ako ste uzeli više leka Gastroprazol nego što treba


   Ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa lekarom ili se javite u najbližu bolnicu. Uvek poneste kutiju leka sa sobom.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Gastroprazol


  • Ukoliko ste zaboravili da uzmete propisanu dozu, uzmite propuštenu dozu čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za Vašu narednu dozu leka, preskočite dozu leka koju ste propustili i nastavite uobičajeno da primenjujete lek


  • Ukoliko zaboravite da primenjujete lek duže od 5 dana, obratite se Vašem lekaru pre nastavka primene leka


  • Nikada ne uzimajte duplu dozu (dve doze u isto vreme) da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Gastroprazol


   Osetićete poboljšanje simptoma bolesti i pre nego što čir potpuno zaraste. Veoma je važno da ne prekidate terapiju lekom Gastroprazol sve dok Vam to ne kaže Vaš lekar.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenta koji uzimaju ovaj lek.


  Neželjena dejstva su obično blaga i poboljšanja se javljaju bez potrebe za prestankom primene leka.


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:


  • Alergijske reakcije, a simptomi mogu da uključe: iznenadno oticanje lica, otežano disanje ili nizak krvni pritisak, koji mogu da dovedu do gubitka svesti ili kolapsa

  • Učestale infekcije, kao što je zapaljenje grla ili visoka temperatura (groznica) ili pojava čireva u Vašim ustima ili grlu

  • Lako pojavljivanje modrica ili krvarenja

   Ova neželjena dejstva su retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek).


  • Pojava ozbiljnih plikova na koži, rana ili čireva u Vašim ustima ili grlu

   Ova neželjena dejstva su veoma retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).


   Ostala moguća neželjena dejstva:

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Infekcije

  • Problemi sa spavanjem (nesanica)

  • Glavobolja ili osećaj vrtoglavice

  • Kašalj, curenje iz nosa ili zapaljenje grla (faringitis)

  • Efekti na nivou želuca ili creva, kao što su bol u želucu, proliv, gasovi (flatulencija), mučnina (nauzeja), povraćanje ili otežano pražnjenje creva (konstipacija)

  • Bolovi ili bolovi u leđima

  • Osećaj slabosti ili simptomi slični gripu

  • Benigni polipi u stomaku


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Osećaj nervoze ili pospanosti

  • Respiratorne infekcije (bronhitis)

  • Bol ili blokada sinusa (sinuzitis)

  • Suva usta

  • Loše varenje ili podrigivanje

  • Osip kože ili pojava crvenila

  • Bol u mišićima, nogama ili zglobovima

  • Prelomi kuka, zglobova i kičme

  • Infekcija mokraćne bešike (infekcija urinarnog trakta)

  • Bol u grudima

  • Drhtavica ili groznica

  • Promene u radu jetre (prema parametrima dobijenim laboratorijskom analizom krvi)


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • Gubitak apetita (anoreksija)

  • Depresija

  • Preosetljivost (uključujući i alergijske reakcije)

  • Poremećaj vida

  • Zapaljenje usne duplje (stomatitis) ili poremećaj čula ukusa

  • Nadražaj ili bol u želucu

  • Problemi sa jetrom uključujući pojavu žute prebojenosti vaše kože i beonjača (žutica)

  • Pojava osipa koji svrbi ili plikova na koži

  • Znojenje

  • Problemi sa bubrezima

  • Povećanje telesne mase

  • Promene u broju belih krvnih zrnaca (pokazuje se laboratorijskim analizama krvi), koji mogu rezultirati pojavom čestih infekcija

  • Smanjenje broja krvnih pločica (trombocita), koje dovodi do krvarenja ili lakše pojave modrica nego što je to uobičajeno.


   Ostala moguća neželjena dejstva (nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  • Oticanje grudi kod muškaraca

  • Zadržavanje tečnosti

  • Zapaljanje creva (koje uzrokuje proliv)

  • Male vrednosti natrijuma u krvi, što može da dovede do pojave umora i konfuzije, grčeva u mišićima, konvulzije i kome

  • Pacijenti koji imaju u istoriji bolesti probleme sa jetrom, mogu veoma retko da dobiju encefalopatiju (oboljenje mozga)

  • Osip, moguće uz bol u zglobovima


   Primena leka Gastroprazol duže od 3 meseca, može uzrokovati smanjenje koncentracije magnezijuma u Vašoj krvi, što dovodi do umora, grčeva u mišićima, dezorijentacije, konvulzija, vrtoglavice, ubrzanog rada srca. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma. Smanjena koncentracija

   magnezijuma u krvi može uzrokovati smanjnenje vrednosti kalijuma ili kalcijuma u krvi. Radi praćenja koncentracije magnezijuma u krvi, Vaš lekar će razmotriti potrebu za redovnom analizom krvi


   Ne treba da Vas zabrine ova lista neželjenih dejstava. Postoji mogućnost da se kod Vas ne ispolji ni jedno od gore navedenih neželjenih dejstava. Ukoliko bilo koje od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko primetite bilo koje neželjno dejstvo leka koje nije navedeno u ovom Uputstvu za lek, obavezno obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   websajt:

   i-mejl: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Gastroprazol

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Gastroprazol posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Gastroprazol

Aktivna supstanca:

Gastroprazol, gastrorezistentne tablete, 10 mg:

Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 10 mg rabeprazol-natrijuma


Gastroprazol, gastrorezistentne tablete, 20 mg:

Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg rabeprazol-natrijuma Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete

- Voda (70,0%).


Kako izgleda lek Gastroprazol i sadržaj pakovanja


Gastroprazol, 10 mg, gastrorezistentne tablete: eliptične, bikonveksne, obložene tablete ružičaste boje. Gastroprazol, 20 mg, gastrorezistentne tablete: eliptične, bikonveksne, obložene tablete žute boje.


Unutrašnje pakovanje je Al/Al blister sa 7 gastrorezistentnih tableta.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi dva blistera sa po 7 gastrorezistentnih tableta (ukupno 14 gastrorezistentnih tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ADOC D.O.O BEOGRAD

Milorada Jovanovića 11, Beograd


Proizvođač

 1. BALKANPHARMA- DUPNITSA AD

  3, Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa, Bugarska

 2. ADOC D.O.O. BEOGRAD Milorada Jovanovića 9, Beograd


Napomena: Štampano uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Gastroprazol, gastrorezistentna tableta, 10 mg: 515-01-01092-18-001 .od 21.01.2019.

Gastroprazol, gastrorezistentna tableta, 20 mg: 515-01-01095-18-001 od 21.01.2019.