Početna stranica Početna stranica

Imatinib PharmaSwiss
imatinib

UPUTSTVO ZA LEK


Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg, Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o


Adresa: Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o


Adresa: Batajnički drum 5A, Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


Imatinib PharmaSwiss,

film tablete,

100 mg, 400 mg imatinib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Imatinib PharmaSwiss i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Imatinib PharmaSwiss

 3. Kako se upotrebljava lek Imatinib PharmaSwiss

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Imatinib PharmaSwiss

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


 1. ŠTA JE LEK IMATINIB PHARMASWISS I ČEMU JE NAMENJEN


  Imatinib PharmaSwiss sadrži aktivnu supstancu koja se naziva imatinib. Ovaj lek deluje tako što inhibira rast abnormalnih ćelija, kod oboljenja koja su navedena ispod (tu spadaju i neke vrste karcinoma).


  Imatinib PharmaSwiss se koristi kod odraslih i dece za lečenje:

  • Hronične mijeloidne leukemije (HML). Leukemija je maligno oboljenje belih krvnih ćelija. Ove ćelije u normalnim okolnostima omogućavaju telu da se bori protiv infekcije. Hronična mijeloidna leukemija je oblik

   leukemije kod koje izvesne abnormalne bele krvne ćelije (nazvane "mijeloidne" ćelije) počinju nekontrolisano da se razmnožavaju.


   Imatinib PharmaSwiss se takođe koristi kod odraslih za lečenje:

  • Akutne limfoblastne leukemije sa prisutnim Filadelfija hromozomom (Ph-pozitivna ALL). Leukemija je maligno oboljenje belih krvnih ćelija. Ove ćelije u normalnim okolnostima omogućavaju telu da se bori protiv infekcije. Akutna limfoblastna leukemija je oblik leukemije u kojima izvesne abnormalne bele krvne ćelije (nazvane "limfoblasti") počinju da se razmnožavaju bez kontrole. Imatinib PharmaSwiss zaustavlja rast ovih ćelija.

  • Mijelodisplastične/mijeloproliferativne bolesti (MDS/MPB). Ovo je grupa bolesti krvi u kojima neke bele krvne ćelije počinju da se nekontrolisano razmnožavaju. Imatinib PharmaSwiss zaustavlja rast ovih ćelija

   kod jednog podtipa ovih bolesti.

  • Hipereozinofilnog sindroma (HES) i/ili hronične eozinofilne leukemije (HEL). Ovo su oboljenja krvi u kojima neke krvne ćelije (nazvane "eozinofili") počinju da se razmnožavaju van kontrole. Imatinib PharmaSwiss zaustavlja rast ovih ćelija kod jednog podtipa ovih bolesti.

  • Gastrointestinalnih stromalnih tumora (GIST). GIST su maligna oboljenja želuca i creva. Oni nastaju iz nekontrolisanog ćelijskog rasta vezivnih tkiva u ovim organima.

  • Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP). DFSP je maligno oboljenje tkiva ispod kože u kojima neke ćelije počinju da se razmnožavaju van kontrole. Imatinib PharmaSwiss zaustavlja rast ovih ćelija.


  U daljem tekstu će se za navedene bolesti koristiti njihove skraćenice.

  Ako imate bilo kakvih pitanja o tome na koji način lek Imatinib PharmaSwiss deluje ili zašto vam je propisan lek pitajte svog lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IMATINIB PHARMASWISS


  Imatinib PharmaSwiss propisuje samo lekar koji ima iskustva u lečenju karcinoma krvi ili solidnih tumora. Pažljivo se pridržavajte uputstva lekara, čak iako se razlikuju od opštih informacija koje možete naći u ovom uputstvu.


  Lek Imatinib PharmaSwiss ne smete koristiti:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na imatinib ili bilo koji drugi sastojak leka Imatinib PharmaSwiss.


   Kada uzimate lek Imatinib PharmaSwiss, posebno vodite računa:


   Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

   Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


  • ako imate ili ste ranije imali problema sa jetrom, bubrezima ili srcem;

  • ako ste na terapiji levotiroksinom, u slučaju kada vam je tiroidna (štitna) žlezda odstranjena.


   Ako se bilo šta od ovoga odnosi na vas, recite svom lekaru pre nego što uzmete lek Imatinib PharmaSwiss. Dok uzimate Imatinib PharmaSwiss kod vas može doći do zadržavanja tečnosti. Stoga, ako brzo dobijate na težini recite to odmah svom lekaru.


   Lekar će redovno kontrolisati vaše stanje da bi proverio da li Imatinib PharmaSwiss postiže željeni efekat. Takođe treba redovno raditi analize krvi i meriti telesnu masu tokom primene leka Imatinib PharmaSwiss.


