Početna stranica Početna stranica

IbumaxRp
ibuprofen

UPUTSTVO ZA LEK


IbumaxRp, 40 mg/ mL, oralna suspenzija ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.Uzimanje leka Ibumax Rp sa hranom, pićima i alkoholom


Treba da izbegavate konzumiranje alkohola dok uzimate lek Ibumax Rp. Neka neželjena dejstva, kao ona što se dešavaju u gastrointestinalnom traktu ili centralnom nervnom sistemu su verovatnija kada se alkohol i ibuprofen uzimaju istovremeno.


Pacijenti sa osetljivim želucem treba da uzimaju lek tokom obroka.


Trudnoća, dojenje i plodnost


Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


Trudnoća

Lek Ibumax Rp ne smete koristiti ako ste u poslednja 3 meseca trudnoće, a u prvih šest meseci trudnoće obavezno se posavetujte sa svojim lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.


Dojenje

Samo male količine ibuprofena/metabolita se izlučuju u majčino mleko. Lek Ibumax Rp može da se koristi tokom perioda dojenja ako se uzima u preporučenoj dozi i tokom najkraćeg mogućeg perioda.


Plodnost

Lek Ibumax Rp pripada grupi lekova (NSAIL) koji mogu ometati plodnost žena. Ovo dejstvo nestaje po prekidu upotrebe leka.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Ovaj leka nema ili ima zanemarljiv uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


Lek Ibumax Rp sadrži maltitol, tečni; natrijum-metilparahidroksibenzoat; natrijum- propilparahidroksibenzoat

U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


Ovaj lek sadrži natrijum-metilparahidroksibenzoat i natrijum-propilparahidroksibenzoat, supstance koje mogu izazvati alergijske reakcije, čak i odložene.


 1. Kako se uzima lek Ibumax Rp


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Neželjena dejstva se mogu svesti na minimum primenom najmanje efikasne doze u što kraćem vremenskom periodu kako bi se postigla kontrola simptoma.


  Ukoliko imate infekciju, odmah se obratite lekaru ukoliko se simptomi (povišena telesna temperatura i bol) pogoršaju ili dugo traju.


  Doziranje


  Kod bolova i groznice (povišena telesna temperatura): Ukupna dnevna doza leka Ibumax Rp, oralna suspenzija iznosi 20-30 mg/kg telesne mase u više podeljenih pojedinačnih doza.


  Ovo doziranje se može postići na sledeći način:


  Telesna masa (uzrast)

  Pojedinačna doza

  Maksimalna dnevna doza (tokom 24 sata)

  7 kg – 9 kg

  (Deca: 6 – 11 meseci)

  50 mg ibuprofena

  (što odgovara 1,25 mL)

  3 – 4 puta/dan

  (što odgovara 3,75 - 5 mL)

  10 kg – 15 kg

  (Deca: 1 – 3 godine)

  100 mg ibuprofena (što odgovara 2,5 mL)

  3 puta/dan

  (što odgovara 7,5 mL)

  16 kg – 19 kg

  (Deca: 4 – 5 godina)

  150 mg ibuprofena

  (što odgovara 3,75 mL)

  3 puta/dan

  (što odgovara 11,25 mL)

  20 kg – 29 kg

  (Deca: 6 – 9 godina)

  200 mg ibuprofena (što odgovara 5 mL)

  3 puta/dan

  (što odgovara 15 mL)

  30 kg – 40 kg

  (Deca: 10 – 12 godina)

  300 mg ibuprofena (što odgovara 7,5 mL)

  3 puta/dan

  (što odgovara 22,5 mL)


  Pojedinačna doza leka se primenjuje na svakih 6 – 8 sati.

  Ne preporučuje se primena kod dece uzrasta mlađeg od 6 meseci i kod dece čija je telesna masa manja od 7 kg.


  Nemojte prekoračivati preporučene doze.


  Posebne grupe pacijenata


  Oštećenje funkcije bubrega

  Nije potrebno smanjenje doze kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije bubrega.


  Oštećenje funkcije jetre

  Nije potrebno smanjenje doze kod pacijenata sa blagim do umerenim oštećenjem funkcije jetre.


  Način primene:

  Za oralnu upotrebu.

  Pre upotrebe bocu sa oralnom suspenzijom treba dobro promućkati. Za precizno doziranje, u kartonskoj kutiji je pored boce i oralni špric.

  Dužina primene:

  Lek je namenjen samo za kratkotrajnu primenu. Ukoliko je primena kod dece i adolescenata neophodna u trajanju dužem od 3 dana ili ukoliko se simptomi pogoršaju, treba konsultovati lekara.

  Ukoliko je kod odraslih lek neophodan u trajanju dužem od 3 dana u slučaju groznice ili u trajanju dužem od 4 dana u slučaju bola ili ukoliko se simptomi pogoršaju, treba konsultovati lekara.


  Ako ste uzeli više leka Ibumax Rp nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od one koja Vam je preporučena, ili je neko drugi slučajno uzeo ovaj lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi! Obavezno ponesite pakovanje ovog leka.


