Početna stranica Početna stranica

BlokMax forte
ibuprofen

UPUTSTVO ZA LEK


BlokMax forte, 400 mg, film tablete ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

- Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle nekoliko dana, morate se obratiti svom lekaru.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BlokMax forte i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BlokMax forte

 3. Kako se uzima lek BlokMax forte

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BlokMax forte

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek BlokMax forte i čemu je namenjen


  Lek BlokMax forte sadrži aktivnu supstancu ibuprofen, koja pripada grupi lekova poznatih pod nazivom nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL).

  Lek BlokMax forte se koristi kod povreda mekih tkiva kao što su uganuća i istegnuća. Takođe se koristi u terapiji blagog do umerenog bola kod menstruacije, reumatskog i mišićnog bola, neuralgija, zubobolje i postoperativnog bola, glavobolje, migrene, grčeva u mišićima, bolova u leđima i kod simptoma kao što su povišena telesna temperatura i bolovi kod prehlade i gripa.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BlokMax forte Lek BlokMax forte ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na ibuprofen ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka, (navedene u odeljku 6);

  • ako ste prethodno imali alergijsku reakciju (npr. astma ili otežano disanje, koprivnjača, oticanje lica, jezika, usana, grla, curenje nosa) nakon primene ibuprofena, acetilsalicilne kiseline ili nekog drugog nesteroidnog antiinflamatornog leka (NSAIL);

  • ako imate ili ste imali peptički ulkus (čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu), perforaciju ili krvarenje u želucu ili crevima (dva ili više potvrđena slučaja);

  • ako ste imali dokazano krvarenje ili perforaciju želuca ili creva pri primeni nekog leka iz grupe NSAIL;

  • ako imate neko oboljenje pri kome postoji povećana sklonost ka krvarenju;

  • ako imate teško oboljenje srca;

  • ako imate teško oboljenje jetre ili teško oboljenje bubrega;

  • ako ste u trećem trimestru trudnoće.


  Lek nije namenjen za pacijente mlađe od 12 godina.


  Upozorenja i mere opreza:

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek BlokMax forte ukoliko:

  • ste trudni ili planirate trudnoću, ili ako dojite. Lek BlokMax forte može da oteža mogućnost da zatrudnite. Posavetujte se sa svojim lekarom ako planirate trudnoću ili imate problema da zatrudnite;

  • imate astmu ili alergiju, ili hronični rinitis (hronično zapaljenje nosne sluznice);

  • imate ili ste imali čir na želucu ili neko drugo oboljenje želuca (videti odeljak „Lek BlokMax forte ne smete uzimati“);

  • imate oboljenje jetre ili bubrega;

  • ste starijeg životnog doba, jer stariji pacijenti su skloniji neželjenim dejstvima ove grupe lekova (nesteroidni antiinflamatorni lekovi), kao što su gastrointestinalna krvarenja i perforacije koje mogu biti sa smrtnim ishodom;

  • imate sistemski eritemski lupus (poznat i kao lupus) ili poremećaj vezivnog tkiva (autoimunske bolesti koje zahvataju vezivno tkivo);

  • imate ovčije boginje (varičele) (videti i odeljak 4.);

  • imate probleme sa želucem i crevima (kao što je ulcerozni kolitis ili Kronova bolest);

  • imate oboljenje srca.


   Antiinflamatorni lekovi/lekovi protiv bolova kao što je ibuprofen mogu biti povezani sa malim povećanim rizikom od nastanka srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara posebno kod primene velikih doza leka. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu, niti preporučenu dužinu trajanja terapije.

   Pre nego što uzmete lek BlokMax forte treba da razgovarate o Vašoj terapiji sa lekarom ili farmaceutom ako:

   • imate srčane probleme, uključujući srčanu slabost, anginu (bol u grudima), ili ako ste imali srčani udar, operaciju ugrađivanja bajpasa, bolest perifernih arterija (slaba

    cirkulacija u nogama ili stopalima zbog suženih ili blokiranih arterija) ili bilo koju vrstu moždanog udara uključujući „mini-udar“ ili „tranzitorni ishemijski napad“ (TIA);

   • imate visok krvni pritisak, šećernu bolest, povećanu vrednost holesterola u krvi, imate porodičnu istoriju bolesti srca ili moždanog udara ili ste pušač.


