Početna stranica Početna stranica

Belosalic
betametazon, salicilna kiselina

UPUTSTVO ZA LEK


Belosalic, 0,5mg/g + 30 mg/g, mast INN: betametazon, salicilna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Belosalic i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Belosalic

 3. Kako se primenjuje lek Belosalic

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Belosalic

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Belosalic i čemu je namenjen


  Belosalic, mast sadrži dve aktivne supstance, betametazondipropionat i salicilnu kiselinu. Betametazondipropionat pripada grupi lekova koji se zovu kortikosteroidi za lokalnu primenu. On je klasifikovan kao „kortikosteroid jakog delovanja“.


  Belosalic, mast deluje lokalno i dovodi do brzog i održivog odgovora kod onih zapaljenskih oboljenja kože koja i inače reaguju na terapiju kortikosteroidima za lokalnu primenu, a takođe je efikasan i kod stanja koja slabije reaguju, poput psorijaze na kosmatom delu glave, hronične plak psorijaze na šakama i stopalima, ali se ne koristi kod raširene plak psorijaze.


  Salicilna kiselina omekšava gornji ljuspasti sloj na površini kože koji je nastao zbog problema na koži koji imate. Ovo omogućava da betametazondipropionat prodre do bolesne kože koja se nalazi ispod ovog sloja i da pomogne da se koža izleči.


  Belosalic, mast se primenjuje kod odraslih osoba i dece isključivo za lečenje bolesti kože kod kojih je gornji sloj kože prekriven slojem ljuspica. Lek Belosalic, mast dovodi do uklanjanja sloja ljuspica i smanjenja crvenila i svraba kože, koji su nastali zbog problema sa kožom koji imate.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Belosalic Lek Belosalic ne smete primenjivati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na betametazondipropionat, salicilnu kiselinu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka Belosalic, mast (vidite odeljak 6);

  • za lečenje bilo koje druge bolesti kože zato što može da je pogorša, a posebno ako su u pitanju rozacea (kožna bolest koja zahvata lice), akne, dermatitis (zapaljenje kože) oko usta, svrab u predelu genitalija (perianalni i genitalni pruritus);

  • kod osipa od pelena, tuberkuloze kože, kod većine virusnih infekcija kože, a posebno kod herpes simpleksa, vakcinije (reakcija posle vakcinacije), varičele (ovčije boginje), kod gljivične ili bakterijske infekcije kože, ako se ne primenjuje istovremeno sa odgovarajućom terapijom antimikoticima (lekovi za lečenje gljivičnih infekcija) ili antibioticima (lekovi za lečenje bakterijskih infekcija).


   Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, javite se Vašem lekaru.


   Upozorenja i mere opreza


   • ne koristite Belosalic, mast na licu duže od 5 dana;

   • ne koristite Belosalic, mast kod dece, na bilo kom delu njihovog tela, duže od 5 dana;

   • ne nanosite Belosalic, mast na veliku površinu tela tokom dužeg vremenskog perioda (na primer svaki dan tokom više nedelja ili meseci) ili pod okluzijom (ispod zavoja i flastera, uključujući i pelene Vašeg deteta), jer može doći do sistemske resorpcije leka kroz kožu i zatim do nastanka neželjenih reakcija;

   • ukoliko imate psorijazu i kontinuirano primenjujete lek Belosalic, može doći do generalizacije, pogoršanja bolesti i prekomerne sistemske resorpcije. U tom slučaju lekar će pažljivo pratiti Vaše stanje;

   • ne primenjujte lek Belosalic, mast u oko ili u blizini oka.

   • ukoliko dođe do pojave prekomerne suvoće ili povećane iritacije kože, prekinite terapiju i obratite se Vašem lekaru;

   • sve neželjene reakcije koje su zabeležene nakon sistemske primene kortikosteroida, uključujući supresiju nadbubrežne žlezde, takođe mogu da se pojave nakon lokalne primene kortikosteroida, a naročito kod odojčadi i dece.


  Kontaktirajte Vašeg lekara ukoliko Vam se javi zamagljen vid ili drugi vizuelni poremećaji.

  Deca

  Ukoliko se mast koristi češće nego što treba, ili više nego što je propisano, to može uticati na neke od hormona Vašeg deteta. To može uticati na njihov rast i razvoj.


  Drugi lekovi i Belosalic


  Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko primenjujete, donedavno ste primenjivali ili ćete možda primenjivati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.


  Trudnoća, dojenje i plodnost


  Ne preporučuje se primena leka Belosalic tokom perioda trudnoće i dojenja, izuzev ako lekar smatra da je primena neophodna.


