Početna stranica Početna stranica

Tamiflu
oseltamivir

UPUTSTVO ZA LEK


Tamiflu, 30 mg, kapsule, tvrde

oseltamivir


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tamiflu i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tamiflu

 3. Kako se uzima lek Tamiflu

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tamiflu

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Tamiflu i čemu je namenjen

  • Lek Tamiflu se koristi za lečenje gripa (influence) kod odraslih, adolescenata, dece i odojčadi (uključujući novorođenčad rođenu u terminu). Može se koristiti kada imate simptome gripa, a poznato je da virus gripa kruži u Vašoj zajednici.

  • Lek Tamiflu se takođe može propisivati odraslima, adolescentima, deci i odojčadi starijoj od godinu dana, za prevenciju gripa, o čemu se odlučuje od slučaja do slučaja, na primer ako ste bili u kontaktu sa osobom koja ima grip.

  • Lek Tamiflu se može propisivati i kod odraslih, adolescenata, dece i odojčadi (uključujući novorođenčad rođenu u terminu) preventivno pod specijalnim okolnostima, na primer, u slučaju opšte epidemije gripa (pandemija gripa) i kada sezonska vakcina protiv gripa ne pruža dovoljnu zaštitu.


   Lek Tamiflu sadrži aktivnu supstancu oseltamivir koji pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori neuraminidaze. Ovi lekovi sprečavaju da se virus gripa širi u organizmu. Oni pomažu da se simptomi koji nastaju od infekcije virusom gripa ublaže ili spreče.


   Influenca, koja se obično naziva grip, je infekcija izazvana virusom. Znaci gripa često uključuju nagli porast telesne temperature (veća od 37,8oC), kašalj, curenje ili zapušenost nosa, glavobolju, bol u mišićima i izrazit zamor. Ovi simptomi takođe mogu da budu izazvani i drugim infekcijama, osim gripa. Prava infekcija gripom nastaje samo tokom godišnjih epidemija u vreme kada se virus gripa širi u lokalnoj zajednici. Izvan perioda epidemija, ovi simptomi slični gripu su uglavnom izazvani drugim vrstama bolesti.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tamiflu Lek Tamiflu ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na oseltamivir ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka. (navedene u odeljku 6).


   Obratite se Vašem lekaru ukoliko se ovo odnosi na Vas. Nemojte uzimati lek Tamiflu. Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Tamiflu ukoliko:


   • ste alergični na druge lekove,

   • imate problema sa bubrezima. U tom slučaju, možda će biti potrebno da se prilagodi doza.

   • imate teške zdravstvene probleme, koji mogu zahtevati hitnu hospitalizaciju

   • imate oslabljen imunski sistem

   • imate hroničnu srčanu ili respiratornu bolest.


    Tokom terapije lekom Tamiflu, odmah obavestite Vašeg lekara:

   • ako ste primetili promene u ponašanju ili raspoloženju (neuropsihijatrijske događaje), naročito kod dece i adolescenata. Ovo mogu biti znaci retkih, ali ozbiljnih neželjenoih dejstava.


   Lek Tamiflu nije vakcina protiv gripa

   Lek Tamiflu nije vakcina: ovaj lek leči infekciju, ili sprečava širenje virusa gripa. Vakcinom se stvaraju antitela protiv virusa. Lek Tamiflu neće promeniti efektivnost vakcine protiv gripa i ako ste dobili vakcinu protiv gripa, lekar može da Vam propiše i lek Tamiflu.


   Drugi lekovi i lek Tamiflu


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući one koje kupujete sami bez recepta. Sledeći lekovi su od posebnog značaja:

   • hlorpropamid (koristi se za lečenje dijabetesa(šećerne bolesti))

   • metotreksat (koristi se npr. za lečenje reumatoidnog artritisa)

    • fenilbutazon (koristi se za lečenje bola i zapaljenja)

    • probenecid (koristi se za lečenje gihta)


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek


   Morate obavestiti svog lekara ako ste trudni, ako mislite da ste trudni, ili planirate trudnoću, kako bi lekar mogao da odluči da li je lek Tamiflu odgovarajući za Vas.


   Dejstvo na odojčad nije poznato. Morate obavestiti svog lekara ako dojite, kako bi lekar mogao da odluči da li je lek Tamiflu odgovarajući za Vas.


   Pre nego što počnete da uzimate lek Tamiflu, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Tamiflu nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


 3. Kako se uzima lek Tamiflu

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzmite lek Tamiflu što pre, najbolje u roku od dva dana od prve pojave simptoma gripa.


