Početna stranica Početna stranica

BlokMAX
ibuprofen, levomentol


BlokMAX, 50 mg/g + 50 mg/g, gel ibuprofen, levomentol

UPUTSTVO ZA LEK


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


BlokMAX gel se primenjuje samo na koži. Nemojte ga uzeti oralno (popiti).


Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek BlokMAX gel:


Kako izgleda lek BlokMAX i sadržaj pakovanja

Bezbojan do blago žut, homogen, providan gel.

Unutrašnje pakovanje je aluminijumska tuba koja sadrži 50 g gela zatvorena belim plastičnim zatvaračem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna tuba i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač

ALKALOID AD Skopje

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2018.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-02738-16-001 od 28.03.2018.