  Potražite savet od Vašeg lekara ili farmaceuta pre nego što počnete da primenjujete lek Belosalic, mast ukoliko dojite bebu, ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primenljivo.


 3. Kako se primenjuje lek Belosalic


  Uvek primenjujte Belosalic, mast tačno na način kako Vam je to rekao Vaš lekar ili farmaceut. Ako niste sigurni, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli:

  Jednom do dva puta dnevno. U većini slučajeva, dva puta dnevno treba naneti tanak sloj na obolelu oblast i nežno utrljati.


  Kod nekih pacijenata može da se postigne adekvatna terapija održavanja i sa ređom primenom. Lekar će odrediti dozu leka koja je odgovarajuća za Vas.


  Ukoliko se lek primenjuje na lice trajanje lečenja treba da bude ograničeno na najduže 5 dana.


  Vaš lekar može da zatraži kontrolu za dve nedelje kako bi procenio efekat lečenja. Maksimalna nedeljna doza ne sme da bude veća od 60 g.


  Deca:

  Nemojte primenjivati ovaj lek na koži Vašeg deteta duže od 5 dana.


  Dugotrajnu, kontinuiranu primenu leka treba izbegavati kod svih pacijenata bez obzira na uzrast. Svaki put kada koristite Belosalic, mast sledite uputstva iz odeljka „Upozorenje i mere opreza”. Ako ste primenili više leka Belosalic nego što treba

  Ako Vi ili neko drugi slučajno proguta mast ne bi trebalo da ima bilo kakvih poteškoća. Međutim, ako ste zbog toga zabrinuti, obratite se svom lekaru. Ako koristite mast češće nego što bi trebalo, ili je nanosite na velike površine Vaše kože, to može da utiče na stanje nekih vaših hormona. Kod dece može da utiče na rast i razvoj. Takođe može da Vam bude muka i/ili možete da povraćate, kao i da čujete zvonjenje u ušima. Ako niste koristili mast na način kako Vam je to rečeno da uradite i ako ste je koristili previše često i/ili predugo, treba to da kažete svom lekaru ili farmaceutu.

  Ako ste zaboravili da primenite lek Belosalic


  Ako ste zaboravili da upotrebite mast u vreme kada je to trebalo, upotrebite je čim se setite, a zatim nastavite dalje sa primenom kao što ste to ranije činili.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da primenjujete lek Belosalic


  Ukoliko ste primenjivali ovaj lek tokom dugog vremenskog perioda i deluje da su se Vaši problemi sa kožom poboljšali, ne smete naglo prekinuti primenu ovog leka. Ukoliko naglo prekinete primenu ovog leka, možete primetiti da Vaša koža postaje crvena i možete osetiti žarenje i peckanje. Kako biste ovo izbegli, treba da se konsultujete sa Vašim lekarom, koji će postepeno smanjivati koliko često treba da primenjujete ovaj lek dok u potpunosti ne prestanete sa terapijom.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neželjena dejstva uključuju pojavu lokalne iritacije i preosetljivosti.

  Dugotrajna primena bez prekida može dovesti do pojave postepenog istanjenja kože na mestu primene (lokalna atrofija) kože, strija (crvene linije) i proširenih kapilara na površini kože (površinska vaskularna dilatacija (najčešće na licu)).

  Sledeća neželjena dejstva prijavljena su tokom primene kortikosteroida za lokalnu primenu: osećaj pečenja, svrab, iritacija, isušivanje kože, upala korena dlake (folikulitis), pojačana dlakavost (hipertrihoza), akneiformne erupcije, smanjena pigmentacija kože (hipopigmentacija), dermatitis oko usta (perioralni dermatitis), alergijske kožne reakcije (alergijski kontaktni dermatitis), razmekšavanje (maceracija) kože, sekundarne infekcije, strije, zapaljenje kože (miliaria), zamagljen vid.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Belosalic


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Belosalic, mast posle isteka roka upotrebe naznačenog na tubi i spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC.


  Nakon prvog otvaranja lek može da se čuva 12 meseci, na temperaturi do 25°C.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Belosalic

Jedan gram masti sadrži 0,64 mg betametazondipropionata što odgovara 0,5 mg (0,05%) betametazona i 30 mg (3%) salicilne kiseline.


Pomoćne supstance: parafin, tečni; parafin, beli, meki. Kako izgleda lek Belosalic i sadržaj pakovanja Mast.

Bela, poluprovidna homogena mast.


Unutrašnje pakovanje je aluminijumska tuba zatvorena plastičnim zatvaračem.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna aluminijumska tuba sa 30g masti i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Mosorska 1, Beograd


Proizvođač:

BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.

Ulica Danica 5, Koprivnica, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2017.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01874-17-001 od 06.12.2017.