Početna stranica Početna stranica

Zephir
salmeterol, budesonid

UPUTSTVO ZA LEK


Zephir, 20 mikrograma/240 mikrograma, prašak za inhalaciju, tvrde kapsule salmeterol/budesonid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ako ste primenili više leka Zephir nego što treba

Važno je da primenjujete lek Zephir onako kako Vam je savetovao Vaš lekar ili kako je naveo farmaceut na spoljašnjem pakovanju. Nemojte primenjivati veću ili manju dozu leka bez saveta Vašeg lekara.


Ukoliko slučajno udahnete veću dozu od preporučene, obratite se svom lekaru ili farmaceutu. Mozda ćete imati osećaj da Vam je ubrzan rad srca i osećaj drhtavice. Može Vam se javiti i glavobolja.


Ako uzimate velike doze tokom dužeg vremenskog perioda obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet. Veće doze ovog leka tokom dužeg vremenskog perioda mogu smanjiti količinu supstance u organizmu koja se naziva kortizol, a koju proizvodi Vaše telo. To može dovesti do razvoja hiperkorticizma i supresije rada nadbubrežne žlezde što se naziva Cushing-ov sindrom. Simptomi uključuju:

-gojaznost (povećanje telesne mase), pojava masnih naslaga posebno oko trupa, a ne ruku i nogu;

-nadutost lica, koje često izgleda crvenije nego što je uobičajeno;

-šećerna bolest;

-maljavost lica kod žena;

-visok krvni pritisak;

-slabost mišića.

Neki od ovih simptoma mogu da se pojave, mada je malo verovatno da Vam se svi simptomi pojave.


Ako ste zaboravili da primenite lek Zephir

Ako ste zaboravili da primenite Vašu dozu leka Zephir, narednu dozu uzmite u predviđeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu leka.


Ako naglo prestanete da primenjujete lek Zephir

Veoma je važno da primenjujete lek Zephir svaki dan kao što Vam je propisano. Nastavite da koristite ovaj lek dok Vam lekar ne kaže da prestanete sa primenom. Nemojte prestati sa primenom leka, niti smanjivati

dozu leka Zephir. To bi moglo pogoršati Vaše probleme sa disanjem, a veoma retko mogu se pojaviti i neželjena dejstva.


Ona uključuju:

-bol u stomaku;

-zamor i gubitak apetita;

-mučnina i proliv;

-gubitak telesne mase;

-glavobolju ili pospanost;

-smanjena vrednost kalijuma u krvi (hipokalemija);

-nizak krvni pritisak i epileptični napadi.


Slična neželjena dejstva, mada veoma retko, Vam se mogu javiti i ako imate infekciju ili ste pod velikim stresom (kao što su saobraćajne nezgode ili stanja pre operacije).

Da bi se sprečio nastanak neželjenih dejstava, lekar će Vam možda propisati dodatne kortikosteroide (kao što je prednizolon).


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Da bi se smanjio rizik za nastanak neželjenih dejstava, Vaš doktor će Vam propisati najmanju dozu leka Zephir za kontrolu simptoma astme.


Ako Vam se bilo šta od u nastavku navedenog dogodi, prestanite sa upotrebom leka Zephir i odmah se posavetujte sa svojim lekarom:


-otok lica, naročito oko usta (jezik i/ili grlo i/ili teškoće sa gutanjem), osip praćen svrabom (promene na koži), ili koprivnjača i bronhospazam (stezanje mišića u disajnim putevima koje uzrokuje zviždanje u plućima), zajedno sa otežanim disanjem (angioedem) i/ili iznenadni osećaj slabosti. Ovo može da znači da imate alergijsku reakciju. To se retko dešava (takođe videti odeljak 2. Upozorenja i mere opreza),

-iznenadno zviždanje ili nedostatak (gubitak) daha odmah nakon upotrebe inhalatora. U tom slučaju, odmah upotrebite svoj „inhalator za brzo olakšavanje simptoma“. Ovo se dešava veoma retko (takođe videti odeljak

2. Upozorenja i mere opreza).


Obavestite svog lekara ako primetite neki od sledećih simptoma: povećanje proizvodnje sputuma, promena boje sputuma, groznicu, jezu, pojačan kašalj, povećani problemi sa disanjem. Ovo može biti posledica pneumonije i bronhitisa (infekcija pluća) i Vaš lekar će možda morati da prilagodi Vašu terapiju.


Inhalacioni kortikosterodi (lekovi koji se koriste za lečenje zapaljenja uzrokovanog astmom) mogu izazvati neželjena dejstva, naročito kada se koriste u velikim dozama tokom dužeg vremenskog perioda. Pojava neželjenih dejstava je mnogo manje verovatna kod upotrebe inhalacionih kortikosteroida nego oralnih. Moguća neželjena dejstva uključuju poremećaje u funkciji kore nadbubrežne žlezde (žlezda koja se nalazi na vrhu svakog bubrega), smanjenje gustine kostiju i bolesti očiju (katarakta i glaukom).


