Početna stranica Početna stranica

Brufen OTC
ibuprofen

CENE

sirup plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Veleprodaja: 146,70 din
Maloprodaja: 177,51 din
Participacija: 50,00 din

oralna suspenzija boca, plastična, 1 po 150ml (200mg/5ml)

Veleprodaja: 378,80 din
Maloprodaja: 458,35 din
Participacija: 50,00 din


UPUTSTVO ZA LEK


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Brufen OTC i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Brufen OTC

 3. Kako se uzima lek Brufen OTC

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Brufen OTC

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Brufen OTC i čemu je namenjen

  Lek Brufen OTC sirup sadrži aktivnu supstancu ibuprofen i pripada grupi lekova koji se zovu NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi). Lek Brufen OTC ublažava bol, snižava povišenu telesnu temperaturu i deluje protivupalno.


  Lek Brufen OTC se koristi za kratkotrajno simptomatsko ublažavanje blagih do umerenih bolova i bolnih menstruacija kod odrsalih i adolescenata uzrasta od 12 godina (≥ 40 kg).


  Kod dece uzrasta 3 meseca do 12 godina lek Brufen OTC sirup se koristi za akutna bolna stanja i povišenu telesnu temperaturu povezanu sa prehladom.


  Efekti leka Brufen OTC se postižu uobičajeno nakon 30 minuta od upotrebe.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Brufen OTC Lek Brufen OTC ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na ibuprofen ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6.)

  • ako imate ili ste imali čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu ili imate rekurentni ulkus ili krvarenje u želucu ili crevima

  • ako imate teško oboljenje jetre ili bubrega

  • ako imate tešku slabost srca

  • ako imate povećanu sklonost ka krvarenju

  • ako ste ikada imali krvarenje ili perforaciju u želucu ili crevima prilikom primene leka Brufen OTC ili sličnih lekova (drugih NSAIL)

  • ako ste u trećem trimestru trudnoće

  • ako ste imali alergijske reakcije (npr. otežano disanje, zapušen nos, osip) nakon uzimanja acetilsalicilne kiseline ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL).


   Ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ne uzimajte lek Brufen OTC. Ukoliko niste sigurni, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Brufen OTC sirup:

  • ako imate astmu, hronični rinitis (hronična zapušenost i curenje nosa) ili alergijske reakcije, jer ukoliko imate navedena stanja lek Brufen OTC može da izazove otežano disanje, koprivnjaču ili ozbiljne alergijske reakcije

  • ako imate određene poremećaje imunskog sistema (kombinovana oboljenja vezivnog tkiva i sistemski eritemski lupus (SLE), oboljenja imunskog sistema koja zahvataju vezivno tkivo izazivajući bol u zglobovima, poremećaje kože i drugih organa), jer je povećan rizik od aseptičnog meningitisa

  • ako imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega

  • ako imate srčanih problema, uključujući i srčanu insuficijenciju, anginu (bolove u grudima), ili ukoliko ste imali srčani napad, operaciju bajpasa, bolest perifernih arterija (loša cirkulacija u nogama ili stopalima zbog suženih ili blokiranih arterija), bilo koji oblik moždanog udara (uključujući manji moždani udar ili prolazni ishemijski napad (TIA))

  • ako imate visok krvni pritisak, šećernu bolest (dijabetes), visok nivo holesterola, porodičnu istoriju srčanih oboljenja ili šloga, ili ako ste pušač

  • ako imate zapaljenjske bolesti creva, ili ste imali čir na želucu ili druga stanja koja povećavaju mogućnost krvarenja

  • ako ste dehidrirani, jer je prisutan rizik od oštećenja bubrega, naročito kod dehidrirane dece, adolescenata i starijih osoba

  • ako imate infekciju pročitajte odeljak „Infekcije“.

   Razgovarajte sa svojim lekarom pre uzimanja leka Brufen OTC ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas.


   Ukoliko planirate trudnoću ne koristite lek Brufen OTC. Najpre se posavetujte sa lekarom. Takođe pogledajte odeljak: „Trudnoća, dojenje i plodnost‟.


   Ovaj lek pripada grupi nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) koji mogu da utiču na plodnost kod žena. Ovaj uticaj je reverzibilan sa prestankom terapije. Vidite odeljak: „Trudnoća, dojenje i plodnost‟.