  Preporučene doze

  Za lečenje gripa, uzmite dve doze dnevno. Obično se jedna doza uzima ujutro a jedna uveče. Važno je da terapija traje 5 dana, čak i ako ubrzo počnete da se osećate bolje.


  Kod odraslih pacijenata sa oslabljenim imunskim sistemom lečenje treba nastaviti tokom 10 dana.


  Za prevenciju gripa ili posle kontakta sa zaraženom osobom, uzimajte jednu dozu dnevno tokom 10 dana. Najbolje je lek uzimati ujutru uz doručak.


  U specijalnim situacijama, kao što je velika rasprostranjenost infekcije ili kod pacijenata sa oslabljenim imunskim sistemom, lečenje treba nastaviti do 6 ili 12 nedelja.


  Preporučena doza se određuje na osnovu telesne mase pacijenta. Morate da koristite onu količinu kapsula ili oralne suspenzije koju Vam je propisao lekar.


  Odrasli i adolescenti uzrasta od 13 godina i stariji


  Telesna masa

  Lečenje gripa

  doza

  tokom 5 dana

  Prevencija gripa

  doza

  tokom 10 dana

  40 kg i više

  75 mg dva puta dnevno

  75 mg jednom dnevno

  75 mg se može dobiti uzimanjem jedne kapsule od 30 mg i jedne kapsule od45 mg

  Deca uzrasta od 1 do 12 godina


  Telesna masa

  Lečenje gripa

  doza

  tokom 5 dana

  Prevencija gripa

  doza

  tokom 10 dana

  10 do 15 kg

  30 mg dva puta dnevno

  30 mg jednom dnevno

  Više od 15 kg do 23 kg

  45 mg dva puta dnevno

  45 mg jednom dnevno

  Više od 23 kg do 40 kg

  60 mg dva puta dnevno

  60 mg jednom dnevno

  Više od 40 kg

  75 mg dva puta dnevno

  75 mg jednom dnevno

  75 mg se može dobiti uzimanjem jedne kapsule od 30 mg i jedne kapsule od 45 mg


  Odojčad mlađa od 1 godine (0-12 meseci)

  Primena leka Tamiflu kod odojčadi mlađe od godinu dana radi prevencije gripa tokom pandemije treba da se zasniva na proceni lekara nakon razmatranja potencijalne koristi u odnosu na potencijalni rizik za odojče.

  Telesna masa

  Lečenje gripa

  doza

  tokom 5 dana

  Prevencija gripa

  doza

  tokom 10 dana

  3 kg do 10+ kg,

  3 mg/kg telesne mase dva puta dnevno

  3 mg/kg telesne mase jednom dnevno

  mg/kg = miligram po svakom kilogramu telesne mase odojčeta. Na primer: Ako 6 meseci staro odojče ima 8 kg, doza je

  8 kg x 3 mg/kg = 24 mg


  Način primene

  Progutajte cele kapsule sa vodom. Nemojte da lomite ili žvaćete kapsule.


  Lek Tamiflu treba uzimati uz obrok ili nezavisno od njega, ali uzimanje uz obrok smanjuje mogućnost za loše podnošenje (mučnina ili povraćanje).


  Osobe koje ne mogu da progutaju kapsule mogu koristiti tečni oblik leka, lek Tamiflu oralnu suspenziju. Ukoliko Vam treba lek Tamiflu, oralna suspenzija, ali taj lek nije dostupan u Vašoj apoteci, možete napraviti tečni oblik leka Tamiflu od ovih kapsula. Videti deo Priprema tečnog oblika leka Tamiflu kod kuće.


  Ako ste uzeli više leka Tamiflu nego što treba


  Prekinite sa uzimanjem leka i odmah se obratite lekaru ili farmaceutu.

  U većini slučajeva predoziranja, nije bilo prijavljenih neželjenih dejstava.

  Kada su bila prijavljena neželjena dejstva, ona su bila slična onima koja se javljaju pri normalnim dozama leka, kao što je navedeno u odeljku 4.

  Prijavljeno je da se predoziranje češće javljalo kada je lek Tamiflu davan deci, u odnosu na odrasle ili adolescente. Potreban je oprez prilikom pripreme tečnog oblika leka Tamiflu za decu i kada se primenjuje lek Tamiflu kapsule ili tečni oblik leka Tamiflu kod dece.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tamiflu


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tamiflu


  Nema neželjenih dejstava kada se prekine sa uzimanjem leka Tamiflu. Ali ako prestanete da uzimate lek Tamiflu pre nego što Vam je lekar savetovao, simptomi gripa se mogu ponovo javiti. Uvek završite celu terapiju koju Vam je lekar propisao.