  Lek BlokMax forte može da maskira simptome ili znakove infekcije (visoka telesna temperatura, bol, otok).


  Potreban je oprez prilikom započinjanja terapije lekom BlokMax forte kod pacijenata sa značajnom dehidratacijom (gubitak velike količine vode i elektrolita iz organizma).


  Lek BlokMax forte, kao i drugi NSAIL, može da poremeti agregaciju trombocita, i dokazano je da produžava vreme krvarenja kod zdravih ispitanika.


  Trebalo bi da izbegavate preteranu upotrebu analgetika. Ako često uzimate lekove protiv bolova, posebno kombinacije različitih lekova protiv bolova, možete oštetiti funkciju bubrega.

  Obavestite svog lekara ako već uzimate neki lek protiv bolova pre uzimanja ovog leka i Vaš lekar će odlučiti da li treba da uzimate ovaj lek. Rizik može da se poveća ako ste dehidrirani.


  Reakcije kože

  Zabeležene su ozbiljne kožne reakcije povezane sa lečenjem ibuprofenom. Prestanite da uzimate lek BlokMax forte i odmah potražite lekarsku pomoć, ako se pojavi bilo kakav osip kože, oštećenje sluznice, plikovi ili drugi znaci alergije, jer to mogu biti prvi znaci veoma ozbiljne reakcije na koži. Videti odeljak 4.


  Drugi lekovi i lek BlokMax forte

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Lek BlokMax forte može da utiče na dejstvo drugih lekova i drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka BlokMax forte, na primer:

  - lekovi koji deluju antikoagulantno (tj. lekovi koji razređuju krv/sprečavaju zgrušavanje krvi, npr. acetilsalicilna kiselina, varfarin, tiklopidin);

  - lekovi za snižavanje visokog krvnog pritiska (ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta- blokatori kao što je atenolol, antagonisti angiotenzin II receptora kao što je losartan).


  Obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta ako, pored prethodno navedenih, uzimate neki od sledećih lekova:

  • diuretike (lekovi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma, pojačano mokrenje);

  • kardiotonične glikozide, kao što je digoksin, koji se koriste za lečenje oboljenja srca;

  • litijum (lek koji se koristi u lečenju nekih psihičkih oboljenja);

  • zidovudin (antivirusni lek);

  • kortikosteroide (koriste se u lečenju zapaljenskih stanja);

  • metotreksat (koristi se u lečenju nekih vrsta karcinoma i reumatoidnog artritisa);

  • lekove poznate pod nazivom imunosupresivi, kao što su ciklosporin i takrolimus (lekovi koji utiču na imunski odgovor);

  • lekove poznate pod nazivom selektivni inhibitori preuzimanja serotonina, koji se koriste u lečenju depresije;

  • antibiotike pod nazivom hinoloni, kao što je ciprofloksacin;

  • aminoglikozide (vrsta antibiotika);

  • mifepriston (lek koji se koristi za prekid trudnoće);

  • bilo koji drugi lek koji sadrži ibuprofen, uključujući one koji se mogu kupiti bez recepta;

  • bilo koji drugi lek protiv zapaljenja i bolova, uključujući acetilsalicilnu kiselinu;

  • holestiramin (lek koji se koristi za snižavanje vrednosti holesterola);

  • lekove koji su poznati kao derivati sulfoniluree kao što je glibenklamid (koristi se za lečenje šećerne bolesti);

  • vorikonazol ili flukonazol (lekovi koji se koriste za lečenje gljivičnih infekcija);

  • biljne lekove kao što je Ginko biloba (možete lakše da prokrvarite ako uzimate ovaj lek sa ibuprofenom).

   I neki drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka BlokMax forte i BlokMax forte može da utiče na dejstvo drugih lekova. Zbog toga, uvek se posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ibuprofen sa nekim drugim lekom.


   Uzimanje leka BlokMax forte sa hranom ili pićima


   Uvek uzimajte lek BlokMax forte kako Vam je lekar preporučio.

   Lek BlokMax forte treba popiti sa čašom vode. Lek se može uzeti bez obzira na obrok. Pacijentima sa osetljivim želucem se preporučuje da uzmu lek tokom ili nakon obroka.