   Najmanja efektivna doza

   Uvek koristite najmanju preporučenu dozu u što kraćem vremenskom periodu kako bi se smanjio rizik od pojave neželjenih dejstava. Uobičajeno je da doze veće od preporučenih mogu povećati rizik. Ovo takođe podrazumeva da treba izbegavati kombinovanu primenu različitih nesteroidnih antiinflamatornih lekova.


   Produžena primena lekova protiv bolova može da izazove glavobolju koju ne treba lečiti lekovima protiv bolova. Ukoliko se ovo odnosi na Vas, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


   Srčani i moždani udar

   Antiinflamatorni/lekovi protiv bolova kao što je ibuprofen mogu dovesti do malog povećanja rizika od srčanog ili moždanog udara, naročito ako se primenjuju u velikim dozama. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu, niti preporučenu dužinu trajanja terapije.


   Gastrointestinalno krvarenje, ulceracije ili perforacije

   Pacijenti koji su prethodno imali gastrointestinalne probleme, naročito stariji pacijenti, treba da se obrate lekaru u slučaju pojave stomačnih simptoma (naročito gastrointestinalnog krvarenja), posebno u početku terapije.

   Ukoliko se jave gastrointestinalno krvarenje ili ulceracije tokom uzimanja leka Brufen OTC treba prekinuti terapiju i konsultovati lekara.


   Kožne reakcije

   Veoma retko prijavljeni su slučajevi ozbiljnih reakcija na koži pri primeni NSAIL. Prestanite sa uzimanjem leka Brufen OTC i odmah se obratite lekaru ako Vam se jave osip na koži ili lezije na sluzokoži, plikovi ili drugi simptomi alergije s obzirom da ovo mogu biti prvi znaci veoma ozbiljnih reakcija kože. Videti odeljak

   „Moguća neželjena dejstva“.


   Infekcije

   Lek Brufen OTC može maskirati znake infekcije poput groznice i bola. Moguće je da zbog toga može odložiti odgovarajuće lečenje infekcije, što može dovesti do povećanog rizika od komplikacija. Ovo je primećeno kod upale pluća uzrokovane bakterijama i bakterijskim infekcijama kože povezanim sa varičelom. Ako uzimate ovaj lek dok imate infekciju i simptomi infekcije se nastave ili se pogoršavaju, bez odlaganja se obratite lekaru.

   Tokom trajanja ovčijih boginja treba izbegavati primenu ovog leka. Stariji pacijenti

   Stariji pacijenti su u većem riziku od neželjenih događaja, naročito krvarenja i perforacija u digestivnom traktu koje mogu biti sa smrtnim ishodom.


   Deca i adolescenti

   Prisutan je rizik od oštećenja bubrega kod dehidrirane dece i adolescenata.


   Drugi lekovi i lek Brufen OTC


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

   Nemojte koristiti istovremeno različite lekove protiv bolova, osim ukoliko Vam to nije preporučio Vaš lekar.


   Neki lekovi mogu da utiču na dejstvo ibuprofena ili ibuprofen može da utiče na njihovo dejstvo, uključujući one za lečenje/prevenciju:

  • nekih vrsta raka i poremećaja imunskog sistema (metotreksat)

  • manične depresije (litijum)

  • nepravilnog srčanog ritma (digoksin)

  • bola (acetilsalicilna kiselina)

  • tromboembolijskih poremećaja (antikoagulansi, lekovi koji razređuju krv/sprečavaju zgrušavanje kao što su aspirin/acetilsalicilna kiselina, dikumarol, varfarin, tiklopidin)

  • depresije (lekovi koji se zovu selektivni inhibitori preuzimanja serotonina – SSRI)

  • visokog krvnog pritiska (lekovi koji snižavaju visok krvni pritisak npr. ACE inhibitori kao što je kaptopril, beta-blokatori kao što je atenolol, antagonisti angiotenzin-II receptora kao što je losartan, diuretici)

  • odbacivanja transplantiranih organa (lekovi koji suprimiraju imunski sistem, kao što su ciklosporin ili takrolimus)

  • zapaljenja (kortikosteroidi)

  • bakterijskih infekcija (neki antibiotici uključujući aminoglikozide)

  • gljivičnih infekcija (vorikonazol ili flukonazol)

  • šećerne bolesti (sulfonilurea)

  • povišenog nivoa holesterola (holestiramin)

  • HIV infekcije (zidovudin)

  • lek za prekid trudnoće (mifepriston)


   I neki drugi lekovi mogu takođe da utiču na dejstvo leka Brufen OTC ili da lek Brufen OTC utiče na njihovo dejstvo. Zbog toga uvek pre uzimanja leka Brufen OTC sa nekim drugim lekom potražite savet lekara ili farmaceuta.