  Ako imate dodatnih pitanjao upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Mnoga od neželjenih dejstava navedenih u nastavku mogu takođe biti uzrokovana gripom.


  Sledeća ozbiljna neželjena dejstva su prijavljena retko nakon stavljanja oseltamivira u promet:

  • anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije: teške alergijske reakcije, sa otokom lica i kože, osipom praćenim svrabom, padom krvnog pritiska i otežanim disanjem

  • poremećaji funkcije jetre (fulminantni hepatitis, poremećaj funkcije jetre i žutica): žuta prebojenost kože i beonjača, promena boje stolice, promene ponašanja

  • angioneurotski edem: iznenadno jako oticanje kože uglavnom u područjuglave i vrata, uključujući oči i jezik, sa otežanim disanjem

  • Stevens-Johnson-ov sindrom i toksična epidemalna nekroliza: komplikovana i moguće životno ugrožavajuća alergijska reakcija, teško zapaljenje spoljašnjeg a moguće i unutrašnjeg sloja kože, koja počinje sa povećanom telesnom temperaturom, bolom u grlu i zamorom, osipom po koži koji se razvija u plikove, ljuštenjem velikih površina kože, moguće je otežano disanje i snižen krvni pritisak

  • Gastrointestinalna krvarenja: produžena krvarenja iz debelog creva ili pojava krvi u ispljuvku

  • Neuropsihijatrijski poremećaji, opisani u nastavku.


   Ako primetite neki od ovih simptoma, zatražite medicinsku pomoć odmah.


   Najčešća (veoma česta i česta) prijavljena neželjena dejstva leka Tamiflu su mučnina, povraćanje, bol u stomaku, nelagodnost u stomaku, glavobolja i bol. Ova neželjena dejstva se uglavnom javljaju posle uzimanja prve doze ovog leka, i obično će prestati kada se lečenje nastavi. Učestalost ovih dejstava se smanjuje ako se lek uzima sa hranom.


   Retka ali ozbiljna neželjena dejstva leka: odmah zatražite medicinsku pomoć

   (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

   U toku lečenja lekom Tamiflu, prijavljeni su retki događaji koji uključuju:

   • konvulzije i delirijum, uključujući promenu nivoa svesti

   • konfuziju, promenu ponašanja

   • deluzije, halucinacije, uznemirenost, anksioznost, noćne more


    Ovi događaji prijavljeni su uglavnom kod dece i adolescenata i često su iznenada počinjali i brzo prolazili. U nekoliko slučajeva su dovelido samopovređivanja, ponekad sa smrtnim ishodom. Ovakvi neuropsihijatrijski događaji takođe su prijavljeni kod pacijenata obolelih od gripa koji nisu uzimali lek Tamiflu.

    • Pacijente, posebno decu i adolescente, treba pažljivo pratiti kakao bi se uočile prethodno opisane promene ponašanja.


     Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, posebno kod mlađih osoba, potražiti odmah medicinsku pomoć.

     Odrasli i adolescenti uzrasta od 13 godina i stariji Veoma česta neželjena dejstva

     (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

    • Glavobolja

    • Mučnina


     Česta neželjena dejstva

     (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

    • Bronhitis

    • Infekcija virusom herpesa (groznica na usnama)

    • Kašalj

    • Vrtoglavica

    • Povišena telesna temperatura

    • Bol

    • Bolovi u ekstremitetima

    • Curenje iz nosa

    • Problemi sa spavanjem

    • Bol u grlu

    • Bol u želucu

    • Zamor

    • Nadutost gornjeg dela stomaka

    • Infekcije gornjih disajnih puteva (zapaljenje nosa, grla i sinusa)

    • Nelagodnost u želucu

    • Povraćanje.


     Povremena neželjena dejstva

     (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek )

    • Alergijske reakcije

    • Poremećaj svesti

    • Konvulzije

    • Nepravilan srčani ritam

    • Umereni do teški poremećaji funkcije jetre

    • Reakcije na koži (zapaljenje kože, crvenilo, svrab, osip, perutanje kože).


     Retka neželjena dejstva

     (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

    • Trombocitopenija smanjen broj trombocita)

    • Poremećaji vida.

     Deca starosti 1 do 12 godina Veoma česta neželjena dejstva

     (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

    • Kašalj

    • Zapušen nos

    • Povraćanje.