   Deca i adolescenti

   Imatinib PharmaSwiss je takođe terapija za decu koja boluju od hronične mijeloidne leukemije. Nema iskustava sa primenom ovog leka kod dece mlađe od 2 godine. Postoje ograničena iskustva u primeni leka kod dece sa akutnom limfoblastnom leukemijom sa prisutnim Filadelfija hromozomom (Ph-pozitivna ALL). Nema iskustava kod dece i omladine sa MDS/MPD, DFSP, GIST i HES/HEL-om.

   Kod neke dece koja primaju Imatinib PharmaSwiss može doći do usporenog rasta. Lekar će pratiti rast deteta na redovnim kontrolama.


   Primena drugih lekova

   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta (npr. paracetamol) i biljne lekove (npr. kantarion). Neki lekovi

   mogu da utiču na dejstvo leka Imatinib PharmaSwiss kad se uzimaju zajedno s njim. Oni mogu da pojačaju ili umanje dejstvo leka Imatinib PharmaSwiss što vodi ili do pojačanja neželjenih dejstava ili smanjene efikasnosti leka Imatinib PharmaSwiss.

   Lek Imatinib PharmaSwiss može da ima isti uticaj na neke druge lekove.


   Obavestite svog lekara ukoliko uzimate lekove koji sprečavaju stvaranje krvnih ugrušaka.


   Uzimanje leka Imatinib PharmaSwiss sa hranom ili pićem

   Lek Imatinib PharmaSwiss uzmite sa obrokom, to će vam pomoći da zaštitite želudac. Progutajte celu film tabletu uz dosta tečnosti.


   Primena leka Imatinib PharmaSwiss u periodu trudnoće i dojenja

   Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, recite to svom lekaru pre uzimanja leka.

   Imatinib PharmaSwiss ne treba da se koristi u trudnoći ukoliko to zaista nije neophodno. Lekar će razgovarati sa vama o potencijalnim rizicima primene leka Imatinib PharmaSwiss za vreme trudnoće.

   Žene koje uzimaju lek, a mogu ostati u drugom stanju treba da koriste efikasna sredstva kontracepcije tokom

   lečenja.

   Ne treba da dojite za vreme lečenja lekom Imatinib PharmaSwiss. Pacijenti koji su zabrinuti za svoje potomstvo treba da konsultuju lekara.


   Uticaj leka Imatinib PharmaSwiss na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

   Ako imate vrtoglavicu ili zamućen vid, ili ste pospani dok uzimate Imatinib PharmaSwiss, nemojte voziti ni rukovati alatima i mašinama dok se opet ne budete osećali dobro.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IMATINIB PHARMASWISS

  Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg

  Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

  Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


  Uvek uzimajte lek Imatinib PharmaSwiss tačno onako kako vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Primena kod odraslih

  Lekar će vam tačno reći koliko leka Imatinib PharmaSwiss smete da uzmete.


  U terapiji HML u zavisnosti od stanja bolesti uobičajena početna doza je 400 mg ili 600 mg:

  • 400 mg treba uzeti kao 4 tablete od 100 mg, ili 1 tabletu od 400mg jednom dnevno, ili

  • 600 mg treba uzeti kao 6 tableta od 100 mg, ili 1 tabletu od 400mg i 2 od 100 mg jednom dnevno.


   U terapiji GIST-a početna doza je 400 mg i primenjuje se kao 4 tablete od 100 mg ili 1 tableta od 400mg jednom dnevno.


   U terapiji HML ili GIST-a, zavisno od toga kako reagujete na lečenje, lekar može da vam propiše višu ili nižu dozu leka. Ukoliko je dnevna doza koju primate 800 mg, treba da uzimate 400 mg dva puta dnevno, ujutro i uveče.


   U terapiji Ph-pozitivne ALL, početna doza je 600 mg, što treba uzeti kao 6 tableta od 100 mg, ili 1 tabletu od 400mg i 2 od 100 mg jednom dnevno.


   U terapiji MDS/MPB, početna doza je 400 mg i treba je uzeti kao 4 tablete od 100 mg ili 1 tabletu od 400mg jednom dnevno.


   U terapiji HES/HEL, početna doza je 100 mg, koja se uzima kao jedna tableta od 100 mg jednom dnevno. Lekar može da odluči da poveća dozu na 400 mg, u zavisnosti od toga kako reagujete na lečenje.


   U terapiji DFSP, doza je 800 mg dnevno i uzima se kao 400 mg ujutru i 400 mg uveče.