   Uzimanje leka Brufen OTC sa hranom, pićima i alkoholom

   Lek Brufen OTC se može uzimati zajedno sa hranom i pićima. Lek Brufen OTC se može uzeti na prazan želudac za brži početak dejstva. Ukoliko se lek Brufen OTC uzima sa alkoholom mogu se pojačati neželjena dejstva.


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Lek Brufen OTC ne treba koristiti u trećem trimestru trudnoće.

   Upotrebu leka Brufen OTC treba izbegavati kod žena koje su trudne ili planiraju trudnoću. Koristiti lek tokom trudnoće samo prema savetu lekara.


   Ibuprofen prelazi u majčino mleko ali nije za očekivati da će pri kratkotrajnoj primeni imati uticaja na odojče. Zbog toga se uzimanje ibuprofena ne preporučuje tokom dojenja. Međutim, posavetujte se sa lekarom ako češće uzimate lek Brufen OTC tokom dojenja.


   Primena ibuprofena može uticati na plodnost. Ne savetuje se primena ibuprofena u periodu pokušaja začeća ili ispitivanja neplodnosti.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Brufen OTC kod nekih može umanjiti sposobnost reagovanja zbog poremećaja vida, ošamućenosti ili pospanosti. Ovo treba imati u vidu u situacijama kada je potrebna povećana budnost, kao što je vožnja, naročito u kombinaciji sa alkoholom.

   Lek Brufen OTC sadrži saharozu, sorbitol, sunset yellow, natrijum, natrijum benzoat, metilparahidroksiebnzoat i propilparahidroksibenzoat

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Lek Brufen OTC sirup sadrži 3 g saharoze po dozi od 5 mL. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od šećerne bolesti. Može biti štetno za zube.


   Ovaj lek sadrži 500 mg sorbitola na 5 mL sirupa. Sorbitol je izvor fruktoze. Ukoliko ste Vi (ili Vaše dete) intolerantni na pojedine šećere ili ako je dijagnostifikovana nasledna intolerancija na fruktozu (HFI), redak nasledni poremećaj varenja fruktoze, obratite se lekaru pre nego što uzmete (ili date detetu) ovaj lek. Sorbitol može da izazove gastrointestinalnu nelagodnost i blagi laksativni efekat.


   Lek Brufen OTC sirup sadrži boju sunset yellow koja može da izazove alergijske reakcije.


   Lek Brufen OTC sirup sadrži konzervanse metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat koji mogu da izazovu alergijske reakcije odloženog tipa.


   Ovaj lek sadrži 12,5 mg natrijum benzoata na 5 mL sirupa. Natrijum benzoat može pojačati žuticu (žutilo kože i beonjača) kod novorođenčadi (uzrasta do 4 nedelje). Lek Brufen OTC se ne sme davati deci mlađoj od tri meseca ili deci koja imaju telesnu masu ispod 5 kg.


   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po doznoj jedinici, tako da je suštinski „bez natrijuma“.


 3. Kako se uzima lek Brufen OTC

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Uvek uzimajte najnižu efikasnu dozu u najkraćem periodu potrebnom za ublažavanje simptoma. Ako imate infekciju, bez odlaganja se obratite lekaru ako simptomi (poput groznice i bola) potraju ili se pogoršaju (videti odeljak “Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Brufen OTC”).


  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina (40 kg):


  Dismenoreja: 400 mg (20 mL) jedan do tri puta dnevno, po potrebi. Razmak između doza treba da iznosi najmanje 4-6 sati. Terapiju treba započeti prilikom pojave prvih znakova menstrualne nelagodnosti.


  Bol blagog do umerenog intenziteta: 200–400 mg (10–20 mL) u jednoj dozi ili tri do četiri puta dnevno. Razmak između doza treba da iznosi najmanje 4-6 sati.


  Deca uzrasta od 3 meseca do 12 godina (> 5 kg):

  Akutni bol i povišena telesna temperatura povezani sa prehladom: 5-7,5 mg ibuprofena/kg telesne mase kao pojedinačna doza ili 20-30 mg/kg telesne mase dnevno prema donjoj tabeli.