     Česta neželjena dejsva

     mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

    • Konjuktivitis (crvenilo očiju iscedak ili bol u oku)

    • Zapaljenje uha i ostali poremećaji uha

    • Glavobolja

    • Mučnina

    • Curenje iz nosa

    • Bol u želucu

    • Nadutost gornjeg dela stomaka

    • Nelagodnost u želucu


     Povremena neželjena dejstva

     (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

    • Zapaljenje kože

    • Poremećaj timpaničke membrane (bubne opne).


     Odojčad mlađa od 1 godine

     Prijavljena neželjena dejstva kod odojčadi uzrasta od 0 do 12 meseci starosti su uglavnom slična neželjenim dejstvima prijavljenim kod starije dece (od 1 godine i starijih). Dodatno su prijavljeni proliv i pelenski osip.


     Ako neko od neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. U svakom slučaju,

    • ako ste Vi ili Vaše dete više puta bolesni, ili

    • ako se simptomi gripa pogoršavaju ili se povišena telesna temperatura održava, obavestite lekara što je pre moguće.


     Prijavljivanje neželjenih reakcija


     Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


     Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

     Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

     website:

     e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Tamiflu

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Tamiflu posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i blisteru nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25C.

  Čuvanje u apoteci pripremljene suspenzije:

  Suspenzija je stabilna 10 dana kada se čuva na temperaturi do 25 °C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Tamiflu

Aktivna supstanca je oseltamivir.

Jedna kapsula, tvrda, sadrži 30 mg oseltamivira u obliku oseltamivir-fosfata. Pomoćne supstance:


Kako izgleda lek Tamiflu i sadržaj pakovanja


Kapsula, tvrda: neprovidna kapsula, svetložute boje, veličine 4 sa odštampanom oznakom plave boje

„ROCHE“ na telu kapsule i “30mg” na kapi kapsule. Sadržaj kapsule: prašak bele do žućkasto bele boje

Unutrašnje pakovanje je triplex blister od PVC/PE/PVDC folije i Alu folije sa 10 kapsula, tvrdih.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan (triplex) blister sa 10 kapsula i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

ROCHE D.O.O. BEOGRAD

Milutina Milankovića 11a Beograd


Proizvođač:

 1. F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD, Wurmisweg, Kaiseraugust, Švajcarska

 2. ROCHE PHARMA AG,

Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen Nemačka


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2020


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00703-19-001 od 26.02.2020.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacije za korisnike


Za osobe koje ne mogu da progutaju kapsule, uključujući veoma malu decu, postoji tečni oblik leka,

Tamiflu, oralna suspenzija.

Ukoliko Vam je potreban tečni oblik leka, ali on nije dostupan, suspenzija može biti pripremljena u apoteci iz Tamiflu kapsula (videti Informacije namenjene zdravstvenim radnicima). Preporučuje se primena preparata pripremljenog u apoteci.


Ukoliko ni preparat pripremljen u apoteci nije dostupan, možete pripremiti tečni oblik leka Tamiflu od ovih kapsula kod kuće.


Doza leka je ista za terapiju i prevenciju gripa. Razlika je u tome koliko se često lek daje.


Priprema tečnog oblika leka Tamiflu kod kuće


To mogu biti: čokoladni sirup, sirup od višnje ili dezertni preliv, npr. preliv od karamele ili čokolade. Možete pripremiti i zaslađenu vodu tako što ćete pomešati kašičicu vode sa ¾ kašičice šećera.


 1. korak: Sipajte sav prašak u činiju

  Držite kapsulu od 30 mg uspravno iznad jedne od činija i pažljivo odsecite zaobljeni vrh kapsule makazama. Budite pažljivi sa praškom, jer može da iritira kožu i oči.

  Sipajte sav prašak u posudu, bez obzira koju dozu pripremate.

  Doza je ista bilo da je namenjena za lečenje bilo za prevenciju gripa.


  image image


  image

 2. korak: Dodajte vodu da biste razblažili lek


  Koristite veći dozator da izmerite 5 mL vode.


  image

  Dodajte vodu prašku u činiji.


  Mešajte sadržaj kafenom kašičicom oko 2 minuta.


  Ne brinite ako se sav prašak nije rastvorio. Nerastvorni deo praška čine samo neaktivne supstance.


 3. korak: Izaberite pravu količinu za telesnu masu Vašeg deteta

  Pronađite telesnu masu deteta sa leve strane tabele.

  Kolona sa desne strane tabele pokazuje koliko tečne mešavine treba da izvučete.