   Primena kod dece i adolescenata

   Lekar će vam reći koliko leka Imatinib PharmaSwiss treba da date svom detetu. Količina leka Imatinib PharmaSwiss koja se daje zavisi od stanja deteta, a takođe i od njegove/njene telesne mase i visine. Ukupna dnevna doza kod dece ne sme da pređe 800 mg. Terapija može da se da detetu kao jedna doza dnevno

   ili dnevna doza može da se podeli na dve, pri čemu se jedna primenjuje ujutru, a druga uveče.


   Način primene

   Uzmite lek Imatinib PharmaSwiss sa obrokom, to će vam pomoći da zaštitite želudac. Progutajte celu film

   tabletu uz dosta tečnosti.

   Ako imate teškoće sa gutanjem možete rastvoriti film tabletu u čaši vode ili soka od jabuke.

   Za rastvaranje upotrebite 50 ml tečnosti za svakih 100 mg leka (oko 200ml tečnosti za tabletu od 400mg), promešajte kašikom dok se tableta potpuno ne rastvori i popijte odjednom. Može se desiti da ostane malo nerastvorene tablete u čaši.


   Koliko dugo treba uzimati Imatinib PharmaSwiss

   Uzimajte Imatinib PharmaSwiss svakodnevno, sve dok vam lekar ne kaže da prestanete.


   Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

   Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


   Ako ste uzeli više leka Imatinib PharmaSwiss nego što je trebalo

   Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, odmah se javite lekaru ili se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom pakovanje leka, kako bi lekar znao šta ste uzeli.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Imatinib PharmaSwiss

   Ukoliko zaboravite da popijete lek, uzmite ga kad se setite. Međutim, ako je već vreme za primenu sledeće doze, uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme i nastavite po uobičajenom rasporedu.

   Nikada ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Imatinib PharmaSwiss

   Nemojte prestajati sa primenom leka osim ako vam to nije posavetovao lekar. Ukoliko niste u mogućnosti da uzmete ovaj lek na propisan način, ili osećate da vam više nije potreban, obratite se lekaru za savet.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Imatinib PharmaSwiss može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Moguće neželjene reakcije su navedene po učestalosti na sledeći način:

  • veoma česte (javljaju se kod više od 1 od 10 pacijenata),

  • česte (javljaju se kod 1do 10 od 100 pacijenata),

  • povremene (javljaju se kod 1do 10 od 1000 pacijenata),

  • retke (javljaju se kod 1do 10 od 10000 pacijenata),

  • veoma retke (javljaju se kod manje od 1 od 10000 pacijenata),

  • nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka.

   Neke neželjene reakcije mogu biti ozbiljne. Ako primetite bilo šta od navedenog, odmah recite svom lekaru:


   Veoma česte ili česte neželjene reakcije:

   • naglo dobijanje na težini. Lečenje lekom Imatinib PharmaSwiss može da dovede do zadržavanja tečnosti u organizmu.

   • znaci infekcije poput groznice, jake drhtavice, bola u grlu ili pojave ranica u ustima. Imatinib PharmaSwiss može da smanji broj belih krvnih zrnaca, što dovodi do veće osetljivosti na infekciju.

   • neočekivano krvarenje ili modrice bez prethodne povrede.


    Povremene ili retke neželjene reakcije:

   • bol u grudima, preskakanje srca (znak srčanih problema),

   • kašalj, teškoće s disanjem ili bolno disanje (znaci problema sa plućima),

   • vrtoglavica, ošamućenost ili nesvestica (znaci sniženog krvnog pritiska),

   • mučnina, gubitak apetita, svetla mokraća, žutilo kože ili beonjača (znaci problema sa jetrom),

   • osip, crvenilo kože, plikovi na usnama, očima, koži ili ustima, ljuštenje kože, groznica, ispupčene crvene ili ljubičaste mrlje na koži, svrab, osećaj pečenja, pustularni osip (znaci kožnih problema),

   • jak bol u stomaku, krv u povraćenom sadržaju, stolici ili mokraći, crne stolice (znaci gastrointestinalnih problema),


    Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

    Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


   • veoma smanjeno mokrenje, osećaj žeđi (znaci problema sa bubrezima),

   • mučnina sa prolivom i povraćanjem, bol u stomaku ili groznica (znaci bolesti creva),

   • teška glavobolja, slabost ili paraliza udova ili lica, teškoće u govoru, iznenadan gubitak svesti (znaci poremećaja nervnog sistema),

   • bleda koža, zamor, gubitak daha, tamna mokraća (znaci niskog nivoa crvenih krvnih zrnaca),