  Telesna masa

  Uzrast

  Doza

  5-7 kg

  3-6 meseci

  2,5 mL (50 mg) 2-3 puta na dan

  7-10 kg

  6-12 meseci

  2,5 mL (50 mg) 3 puta na dan

  10-14,5 kg

  1-2 godine

  2,5 mL (50 mg) 3-4 puta na dan

  14,5-25 kg

  3-7 godina

  5 mL (100 mg) 3-4 puta na dan

  25-40 kg

  8-12 godina

  10 mL (200 mg) 3-4 puta na dan


  Dozu treba primenjivati na 6 sati, do četiri puta dnevno. Lek Brufen OTC ne sme da se primenjuje kod dece uzrasta ispod 3 meseca ili telesne mase ispod 5 kg.


  Odrasli pacijenti treba da se posavetuju sa lekarom ukoliko se simptomi nastave ili pogoršaju ili ako je lek potrebno uzimati duže od 3 dana u slučaju povišene telesne temperature, odnosno duže od 5 dana za terapiju bola.

  Kod dece uzrasta od 3 do 6 meseci neophodno je posavetovati se sa lekarom ukoliko se simptomi pogoršaju, tj. ne čekati duže od 24 sata ukoliko se simptomi ne povlače.


  Kod dece uzrasta iznad 6 meseci i adolescenata, potrebno je posavetovati se sa lekarom ukoliko se simptomi pogoršaju ili ako je lek Brufen OTC potrebno primenjivati duže od 3 dana.


  Ukoliko imate oštećenu funkciju jetre i bubrega ili ste stariji pacijent posavetujte se sa lekarom oko najmanje efektivne doze.


  Da bi se postiglo brže dejstvo lek Brufen OTC se može uzeti na prazan želudac. Pacijentima sa osetljivim želucem preporučuje se da uzimaju lek sa hranom.

  Dobro promućkajte bočicu pre upotrebe kako bi se izbegla moguća pojava prolaznog osećaja pečenja u ustima i grlu.


  Ako ste uzeli više leka Brufen OTC nego što treba

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Brufen OTC nego što treba, ili je dete slučajno uzelo lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Simptomi predoziranja uključuju: mučninu, bol u stomaku, povraćanje (može biti tragova krvi), glavobolju, zujanje u ušima, konfuziju i brze pokrete očiju. Pri velikim dozama mogu se javiti pospanost, bol u grudima, palpitacije, gubitak svesti, konvulzije (uglavnom kod dece), osećaj slabosti ili vrtoglavice, pojava krvi u urinu, osećaj hladnoće ili poteškoće sa disanjem.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Brufen OTC

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prestanite sa upotrebom leka Brufen OTC i odmah obavestite lekara ukoliko primetite sledeće:

  • angioedem (povremeno neželjeno dejstvo) sa simptomima kao što su:

   • otok lica, jezika ili grla

   • poteškoće sa gutanjem

   • koprivnjača i teškoće sa disanjem


  • infekciju sa simptomima kao što su povišena telesna temperatura i ozbiljno pogoršanje opšteg stanja, ili povišenu telesnu temperaturu sa lokalnim simptomima infekcije kao što su bol u grlu/ždrelu/ustima ili probleme sa mokrenjem, odmah se obratiti svom lekaru. Lek Brufen OTC može da dovede do smanjenja broja belih krvnih zrnaca (agranulocitoza) i umanji otpornost na infekcije (povremeno neželjeno dejstvo). Važno je da lekara obavestite o uzetom leku.


  • ozbiljne promene kože i sluzokože kao što su epidermalna nekroliza i/ili multiformni eritem (veoma retko neželjeno dejstvo). Dodatno se mogu javiti ozbiljne kožne reakcije poznate kao DRESS sindrom. Simptomi DRESS-a uključuju: osip na koži, povišenu telesnu temperaturu, otok limfnih čvorova i povećanje broja eozinofila (vrsta belih krvnih ćelija). Prestanite sa primenom leka Brufen OTC i kontaktirajte lekara ukoliko se jave osip ili lezije na sluznici. Ozbiljni osipi mogu uključiti plikove na koži, naročito na nogama, rukama, šakama i stopalima koji se mogu proširiti na lice i usne. Ovo može postati ozbiljnije ukoliko se plikovi uvećaju i prošire i može se javiti ljuštenje kože (toksična epidermalna nekroliza). Mogu se javiti i ozbiljne infekcije sa oštećenjem (nekrozom) kože, potkožnog tkiva i mišića.