  Odojčad mlađa od 1 godine (uključujući novorođenčad rođenu u terminu)

  Telesna masa deteta (najbliža)

  Koliko mešavine treba da uvučete u špric

  3 kg

  1,5 mL

  3,5 kg

  1,8 mL

  4 kg

  2,0 mL

  4,5 kg

  2,3 mL

  5 kg

  2,5 mL

  5,5 kg

  2,8 mL

  6 kg

  3,0 mL

  6,5 kg

  3,3 mL

  7 kg

  3,5 mL

  7,5 kg

  3,8 mL

  8 kg

  4,0 mL

  8,5 kg

  4,3 mL

  9 kg

  4,5 mL

  9,5 kg

  4,8 mL

  10 kg ili više

  5,0 mL


 4. korak: Izvucite tečnu mešavinu

  Budite sigurni da imate pravu veličinu dozatora. Izvucite tačnu količinu tečne mešavine iz prve činije.

  Pažljivo je izvucite tako da ne bude vazdušnih mehurića. Pažljivo istisnite tačnu dozu u drugu činiju.


  image image


 5. korak: Zasladite i dajte detetu

Dodajte malu količinu slatke hrane, ne više od jedne kafene kašičice, u drugu činiju. Ovo će maskirati gorak ukus leka Tamiflu.

Dobro promešajte slatku hranu i tečnost lekaTamiflu.image image


Dajte odmah ceo sadržaj druge činije detetu (Tamiflu tečna mešavina sa dodatom slatkom hranom). Ukoliko je nešto ostalo u drugoj činiji , isperite činiju malom količinom vode i dajte detetu da sve to popije. Deci koja ne mogu da piju iz posude, preostalu tečnost dajte kašičicom ili koristite bočicu.

Dajte detetu neku tečnost da popije.


Prospite neiskorišćenu količinu tečnosti preostalu u prvoj činiji.


Ponovite ovaj postupak svaki put kada treba da date lek.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Pacijenti koji ne mogu da progutaju kapsule:

Komercijalno proizveden lek Tamiflu prašak za oralnu suspenziju koncentracije 6 mg/mL je preporučeni oblik leka za pedijatrijsku populaciju i odrasle pacijente koji imaju poteškoća da progutaju kapsule ili kada su potrebne manje doze leka. U slučaju kada lek Tamiflu kao prašak za oralnu suspenziju nije dostupan, farmaceut može da pripremi suspenziju koncentracije 6 mg/mL iz kapsula leka Tamiflu. Ukoliko suspenzija napravljena u apoteci takođe nije dostupna, pacijenti mogu da naprave suspenziju iz kapsula kod kuće.

Potrebno je obezbediti oralne dozatore (oralne špriceve) odgovarajuće zapremine i sa odgovarajućim mernim oznakama za primenu suspenzije pripremljene u apoteci, i za postupak pripreme u kućnim uslovima. U oba slučaja, bilo bi poželjno da potrebna zapremina bude označena na špricevima.Za pripremu kod kuće treba obezbediti posebne špriceve za uzimanje tačne količine vode i za odmeravanje potrebne količine mešavine Tamiflu-voda. Za odmeravanje 5,0 mL vode treba koristiti špric od 5mL ili 10 mL.


Odgovarajuće veličine špriceva koji su potrebni za odmeravanje tačne zapremine Tamiflu suspenzije koncentracije 6 mg/mL su prikazane u nastavku.


Odojčad mlađa od 1 godine (uključujući novorođenčad rođenu u terminu)


Doza leka Tamiflu

Količina Tamiflu suspenzije

Veličina šprica koju treba koristiti (podeoci od 0,1 mL)

9 mg

1,5 mL

2,0 mL (ili 3,0 mL)

10 mg

1,7 mL

2,0 mL (ili 3,0 mL)

11,25 mg

1,9 mL

2,0 mL (ili 3,0 mL)

12,5 mg

2,1 mL

3,0 mL

13,75 mg

2,3 mL

3,0 mL

15 mg

2,5 mL

3,0 mL

16,25 mg

2,7 mL

3,0 mL

18 mg

3,0 mL

3,0 mL (ili 5,0 mL)

19,5 mg

3,3 mL

5,0 mL

21 mg

3,5 mL

5,0 mL

22,5 mg

3,8 mL

5,0 mL

24 mg

4,0 mL

5,0 mL

25,5 mg

4,3 mL

5,0 mL

27 mg

4,5 mL

5,0 mL

28,5 mg

4,8 mL

5,0 mL

30 mg

5,0 mL

5,0 mL