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Lek BlokMax forte ne smete koristiti u poslednja 3 meseca trudnoće, a u prvih šest meseci trudnoće obavezno se posavetujte sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate lek BlokMax forte.

   Lek BlokMax forte treba izbegavati u periodu dojenja.

   Pre primene bilo kog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek BlokMax forte može izazvati vrtoglavicu, pospanost, umor i smetnje u vidu. U slučaju da lek BlokMax forte ima ovakvo dejstvo na Vas, nemojte da upravljate vozilima, rukujete mašinama ili radite bilo šta što zahteva oprez.


   Lek BlokMax forte sadrži laktozu, monohidrat.


   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek BlokMax forte


  Uvek uzimajte lek BlokMax forte tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje:


  Za ublažavanje simptoma potrebno je koristiti najmanju efektivnu dozu u što kraćem vremenskom periodu.


  Odrasli i deca starija od 12 godina:

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina. Lek je namenjen za kratkotrajnu primenu.

  Početna doza iznosi 200 do 400 mg i ona se po potrebi može ponoviti u dozama od 200 do 400 mg u intervalima od najmanje četiri sata, do maksimalno 1200 mg u toku 24 časa. Ne sme se prekoračiti doza od 1200 mg u periodu od 24 sata.

  Minimalni interval između pojedinačnih doza je 4 sata.


  Stariji pacijenti:

  Kod starijih pacijenata postoji povećan rizik od pojave težih neželjenih dejstava. Ukoliko ste starijeg životnog doba posavetujte se sa lekarom.

  Način primene:


  Lek je namenjen za oralnu upotrebu.

  Lek BlokMax forte se može uzeti bez obzira na obrok. Pacijentima sa osetljivim želucem se preporučuje da uzmaju lek tokom ili nakon obroka.


  Koliko dugo treba uzimati lek BlokMax forte


  Ako imate pitanja o tome koliko dugo treba da uzimate lek BlokMax forte, porazgovarajte sa svojim lekarom.


  Ako ste uzeli više leka BlokMax forte nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka BlokMax forte od one koje Vam je preporučena, ili ako je dete slučajno uzelo ovaj lek, odmah se obratite Vašem lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu da biste dobili mišljenje o riziku i savet o merama koje treba da preduzmete.

  Obavezno ponesite pakovanje ovog leka.

  Simptomi mogu biti mučnina, bol u stomaku, povraćanje (može biti i sa primesama krvi), glavobolja, zujanje u ušima, zbunjenost i nekontrolisani pokreti očiju. Kog primene većih doza mogu se javiti pospanost, bol u grudima, palpitacije (subjektivni osećaj lupanja srca), gubitak svesti, konvulzije (uglavnom kod dece), slabost i vrtoglavica, pojava krvi u urinu, osećaj hladnog tela i problemi sa disanjem.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek BlokMax forte


  Ukoliko zaboravite da uzmete lek BlokMax forte, uzmite propuštenu dozu čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nemojte uzimati propuštenu dozu.

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, i ovaj lek može da prouzorkuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu za lek, obavezno obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  Pojava neželjenih dejstava se može smanjiti ukoliko se koristi najmanja efektivna doza leka u što kraćem vremenskom periodu.


  Prestanite sa upotrebom leka BlokMax forte, i odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako primetite:

  • teškoće u disanju ili zviždanje u plućima nejasnog porekla, oticanje lica, jezika, grla, osip na koži, svrab (to mogu biti simptomi ozbiljne alergijske reakcije);

  • simptome aseptičnog meningitisa kao što su: glavobolja, mučnina, povraćanje, visoka telesna temperatura, ukočenost vrata ili preosetljivost na svetlo;

  • simptome krvarenja iz želuca ili creva kao što su:

   • pojava krvi u stolici,

   • pojava crne stolice nalik na katran,

   • povraćanje krvi ili komadića koji liče na talog kafe.

