Početna stranica Početna stranica

Sinupret forte
verbena (verbena officinalis l.), prašak herbe, lincura (gentiana lutea), prašak korena; kiselo zelje (rumex acetosa), prašak herbe, zova (sambucus nigra), prašak cveta; jagorčevina (primula veris (l.) i/ili primula elatior (l.) hill.), prašak cveta sa pupoljkom

UPUTSTVO ZA LEK


Sinupret forte, obložene tablete, 36 mg+12mg+36mg+36mg+36mg


Pakovanje: 20 obloženih tableta, blister, 1 x 20 obloženih tableta


Proizvođač: BIONORICA SE


Adresa: Kerschensteinerstr.11-15, 92318 Neumarkt, Nemačka

Podnosilac

zahteva: Milsing d.o.o

Adresa: Pariske komune 22, Beograd-Novi Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


Sinupret , 36 mg + 12 mg + 36 mg+36mg+36mg , forte, obložene tablete INN:

verbena (Verbena officinalis L.), prašak herbe, lincura (Gentiana lutea), prašak korena;

kiselo zelje (Rumex acetosa), prašak herbe; zova (Sambucus nigra), prašak cveta; jagorčevina (Primula veris (L.) i/ili Primula elatior (L.) Hill.), prašak cveta sa pupoljkom;


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo

koristite lek Sinupret forte obložene tablete, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Sinupret forte obložene tablete i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sinupret forte obložene tablete

 3. Kako se upotrebljava lek Sinupret forte obložene tablete

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Sinupret forte obložene tablete

 6. Dodatne informacije


 1. Šta je lek Sinupret forte obložene tablete i čemu je namenjen


  Lek Sinupret forte obložene tablete namenjen je odraslima i adolescentima starijim od 12 godina.


  Sinupret forte obložene tablete namenjene su za ublažavanje simptoma kod akutnih i hroničnih upala paranazalnih sinusa.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Sinupret forte obložene tablete


  Pre upotrebe bilo kog leka konsultujte lekara ili farmaceuta. Lek Sinupret forte obložene tablete ne smete koristiti:


  Ne uzimajte lek ako ste preosetljivi na bilo koju komponentu iz sastava leka.


  Kada uzimate lek Sinupret forte obložene tablete, posebno vodite računa:


  Upotreba kod dece mlađe od 12 godina nije dovoljno ispitana. Zbog toga lek Sinupret forte obložene tablete ne bi trebalo da koriste deca mlađa od 12 godina starosti.


  Ukoliko Vaši simptomi traju i posle 7-14 dana ili se periodično ponavljaju, molimo Vas da se obratite svom lekaru.


  Primena drugih lekova


  Trenutno nisu poznate interakcije sa drugim lekovima.

  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Sinupret forte obložene tablete sa hranom ili pićima


  Nema posebnih upozorenja.


  Primena leka Sinupret forte obložene tablete u periodu trudnoće i dojenja


  Lek Sinupret forte obložene tablete kao svi lekovi koristi se u trudnoći i za vreme dojenja samo nakon striktne procene odnosa rizika i koristi od strane prisutnog lekara.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Sinupret forte obložene tablete na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nisu potrebne posebne mere opreza.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Sinupret forte obložene tablete


  Ovaj lek sadrži glukozu, laktozu, saharozu i sorbitol. Ukoliko Vam je lekar rekao da imate netoleranciju na neke šećere konsultujte svog lekara pre uzimanja ovog leka.


 3. Kako se upotrebljava lek Sinupret forte obložene tablete


  Lek Sinupret forte obložene tablete namenjen je odraslima i adolescentima starijim od 12 godina.


  Ukoliko lekar nije drugačije propisao, odrasli i adolescenti iznad 12 godina starosti uzimaju 1 obloženu tabletu 3 puta dnevno.


  Obložene tablete potrebno je progutati sa dosta tečnosti (na primer sa čašom vode). Ne sme se žvakati.


  Trajanje lečenja je 7-14 dana ukoliko nije drugačije propisano.