  • crveni, ljuskavi prošireni osip sa izbočinama ispod kože i plikovima koji su uglavnom lokalizovani na kožnim naborima, trupu i gornjim ekstremitetima praćen povišenom telesnom temperaturom na početku lečenja (akutna generalizovana egzantematozna pustuloza). Učestalost je nepoznata (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka). Videti takođe odeljak „Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Brufen OTC”.


  Ostala neželjena dejstva:


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • glavobolja, vrtoglavica

  • gastrointestinalna neželjena dejstva (loše varenje, dijareja, mučnina, povraćanje, bol u stomaku, nadimanje, otežano pražnjenje creva (konstipacija), crna stolica, krvarenje u stomaku i crevima, povraćanje krvi)

  • zamor

  • osip


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje sluznice nosa (rinitis)

  • preosetljivost (hipersenzitivnost)

  • nesanica, uznemirenost (anksioznost)

  • poremećaj vida, problemi sa sluhom

  • bronhospazam, astma

  • čirevi u ustima

  • čir na dvanaestopalačnom crevu ili želucu, ponekad sa perforacijom, upala sluzokože želuca

  • zapaljenje jetre (hepatitis), žutica, abnormalna funkcija jetre

  • svrab, male modrice na koži i sluzokoži

  • osetljivost na svetlost

  • oštećenje funkcije bubrega

  • promene u broju ćelija krvi

  • anemija (smanjen broj crvenih krvnih zrnaca ili hemoglobina, što vodi bledilu kože i slabosti)

  • pospanost

  • osećaj peckanja

  • gubitak sluha


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • nebakterijski meningitis

  • alergijske reakcije

  • depresija, zbunjenost

  • poremećaj vida, zujanje u ušima (tinitus), t osećaj da se sve vrti oko Vas (vertigo)

  • oštećenje jetre i zadržavanje tečnosti u organizmu


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje pankreasa, slabost jetre (insuficijencija jetre)


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • pogoršanje ulceroznog kolitisa ili Crohn-ove bolesti (bolest creva))

  • srčana insuficijencija, srčani udar, visok krvni pritisak Lek Brufen OTC produžava vreme krvarenja.

   Izuzetno, javljaju se ozbiljne infekcije kože u slučaju ovčijih boginja. Kada se koristi NSAIL, mogu se javiti ili pogoršati zapaljenja povezana sa infekcijom kože (npr. može se razviti stanje kao što je nekrotizirajući fasciitis koje karakteriše jak bol, visoka telesna temperatura, otečena i vruća koža, plikovi, nekroza). Ako se znaci infekcije kože jave ili pogoršaju tokom upotrebe ibuprofena odmah se obratite lekaru.

   Lekovi kao što je lek Brufen OTC mogu biti povezani sa blagim povećanjem rizika od srčanog ili moždanog udara.


   Kod primene leka Brufen OTC sirup prijavljen je osećaj peckanja u grlu ili ustima. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Brufen OTC

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Brufen OTC posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 30°C u dobro zatvorenoj boci najduže 30 dana.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Brufen OTC

Aktivna supstanca je ibuprofen. 5 mL sirupa sadrži 100 mg ibuprofena.


Pomoćne supstance: limunska kiselina monohidrat; saharoza; metilparahidroksibenzoat (E218); propilparahidroksibenzoat (E216); natrijum-benzoat (E211); agar; glicerol; sorbitol, tečni, nekristališući (E420); polisorbat 80; boja sunset yellow (E110); aroma pomorandže D 717 BBA (sadrži: aromatične supstance, prirodne aromatične preparate, benzilalkohol, propilenglikol (E1520) i alfa-tokoferol (E307)); voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Brufen OTC i sadržaj pakovanja

Lek Brufen OTC, sirup je homogena suspenzija narandžaste boje mirisa na pomorandžu.

Unutrašnje pakovanje je boca od polietilenteraftalata (PET) smeđe boje, sa aluminijumskim zatvaračem sa navojem i LDPE uloškom.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bocu sa 100 mL sirupa i sredstvo za doziranje: polipropilenski špric od 5 mL ili polistirensku kašiku (graduisana sa jedne strane sa 2,5 mL i sa 5 mL sa druge strane) i Uputsvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO BGP PRODUCTS SWITZERLAND GMBH BEOGRAD – NOVI BEOGRAD

Bulevar Mihajla Pupina 115 a, Beograd – Novi Beograd


Proizvođač:

ABBVIE S.R.L.

S.R. 148 Pontina km 52, SNC - Campoverde di Aprilia (loc. Aprilia), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-00676-21-001 od 24.12.2021.