   • bol u očima ili pogoršanje vida,

   • bol u kukovima ili teškoće sa hodanjem,

   • utrnuli ili hladni prsti na nogama i rukama (znaci Raynaud-ovog sindroma),

   • nagla pojava otoka ili crvenila na koži (znaci celulitisa),

   • poteškoće sa sluhom,

   • mišićna slabost i grčevi, abnormalan srčani ritam (znaci promene nivoa kalijuma u krvi),

   • modrice,

   • bol u želucu, mučnina,

   • grčevi u mišićima praćeni groznicom, crveno-crnim urinom, bolom ili slabošću u mišićima (znaci problema sa mišićima),

   • bol u karlici ponekad praćen mučninom i povraćanjem, sa neočekivanim vaginalnim krvarenjem, osećajem vrtoglavice usled sniženog krvnog pritiska (znaci problema sa jajnicima ili matericom).

   • mučnina, kratak dah, nepravilan srčani ritam, zamućen urin, umor i/ili bol u zglobovima povezan sa rezultatima

    laboratorijskih testova, koji su različiti od normalnih (npr. povišen nivo kalijuma, mokraćne kiseline i fosfora, kao i snižen nivo kalcijuma u krvi).

    Ukoliko primetite neke od navedenih reakcija, javite se lekaru.


    Druge veoma česte neželjene reakcije:

   • glavobolja, zamor,

   • mučnina, povraćanje, proliv, loše varenje,

   • osip,

   • grčevi i bol u mišićima, zglobovima i kostima,

   • oticanje, uključujući nadutost kapaka i otok skočnih zglobova,

   • povećavanje telesne mase.

    Ako dođe do pogoršanja neke od navedenih reakcija, recite svom lekaru.


    Česte neželjene reakcije:

   • anoreksija, gubitak telesne mase ili poremećaj ukusa,

   • ošamućenost, slabost,

   • nesanica,

   • iscedak iz oka praćen svrabom, crvenilom i otokom (konjunktivitis), povećano suzenje i zamućen vid,

   • krvarenje iz nosa,

   • bol ili otok stomaka, gasovi, gorušica i zatvor,

   • svrab,

   • neuobičajen gubitak ili proređivanje kose,

   • utrnulost šaka ili stopala,

   • rane u ustima,

   • oticanje i bol u zglobovima,

   • suva usta, suva koža, suve oči,

   • smanjena ili povećana osetljivost kože,

   • naleti vrućine, drhtavica i noćno znojenje.


    Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

    Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


    Ako dođe do pogoršanja neke od navedenih reakcija, recite svom lekaru.


    Nepoznata učestalost:

   • crvenilo i/ili oticanje dlanova i stopala koje može biti praćeno osećajem mravinjanja, peckanja i bola.

   • usporen rast kod dece i adolescenata.

   Ako dođe do pogoršanja neke od navedenih reakcija, recite svom lekaru.


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK IMATINIB PHARMASWISS


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Imatinib PharmaSwiss posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka. Čuvati van domašaja dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Imatinib PharmaSwiss

Aktivna supstanca: imatinib.

Imatinib PharmaSwiss, film tablete,12 x 100 mg: Jedna film tableta sadrži 100 mg imatiniba (u obliku imatinib- mesilata).

Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg: Jedna film tableta sadrži 400 mg imatiniba (u obliku imatinib- mesilata).


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna; krospovidon; kalcijum- hidrogenfosfat, bezvodni; talk.

Film tablete: boja Opadry brown.


Kako izgleda lek Imatinib PharmaSwiss i sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Film tablete.

Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x100 mg: Okrugle, bikonveksne film tablete, braonkasto narandžaste boje sa utisnutom oznakom „100“ na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani. Na strani tablete sa podeonom crtom, utisnuta je oznaka „N“ sa jedne i oznaka „I“ sa druge strane podeone crte.

Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg: Ovalne, bikonveksne film tablete, braonkasto narandžaste

boje sa utisnutom oznakom „400“ na jednoj i „NI“ na drugoj strani tablete.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.


Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100mg: 12 blistera (PVC/PE/PVdC-Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.

Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400mg: 3 blistera (PVC/PE/PVdC-Alu) sa po 10 film tableta u

kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100mg: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013

Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400mg: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013


Broj rešenja: 515-01-6842-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 120 x 100 mg Broj rešenja: 515-01-6843-11-001 od 01.07.2013. za lek Imatinib PharmaSwiss, film tablete, 30 x 400 mg

Ovo Uputstvo za lek je ispravljen u skladu sa zaključcima broj 515-14-00093-2013-8-003 i 515-14-00092-2013-8-003 od 03.09.2013.