  Simptomi uključuju mučninu, bol u stomaku, povraćanje (moguće prisustvo tragova krvi), gastrointestinalno krvarenje, glavobolju, vrtoglavicu, osećaj pospanosti, zujenje u ušima, bezvoljno kretanje očiju (nistagmus), zamagljen vid ili retko proliv. Kod primene većih doza mogu da se jave uzbuđenje, dezorijentacija, koma, osećaj okretanja i nestabilnost pri hodu (vertigo), hiperkalemija (povećana vrednost kalijuma u krvi), povećanje protombinskog vremena/INR, pospanost, bol u grudima, palpitacije (subjektivni osećaj lupanja srca), gubitak svesti, grčevi (uglavnom kod dece), slabost i vrtoglavica, pojava krvi u urinu, osećaj hladnog tela ili problemi sa disanjem, kao i blaga glavobolja, bol u stomaku, krvarenje u gastrointestinalnom traktu, poremećaj funkcije bubrega i jetre, snižen krvni pritisak ili cijanoza (plava prebojenost usana ili kože) i pogoršanje stanja astme kod astmatičara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ibumax Rp


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Ukoliko zaboravite da uzmete ili date dozu leka Vašem detetu, uzmite je ili dajte čim se setite, a potom uzmite ili dajte sledeću dozu u skladu sa intervalom doziranja koji je prethodno naveden.


  Ukoliko imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Pojava neželjenih dejstava se mogu svesti na minimum uzimanjem najmanje efikasne doze u što kraćem vremenskom periodu neophodnom za ublažavanje simptoma. Kod Vas ili Vašeg deteta se može javiti neko od poznatih neželjenih dejstava NSAIL-a. Ako se to dogodi, ili imate nedoumice, prestanite sa upotrebom ovog leka i razgovarajte sa Vašim lekarom što je pre moguće. Stariji pacijenti koji koriste ovaj lek imaju povećan rizik od razvoja problema povezanih sa neželjenim dejstvima.


  Prestanite odmah sa uzimanjem ovog leka i potražite hitnu medicinsku pomoć ako primetite bilo koje od navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava:


  • Znaci krvarenja iz želuca ili creva poput jakog bola u stomaku, crne stolice slične katranu, povraćanja krvi ili tamnih komadića koje liče na talog kafe.

  • Znaci retkih ali ozbiljnih alergijskih reakcija poput pogoršanja astme, nedostatka vazduha, teškoća pri disanju ili zviždanja u plućima nejasnog porekla, otoka lica, jezika ili grla, ubrzanog rada srca, pada krvnog pritiska koji može da dovede do šoka. Ovo se može pojaviti čak i pri prvom korišćenju ovog leka. Ukoliko se javi bilo koji od ovih simptoma, odmah se obratite lekaru.

   Ozbiljne reakcije kože kao što su Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza i multiformni eritem); znaci uključuju ozbiljan osip kože, stvaranje plikova na koži, u ustima, nosu i genitalijama, kao i ljuštenje kože koje može biti praćeno bolom, glavoboljom i povišenom telesnom temperaturom.

   Obavezno obavestite svog lekara ukoliko imate bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, ako se ona pogoršaju ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu za lek.


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • gastrointestinalni simptomi kao što su gorušica, bol u stomaku, mučnina, problemi sa varenjem, povraćanje, nadutost (gasovi), proliv, otežano pražnjenje creva (konstipacija), kao i neznatan gubitak krvi u želucu i/ili crevima što u izuzetnim slučajevima može da dovede do anemije.


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • čirevi na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, ponekad sa krvarenjem i perforacijama, zapaljenje sluzokože usta sa ulceracijama (čirevima), pogoršanje postojećih bolesti creva (ulceroznog kolitisa ili Kronove bolesti), upala sluznice želuca (gastritis),

   • poremećaji centralnog nervnog sistema kao što su glavobolja, vrtoglavica, nesanica, uznemirenost, razdražljivost ili umor,

   • poremećaji vida,

   • osip kože,

   • reakcije preosetljivosti sa osipom na koži i svrabom (moguće sa padom krvnog pritiska) i napadi astme.


    Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • zujanje u ušima (tinitus),

   • povećana vrednost uree u krvi, bolovi u boku i/ili u stomku, krv u mokraći i groznica. Ovo mogu da budu znaci oštećenja tkiva bubrega (papilarna nekroza),

   • povećana vrednost mokraćne kiseline u krvi,

   • smanjena vrednost hemoglobina u krvi.


    Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • zapaljenje jednjaka, zapaljenje pankreasa i formiranje membranskog crevnog suženja (intestinalne dijafragmalne strikture),

   • slabost srčanog mišića (srčana insuficijencija), srčani udar (infarkt miokarda) i oticanje lica i šaka (edemi),

   • smanjeno izlučivanje urina i nakupljanje tečnosti u telu (posebno kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom ili oštećenjem funkcije bubrega), nefrotički sindrom (nakupljanje tečnosti u telu (otoci) i zamućen urin), zapaljenje bubrega (intersticijalni nefritis) koji može dovesti do akutne slabosti bubrega. Ukoliko se ovi simptomi jave ili pogoršaju treba prekinuti upotrebu leka Ibumax Rp i odmah se obratiti lekaru,

   • psihotične reakcije, depresija,

   • visok krvni pritisak (hipertenzija), zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis),

   • osećaj lupanja srca (palpitacije),

   • oštećenje funkcije jetre (prvi znaci mogu da budu promena boje kože), posebno kod dugotrajne primene, oslabljena funkcije jetre, akutna zapaljenja jetre (hepatitis),

   • poremećaji u stvaranju ćelija krvi – prvi znaci su: povišena telesna temperatura, bol u grlu, površinski čirevi u ustima, simptomi nalik gripu, teška iscrpljenost, krvarenje iz nosa ili kože kao i neočekivana pojava modrica. U ovakvim slučajevima morate odmah prekinuti lečenje i obratiti se lekaru. Smanjenje broja crvenih ćelija krvi (anemija), leukopenija (smanjen broj belih krvnih zrnaca), trombocitopenija (smanjenje broja ćelija koje učestvuju u zgrušavanju krvi), pancitopenija (smanjenje broja svih krvnih ćelija) i agranulocitoza (nedostatak belih krvnih zrnaca). Ne treba sami da primenjujete lekove protiv bolova ili za snižavanje povišene telesne temperature (antipiretici),

   • ozbiljne infekcije kože i komplikacije vezane za meka tkiva za vreme ovčijih boginja (infekcija varičelom),

   • pogoršanje zapaljenja koje je povezano sa infekcijom (npr. nekrotizirajući fascitis) je opisano u vezi sa uzimanjem određenih lekova protiv bolova (NSAL). Ako se jave ili se pogoršaju znaci infekcije, morate se odmah obratiti svom lekaru. Potrebno je ispitati da li postoje uslovi za antiinfektivno/antibiotsko lečenje,

   • aseptični meningitis (simptomi su ukočen vrat, glavobolja, mučnina, povraćanje, povišena telesna temperatura ili dezorijentacija). Verovatnije je da će se javiti kod pacijenata sa autoimunim poremećajima (sistemski lupus eritematozus, mešovita bolest vezivnog tkiva). Ako se jave ovi simptomi, odmah se obratite lekaru,

   • ozbiljne reakcije kože uključujući osip sa crvenilom i stvaranje plikova (npr. Stevens-Johnson-ov sindrom, multiformni eritem, toksična epidermalna nekroliza/Lyellov sindrom), gubitak kose (alopecija),

   • ozbiljne reakcije preosetljivosti, koje uključuju otok lica, jezika i grla, dispneju (otežano disanje), ubrzan rad srca, hipotenziju (anafilaksa, angioedem ili težak šok), pogoršanje astme.


    Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka):

   • reaktivnost sistema za disanje koja obuhvata astmu, grčeve disajnih puteva (bronhospazam) ili otežano disanje (dispneja),

   • ozbiljna reakcija kože poznata kao DRESS sindrom. Simptomi DRESS-a uključuju: osip kože, povišenu telesnu temperaturu, otok limfnih čvorova i povećanje broja eozinofila (vrsta belih krvnih zrnaca),

   • crveni, proširen osip, sa ljuštenjem kože, koji se širi po telu, sa izbočinama ispod kože i plikovima koji su uglavnom lokalizovani na naborima kože, trupu i gornjim ekstremitetima, praćeni povišenom telesnom temperaturom na početku lečenja (akutna generalizovana egzantematozna pustuloza, AGEP). Prestanite sa primenom leka ukoliko Vam se jave navedeni simptomi i potražite odmah savet lekara. Videti takođe odeljak 2.,

   • koža postaje osetljiva na svetlost.


  Lekovi iz grupe NSAIL mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika od nastanka srčanog udara (infarkt miokarda) ili moždanog udara.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 3. Kako čuvati lek Ibumax Rp


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Ibumax Rp, oralnu suspenziju posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“.. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: 12 meseci, na temperaturi do 25°C.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Ibumax Rp

Aktivna supstanca je: ibuprofen.


5 mL oralne suspenzije sadrži: ibuprofen 200 mg


Pomoćne supstance su:


Glicerol; ksantan guma; maltitol, tečni; polisorbat 80; saharin-natrijum; limunska kiselina, monohidrat; natrijum-metilparahidroksibenzoat; natrijum-propilparahidroksibenzoat; aroma višnje; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Ibumax Rp i sadržaj pakovanja

Oralna suspenzija.

Homogena suspenzija bele boje, mirisa na višnju.


Unutrašnje pakovanje je boca od polietilentereftalata (PET) tamne boje, zapremine 100 mL. Zatvarač boce je sigurnosni zatvarač za decu sa navojem koji se sastoji od spoljnjeg zatvarača od polipropilena, unutrašnjeg zatvarača od polipropilena, prstena od LDPE i omotača (liner) od LDPE. Na vratu boce se nalazi adapter (plug) od LDPE za oralni špric (sredstvo za doziranje).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bocu, oralni špric (sredstvo za doziranje, koji se sastoji iz dva dela: tela šprica od polipropilena i klipa od HDPE) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02473-21-002 оd 21.06.2022.