  Ukoliko mislite da lek Sinupret forte obložene tablete suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Sinupret forte obložene tablete nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Sinupret forte obložene tablete nego što bi trebalo molimo Vas da obavestite lekara ili farmaceuta. On ili ona će da odluče da li je potrebno preduzeti neke mere. Navedena neželjena dejstva mogu da budu jače izražena.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Sinupret forte obložene tablete


  Ako ste uzeli manje leka Sinupret forte obložene tablete od onog što je trebalo ili ste zaboravili da uzmete lek Sinupret forte obložene tablete, ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Nastavite sa lečenjem kao što Vam je propisao lekar ili kao što je propisano u uputstvu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Sinupret forte obložene tablete


  Prestanak lečenja obično ne uzrokuje probleme.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Lek Sinupret forte obložene tablete, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Procena nuspojava temelji se na sledećim kategorijama učestalosti: veoma česte 1/10

  česte 1/100 do 1/10

  povremene 1/1.000 do 1/100

  retke 1/10.000 do 1/1.000

  veoma retke < 1/10.000

  nisu poznate Ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Značajna neželjena dejstva ili znaci na koje treba da obratite pažnju i mere koje treba da preduzmete ukoliko se pojave:


  Prijavljena neželjena dejstva uključuju:


  povremeno: gastrointestinalne tegobe (na primer bol u stomaku, mučnina, otežano varenje, proliv, abdominalni bol, muka i povraćanje), raš, glavobolja, gastroezofagealna refluksna bolest.


  retko: reakcije preosetljivosti (osip na koži, crvenilo kože, svrab), vrtoglavica. Takođe, teške alergijske reakcije (postepeno oticanje lica i jezika, otežano disanje) mogu da se pojave.

  Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo prestanite da uzimate lek i obratite se lekaru. Vaš lekar može da odredi stepen i težinu, kao i potrebu za preduzimanjem daljih mera.


  Na prvi znak pojave reakcije preosetljivosti lek Sinupret forte obložene tablete ne sme ponovo da se uzme.


  Ostala neželjena dejstva:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. Kako čuvati lek Sinupret forte obložene tablete


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine

  Rok upotrebe je naznačen na pakovanju. Nemojte koristititi lek Sinupret forte obložene tablete posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju (EXP). Rok upotrebe

  ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


 6. Dodatne informacije


Šta sadrži lek Sinupret forte obložene tablete


1 obložena tableta sadrži: Aktivne supstance su:

36 mg praška iz Verbena officinalis L., herba (herba verbene); 12 mg praška iz Gentianae lutea L., radix (koren lincure);

36 mg praška iz Rumex acetosa L., herba (herba kiselog zelja);

36 mg praška iz Sambucus nigra L., flos (cvet zove)

36 mg praška iz Primula veris (L.) i/ili Primula elatior (L.) Hill (cvet sa pupoljkom jagorčevine) Pomoćne supstance:

-Sadržaj jezgra tablete: Skrob, krompirov

Silicijum dioksid, koloidni, bezvodni Laktoza monohidrat

Želatin Sorbitol

Stearinska kiselina


-Sadržaj omotača tablete: Kalcijum karbonat (E 170) Ricinusovo ulje, rafinisano Dekstrin

Bazni butilovani metakrilat kopolimer

Glukoza, tečna

Indigo karmin (E132), aluminijumova so Magnezijum oksid

Skrob, kukuruzni Montan glikol vosak Povidon

Hinolin žuta (E 104), aluminijumova so Šelak

Natrijum karbonat, bezvodni

Saharoza Talk

Titan- dioksid (E 171)


Kako izgleda lek Sinupret forte obložene tablete i sadržaj pakovanja

Obložena tableta.

Zelena, okrugla, bikonveksna obložena tableta, glatke površine.


Pakovanje sadrži 20 obloženih tableta u blisteru u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:


Milsing d.o.o., Pariske komune 22, Beograd-Novi Beograd,

Srbija

Tel: +381 11 2606 193

Fax: +381 11 2699 081

e-mail: info@milsing rs


Proizvođač:


BIONORICA SE

Kerschensteinerstr.11-15 92318 Neumarkt Nemačka

Tel: +49(0)9181/231-90

Fax: +49(0)9181/231-265

e-mail: info@bionorica.de


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta. Broj i datum dozvole:

515-01-1633-11-001 od 06.07.2012.