Druga moguća neželjena dejstva:


Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

-glavobolja – obično prolazi u nastavku lečenja;

-prehlada.


Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

-slab bol u grlu, kašalj i promuklost, gubitak glasa;

-otežano gutanje;

-palpitacije (osećaj lupanja srca), drhtanje ili tremor. Ako se ova dejstva pojave ona su obično blaga i obično nestaju u nastavku primene leka Zephir;

-gljivična infekcija u ustima. Ispiranje usta vodom i izbacivanje iste nakon inhalacije može pomoći da se izbegne ovo neželjeno dejstvo. Vaš lekar Vam može propisati terapiju za gljivičnu infekciju;

-smanjena vrednost kalijuma u krvi (možete imati nepravilne otkucaje srca, mišićnu slabost, grč);

-pojava modrica na koži, prelomi kostiju i grčevi u mišićima;

-drhtanje (tremor);

-zapaljenje sinusa (osećaj napetosti ili punoće u nosu, obrazima i iza očiju, ponekad sa pulsirajućim bolom).


Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

-ubrzan rad srca (tahikardija);

-bol u grlu, iritacija grla;

-blaga gljivična infekcija grla (blastomikoza);

-noćne more, blagi mentalni poremećaji;

-suva usta;

-mučnina;

-zamor;

-osip, svrab;

-povečanje vrednosti različitih enzima jetre (alanin aminotransferaze i gama-glutamiltransferaze);

-povećan apetit;

-visok krvni pritisak;

-bolovi u mišićima i zglobovima (mijalgija, artralgija, mišićni spazmi);

-vrtoglavica;

-problemi sa spavanjem, nemir, nervoza.


Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):


-nepravilni otkucaji srca.


Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

-bol ili stezanje u grudima (angina pectoris);

-neke promene na elektrokardiogramu (EKG);

-inhalacioni kortikosteroidi mogu uticati na normalnu proizvodnju steroidnih hormona u Vašem telu, naročito ako koristite velike doze u dužem vremenskom periodu. Uticaji uključuju: promene u mineralnoj gustini kostiju (smanjenje čvrstine kostiju), gojaznost (povećanje telesne mase) sa masnim tkivom rasporedjenim oko trupa i mršavim rukama i nogama, otečenost lica i lice koje često izgleda crvenije nego obično, šećerna bolest, maljavost lica kod žena, visok krvni pritisak i slabost mišića;

-supresija nadbubrežne žlezde (mala žlezda iznad bubrega);

-katarakta (zamućenje očnog sočiva);

-glaukom (povišen očni pritisak);

-povećanje vrednosti šećera (glukoze) u krvi;

-promene ukusa kao što je neprijatan ukus u ustima;

-depresija ili osećaj zabrinutosti, preterano uzbuđenje ili razdražljivost. Ova dejstva se češće javljaju kod dece.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

vebsajt:

i-mejl: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 1. Kako čuvati lek Zephir

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Zephir nakon isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C. Čuvati u dobro zatvorenoj boci radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Nemojte koristiti ovaj lek ako primetite da je pakovanje oštećeno ili se vide znaci koji ukazuju da ga je neko otvarao.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Zephir

-Aktivne supstance su salmeterol (u obliku salmeterol-ksinafoata) i budesonid.

Jedna kapsula sadrži 25 mikrograma salmeterola (u obliku salmeterol-ksinafoata) i 300 mikrograma budesonida i oslobađa se (tj. doza koja se oslobodi iz nastavka za usta) 20 mikrograma salmeterola ( u obliku salmeterol-ksinafoata) i 240 mikrograma budesonida.

-Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat i laktoza.


Kako izgleda lek Zephir i sadržaj pakovanja

Prašak za inhalaciju, tvrde kapsule.

Providne, bezbojne kapsule (15,9 mm) koje sadrže beli prašak, sa odštampanim jednim prstenom i oznakom

„B240 S20” crne boje.


Unutrašnje pakovanje je HDPE boca sa 60 tvrdih kapsula zatvorena polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem za decu, koja sadrzi desikant.

Spoljašnje pakovanje je je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze boca (ukupno 60 tvrdih, kapsula), inhalator izrađen od plastičnih materijala (jednodozni uređaj za inhalaciju: telo i poklopac inhalatora su od akrilonitril-butadien stirena, tasteri za perforaciju kapsule su od metil-metakrilat-akrilonitril butadien stirena, igle i opruge su od nerđajućeg čelika) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

PROTON MED D.O.O. BEOGRAD-VRAČAR,

Šumatovačka 16, sprat 3, stan 13, Beograd - Vračar

Proizvođač

S.M.B. TECHNOLOGY SA,

Zoning Industriel-Rue du Parc Industriel 39, Marche-en-Famenne, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2023.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-04318-18-001 оd 06.04.2023.