  • ozbiljne reakcije na koži (Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza i multiformni eritem); simptomi uključuju ozbiljan osip kože, stvaranje plikova na koži, u ustima, nosu i genitalijama, kao i ljuštenje kože koje može biti praćeno bolom, glavoboljom i povišenom telesnom temperaturom;

  • pojavu ozbiljne kožne reakcije poznate kao DRESS sindrom. Simptomi DRESS sindroma su: osip na koži, povišena telesna temperatura, oticanje limfnih čvorova i povećanje broja eozinofila (vrsta belih krvnih ćelija);

  • crveni, proširen osip koji se peruta sa izbočinama ispod kože i plikovima koji su uglavnom lokalizovani na kožnim naborima, trupu i gornjim ekstremitetima, praćen povišenom telesnom temperaturom na početku lečenja (akutna generalizovana egzantematozna pustuloza) (nepoznata učestalost). Ukoliko se jave navedeni simptomi, prestanite sa upotrebom leka BlokMax forte i odmah potražite medicinsku pomoć. Videti odeljak 2.


  Recite Vašem lekaru i prestanite sa upotrebom leka BlokMax forte, ako Vam se javi:

  • bol u želucu ili stomaku nejasnog porekla ili bilo koji simptomi u stomaku koji nisu uobičajeni, otežano varenje, gorušica, osećaj mučnine i/ili povraćanje;

  • gubitak vida, zamućenje ili poremećaj vida (smetnje u vidu);

  • poremećaji krvi kao što su smanjenje broja krvnih ćelija i trombocita - prvi znaci su: visoka telesna temperatura, bol u grlu, čirevi u ustima, simptomi slični gripu, krvarenje iz usta, nosa, ušiju i iz kože;

  • problemi sa bubrezima kao što su smanjena funkcija bubrega, zadržavanje tečnosti (edem), bubrežna insuficijencija (slabost), zapaljenska bolest bubrega;

  • problemi sa jetrom, zapaljenje jetre (hepatitis), poremećaj rada jetre (smanjena funkcija), žutica (bolest koja izaziva žutu prebojenost kože i beonjača).


  Lekovi kao što je BlokMax forte su u izuzetnim slučajevima povezani su sa ozbiljnim komplikacijama na koži kod pacijenata sa varičelom.


  Kada se primenjuju NSAIL, mogu se javiti ili pogoršati zapaljenja povezana sa infekcijom. Ako se znaci infekcije jave ili pogoršaju tokom upotrebe ibuprofena, odmah se obratite lekaru.


  Ostala neželjena dejstva:


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • glavobolja,

  • vrtoglavica,

  • dijareja, nadimanje (gasovi), konstipacija (otežano pražnjenje creva),

  • osip,

  • umor.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje sluzokože nosa, kijanje, svrab ili curenje nosa (rinitis),

  • nesanica,

  • uznemirenost,

  • osećaj peckanja ili bockanja i mravinjanja,

  • pospanost,

  • poremećaj sluha,

  • zujanje u ušima (tinitus),

  • vrtoglavica sa osećajem okretanja ili pomicanja (vertigo),

  • astma, otežano disanje,

  • zapaljenje sluzokože želuca,

  • čir na želucu ili crevima,

  • čirevi u ustima,

  • koprivnjača, svrab, tačkasti osip na koži crveno-ljubičaste boje (purpura),

  • osetljivost kože na svetlost.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • depresija (nevoljnost i nezainteresovanost) ili zbunjenost (konfuzija),

  • otok.

   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje pankreasa,

  • srčana slabost,

  • povišen krvni pritisak.


   Neželjena dejstva nepoznate učestalosti

  • pogoršanje postojećeg kolitisa i Kronove bolesti.


   Lekovi koji sadrže ibuprofen mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika od pojave srčanog udara („infarkt miokarda”) ili moždanog udara, naročito kada se primenjuju u velikim dozama.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek BlokMax forte


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek BlokMax forte posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju, ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek BlokMax forte

Jezgro tablete: skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza- natrijum; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; glicerol-dibehenat.

Film obloga tablete: Opadry white Y-1-7000, sastav: hipromeloza; titan-dioksid (E171); makrogol 400.

Kako izgleda lek BlokMax forte i sadržaj pakovanja


Film tableta.

Bele do skoro bele boje, duguljaste, bikonveksne film tablete sa podeonom linijom sa jedne strane. Podeona linija služi da olakša gutanje, a ne za podelu na jednake delove.


Unutrašnje pakovanje je blister (Al/PVC) sa10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 1 blister (ukupno 10 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O.BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD Skopje

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Severna Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-03986-19-001 od 25.09.2020.