Početna stranica Početna stranica

Cosopt bez konzervansa
timolol, dorzolamid

UPUTSTVO ZA LEKCosopt bez konzervansa, 5 mg/mL +20 mg/mL, kapi za oči, rastvor


timolol/dorzolamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek Cosopt bez konzervansa i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan do skoro bezbojan, slabo viskozan rastvor praktično bez vidljivih čestica,

Unutrašnje pakovanje je bočica od polietilena niske gustine (LDPE) bele boje koja sadrži 10 mL rastvora sa Novelia kapaljkom od polietilena visoke gustine (HDPE) bele boje, sa plavim silikonskim ventilom i belim HDPE zatvaračem sa navojem i zaštitnim prstenom.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD

Milutina Milankovića 11b, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač:

SANTEN OY

Kelloportinkatu 1, Tampere, Finska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01- 02817-19-001 od 19.04.2021.