Početna stranica Početna stranica

Palonosetron Fresenius Kabi
palonosetron

UPUTSTVO ZA LEKPalonosetron Fresenius Kabi, 250 mikrograma/5 mL, rastvor za injekciju palonosetron


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, nećete primiti lek Palonosetron Fresenius Kabi. Ako niste sigurni, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri pre nego što primite ovaj lek.


Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili medicinskom sestrom pre nego što primite lek Palonosetron Fresenius Kabi:


Kako izgleda lek Palonosetron Fresenius Kabi i sadržaj pakovanja


Rastvor za injekciju. Bistar, bezbojan rastvor.


Unutrašnje pakovanje je bočica od stakla tip I zatvorena čepom od halobutil gume i aluminijumskom kapicom sa plastičnim tear-off poklopcem. Bočica sadrži 5 mL rastvora za injekciju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi deset bočica rastvora za injekciju (10 x 5 mL) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

FRESENIUS KABI D.O.O. BEOGRAD

Omladinskih brigada 88b, Beograd-Novi Beograd


Proizvođač:

FRESENIUS KABI AUSTRIA GMBH

Hafnerstrasse 36, A-8055 Graz, Austrija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart 2023

Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-04422-20-001 od 09.03.2023.